Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

Disertație
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 34072
Mărime: 156.55KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL I : PREMISELE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII

1.1 Dualismul contabil

1.2 Principii, conventii si norme contabile

1.3 Imaginea fidela - obiectiv principal al contabilitatii

1.4 Forme de contabilitate Pagina

Capitolul II – Delimitari si fundamentari teoretice privind imobilizarile corporale. Schema de clasificare si codificare a imobilizarilor corporale în România

2.1 Delimitari si fundamentari teoretice privind imobilizarile corporale

2.2 Schema de clasificare si codificare a imobilizarilor corporale în România

Capitolul III – Standardele de Contabilitate Internationale privind imobilizarile corporale si amortizarea lor

14

3.1 I.A.S. nr. 4 „Contabilitatea amortizarilor” 14

3.1.1 Definiri si delimitari 14

3.1.2 Amortizarea 15

3.1.3 Informatiile de furnizat 16

3.2 I.A.S. nr. 16 „Imobilizari corporale” 17

3.2.1 Definiri si delimitari 17

3.2.2 Costul imobilizarilor corporale 18

3.2.3 Cheltuieli ulterioare 20

3.2.4 Amortizarea imobilizarilor corporale 20

3.2.5 Reevaluarea imobilizarilor corporale 22

3.2.6 Evaluarea la valoarea recuperabila 24

3.2.7 Cesiunile si rebutarea imobilizarilor 24

3.2.8 Informatiile de furnizat 25

3.3 I.A.S. nr. 12 „Impozitele asupra rezultatului” 26

3.3.1 Definiri si delimitari 26

3.3.2 Contabilizarea activelor si pasivelor de impozit exigibil 29

3.3.3 Contabilizarea activelor si pasivelor de impozit amânat 29

3.3.3.1 Diferentele temporare impozabile 29

3.3.3.2 Diferentele temporare deductibile 30

3.3.3.3 Pierderile fiscale si creditele de impozit neutilizate 31

3.3.4 Evaluarea 32

3.3.5.Contabilizarea impozitului exigibil si impozitului amânat 32

3.3.6.Prezentare 33

3.3.7 Informatii de furnizat 34

Capitolul IV – Reglementarile contabile din România privind evaluarea imobilizarilor corporale. Evaluarea si masurarea deprecierii imobilizarilor corporale

35

4.1 Deprecierea prin amortizare privind imobilizarile corporale. Evaluare si masurare

35

4.1.1 Definiri si delimitari 35

4.1.2 Calculul amortizarii 42

4.1.3 Metode (regimuri) de amortizare 48

4.1.3.1 Amortizarea în functie de durata normala de utilizare 48

4.1.3.2 Amortizarea în functie de unitatile produse 57

4.1.3.2 Alte metode de amortizare 58

4.1.4 Calculul global al amortizarii 61

4.1.5 Contabilitatea amortizarii imobilizarilor corporale 63

4.2 Amortizare contabila si amortizare fiscala 66

4.3 Deprecierea prin provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale. Evaluare si masurare

72

4.3.1 Definiri si delimitari 72

4.3.2 Evaluare si contabilizare 76

4.3.3 Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor corporale si fiscalitatea

80

Capitolul V – Studiu de caz privind calculul si analiza deprecierii imobilizarilor corporale

84

5.1 Prezentarea întreprinderii luata în studiu 84

5.1.1 Prezentarea generala a S.C. „THEBA” S.A. Bucuresti 84

5.1.2 Caracterizarea starii tehnice si tehnologice a societatii 85

5.1.2.1 Dotarea tehnica 85

5.1.2.2 Situatia constructiilor existente 86

5.1.2.3 Asigurarea cu utilitati 87

5.1.3 Management si organizare; personal 87

5.1.3.1Organizarea conducerii 87

5.1.3.2 Managementul 88

5.1.3.3 Personalul 89

5.1.4 Procesul productiv existent 89

5.1.5 Volumul productiei 90

5.1.6 Situatia economico-financiara 91

5.2 Calculul si contabilizarea amortizarii imobilizarilor corporale 91

5.2.1 Calculul si contabilizarea amortizarii liniare 91

5.2.2 Calculul si contabilizarea amortizarii degresive (AD1) 93

5.2.3 Calculul si contabilizarea amortizarii degresive (AD2) 96

5.2.4 Calculul si contabilizarea amortizarii accelerate 100

5.3 Calculul si contabilizarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale

103

5.4 Situatiile financiare privind deprecierea imobilizarilor corporale 104

5.5 Analiza diagnostic a deprecierii imobilizarilor corporale 107

BIBLIOGRAFIE 112

Extras din document

1.1 Dualismul contabil

Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem contabil se întelege „asamblul de norme, principii, mijloace, tehnici si procedee care permite procesarea coerenta a tranzactiilor economico – financiare, exprimate valoric, într-un spatiu economic determinat”.

În organizarea sistemului financiar contabil s-au impus doua conceptii:

- Conceptia monista – conform careia la nivelul întreprinderii sistemul contabil este organizat într-un singur circuit, atat pentru operatiile care privesc gestiunea interna a întreprinderii cât si pentru operatiile care privesc latura externa a acesteia si anume relatiile cu tertii.

- Conceptia dualista – care presupune existenta a doua componente în sistemul informational contabil al intreprinderii si anume, o componenta care prezinta informatia contabila în exterior, catre terti, fiind reprezentata de contabilitatea financiara sau generala si o componenta care prezinta în detaliu procesele interne al întreprinderii, activitatea realizata de catre contabilitatea de gestiune, analitica sau manageriala.

Contabilitatea financiara prezinta informatii cu caracter public, importante pentru partenerii externi ai întreprinderii pe care îi ajuta sa analizeze deciziie lor privind alocarea resurselor, pentru actionari, clienti, organe fiscale, institutii financiare dar si pentru managerii întreprinderilor, pentru care le ofera o „imagine sintetica si retrospectiva” a patrimoniului întreprinderii.

Contabilitatea financiara este reglementata, are la baza norme unitare de organizare si conducere a acesteia, dispune de un plan de conturi, de instructiuni de aplicare a planului de conturi, de structura jurnalelor de înregistrare dar si de structura lucrarilor de sinteza.

Documentele de sinteza care sunt generate de contabilitatea financiara sunt urmatoarele:

- bilantul;

- contul „Profit si pierdere”;

- situatia modificarilor capitalului propriu;

- situatia fluxurilor de trezorerie.;

- politici contabile si note explicative.

Functiile contabilitatii financiare sunt urmatoarele:

- functia de înregistrare exhaustiva a tranzactiilor întreprinderii;

- functia de informare financiara externa;

- functia de instrument, verificare si proba;

- functia de instrument de gestiune interna a întreprinderii;

- functia de comunicare a informatiilor necesare întocmirii conturilor nationale;

- functia de satisfacere a cerintelor informationale ale analizei financiare.

Contabilitatea financiara are o importanta deosebita pentru stat, care vrea sa controleze modul de aplicare a metodelor de evaluare a diferitelor elemente patrimoniale precum si modul de stabilire a rezultatelor ce formeaza baza de impunere pentru impozitele pretinse de fisc, prezentând urmatoarele caracteristici:

- este realizata dupa o shema normalizata, impusa de catre autoritatile fiscale si de control ale statului;

- este organizata pentru a prezenta imaginea patrimoniului catre organismele si peroanele externe;

Preview document

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 1
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 2
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 3
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 4
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 5
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 6
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 7
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 8
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 9
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 10
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 11
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 12
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 13
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 14
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 15
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 16
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 17
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 18
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 19
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 20
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 21
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 22
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 23
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 24
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 25
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 26
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 27
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 28
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 29
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 30
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 31
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 32
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 33
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 34
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 35
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 36
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 37
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 38
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 39
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 40
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 41
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 42
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 43
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 44
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 45
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 46
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 47
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 48
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 49
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 50
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 51
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 52
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 53
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 54
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 55
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 56
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 57
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 58
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 59
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 60
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 61
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 62
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 63
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 64
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 65
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 66
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 67
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 68
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 69
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 70
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 71
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 72
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 73
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 74
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 75
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 76
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 77
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 78
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 79
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 80
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 81
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 82
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 83
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 84
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 85
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 86
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 87
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 88
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 89
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 90
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 91
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 92
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 93
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 94
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 95
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 96
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 97
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 98
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 99
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 100
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 101
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 102
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 103
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 104
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 105
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 106
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 107
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 108
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 109
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 110
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 111
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 112
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 113
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 114
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 115
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 116
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 117
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 118
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 119
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 120
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 121
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 122
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 123
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 124
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 125
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 126
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 127
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 128
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 129
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 130
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 131
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 132
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 133
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 134
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 135
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 136
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 137
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 138
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 139
Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale - Pagina 140

Conținut arhivă zip

  • Delimitari si Fundamentari Teoretice privind Imobilizarile Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt active care: - sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe...

IAS 16 - Imobilizari Corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Contabilitatea Imobilizărilor

Tranzitia tarii noastre spre economia de piata a impus adaptari corespunzatoare în organizarea si conducerea contabilitatii agentilor...

Te-ar putea interesa și

Prezentarea Societatii SC Zarea SA

1.1. Actul constitutiv al societăţii “ZAREA” SA Denumirea,forma juridică,sediul,durata Denumirea societăţii este Societatea comerciala “ZAREA...

Amortizarea - Studiu Privind Calculul si Contabilitatea Amortizarii - SC XYZ SA, Ploiesti

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND AMORTIZAREA 1.1.CONCEPŢII PRIVIND AMORTIZAREA.ABORDAREA ECONOMICĂ A...

Contabilitatea capitalului la societățile comerciale

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ LOCATIVĂ ŞI TRANSPORT DÂMBOVIŢA S.A. 1.1. Obiectivele lucrării Scopul lucrării este de a aduce...

Ai nevoie de altceva?