Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

Disertație
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 13925
Mărime: 102.12KB (arhivat)
Publicat de: Tudor Damian
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF.UNIV.DR.ŞTEFAN FLOREA
UNIVERSITATEA SPIRUL HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANŢA MASTERAT “CONTABILITATE, EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT FINANCIAR”

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I - ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE
 3. DE NATURA STOCURILOR
 4. 1.1.Definirea, conţinutul şi structura activelor circulante 2
 5. 1.1.1.Definirea şi conţinutul activelor circulante 2
 6. 1.1.2.Structura activelor circulante 4
 7. 1.2.Evaluarea activelor circulante de natura stocurilor prin prisma IAS2 şi OMFP
 8. 1752/2005 10
 9. 1.2.1.Reguli generale de evaluare 10
 10. 1.2.2. Tratamentul de bază şi alternativ pentru evaluarea stocurilor 12
 11. 1.2.3. Evaluarea activelor circulante, de natura stocurilor 15
 12. 1.2.4. Activitati generate de activele circulante in cadrul intreprinderii 21
 13. 1.2.5. Principalele documente folosite pentru evidentacontabila a stocurilor 23
 14. 1.2.6. Reduceri de pret practicate in contabilitatea stocurilor 27
 15. 1.3.Contabilitatea activelor circulante de natura stocurilor 29
 16. 1.3.1.Contabilitatea analitica 29
 17. 1.3.2.Contabilitatea sintetica 30
 18. CAPITOLUL II - STUDIUL DE CAZ : CONTABILITATEA STOCURILOR LA
 19. SC GPA AERO PRODUCT SRL
 20. 2.1. Prezentarea generală a societaţii SC GPA AERO PRODUCT SRL 32
 21. 2.2. Strucura activelor circulante in cadrul SC GPA AERO PRODUCT SRL 37
 22. 2.3. Evaluarea stocurilor la intrarea şi ieşirea din patrimoniu 38
 23. 2.4. Operaţii inregistrare în contabilitate privind intrarile si iesirile de stocurile 42
 24. CAPITOLUL III - UNELE PROPUNERI PRIVIND EVALUAREA ŞI CONTABILITATEA
 25. ACTIVELOR CIRCULANTE DE NATURA STOCURILOR 48
 26. CAPITOLIL IV - CONCLUZII FINALE 51
 27. BIBLIOGRAFIE

Extras din disertație

INTRODUCERE

O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a unei societăţi. În ţara noastră contabilitatea reprezintă o provocare datorită deselor schimbări şi ambiguităţi prezente în mediul legislativ, precum şi a tendinţei de armonizare cu sistemul contabil european; contabilitatea trebuie să se adapteze mediului de afaceri tot mai dinamic, să răspundă unor provocări din ce în ce mai incitante cum ar fi: pieţele financiare în dezvoltare, instrumente financiare noi, miscarea rapidă a capitalurilor,etc.

În acelaşi timp trebuie să existe o preocupare continuă pentru actualizarea şi armonizarea noţiunilor privitoare la situaţia activelor economice, din necesitatea de a prezenta în situaţiile financiare informaţii utile şi pertinente, atât pentru conducerea unităţilor beneficiare, cât şi pentru terţii interesaţi de aspectele productive ale entităţilor economice. Această actualizare presupune adoptarea conceptelor prezentate în standardele emise de către organismele internaţionale

Prezenta lucrare este structurată astfel:

- Capitolul I – Aspecte teoretice privind activele circulante de natura stocurilor

- Capitolul II – Studiul de caz privind contabilitatea activelor circulantante de natura

stocurilor la SC GPA Aero Product SRL

- Capitolul III – Unele propuneri ptivind evaluarea şi contabilitatea activelor circulante

de natura stocurilor

- Capitolul IV – Concluzii finale

Scopul acestei lucrări constă în cercetarea bazei normative şi legislative care reglementează gestiunea activelor circulante ale întreprinderii; precăutarea aspectelor teoretice şi practice ale gestiunii activelor circulante.

CAPITOLUL I

ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE

DE NATURA STOCURILOR

1.1 Definirea, conţinutul şi structura activelor circulante

1.1.1. Definirea şi conţinutul activelor circulante

În cadrul activităţii economice cel mai important loc este ocupat de societăţile productive acestea fiind elementele din circuitul economic care creează cu adevărat valoare economică. Elementul de susţinere a întregii activităţi de producţie este reprezentat de activele circulante materiale, acestea fiind baza întregului proces de producţie. De aceea se consideră foarte importantă abordarea profundă a noţiunilor privind informaţia contabilă legată de aceste active, în speţă de totalitatea stocurilor.

Activele circulante sunt definite ca fiind „acea parte din patrimoniu ce-şi schimbă permanent

forma, regăsindu-se ca stocuri, disponibilităţi băneşti şi drepturi faţă de terţi”

Obiectivul contabilităţii ca stiinţă a fost legat de constituirea, gestionarea şi utilizarea eficienta a patrimoniului, fiind disciplina care pune la dispozitia conducerii firmei atât date cât şi informatii operative privind starea şi gestionarea patrimoniului.

Elementele patrimoniale care fac parte din activele circulante prezintă urmatoarele caracteristici:

- Participă la un singur ciclu economic

- Işi recuperează valoarea printr-o singură participare

- Işi modifica în permanent forma

- Se află într-o continuă mişcare valorică

- Rămân în unitate pe o perioadă mai mică de un an.

Preview document

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 1
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 2
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 3
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 4
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 5
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 6
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 7
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 8
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 9
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 10
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 11
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 12
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 13
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 14
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 15
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 16
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 17
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 18
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 19
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 20
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 21
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 22
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 23
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 24
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 25
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 26
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 27
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 28
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 29
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 30
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 31
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 32
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 33
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 34
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 35
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 36
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 37
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 38
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 39
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 40
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 41
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 42
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 43
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 44
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 45
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 46
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 47
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 48
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 49
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 50
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 51
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 52
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 53
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 54
Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea si Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Proiect de fuziune prin absorbție a societăților SC Loulis SA și SC Titan SA

1. PREAMBUL Având în vedere: (i) Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Loulis S.A. nr. 7 din data de 16 septembrie 2005;...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea Materiilor Prime la SC Freshdrinks SRL

Introducere Informaţia economică este astăzi prezentată în toate domeniile de activitate. Dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Contabilitatea Operațiilor privind Stocurile de Produse

ARGUMENT Rolul contabilitatii este acela de a conduce activitatea întreprinderii, de a o orienta spre o eficienţă cât mai mare, dar şi de a...

Contabilitatea Stocurilor

Argument Cum in economia de piata guverneaza profitul, atunci este clar ca si aici se urmareste un profit, unul concret si suficient de mare care...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. COONFIRM S.R.L. 1.1. SCURT ISTORIC S.C. “COONFIRM” S.R.L. Timişoara este o persoană juridică română...

Evidența gestiunii stocurilor la SC Cream Line SA

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a stocurilor....

Ai nevoie de altceva?