Informatiile contabile si deciziile privind costurile cu reparatiile pentru terti la SC Capital Auto SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Informatiile contabile si deciziile privind costurile cu reparatiile pentru terti la SC Capital Auto SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 43 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere. 1
Capitolul 1. Activitatea de reparaţii la maşini şi utilaje parte componentă a activităţii economice. 3
1.1. Necesitatea şi importanţa organizării activităţii de reparaţii în unităţile specializate. 3
1.2. Metodologia de determinare a volumului de activitate pentru lucrările de reparaţii pentru terţi . 7
1.3. Sistemul informaţional utilizat în urmărirea costurilor antrenate de efectuare a lucrărilor cu reparaţiile. 9
1.4. Sistemul de indicatori folosiţi în aprecierea costurilor cu lucrările de reparaţii pentru terţi . 13
Capitolul 2. Informaţii contabile şi decizii manageriale privind costurile pentru lucrările de reparaţii efectuate pentru terţi la S.C. CAPITAL AUTO S.R.L. 17
2.1. Prezentarea unităţii . 17
2.2. Situaţia generală a costurilor în unitatea prestatoare de servicii privind lucrările de reparaţii la autoturisme. 22
2.3. Situaţia costurilor cu lucrările de reparaţii la principalele maşini de la S.C. CAPITAL AUTO S.R.L. Slatina. 26
2.4. Situaţia costurilor cu lucrările de reparaţii la autoturisme . 34
Capitolul 3. Decizii manageriale privind reducerea costurilor pentru lucrările de reparaţii prestate pentru terţi. 39
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Introducere

Externalizarea a cunoscut o expansiune tot mai mare în ultimii zece ani şi va spori în continuare ca fiind “un drum obligatoriu” pentru supravieţuirea şi dezvoltarea întreprinderii, indiferent de sectorul de activitate, dimensiune sau obiectul de activitate. Nevoia de flexibilitate a generat o multitudine de variante de externalizare, utilizate în toate domeniile de activitate, întreprinderile beneficiind astfel de derogarea serviciilor, de o relaţie de parteneriat de durata, de a crea şi susţine avantajul competitiv, de a diversifica din ce în ce mai mult oferta de produse, lucrări şi servicii pentru a spori flexibilitatea în activitatea desfăşurata şi a satisface cât mai bine diversele cerinţe ale consumatorilor (care sunt într-un număr tot mai mare şi mai atenţi la ofertele de pe piaţa) .

O dată cu evoluţia timpului sectorul terţiar a avut un rol tot mai important în progresul economiilor naţionale ale diferitelor state.

Procesul de externalizare nu este unul fără riscuri, totuşi, luând în considerare justul aport al utilizării şi variata gamă de posibile modalităţi de aplicare, se pot obţine costuri şi riscuri cu mult mai reduse. Strategiile bazate pe competenţe si externalizare pot produce o creştere a venitului, o diminuare a riscului, o mai mare flexibilitate şi o mai ampla capacitate de a răspunde la exigenţele ambientului.

Aplicarea strategiilor de externalizare semnifică reducerea costurilor şi sporirea performanţelor, prin focalizarea asupra activităţii desfăşurate şi sporirea propriei flexibilităţi.

Dacă în anii trecuţi service-urile auto au apărut în număr foarte mare, în prezent acestea se luptă să supravieţuiască. După modul în care au fost afectate de criză, service-urile auto se împart în două categorii: cele unde încasările au scăzut cu peste 20% şi cele unde încasările au scăzut cu mai puţin de 20% sau au reuşit să-şi menţină cifra de afaceri la acelaşi nivel. Cele din urmă unităţi sunt puţine, iar patronii lor nu prea cred că vor reuşi să facă faţă crizei la fel de bine şi în con¬ti-nuare. Încasările au scăzut, în prin¬cipal, din două cauze.

Pe pri¬mul loc se află problemele eco¬no¬mice ale românilor, care s-au reflectat în reducerea traseelor parcurse cu auto¬turismele. Acest lucru se vede cel mai bine la service-uri, unde numărul ce¬lor care vin să-şi repare masinile ava¬riate în urma unor incidente ru¬tie¬re a scăzut simţitor.

Cum cele mai multe dintre unităţi lucrează cu fir¬mele de asigurări, de unde vin cei mai mulţi bani, rezultă o scădere impor¬tantă a profitului. De asemenea, com¬pa¬niile şi-au redus parcurile auto pen¬tru a face faţă crizei .

Faptul că service-urile auto au fost considerate o afacere de succes se reflectă în numărul unităţilor de acest gen care funcţionează în ţara noastră. La nivel naţional, potrivit statisticilor Registrului Auto Român (RAR), functionau la începutul anului 2010 circa 5.601 unităţi service autorizate .

Pe cel de al doilea loc ca număr sunt unităţile care sunt autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice (1.132), 785 de ateliere au permi¬siunea de a efectua modificări la caroserie. La acestea se adaugă şi 219 agenţi economici, care dezmem¬brează autovehicule scoase din uz.

Criza economica nu s-a răsfrant numai asupra vânzărilor de maşini, ci şi asupra celor care le repară. Service-urile auto, care anul trecut erau afaceri de succes, reusesc acum, în cel mai bun caz, să se menţină la acelaşi nivel, deşi nu se ştie pentru cât timp.

Explicaţia celor care lucrează în domeniu este că maşinile care circulă pe drumurile din ţara noastră s-au împuţinat, iar incidentele rutiere şi alte probleme la maşini sunt mai puţine deoareace oamenii rămân fără locuri de munca, nu mai achiziţionează autotu¬risme, unii le vând, alţii nu mai circulă cu ele, de asemenea un alt aspect care poate influenţa oamenii este şi starea drumurilor din România care nu este deloc bună. Service-urile auto încasează cei mai multi bani din daunele plătite de firmele de asigurări, chiar dacă vin cu întârziere.

Tabel 1

Service-urile care există pe piaţa din România

Unităţi service autorizate pe piaţa din România Numarul de unităţi de service

Unităţi service autorizate

5.601

Unităţi autorizate ITP

1.132

Ateliere schimbări caroserie

785

Ateliere care monteaza/repara/verifica GPL

208

Ateliere care verifica structura de rezistenta la Dacia

360

Tahometre digitale

171

Aparate de control si limitatoare de viteza

267

Ateliere care efectuează modificări constructive

117

Unităţi care dezmembreaza vehicule scoase din uz

219

Oamenii de afaceri care se ocupă cu reparaţiile maşinilor speră într-o redre¬sare a pieţei auto, iar românii să circule mai mult cu maşinile pentru ca service-urile auto să revină pe linia de plutire. Criza economică poate aduce o schim¬bare în domeniu, adică în locul afaceriştilor români care nu mai fac faţă pe piaţa să intre firme din străinătate.

Lucrarea de faţă se remarcă prin abordarea detaliată a informaţiilor contabile şi deciziilor manageriale privind costurile cu reparaţiile pentru terţi în cadrul societăţii S.C. CAPITAL AUTO S.R.L. SLATINA.

În prima parte a lucrării am prezentat concepte generale despre activitatea de reparaţii la maşini şi utilaje parte componentă a activităţii unităţii economice. În această parte am discutat despre necesitatea şi importanţa organizării activităţii de reparaţii în unităţile specializate, despre modalitatea de determinare a volumului de activitate pentru lucrările de reparaţii pentru terţi, despre sistemul informaţional utilizat în urmărirea costurilor antrenate de efectuarea lucrărilor de reparaţii şi de asemenea am prezentat sistemul de indicatori folosiţi în aprecierea costului cu lucrările de reparaţii pentru terţi.

Cea de a doua parte a lucrării cuprinde prezentarea unităţii de service auto S.C. CAPITAL AUTO S.R.L., sistemul general al costurilor în unitatea prestatoare de servicii privind reparaţiile şi situaţia costurilor cu lucrările de reparaţii pe tipuri de maşini.

În finalul lucrări sunt prezentate deciziile manageriale privind reducerea costului pentru lucrările de reparaţii prestate pentru terţi la S.C. CAPITAL AUTO S.R.L

Fisiere in arhiva (1):

  • Informatiile contabile si deciziile privind costurile cu reparatiile pentru terti la SC Capital Auto SRL.doc

Bibliografie

. Bărbăcioru,V., - Contabilitate financiară, Editura Sitech, Craiova, 2007
2. Bengescu, Marcela, - Contabilitate financiară, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2006
3. Buşe, L., - Analiza economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2005
4. Drăghici, C., Daniele, M., - Proiect economie .Perfecţionarea sistemului asigurării pieselor de schimb pentru întreţinerea şi reparaţiile autoturismelor fabricate în România, Editura Sitech, Craiova, 2008
5. Işfănescu, A. (coordonator), - Analiza economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2002
6. Pană, I., - Analiza economico-financiară, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2008
7. Pântea Petru Iacob, Bodea, G., - Contabilitatea financiară Românească Conform cu Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva, 2005
8. Sîrbu, J., - Economia întreprinderii, Externalizarea-opţiunea de flexibilitate în întreprinderile de prestări servicii, Editura Oeconomica, Cluj-Napoca, 2006
9. Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
10. Ordin nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat şi completat cu prevederile Ordinului 2869 din 23/12/2010
11. Ordin Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile Publicat în: Monitorul Oficial nr. 870 din 23 decembrie 2008
12. http://www.financiarul.com-articol_27822-service-urile-auto, Mihai Boicu
13. www.bibliotecadigitală.ase.ro/, Badea Florica şi Bagu Constantin, Sisteme de organizare a producţiei