Politici si Tratamente Contabile privind Evaluarea Initiala si Ulterioara a Imobilizarilor Corporale - IAS 16

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Politici si Tratamente Contabile privind Evaluarea Initiala si Ulterioara a Imobilizarilor Corporale - IAS 16.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 60 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII STANDARDULUI INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE IAS 16 „IMOBILIZĂRI CORPORALE”
1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a IAS 16. Definiţii şi concepte 4
1.2. Referenţialul contabil. Standarde şi reglementări contabile 6
1.3. Sinteză din linteratura de specialitate 7
1.4. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor, tranzacţiilor şi evenimentelor. Principiile şi regulile evaluării 12
1.5. Tratamente şi practici contabile 23
1.5.1. Sistemul de conturi şi contabilizare 28
1.5.2. Contabilitatea de raportare. Situaţiile financiare 38
1.6. Interpretări şi analize financiare 40
CAPITOLUL II – CONTRIBUŢII PERSONALE. PROIECT DE PERFECŢIONARE ŞI APROFUNDARE
2.1. Formularea de politici şi opţiuni contabile pentru sporirea relevanţei şi credibilităţii 46
2.2. Aplicarea pentru prima dată a unui IFRS/IAS. Politici contabile adoptate 52
2.3. Adoptarea valorii juste 55
CONCLUZII 58
BIBLIOGRAFIE 60

Extras din document

INTRODUCERE

În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii unei valori a afacerii întrucat situaţiile financiare nu oferă valoarea respectivă. În evaluare totul se concentrează pe stabilirea unei valori de ansamblu, de piaţă, pentru elementele patrimoniale caracteristice întreprinderii. Între preţ şi valoare diferenţa constă în faptul că valoare este o opinie susceptibilă a se modifica odată cu condiţiile care au stat la baza formării ei, în timp ce preţul este un fapt real, care ia naştere cu ocazia transferului efectiv al proprietăţii.

Începutul de an 2009 se marcă prin mutaţii semnificative în plan economic, având ca radacină" principală zona surselor de finanţare. Banii sunt din ce în ce mai rari şi, în consecinţă, mai scumpi, astfel încât strategiile financiare ale momentului sunt orientate spre cumpătare, optimizare şi economisire. Tendinţa reflexă a tuturor actorilor din mediul de business este de conservare a valorii.

Pe baza fundamentelor teoretice ale evaluării iniţiale şi ulterioare ale imobilizărilor corporale, în primul capitol al lucrării de disertaţie, am identificat politicile şi tratamentele contabile ce sunt reglementate în cadrul standardului de contabilitate IAS 16 “Imobilizări corporale”, apoi urmând partea practică – am efectuat un studiu de caz privind practicile contabile vis-à-vis de imobilizările corporale în cadrul S.C. Conpet S.A, finalizat cu o analiza economico-financiară a situaţiilor financiare ale societăţii cu ajutorul metodei ratelor.

În cel de-al doilea capitol am încercat să găsesc politici şi opţiuni contabile care să conducă la sporirea relevanţei şi a credibilităţii situaţiilor financiare ale companiei, am prezentat aplicarea pentru prima data a unui IFRS/IAS în România şi care ar fi implicaţiile acestuia asupra situaţiilor financiare, încheind capitolul cu impactul asupra valorii societăţii în urma adoptării valorii juste.

Lucrarea se finalizează cu concluziile, unde am încercat să structurez principalele puncte forte, cât şi punctele slabe ale societăţii, cu ajutorul cărora am reuşit să conturez o imagine de ansamblu asupra situaţiei economico-financiară a S.C. Conpet S.A..

Faptul pentru care am ales domeniul imobilizărilor corporale îl reprezintă motivaţia că acestea deţin o pondere substanţială în cadrul multor societăţi, iar o bună cunoaştere şi înţelegere a tratamentelor şi politicilor contabile vor ajuta la gestionare cât mai corectă a acestora.

CAPITOLUL I. - STADIUL CUNOAŞTERII

STANDARDULUI INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE

IAS 16 „IMOBILIZĂRI CORPORALE”

Reuşita unei întreprinderi în realizarea de beneficii economice viitoare, depind de deciziile de investire luate în prezent. Din punct de vedere contabil o investiţie constă în achiziţia sau producţia unui activ imobilizat fie corporal, necorporal sau financiar.

1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate. Definitii şi concepte cheie.

Standardul Internaţional de contabilitate - IAS 16 “Imobilizări corporale” - descrie tratamentul contabil al imobilizarilor corporale, identificarea momentului de recunoaştere a acestor active, valoarea contabilă şi amortizarea lor.

Acest standard se aplică în contabilitatea imobilizărilor corporale, exceptând cazul în care un alt IAS prevede sau permite o abordare contabilă diferită (exemplu IAS17 - Leasing, IAS40 -Investiţii imobiliare).

Obiectivul acestui standard este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizările corporale, astfel încât utilizatorii situaţiilor financiare să fie informaţi cu privire la investiţiile companiei în active corporale.

Problemele principale care sunt atinse în acest Standard sunt:

- valoarea la care se recunosc activele în patrimoniul societăţii beneficiare la momentul iniţial al achiziţiei;

- modalitatea de amortizarea a activului în funcţie de beneficiile viitoare;

- modificarea valorii activului în funcţie de evenimente ulterioare (reparaţii, înlocuiri de elemente, reevaluare, schimb de active, etc.);

- înregistrarea activului în cazul vânzării ulterioare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politici si Tratamente Contabile privind Evaluarea Initiala si Ulterioara a Imobilizarilor Corporale - Ias 16.docx