Evaluarea si Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Aceasta disertatie trateaza Evaluarea si Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 55 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: PROF.UNIV.DR.ŞTEFAN FLOREA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I - ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE
DE NATURA STOCURILOR
1.1.Definirea, conţinutul şi structura activelor circulante 2
1.1.1.Definirea şi conţinutul activelor circulante 2
1.1.2.Structura activelor circulante 4
1.2.Evaluarea activelor circulante de natura stocurilor prin prisma IAS2 şi OMFP
1752/2005 10
1.2.1.Reguli generale de evaluare 10
1.2.2. Tratamentul de bază şi alternativ pentru evaluarea stocurilor 12
1.2.3. Evaluarea activelor circulante, de natura stocurilor 15
1.2.4. Activitati generate de activele circulante in cadrul intreprinderii 21
1.2.5. Principalele documente folosite pentru evidentacontabila a stocurilor 23
1.2.6. Reduceri de pret practicate in contabilitatea stocurilor 27
1.3.Contabilitatea activelor circulante de natura stocurilor 29
1.3.1.Contabilitatea analitica 29
1.3.2.Contabilitatea sintetica 30
CAPITOLUL II - STUDIUL DE CAZ : CONTABILITATEA STOCURILOR LA
SC GPA AERO PRODUCT SRL
2.1. Prezentarea generală a societaţii SC GPA AERO PRODUCT SRL 32
2.2. Strucura activelor circulante in cadrul SC GPA AERO PRODUCT SRL 37
2.3. Evaluarea stocurilor la intrarea şi ieşirea din patrimoniu 38
2.4. Operaţii inregistrare în contabilitate privind intrarile si iesirile de stocurile 42
CAPITOLUL III - UNELE PROPUNERI PRIVIND EVALUAREA ŞI CONTABILITATEA
ACTIVELOR CIRCULANTE DE NATURA STOCURILOR 48
CAPITOLIL IV - CONCLUZII FINALE 51
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a unei societăţi. În ţara noastră contabilitatea reprezintă o provocare datorită deselor schimbări şi ambiguităţi prezente în mediul legislativ, precum şi a tendinţei de armonizare cu sistemul contabil european; contabilitatea trebuie să se adapteze mediului de afaceri tot mai dinamic, să răspundă unor provocări din ce în ce mai incitante cum ar fi: pieţele financiare în dezvoltare, instrumente financiare noi, miscarea rapidă a capitalurilor,etc.

În acelaşi timp trebuie să existe o preocupare continuă pentru actualizarea şi armonizarea noţiunilor privitoare la situaţia activelor economice, din necesitatea de a prezenta în situaţiile financiare informaţii utile şi pertinente, atât pentru conducerea unităţilor beneficiare, cât şi pentru terţii interesaţi de aspectele productive ale entităţilor economice. Această actualizare presupune adoptarea conceptelor prezentate în standardele emise de către organismele internaţionale

Prezenta lucrare este structurată astfel:

- Capitolul I – Aspecte teoretice privind activele circulante de natura stocurilor

- Capitolul II – Studiul de caz privind contabilitatea activelor circulantante de natura

stocurilor la SC GPA Aero Product SRL

- Capitolul III – Unele propuneri ptivind evaluarea şi contabilitatea activelor circulante

de natura stocurilor

- Capitolul IV – Concluzii finale

Scopul acestei lucrări constă în cercetarea bazei normative şi legislative care reglementează gestiunea activelor circulante ale întreprinderii; precăutarea aspectelor teoretice şi practice ale gestiunii activelor circulante.

CAPITOLUL I

ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE

DE NATURA STOCURILOR

1.1 Definirea, conţinutul şi structura activelor circulante

1.1.1. Definirea şi conţinutul activelor circulante

În cadrul activităţii economice cel mai important loc este ocupat de societăţile productive acestea fiind elementele din circuitul economic care creează cu adevărat valoare economică. Elementul de susţinere a întregii activităţi de producţie este reprezentat de activele circulante materiale, acestea fiind baza întregului proces de producţie. De aceea se consideră foarte importantă abordarea profundă a noţiunilor privind informaţia contabilă legată de aceste active, în speţă de totalitatea stocurilor.

Activele circulante sunt definite ca fiind „acea parte din patrimoniu ce-şi schimbă permanent

forma, regăsindu-se ca stocuri, disponibilităţi băneşti şi drepturi faţă de terţi”

Obiectivul contabilităţii ca stiinţă a fost legat de constituirea, gestionarea şi utilizarea eficienta a patrimoniului, fiind disciplina care pune la dispozitia conducerii firmei atât date cât şi informatii operative privind starea şi gestionarea patrimoniului.

Elementele patrimoniale care fac parte din activele circulante prezintă urmatoarele caracteristici:

- Participă la un singur ciclu economic

- Işi recuperează valoarea printr-o singură participare

- Işi modifica în permanent forma

- Se află într-o continuă mişcare valorică

- Rămân în unitate pe o perioadă mai mică de un an.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea si Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRUL HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANŢA MASTERAT “CONTABILITATE, EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT FINANCIAR”