Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

Disertație
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 16944
Mărime: 180.97KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Gabriel
Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea Contabilitate şi Informatică de Gestiune Contabilitate Control şi Expertiză

Cuprins

1.1. Riscurile de audit 4

1.1.1.Definiţia riscului 4

1.1.2.Tipuri de riscuri 5

1.1.3.Tehnici de determinare a riscului în audit 8

1.2. Sistemul de control intern 13

1.2.1.Conceptul de control intern 14

1.2.2.Principii ale controlului intern 15

1.2.3.Tipuri de control intern 17

1.2.4.Modele de control intern 19

1.3. Auditul intern 22

1.3.1.Conceptul de audit intern 22

1.3.2.Tipuri de audit intern 23

1.3.3.Abordări şi reglementări legale ale auditului intern 23

1.3.4.Etape în realizarea auditului intern 24

1.4. Abordarea şi evaluarea auditului intern pornind de la riscurile de audit şi controlul intern 30

1.5. Concluzie 34

CAPITOLUL 2

2.1.Studii de caz 35

2.1.1.Evaluarea riscurilor direcţiei de resurse umane din cadrul societăţii X 35

2.1.2.Exercitarea controlului financiar preventiv în cadrul activităţii de formare profesională 39

2.1. Concluzii 41

2.2. Bibliografie 42

2.3. Anexe 44

Anexa 1 – Lista centralizatoare a obiectelor auditabile 44

Anexa 2 – Identificarea riscurilor 47

Anexa 3 – Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora şi aprecierea nivelurilor riscurilor 53

Anexa 4 – Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului 55

Anexa 5 – Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscului 62

Anexa 6 – Tabelul puncte tari şi puncte slabe 69

Anexa 7 – Tematica în detaliu a operaţiilor auditabile 73

Anexa 8 – Lista de verificare a procedurii de achizitie a seviciilor de către SCF 75

Anexa 9 – Lista de verificare a procedurii de decont 76

Extras din document

CAPITOLUL 1

1.1 Riscurile de audit

Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor, este unul dintre obiectivele principale ale auditorului. Pentru a furniza un rezultat privin nivelul riscurilor este necesară, mai întâi identificarea lor.

1.1.1 Definiţia riscului

Riscul este definit ca fiind ameninţarea că o acţiune sau un eveniment va afecta în mod nefavorabil abilitatea unei organizaţii de a-şi atinge obiectivele şi de a-şi executa cu succes strategiile.

Definiţia aceasta evidenţiază câţiva factori esenţiali, respectiv riscul este în mod invariabil o ameninţare, adică ceva ce s-ar putea întâmpla, ameninţarea se referă la un eveniment, adică ceva ce trebuie să se petreacă pentru ca riscul să se cristalizeze, iar dacă se produce evenimentul, va avea impact asupra îndeplinirii obiectivelor organizaţiei.

La această definiţie observăm că riscul produce neapărat impact asupra obiectivelor într-un mod negativ.

Riscul este posibilitatea sau şansa ca ceva să se întâmple care va avea efect asupra obiectivelor firmei.

Definiţia aceasta, are în plus faţă de avantajul de a fi o definiţie simplă şi uşor de înţeles, cuvântul “posibilitate/şansă” care este unul foarte bine ales întrucât şansa poate fi atât pozitivă cât şi negativă.

Din punctul de vedere al unui auditor intern, riscul poate fi considerat ca fiind pulsul organizaţiei. Această analogie ne permite să afirmăm că auditorii interni trebuie să se asigure că organizaţia adoptă problematica riscului şi îl gestionează, mai degrabă decât să tolereze ameninţările şi, drept urmare, să piardă oportunităţile.

Riscul de audit constă în faptul că erori semnificative există în situaţiile financiare şi câ auditorul, nedescoperindu-le, formulează o opinie eronată. Ele trebuie însă să conceapă programul de lucru astfel încât să obţină o asigurare rezonabilă că nu există riscuri semnificative în situaţiile financiare şi să limiteze astfel riscul de audit la un nivel minim acceptabil. In concluzie, auditorii trebuie să aibă o bună cunoaştere a factorilor de risc potenţiali şi să caute în fiecare întreprindere controlată riscurile posibile care decurg din particularităţile sale şi din specificul organizării acesteia, sistemele adoptate şi operaţiile tratate.

Pentru a particulariza riscurile la cele în audit vom alege pentru exemplificare definiţia din Standardele Internaţionale de Audit:

“Riscul de audit” reprezintă ricul ca auditorul să exprime o opinie de audit neadecvată, atunci când situaţiile financiare sunt denaturate în mod semnificativ.

1.1.2 Tipuri de riscuri

În funcţie de diferite criterii luate în considerare există mai multe tipuri de riscuri în audit.

a) În funcţie de posibilitatea de a se produce avem:

- riscuri potenţiale, sunt cele mai posibile de a se produce la nivelul tuturor entităţilor economice, din care cauză se impune un control riguros al prevenirii, descoperirii şi corectării lor;

- riscuri posibile, reprezintă acea parte a riscurilor potenţiale pentru care entitatea nu a luat măsuri eficiente să fie limitate, deci există o mare probabilitate ca ele să se producă fără a fi depistate şi eventual corectate.

Preview document

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 1
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 2
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 3
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 4
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 5
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 6
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 7
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 8
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 9
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 10
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 11
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 12
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 13
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 14
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 15
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 16
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 17
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 18
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 19
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 20
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 21
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 22
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 23
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 24
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 25
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 26
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 27
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 28
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 29
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 30
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 31
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 32
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 33
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 34
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 35
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 36
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 37
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 38
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 39
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 40
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 41
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 42
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 43
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 44
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 45
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 46
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 47
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 48
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 49
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 50
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 51
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 52
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 53
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 54
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 55
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 56
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 57
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 58
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 59
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 60
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 61
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 62
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 63
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 64
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 65
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 66
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 67
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 68
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 69
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 70
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 71
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 72
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 73
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 74
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 75
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 76
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Riscului de Audit si a Controlului Intern
    • anexe disertatie.docx
    • EVALUAREA RISCULUI DE AUDIT SI A CONTROLULUI INTERN.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Planificarea Misiunii de Audit Intern - Entitati Economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Metode și Tehnici Utilizate în Auditul financiar-contabil

INTRODUCERE Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de reformă economică şi financiară, ale căror obiective le reprezintă...

Ai nevoie de altceva?