Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 15725
Mărime: 149.23KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silvia Petrescu

Cuprins

CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A INSTITUŢIEI 5

1.1 Scurt istoric al instituţiei 5

1.2 Obiectul de activitate al instituţiei 6

1.3 Structura organizatorică şi funcţională a instituţiei 7

1.4 Funcţiile instituţiei 10

1.5 Relaţiile de parteneriat ale instituţiei 10

1.6 Reglementările legale aplicate în cadrul instituţiei 11

1.6.1 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului completată de Hotărârea de Guvern 3/2007 11

1.6.2 Legea 448/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap modificată de Legea 275/2007 13

1.6.3 Legea 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice modificată de Legea 281/2006 14

1.6.4 Legea 82/1991 legea contabilităţii modificata de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 102/2007 15

CAP. 2 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR INSTITUŢIEI PUBLICE 18

2.1 Delimitări privind cheltuielile şi veniturile şi instituţiei publice 18

2.2 Contabilitatea cheltuielilor instituţiei publice 21

2.2.1 Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile 22

2.2.2 Contabilitatea cheltuielilor cu serviciile şi lucrările executate de terţi 24

2.2.3 Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 25

2.2.4 Contabilitatea altor cheltuieli operaţionale 27

2.2.5 Contabilitatea cheltuielilor financiare 28

2.2.6 Contabilitatea altor cheltuieli finanţate din buget 28

2.2.7 Contabilitatea cheltuielilor cu amortizările 29

2.3 Contabilitatea veniturilor instituţiei publice 29

2.3.1 Contabilitatea veniturilor din alte activităţi operaţionale 30

2.3.2 Veniturile financiare 31

2.3.3 Finanţările 32

2.4 Aplicaţie practică privind cheltuielile, veniturile şi finanţările instituţiei publice 36

CAP. 3 ANALIZA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR INSTITUŢIEI PUBLICE 42

3.1 Analiza structurii cheltuielilor 42

3.2 Analiza eficienţei cheltuielilor aferente veniturilor 47

3.3 Analiza efectului creşterii (reducerii) cheltuielilor la 1000 lei venituri 49

3.4 Analiza cheltuielilor materiale 51

3.5 Analiza cheltuielilor cu personalul 54

CONCLUZII 58

BIBLIOGRAFIE 60

Extras din document

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei

Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului care îşi realizează obiectul de activitate la nivelul unui anumit judeţ al ţării.

1.1 Scurt istoric al instituţiei

În iunie 1997, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, punând bazele unui nou sistem de protecţie, întemeiat pe principiul descentralizării puterii de decizie şi a responsabilităţilor, prin înfiinţarea, în subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale municipiului Bucureşti, a organismelor răspunzătoare de stabilirea, aplicarea şi urmărirea măsurilor de protecţie a copilului aflat în dificultate.

În anul 1997, printr-o hotărâre proprie, Consiliul Judeţean a înfiinţat un serviciu de asistenţă socială, ce funcţiona în cadrul său şi aplica strategiile guvernamentale în domeniul protecţiei copilului. În anul 1998 acest serviciu şi-a mutat sediul într-o clădire proprie şi a încorporat leagănele de copii ce aparţineau Ministerului Sănătăţii şi casele de copii ce aparţineau Ministerului Muncii transformându-le pe acestea în centre de plasament şi devenind astfel Direcţie Judeţeană de Protecţie a Copilului.

În anii 1999 – 2000 au fost preluate părţile de asistenţă socială ale şcolilor speciale (hipoacuzici şi ajutătoare) iar instituţia a devenit Direcţie Generală de Protecţie a Copilului. În anul 2003 au fost desfiinţate majoritatea centrelor de plasament iar copii au fost încredinţaţi unor asistenţi maternali profesionişti angajaţi ai Direcţiei.

În anul 2005 Direcţia Generală de Protecţie a Copilului a comasat cu Direcţia de Asistenţă Socială care realiza măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap (copii şi adulţi), precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, devenind astfel Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. În această perioadă au luat fiinţă complexele de servicii comunitare care încorporau următoarele tipuri de servicii: centre îngrijire de zi, centre maternale, cabinete de consiliere şi sprijin pentru părinţi, centre de plasament de tip familial, centre de primire în regim de urgenţă, servicii alternative de protecţie de tip familial.

În anul 2006 centrele de plasament ce cuprindeau copii din şcolile speciale au fost returnate în îngrijirea Inspectoratului Şcolar şi tot în acest an au fost înfiinţate locuinţe protejate şi centre pentru combaterea traficului de fiinţe umane.

Trebuie precizat faptul că o parte din aceste subunităţi au fost create de către direcţie prin intermediul fondurilor de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, fondurilor PHARE şi altor fonduri, obţinute cu ajutorul unor proiecte realizate în cadrul unui compartiment specializat în acest domeniu.

1.2 Obiectul de activitate al instituţiei

Obiectul de activitate al instituţiei poate fi scos în evidenţă ţinându-se cont de cele două componente ce caracterizează instituţia, componenta de protecţie a copilului şi componenta de asistenţă socială.

Obiectul de activitate al instituţiei pentru componenta de asistenţă socială este realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale, servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale, aflate în dificultate şi într-un grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă. Serviciile de asistenţă socială se adresează următoarelor categorii de persoane:

• persoane cu handicap;

• persoane singure;

• persoane vârstnice;

• familia şi copilul;

• oricare persoană aflată în nevoie.

Obiectul de activitate al instituţiei pentru componenta de protecţie a copilului îl constituie asigurarea protecţiei copiilor aflaţi în dificultate, acordarea de asistenţă în realizarea şi exercitarea drepturilor lor şi acordarea de sprijin familiei pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului.

1.3 Structura organizatorică şi funcţională a instituţiei

Prin diviziunea muncii pe orizontală şi verticală, stabilirea autorităţii şi delegarea ei pe diferitele niveluri de organizare şi departamentarea activităţii se obţine structura organizatorică . Deci structura organizatorică urmăreşte precizarea elementelor componente, a atribuţiilor fiecărei componente în cadrul ansamblului şi a relaţiilor dintre componente.

Unitatea este o instituţie publică al cărei for superior este Consiliul Judeţean şi care este condusă de un colegiu director format din directorul general şi directorii generali adjuncţi.

Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului se prezintă astfel:

Preview document

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 1
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 2
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 3
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 4
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 5
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 6
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 7
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 8
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 9
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 10
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 11
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 12
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 13
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 14
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 15
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 16
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 17
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 18
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 19
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 20
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 21
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 22
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 23
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 24
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 25
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 26
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 27
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 28
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 29
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 30
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 31
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 32
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 33
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 34
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 35
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 36
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 37
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 38
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 39
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 40
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 41
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 42
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 43
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 44
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 45
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 46
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 47
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 48
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 49
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 50
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 51
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 52
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 53
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 54
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 55
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 56
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 57
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 58
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 59
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 60
Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si Analiza Cheltuielilor si Veniturilor in Institutiile Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Institutiilor Publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani

INTRODUCERE În condiţiile actuale, de criză economică profundă cu care se confruntă omenirea, organizaţiile trebuie să facă mari eforturi pentru a...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea...

Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce

Cap.I Structura si atributiile comportimentului financiar-contabil I.1 Prezentarea obiectului de activitate si domeniul in care se incadreaza...

Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui

Capitolul 1. Prezentarea generală a Primăriei comunei Pungeşti 1.1. Scurt istoric Comuna Pungeşti este situată în partea de Nord-Vest a judeţului...

Prezentarea Societatii Comerciale Industrializarea Laptelui SA

Prezentarea societatii comerciale INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. A. Conditii generale Realizarea produseler alimentare are o veche traditie in...

Organizarea gestiuni financiare a primarie com Barnova

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI BIRNOVA 1.1 ISTORIC. LOCALIZARE. INFORMATII GENERALE Scurt istoric al comunei Birnova...

Organizarea si Conducerea Gestiunii Financiar Bugetare la Primaria Iasi

CAPITOLUL 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 1.1 Organizarea administraţiei publice locale Termenul administraţiei...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la o instituție publică - direcția de asistență socială a Județului Vaslui

Cap. 1. ORGANIZARE SI FUNCŢIONALITATE LA NIVEL DE INSTITUŢIEI PUBLICE 1.1. SCURT ISTORIC; Direcţia de asistenta sociala a judeţului Vaslui...

Monografie Gestiune Financiara - SCDA Secuieni-Neamt

Capitolul 1 Organizare si functionalitate la SCDA Secuieni – Neamt 1.1. Caracterizare generala Amplasata în partea de N-V a Podisului Central...

Ai nevoie de altceva?