Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

Disertație
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 16944
Mărime: 180.97KB (arhivat)
Publicat de: Voicu Farcaș
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Gabriel
Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea Contabilitate şi Informatică de Gestiune Contabilitate Control şi Expertiză

Cuprins

 1. 1.1. Riscurile de audit 4
 2. 1.1.1.Definiţia riscului 4
 3. 1.1.2.Tipuri de riscuri 5
 4. 1.1.3.Tehnici de determinare a riscului în audit 8
 5. 1.2. Sistemul de control intern 13
 6. 1.2.1.Conceptul de control intern 14
 7. 1.2.2.Principii ale controlului intern 15
 8. 1.2.3.Tipuri de control intern 17
 9. 1.2.4.Modele de control intern 19
 10. 1.3. Auditul intern 22
 11. 1.3.1.Conceptul de audit intern 22
 12. 1.3.2.Tipuri de audit intern 23
 13. 1.3.3.Abordări şi reglementări legale ale auditului intern 23
 14. 1.3.4.Etape în realizarea auditului intern 24
 15. 1.4. Abordarea şi evaluarea auditului intern pornind de la riscurile de audit şi controlul intern 30
 16. 1.5. Concluzie 34
 17. CAPITOLUL 2
 18. 2.1.Studii de caz 35
 19. 2.1.1.Evaluarea riscurilor direcţiei de resurse umane din cadrul societăţii X 35
 20. 2.1.2.Exercitarea controlului financiar preventiv în cadrul activităţii de formare profesională 39
 21. 2.1. Concluzii 41
 22. 2.2. Bibliografie 42
 23. 2.3. Anexe 44
 24. Anexa 1 – Lista centralizatoare a obiectelor auditabile 44
 25. Anexa 2 – Identificarea riscurilor 47
 26. Anexa 3 – Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora şi aprecierea nivelurilor riscurilor 53
 27. Anexa 4 – Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului 55
 28. Anexa 5 – Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscului 62
 29. Anexa 6 – Tabelul puncte tari şi puncte slabe 69
 30. Anexa 7 – Tematica în detaliu a operaţiilor auditabile 73
 31. Anexa 8 – Lista de verificare a procedurii de achizitie a seviciilor de către SCF 75
 32. Anexa 9 – Lista de verificare a procedurii de decont 76

Extras din disertație

CAPITOLUL 1

1.1 Riscurile de audit

Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor, este unul dintre obiectivele principale ale auditorului. Pentru a furniza un rezultat privin nivelul riscurilor este necesară, mai întâi identificarea lor.

1.1.1 Definiţia riscului

Riscul este definit ca fiind ameninţarea că o acţiune sau un eveniment va afecta în mod nefavorabil abilitatea unei organizaţii de a-şi atinge obiectivele şi de a-şi executa cu succes strategiile.

Definiţia aceasta evidenţiază câţiva factori esenţiali, respectiv riscul este în mod invariabil o ameninţare, adică ceva ce s-ar putea întâmpla, ameninţarea se referă la un eveniment, adică ceva ce trebuie să se petreacă pentru ca riscul să se cristalizeze, iar dacă se produce evenimentul, va avea impact asupra îndeplinirii obiectivelor organizaţiei.

La această definiţie observăm că riscul produce neapărat impact asupra obiectivelor într-un mod negativ.

Riscul este posibilitatea sau şansa ca ceva să se întâmple care va avea efect asupra obiectivelor firmei.

Definiţia aceasta, are în plus faţă de avantajul de a fi o definiţie simplă şi uşor de înţeles, cuvântul “posibilitate/şansă” care este unul foarte bine ales întrucât şansa poate fi atât pozitivă cât şi negativă.

Din punctul de vedere al unui auditor intern, riscul poate fi considerat ca fiind pulsul organizaţiei. Această analogie ne permite să afirmăm că auditorii interni trebuie să se asigure că organizaţia adoptă problematica riscului şi îl gestionează, mai degrabă decât să tolereze ameninţările şi, drept urmare, să piardă oportunităţile.

Riscul de audit constă în faptul că erori semnificative există în situaţiile financiare şi câ auditorul, nedescoperindu-le, formulează o opinie eronată. Ele trebuie însă să conceapă programul de lucru astfel încât să obţină o asigurare rezonabilă că nu există riscuri semnificative în situaţiile financiare şi să limiteze astfel riscul de audit la un nivel minim acceptabil. In concluzie, auditorii trebuie să aibă o bună cunoaştere a factorilor de risc potenţiali şi să caute în fiecare întreprindere controlată riscurile posibile care decurg din particularităţile sale şi din specificul organizării acesteia, sistemele adoptate şi operaţiile tratate.

Pentru a particulariza riscurile la cele în audit vom alege pentru exemplificare definiţia din Standardele Internaţionale de Audit:

“Riscul de audit” reprezintă ricul ca auditorul să exprime o opinie de audit neadecvată, atunci când situaţiile financiare sunt denaturate în mod semnificativ.

1.1.2 Tipuri de riscuri

În funcţie de diferite criterii luate în considerare există mai multe tipuri de riscuri în audit.

a) În funcţie de posibilitatea de a se produce avem:

- riscuri potenţiale, sunt cele mai posibile de a se produce la nivelul tuturor entităţilor economice, din care cauză se impune un control riguros al prevenirii, descoperirii şi corectării lor;

- riscuri posibile, reprezintă acea parte a riscurilor potenţiale pentru care entitatea nu a luat măsuri eficiente să fie limitate, deci există o mare probabilitate ca ele să se producă fără a fi depistate şi eventual corectate.

Preview document

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 1
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 2
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 3
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 4
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 5
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 6
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 7
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 8
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 9
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 10
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 11
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 12
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 13
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 14
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 15
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 16
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 17
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 18
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 19
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 20
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 21
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 22
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 23
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 24
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 25
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 26
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 27
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 28
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 29
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 30
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 31
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 32
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 33
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 34
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 35
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 36
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 37
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 38
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 39
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 40
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 41
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 42
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 43
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 44
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 45
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 46
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 47
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 48
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 49
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 50
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 51
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 52
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 53
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 54
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 55
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 56
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 57
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 58
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 59
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 60
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 61
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 62
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 63
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 64
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 65
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 66
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 67
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 68
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 69
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 70
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 71
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 72
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 73
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 74
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 75
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 76
Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Riscului de Audit si a Controlului Intern
  • anexe disertatie.docx
  • EVALUAREA RISCULUI DE AUDIT SI A CONTROLULUI INTERN.docx

Alții au mai descărcat și

Implementarea standardelor de control intern la nivelul entităților publice

Motivația și metodologia cercetării Dinamica economică actuală și acerba concurență existentă pe toate piețele, indiferent de profil, impun...

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Planificarea activității de audit financiar

”Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le uneşte”. TITU MAIORESCU Exprim întreaga mea...

Abordări conceptuale și practici specifice de audit

INTRODUCERE Întro economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane, auditul...

Proiect Audit

Am analizat in detaliu capitolul 1 in prima parte a referatului, si am continuat in cea de-a doua parte cu tratarea unei cerinte din celorlalte 29...

Organizarea misiunii de audit intern la SC Todi SA

CAP.1.Auditul Public Intern – definirea conceptului de audit intern, rolul, sfera de activitate, tipuri de audit si obiective ale auditului public...

Evaluarea Riscurilor

Evaluare riscurilor. Definiţia şi componentele riscului de audit. Auditorul identifică şi evaluiază riscurile pentru fiecare categorie de...

Riscurile în audit

Introducere Obiectivul auditului financiar a evoluat de la depistarea fraudelor și erorilor, proces care presupunea o verificare detaliată a...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Ai nevoie de altceva?