Evaluarea Stocurilor

Disertație
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7220
Mărime: 48.10KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Norma internaţională IAS 2 - Stocuri prezintă aspecte cu privire la evaluarea stocurilor, modalităţile de determinare a bazelor de evaluare şi informaţiile referitoare la stocuri ce trebuie prezentate în situaţiile financiare.

Diferenţele în sistemele contabile au fost identificate cu mult timp în urmă, de cel puţin un sfert de secol. Încă de atunci eforturile au fost canalizate spre armonizare a sistemelor contabile contemporane de către Uniunea Europeană şi de către Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate.

IAS 2 prezintă informaţii cu privire la modul de determinare a costului stocurilor, care urmeză a fi reportat în bilanţ precum şi de recunoaştere ulterioară ca o cheltuială, cuprinzând orice reducere a valorii contabile la valoarea netă realizabilă. Aceasta nu se aplică stocurilor de animale vii, produselor agricole şi forestiere, minereurilor în cazul în care acestea sunt evaluate la valoarea netă realizabilă (conform practicii în domeniu). Această excludere se aplică numai producătorilor de stocuri, prelucrătorii sau alte unităţi de procesare sau transformare nefiind excluşi de la prevederile IAS 2 .

Lucrarea de faţă are menirea de a prezenta aspectele legate de organizarea contabilităţii financiare cu privire la evaluarea stocurilor, având titlul: ``Evaluarea stocurilor conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate.`` Obiectivul principal al acestei lucrării ȋl constituie evidenţierea diferenţele existente ȋntre IAS 2 - Stocuri şi OMFP 3055/2009.

Structurată pe trei capitole principale, lucrarea oferă ȋn primul capitol noţiuni generale privind stocurile şi un studiu comparativ. Ȋn capitolul următor sunt prezentate aspectele practice privind evaluarea stocurilor, iar ȋn ultimul capitol sunt realizate concluziile şi propunerile acestei lucrări.

CAPITOLUL I

ELEMENTE TEORETICE PRIVIND EVALUAREA STOCURILOR

1.1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE

Obiectivul acestui standard este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru stocuri. O problemă importantă în contabilizarea stocurilor o reprezintă valoarea costului ce urmează a fi recunoscută drept activ și reportată până când veniturile aferente sunt recunoscute. Prezentul standard oferă îndrumări referitoare la determinarea costului și la recunoașterea ulterioară a acestuia drept cheltuială, inclusiv orice reducere a valorii contabile până la valoarea realizabilă netă. Standardul prezintă următoarele informații privind formulele de determinare a costului care sunt utilizate la calcularea costurilor stocurilor.

Stocurile sunt active:

(a) deținute în vederea vânzării pe parcursul desfășurării normale a activității;

(b) în curs de producție în vederea unei astfel de vânzări; sau

(c) sub formă de materiale și alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producție sau pentru prestarea de servicii .

Caracteristic stocurilor este faptul că se consumă dintr-o dată la prima lor utilizare.

În cadrul stocurilor se cuprind:

ü mărfuri, respectiv bunurile pe care unitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;

ü materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată;

ü materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile), care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fară a se regăsi, de regulă, în produsul finit;

ü materialele de natura obiectelor de inventar,

ü produsele, respectiv:

• semifabricatele, prin care se înţelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) sau se livrează terţilor;

• produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime În/ele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul unităţii, putând fi depozitate în vederea livrării sau e x pediate direct clienţilor;

• rebuturile, materialele recuperabile sau deşeurile;

Preview document

Evaluarea Stocurilor - Pagina 1
Evaluarea Stocurilor - Pagina 2
Evaluarea Stocurilor - Pagina 3
Evaluarea Stocurilor - Pagina 4
Evaluarea Stocurilor - Pagina 5
Evaluarea Stocurilor - Pagina 6
Evaluarea Stocurilor - Pagina 7
Evaluarea Stocurilor - Pagina 8
Evaluarea Stocurilor - Pagina 9
Evaluarea Stocurilor - Pagina 10
Evaluarea Stocurilor - Pagina 11
Evaluarea Stocurilor - Pagina 12
Evaluarea Stocurilor - Pagina 13
Evaluarea Stocurilor - Pagina 14
Evaluarea Stocurilor - Pagina 15
Evaluarea Stocurilor - Pagina 16
Evaluarea Stocurilor - Pagina 17
Evaluarea Stocurilor - Pagina 18
Evaluarea Stocurilor - Pagina 19
Evaluarea Stocurilor - Pagina 20
Evaluarea Stocurilor - Pagina 21
Evaluarea Stocurilor - Pagina 22
Evaluarea Stocurilor - Pagina 23
Evaluarea Stocurilor - Pagina 24
Evaluarea Stocurilor - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Stocurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania

Capitolul 1. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă 1.1 Procesul de reformă contabilă şi de asimilare a IAS/IFRS în România...

Studiu Comparativ Privind Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare în România și în Marea Britanie

Putem să presupunem că, odată ce omul a devenit o fiinţă economică (homo oeconomicus), a apărut şi nevoia de măsurare şi înregistrare a activităţii...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL

Introducere Reglementările contabile care formează sistemul contabil al agenţilor economici sunt alcătuite din: a.Legea Contabilităţii nr.82/1991...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL 1 SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE 1.1. Definiţia activelor ACTIVELE reprezintă resurse (bunuri)...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție

Introducere De la începuturile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea și înregistrarea în etalon valoric a...

Contabilitatea mărfurilor

INTRODUCERE În cadrul elementelor patrimoniale ale unei societăţi un rol important îl au activele circulante materiale din cadrul cărora fac...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari,...

Ai nevoie de altceva?