Metode si Tehnici Utilizate in Auditul Financiar-Contabil

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Metode si Tehnici Utilizate in Auditul Financiar-Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 47 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

INTRODUCERE

Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de reformă economică şi financiară, ale căror obiective le reprezintă promovarea şi implementarea unor metodologii armonizate cu bună practică pe plan european şi mondial.

Din acest punct de vedere, auditul este un domeniu de vârf al teoriei şi practicii economico-financiare, care se interpune între producătorii şi utilizatorii informaţiilor, ambele grupări având nevoie de opinia exprimată de auditor în legătură cu atestarea sincerităţii situaţiilor financiare, cu confirmarea respectării prevederilor legale în vigoare, precum şi cu respectarea principiilor de performanţă managerială, respectiv economicitatea, eficienţa şi eficacitatea.

Auditul reprezintă examinarea de către o persoană independentă şi competentă a fidelităţii reprezentărilor contabile şi financiare, fiind cheia de bază pentru probitatea şi credibilitatea tranzacţiilor economice. De aceea, amploarea şi complexitatea operaţiunilor şi tranzacţiilor, efectuate de entităţile economice ca şi dezvoltarea continuă a mediului economic, în care acestea îşi desfăşoară activităţile, au determinat în mod hotărâtor şi evoluţia auditului.

La început, auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile şi a continuat cu aprecierea globală de fidelitate a situaţiilor (rapoartelor) emise de entităţile economice şi cu analiza critică a structurilor acestora şi evaluarea procedurilor utilizate la întocmirea situaţiilor, iar în prezent este orientat în mare măsură spre evaluarea modului de respectare, de către managementul entităţilor, a principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii in utilizarea resurselor financiare.

În literatura de specialitate, evoluţia auditului este sintetizată prin prezentarea etapelor semnificative pe care le-a parcurs, astfel:

Prima etapă cuprinde perioada de până la 1940 şi se caracterizează prin aceea că obiectivul principal al auditului l-a constituit protejarea patrimoniului împotriva hoţilor, reprimarea fraudelor, eliminarea erorilor. Auditul era realizat de profesionişti specializaţi în audit alături de contabili. Lucrările erau comandate de stat şi de acţionari.

A doua etapă cuprinde perioada de la 1940 la 1970 şi este reprezentată de un audit care a avut ca obiectiv şi atestarea fiabilităţii, sincerităţii şi regularităţii situaţiilor financiare. Aceasta fiind o perioadă de dezvoltare fără precedent a profesiei contabile şi a cadrului contabil conceptual, precum şi de executare a auditului de către profesioniştii în audit şi contabilitate. Consecinţele economice şi sociale ale marii crize din 1929 – 1933 au avut o influenţă deosebită asupra dezvoltării auditului în sensul că lucrările de audit erau comandate de state, acţionari, bănci care solicitau examinarea riguroasă a situaţiilor şi rapoartelor emise de diverse entităţi economice. In această perioadă, datorită dezvoltării profesiei contabile şi a influenţelor asupra cadrului contabil conceptual, anglo-saxonii dezvoltă activitatea de audit pe continentul european.

A treia etapă cuprinde perioada de la 1970 şi până în prezent, şi se caracterizează printr-o extindere a obiectivelor şi tipurilor de audit. Astfel, apar obiective noi, cum ar fi: atestarea controlului intern; respectarea cadrului conceptual contabil (postulate, principii şi reguli de evaluare); conformitatea cu reglementările legale în vigoare. Cei care ordonau auditul erau statele, terţii, acţionarii, băncile, întreprinderile ş.a., iar auditorii sunt tot profesionişti de contabilitate şi consiliere, organizate ca profesii liberale, independente, societăţi de expertiză şi audit.

Scopul tezei constă în examinarea metodelor şi tehnicilor de audit statutar şi a obiectivelor organizării activităţii de audit intern.

Scopul şi sarcinile cercetării au determinat următoarea structură a tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi bibliografie.

În lucrarea de faţă voi analiza metodele şi tehnicile de audit statutar astfel: în capitolul 1 intitulat ‚,Metode şi tehnici utilizate în auditul financiar-contabil” sunt prezentate principalele metode şi tehnici de audit, precum şi rolul acestora, în capitolul 2 ,,Audit financiar la SC CRIS SERV S.R.L Sibiu” este prezentată auditarea situaţiilor financiare ale societăţii respective şi în capitolul 3 ,,Organizarea activităţii de audit intern” este prezentată şi detaliată structura activităţii de audit intern.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode si Tehnici Utilizate in Auditul Financiar-Contabil.doc