Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc, xls
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 14854
Mărime: 327.43KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Teza de dizertatie în cadrul programului de masterat DAFI ASE

Cuprins

CUPRINS:

I. POLITICĂ FISCALĂ ROMANEASCĂ – COMPONENTĂ A POLITICILOR FISCALE EUROPENE 3

I.1. CONCEPTUL DE POLITICĂ FISCALĂ: 3

I.2. SISTEMUL FISCAL ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA POST-ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ 4

I.3. POLITICI FISCALE EUROPENE APLICATE ÎN ROMÂNIA 5

II. MECANISME ALE FISCALITĂŢII ASUPRA PERFORMANŢELOR FIRMEI 7

II.1. FOLOSIREA IMPOZITELOR CA PÂRGHII ECONOMICO-FINANCIARE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII 7

II.2.ROLUL STATULUI ÎN ECONOMIE 9

II.2.OBIECTIVELE POLITICII FISCALE PENTRU IMM-URI 11

III. IMPACTUL FISCALITĂŢII ASUPRA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII CGS ROMÂNIA 12

III.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND COMPANIA. PIAŢA PE CARE ACTIVEAZĂ 12

III.2. INFLUENŢA FISCALITĂŢII ASUPRA PROFITULUI ÎNTREPRINDERII 14

III.2.1. Impactul fiscalităţii asupra cheltuielilor cu personalul 15

III.2.2. Impactul fiscalitatii asupra cheltuielilor cu dobanda: 17

III.3. INFLUENTA AMORTIZARII FISCALE ASUPRA REZULTATELOR INTREPRINDERII 20

III.4. INFLUENŢA CHELTUIELILOR NEDEDUCTIBILE ŞI A CELOR CU DEDUCTIBILITATE LIMITATĂ DE LA IMPOZITUL PE PROFIT ASUPRA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII 24

IV. STUDIU DE CAZ 30

IV.1. MODEL ECONOMETRIC DE REGRESIE LINIARĂ PROFIT NET ~ CHELTUIALA CU AMORTIZAREA 30

IV.2. MODEL ECONOMETRIC DE REGRESIE LINIARĂ PROFIT NET ~ IMPOZIT PE PROFIT 37

IV.3. MODEL ECONOMETRIC DE REGRESIE LINIARĂ SIMPLĂ PROFIT NET ~ CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE 41

IV.4. MODEL ECONOMETRIC DE REGRESIE LINIARĂ MULTIPLĂ PROFIT NET ~ IMPOZIT PE PROFIT ~ CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE 44

BIBLIOGRAFIE 49

Extras din document

I. Politică fiscală romanească – componentă a politicilor fiscale europene

I.1. Conceptul de politică fiscală:

Sistemul fiscal acţionează asupra tuturor întreprinderilor, influenţa manifestându-se la nivelul tuturor agenţilor economici. Impozitele şi taxele fundamentează activitatea fiscală, acestea fiind concepute prin legi, ordnonanţe ori hotărâri de guvern aprobate prin legi şi sunt elementele fiscale de bază pentru întreg sistemul fiscal. Sistemul fiscal ca ansamblu de principii, reguli şi mod de organizare, se materializează în legi sau acte normative cu putere de lege emise cu scopul de a colecta veniturile statului şi a reglementa cheltuirea acestora. Totodată, acesta determină capacitatea statului de a finanţa cheltuielile bugetare. În România, sarcina creării unui sistem şi a unei strategii fiscale revine legislativului (Parlamentului) şi executivului (Guvernului). Politică fiscală a statului este un factor determinant, în sensul că, atat executivul cât şi legislativul trebuie să stabilească sistemul fiscal pe care îl practică, cât şi strategia de urmat în cadrul administraţiei fiscale.

În literatura de specialitate, politică fiscală, în sens larg, se constituie în cadrul activităţii autorităţii publice locale de percepere şi utilizare a resurselor necesare satisfacerii consumului public şi furnizării de servicii şi bunuri publice. O asemenea activitate declanşează un proces de redistribuire,în măsura în care resursele prelevate de către stat sunt dirijate unor destinatari, care le utilizează conform dorinţei lor, diferită de aceea a posesorilor iniţiali. Politică fiscală este una din componentele mix-ului de politici

macroeconomice care sprijină procesul dezvoltarii economice al dezinflaţiei şi care, alături de politicile de curs valutar şi a veniturilor, creează gradul de predictibilitate necesar atingerii unor indicatori macrofinanciari optimi. Componenta de bază a programului guvernare, această politică reprezintă un instrument important în dezvoltarea economică eficientă, având rolul de a încuraja ramurile performante ale economiei, de a stimula economisirea, comportamentul elevat de muncă şi spiritul antreprenorial. Tabloul macroeconomic de ansamblu al economiei românesti, ilustrează realizarea, continuarea şi menţinerea cresterii economice, susţinută de exporturi şi investiţii. Acest tablou implică o politică fiscală prudentă, menţinerea deficitului de cont curent şi a datoriei publice în limite controlabile, continuarea consolidării accesului pe pieţele internaţionale de capital, menţinerea deficitului bugetar redus, finanţat în condiţii neinflaţioniste.

Cheia de boltă a politicii fiscale este relaxarea fiscală ca mijloc de detensionare a mediului de afaceri, de stimulare a iniţiativei private şi de încurajare a oficializării economiei ascunse. În acelasi timp, relaxarea fiscală va asigura sustenabilitatea creşterii economice prin extinderea bazei de impozitare ca urmare a extinderii activităţilor economice oficiale (atât la nivel antreprenorial cât şi la nivelul ofertei de muncă). Relaxarea fiscală trebuie să confere mediului de afaceri din România flexibilitate, predictibilitate şi elasticitate.

I.2. Sistemul fiscal în România în perioada post-aderării la Uniunea Europeană

Sistemul fiscal românesc nu poate fi aliniat complet sistemului Uniunii Europene, în primul rând pentru că economiile sunt diferite în ţările dezvoltate comparativ cu România care este înca o ţară emergentă. În ţările dezvoltate, membre UE, există o economie şi o piaţă echilibrată care s-a realizat după o lungă perioadă de dezvoltare, în România condiţiile social-economice fiind mult diferite. Datorită acestor diferenţe consistente, s-a reuşit doar o anumită armonizare fiscală, însa în continuare se încearcă unificarea sistemelor fiscale naţionale.

Reforma fiscală din ţara noastră urmăreşte elaborarea unui sistem fiscal modern, coerent, echitabil şi eficient, care să asigure încasarea veniturilor bugetare necesare finanţării activitaţii economice şi sociale , veniturile bugetare fiind realizate pe cale fiscală dar şi prin metode administrative.

În contextul actual, cel de post-aderare la Uniunea Europeană, datorită desfiintarii sistemului vamal şi alinierii sistemelor fiscale ale tarilor membre, este necesar ca sistemul fiscal romanesc sa se alinieze cu sistemele fiscale ale celorlalte tari din UE. Armonizarea fiscală are ca obiective principale creearea condiţiilor optime pentru creştere economică, combaterea şi previziunea evaziunii fiscale, precum şi evitarea dublei impuneri. Armonizarea fiscală este multidimensională şi influenţează majoritatea elementelor sistemului fiscal: impozitele şi taxele, distribuirea veniturilor, balanţa de plăţi, stabilitatea şi creşterea economică. Uniunea Europeana a definit armonizarea fiscală ca un proces prin care sistemele fiscale ale statelor membre sunt aliniate în aşa fel încât considerente de ordin fiscal nu mai influenţează fluxurile interstatale de mărfuri şi factorii de producţie în cadrul comunităţii. Obiectivele urmărite de UE în contextul armonizării sunt necesitatea asigurării unei concurenţe loiale în cadrul pieţei comune, anihilarea frontierelor fiscale, procesul de unificare a pieţei. Pentru îndeplinirea acestor obiective,

s-au luat măsuri însă, există încă diferenţe atât în ceea ce priveste sarcina fiscală cât şi în ceea ce priveşte structura veniturilor provenite din taxe şi impozite. Un domeniu important al armonizării fiscale îl reprezintă impozitele indirecte, impozite ce sunt cuprinse în preţul mărfii, suportate de către consumatorul final, taxa pe valoarea adăugată, accizele, taxele vamale, iar dacă un stat membru ar fi impus impozite indirecte

mai mari pentru produsele altui stat membru comparativ cu produsele sale proprii, premisa concurenţei loiale în Uniunea Europeană nu ar mai fi existat. În ceea ce priveşte impozitele directe (impozit pe profit, (impozit pe venit etc.) fiecare stat îşi păstrează intactă suveranitatea fiscală. Totodată, adoptarea reglementărilor în domeniul fiscal se face cu unanimitate de voturi în Consiliul Uniunii Europene.

Preview document

Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 1
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 2
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 3
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 4
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 5
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 6
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 7
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 8
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 9
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 10
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 11
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 12
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 13
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 14
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 15
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 16
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 17
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 18
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 19
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 20
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 21
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 22
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 23
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 24
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 25
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 26
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 27
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 28
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 29
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 30
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 31
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 32
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 33
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 34
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 35
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 36
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 37
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 38
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 39
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 40
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 41
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 42
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 43
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 44
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 45
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 46
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 47
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 48
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 49
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 50
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 51
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 52
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 53
Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Politica Fiscala Romaneasca - Componenta a Politicilor Fiscale Europene
  • Bibliografie_Dizertatie.doc
  • Cuprins.doc
  • Eurostat_Table.xls
  • Motivatie.doc
  • Politica Fiscala Romaneasca - Componenta a Politicilor Fiscale Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Comparison of the accounting regulations for intangible assets applied in different national GAAP and in IFRS

Introduction The aim of this dissertation paper is to depict and analyze the differences and similarities between the accounting treatments...

Politica Fiscala Romania

INTRODUCERE ranziţia în economia de piaţă este un proces de durată, alcătuit dintr-o multitudine de sfere intercalate de activităţi economice....

Auditul Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE Dezvoltarea tehnologiilor informaționale specifice activităților financiar-contabile din cadrul organizațiilor a avut un impact...

Impozitul pe Profit si Imaginea Fidela

Capitolul 1 Studiu privind relatia contabilitate-fiscalitate în contextul unor sisteme contabile reprezentative 1.1 Fiscalitatea-factor de...

Sistemul Fiscal din România

Conceptul şi necesitatea fiscalităţii 1.1.Conceptul de fiscalitate Noţiunile privind «fiscalitatea», «sistemul fiscal» şi «fiscul» au apărut pe o...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Tehnici de contabilitate creativă în scopul maximizări profitului

In profida cresterii importantei potentiale a documentelor de sinteza si a complexificarii activitatii dezvoltate de organismele de normalizare,...

Te-ar putea interesa și

Planul investițional de marketing pentru IMM-uri - aplicație SC Brumar Impex SRL Brașov

INTRODUCERE Motto: "Nu firmele care au bani fac marketing, ci firmele care fac marketing au bani" Necesitatea informaţiei a devenit acută în...

Concurența pe Piața de Autoturisme în România

Productia, piata si concurenta în domeniul autoturismelor din România se afla înca de la începuturile lor sub influenta exigentelor interne si,...

Economia în perioada de tranziție

Când România s-a eliberat de regimul lui Ceauşescu, la sfârşitul anului 1989, era una dintre ţările Europei Centrale şi de Est ale cărei instituţii...

Politici Macroeconomice in Vederea Integrarii in Uniunea Europeana

În configurarea strategiei economice de preaderare s-au luat în considerare progresele României în indeplinirea criteriilor economice de aderare...

Politica Monetară și Rolul ei

INTRODUCERE Stabilizarea macroeconomică a ridicat nenumărate probleme economiilor în tranziţie şi continuă să genereze efecte nedorite la nivel...

Studiu statistic privind finanțarea europeană în România

1.1. Scopul studiului Una dintre marile provocări ale economiilor naționale din zilele noastre este asigurarea competitivității pe piețele...

Tehnici și Instrumente de Merchandising Utilizate de Carrefour România

INTRODUCERE În tara noastra, aflata într-un stadiu de consolidare a economiei de piata, relatiile noi ale comertului cu producatorii, ca o...

Investitiile Straine Directe si Impactul lor Asupra Economiilor in Tranzitie

Capitolul I. Definirea investiţiilor internaţionale 1.1. Investiţia. Definiţie Ne referim la investiţii în legătură cu o activitate care are ca...

Ai nevoie de altceva?