Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale

Disertație
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 18197
Mărime: 406.72KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. 1. Prezentarea societăţii 7
 3. 1.1. Informaţii generale 7
 4. 1.1.1. Elemente de identificare a societăţi 7
 5. 1.1.2. Domeniul de activitate 7
 6. 1.1.3. Obiectul de activitate 7
 7. 1.2. Informaţii economice 8
 8. 1.2.1. Informaţii care privesc potenţialul uman 8
 9. 1.2.2. Informaţii care privesc potentialul comercial 10
 10. 1.3. Mediul societăţii: 11
 11. 1.3.1 Mediul specific 11
 12. 1.3.2 Mediul general 13
 13. 2. Diagnosticul comercial 14
 14. 2.1. Evoluţia vânzărilor 14
 15. 2.2. Produse şi servicii comercializate 15
 16. 2.3. Poziţia ocupată pe piaţă 16
 17. 2.4. Relaţiile cu clienţii şi furnizorii 16
 18. 2.5. Concurenţa societăţii 17
 19. 2.6. Modalităţi de promovare a produselor 18
 20. 2.7. Concluzii privind diagnosticul comercial 18
 21. 3. Diagnosticul financiar 19
 22. 3.1. Diagnosticul performanţei financiare 19
 23. 3.1.1. Marja comercială 19
 24. 3.1.2. Cifra de afaceri 21
 25. 3.1.3. Valuarea adaugată 22
 26. 3.1.4. Excedentul brut de exploatare 23
 27. 3.1.5. Rezultatul exploatării 25
 28. 3.1.6. Rezultatul exerciţiului 27
 29. 3.1.7. Concluzii privind diagnosticul contului de profit şi pierdere 28
 30. 3.2. Diagnosticul poziţiei financiare 29
 31. 3.2.1. Eficienta activităţii 30
 32. 3.2.2. Echilibrul financiar 36
 33. 3.2.3. Lichiditate şi sovabilitate 41
 34. 3.2.4. Ratele de gestiune 49
 35. 3.2.5. Structura mijloacelor folosite şi a resurselor 53
 36. 4. Diagnostigrama potenţialului financiar şi comercial 63
 37. 5. Concluzii 71
 38. Referinţe bibliografice 73

Extras din disertație

Introducere

Tema “Diagnosticul financiar al unei societăţi comerciale” este o temă foarte interesantă şi complexă, care s-a bucurat de o atenţie deosebită în numeroase studii.

Faptul care m-a motivat să aleg această temă este că ea prezintă o parte importantă în cadrul unei întreprinderi, iar cunoaşterea sa este relevantă pentru un manager de societate comercială.

Lucrarea este structurată în patru capitole, în care am încercat să tratez într-un echilibru cât se poate de reuşit, conceptele, teoriile, dar şi un studiu de caz la firma SC Ando-Bucuria Copiilor SRL.

Diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi. Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situaţia financiară a întreprinderii. În sens general, finalitatea diagnosticului financiar constă în oferirea de informaţii financiare atât celor din interiorul întreprinderii, cât si celor interesaţi din afara acesteia.

Când problema diagnosticului este pusă din interiorul întreprinderii (diagnostic financiar intern) utilizatorii pot fi conducătorii, acţionarii actuali sau salariaţii. Obiectivul urmărit în acest caz este de a detecta eventuale situaţii de dezechilibru financiar şi de a adopta noi decizii de gestionare a întreprinderii. Aceste decizii se bazează pe identificarea originii şi a cauzelor dezechilibrelor, pe de o parte, iar pe de altă parte, pe stabilirea măsurilor de remediere a dezechilibrelor.

Când problema este pusă din exteriorul întreprinderii (diagnostic financiar extern) utilizatorii pot fi analiştii financiari, acţionarii potenţiali, organisme bancare şi financiare sau chiar statul. Obiectivul urmărit este capacitatea financiară a întreprinderii de a genera profit, capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt sau lung (lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii), precum şi valoarea întreprinderii. De cele mai multe ori utilizatorii externi au nevoie de un diagnostic financiar fie pentru acordarea de credite întreprinderilor (în special bancile), fie pentru luarea deciziilor de pătrundere în capitalul unei întreprinderi (acţionari potenţiali sau alte întreprinderi).

Atât analiza pe plan intern, cât şi cea externă au ca obiectiv aprecierea performanţelor întreprinderii şi a riscurilor la care aceasta este pusă şi urmăresc: analiza rentabilităţii; analiza riscului şi analiza valorii întreprinderii.

De obicei, diagnosticul este efectuat numai în caz de grave dificultăţi sau când cineva cere o astfel de lucrare. Independent de rezultatele înregistrate de întreprindere sau de desfăşurarea evenimentelor, elaborarea unui diagnostic financiar trebuie să aiba loc periodic. Diagnosticul financiar identifică factorii favorabili şi nefavorabili care vor afecta activitatea viitoare a întreprinderii.

Folosind metode şi tehnici specifice, diagnosticul financiar permite aprecierea situaţiei financiare trecută şi actuală, pe baza informaţiilor furnizate pentru luarea deciziilor de către conducere

Informaţiile necesare pentru efectuarea diagnosticului financiar sunt preluate din situaţiile financiare simplificate care cuprind: bilanţul, contul de profit şi pierdere, anexa la bilanţ.

Diagnosticul financiar poate să fie redus la aprecierea riscului pe care un partener exterior este susceptibil să şi-l asume ca urmare a relaţiilor de afaceri pe care le are cu întreprinderea , este vorba de informaţiile oferite de diagnosticul financiar pentru a aprecia riscul de insolvabilitate a unui agent economic de către un partener extern. Analiza dosarului de acordare a creditului de către bănci este un exemplu tipic. În asemenea caz obiectivul major al analizei constă în punerea în evidenţă a riscului incidentelor susceptibile de a perturba activitatea viitoare a întreprinderii, care mai departe poate afecta onorarea la termen a angajamentelor asumate.

Diagnosticul financiar se poate înscrie în perspectiva formulării unui diagnostic global orientat către aprecierea performanţelor, a valorii acesteia, a titlurilor pe care le emite. Aici se pot aborda mai multe aspecte:

- ca o componentă a diagnosticului strategic, diagnosticul financiar îşi propune sa evidenţieze punctele forte şi punctele slabe, este momentul să se evidenţieze eventuala vulnerabilitate a întreprinderii, se apreciază activitatea ei prin prisma performanţelor înregistrate, este momentul de a evidenţia dificultăţile legate de lichiditatea activelor, de rentabilitate,diminuarea ei;

- diagnosticul financiar se foloseşte şi pentru a determina şi aprecia valoarea întreprinderii. Astfel, analiza financiară, participă la determinarea valorii de patrimoniu a întreprinderii. Prin retratarea elementelor contabile furnizate de bilanţ, diagnosticul permite determinarea altor valori patrimoniale, activul net actualizat, activul net corectat, valoarea substanţială. În acelaşi timp cu ajutorul diagnosticului financiar se poate determina capacitatea beneficiară a întreprinderii şi astfel se determină valoarea de randament a acesteia obţinută prin capitalizarea veniturilor viitoare. Astfel analiza financiară îşi aduce un aport semnificativ în procesul de evaluare a întreprinderii;

- diagnosticul financiar este folosit şi în analiza bursieră. Pentru operatorii ce intervin pe piaţa de capitaluri indicatorii furnizaţi de diagnosticul financiar constituie un element foarte important pentru a orienta opţiunile de investiţii sau de dezinvestire prin cumpărarea de titluri.

Bibliografie

A. Buglea, (2006), Analiză financiară, Editura Mirton, Timişoara;

A. Buglea, (2005) “Analiză financiară. Concepte şi studiu de caz”. Ed. Mirton, Timişoara;

A. Buglea, (2009), Analiză economico - financiară, Editura Mirton, Timişoara;

A. Buglea, (2010), Diagnosticul si evaluarea întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara;

A.Buglea, (2003) Erős-Stark L., Evaluarea Întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara;

A.Buglea, Roth Anne-marie, Minda Alina, Stoiţa F., (2006), Analiză financiară – Aplicaţii practice, Editura Mirton, Timişoara;

Băileşteanu Gh., (1997), Diagnostic, risc şi eficienţă în afaceri, Editura Mirton, Timişoara;

Dalotă D. M., Dalotă Simona, (2000), Analiză şi evaluarea firmei, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara;

H. Cristea, M. Ştefănescu (2006), Gestiunea financiară a întreprinderii, editura Mirton, Bucureşti;

Işfănescu A., Stănescu C., Băicuşi A., (1999) Analiza economico - financiară, Editura Economică, Bucureşti;

Mărgulescu D., (1996) Diagnostic economico - financiar, Editura Romcart, Bucureşti;

Vâlceanu Ghe., Robu V., Georgrscu n., (2006), Analiză economico - financiară, Editura Economică, Bucureşti.

Preview document

Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 1
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 2
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 3
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 4
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 5
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 6
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 7
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 8
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 9
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 10
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 11
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 12
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 13
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 14
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 15
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 16
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 17
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 18
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 19
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 20
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 21
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 22
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 23
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 24
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 25
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 26
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 27
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 28
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 29
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 30
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 31
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 32
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 33
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 34
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 35
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 36
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 37
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 38
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 39
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 40
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 41
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 42
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 43
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 44
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 45
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 46
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 47
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 48
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 49
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 50
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 51
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 52
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 53
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 54
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 55
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 56
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 57
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 58
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 59
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 60
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 61
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 62
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 63
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 64
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 65
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 66
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 67
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 68
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 69
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 70
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 71
Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Diagnosticul Financiar al unei Societati Comerciale.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu privind decontarea și înregistrarea în contabilitate a impozitelor directe la constructorul SCM Craiova

- Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu excepţiile prevăzute de lege (respectiv, investitorii din...

Organizarea Contabilității de Gestiune și a Calculației Costurilor în Condițiile Aplicării Metodei pe Comenzi

CAPITOLUL I Locul şi rolul informaţiilor privind costul de producţie în activitatea de conducere a S.C. Ind Complex CF-S.A. Acţiunea de...

Analiza rentabilității economice la SC Hidroelectrica SA Porțile de Fier

Capitolul.1. Prezentarea S.C.HIDROELECTRICA S.A. PORŢILE DE FIER 1.1 Scurt istoric La 1 Ianuarie 1964, în baza HCM 995 / 7. 1. 1963, a fost...

Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL

Introducere Problemele legate de realizarea calităţii reflectă o preocupare care a existat, există şi va exista mereu în întreprinderile care...

Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA

1. Diagnosticul juridic Datele de identificare ale societății sunt următoarele: Denumire societate: ROPHARMA Forma de organizare: societate pe...

Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii

Introducere Motto : ”Încet, dar sigur spre performanță. Uneori și singur” Dan Grossu Viteza este elementul de bază care caractezizează...

Analiza diagnostic a unei societății comerciale - SC Belami Lugoj

Cap. 1 PREZENTAREA ŞI STAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII Denumirea : SOCIETATEA COMERCIALĂ „BELAMI” Forma juridică : Societate pe acţiuni Număr de...

Manipularea performanțelor întreprinderii prin inginerii contabile

I. Introducere Ingineria contabilă este o denumire mai puţin întâlnită în literatura de specialitate, fiind intitulată de regulă, contabilitate...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul financiar al întreprinderii Boromir Prod SA Buzau

Introducere O economie de piaţă, şi cu atat mai mult una aflată în tranziţie la economia de piaţă, cum este cazul ţării noastre, este într-un...

Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii

Introducere Dat fiind faptul că o economie de piaţă nu poate funcţiona fără întreprinderi bine consolidate, capabile să genereze venituri şi să...

Analiza Echilibrului Financiar la SC Galacta SA

INTRODUCERE ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR Analiza financiară este activitatea de diagnosticare a “stării de sănătate financiară” a...

Studiu previzional privind înființarea și dezvoltarea unei societăți comerciale

Capitolul I. Noţiuni introductive I.1 Introducere Revoluţia din Decembrie 1989 este evenimentul major care a declanşat transformări ireversibile...

Diagnosticul Financiar al Societății Comerciale

CAPITOLUL 1 ANALIZA FINANCIARĂ PE BAZA BILANȚULUI Analiza financiară pe baza bilanţului îşi propune să identifice starea de echilibru existentă...

Darea de seamă la practica de producere complexă la întreprinderea Cvin SRL

Aplicatia planului general al intreprinderii “Cvin” SRL. INTRODUCERE Alimentatia publica constituie un sector în cadrul comertului cu amanuntul...

Raport de practică SC HR Franchising SRL

Introducere In primul rand am ales sa fac stagiul de practica la organizatia SC EURO-GSM 2000 SRL, punct de lucru X, pentru ca este o firma cu un...

Analiza rentabilității riscului și echilibrului financiar la SC Termoprest SA Paroșeni

SC Termoelectrica SA Bucuresti, înfiintata prin Hotarârea de Guvern numarul 672/2000, este o societate comerciala pe actiuni cu capital integral de...

Ai nevoie de altceva?