Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Disertație
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 21877
Mărime: 118.98KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Gheorghe Tara

Cuprins

Introducere

CAPITOLUL I. AUDITUL FINANCIAR

1.1. Dezvoltarea auditului financiar în România

1.2. Concept, forme şi obiectivele auditului financiar

1.2.1. Conceptul de audit financiar

1.2.2. Formele auditului

CAPITOLUL II. AUDITUL INTEN

2.1. Contexul apariţiei auditului intern

2.2. Evoluţia auditului intern

2.3. Caracteristicile auditului intern

2.4. Definirea conceptului de audit intern

2.5. Obiectivele auditului intern

2.6. Înţelegerea şi evaluarea preliminară a auditului intern

2.7. Evaluarea activităţii de audit intern

CAPITOLUL III. AUDITUL EXTERN

3.1. Noţiunea de audit extern

3.1.1. Etapele unui audit extern

3.2. Organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor Financiari

3.3. Auditul public extern

3.3.1. Curtea de Conturi a Romaniei. Mod de organizare si obiective

3.3.2. Activitatea Curţii de Conturi pe parcursul anului 2009

3.3.2.1. Principalele constatăti rezultate

din acţiunile de audit desfăşurate pe diverse

domenii

3.3.2.2. Cauze care au detrmniat abaterile

3.3.2.3. Recomandări pentru entitatile verificate

3.3.2.4. Concluzii ale actiunilor desfasurate

3.3.3. Modul de exercitare a activitatii de audit public extern

3.3.3.1. Modul de întocmire a proceselor-verbale

de constatare

3.3.3.2. Conţinutul proceselor-verbale de constatare

3.3.4. Reguli generale de întocmire a actelor de control.

3.3.4.1. Conţinutul actelor de control

3.3.4.2. Înregistrarea şi semnarea actelor de control

3.3.4.3.Valorificarea rapartelor de audit

CAPITOLUL IV. RELAŢIA AUDIT INTERN-AUDIT EXTERN

4.1. Introducere

4.2. Diferenţe între funcţiile auditului intern

şi funcţiile auditului extern

4.3. Complementarităţi între auditul intern şi cel extern

4.4. Necesitatea colaborării profesionale a auditorilor

CAPITOLUL V. RAPORTAREA CONCLUZIILOR AUDITULUI

5.1. Evenimente posterioare încheierii exerciţiului financiar

5.1.1.Evenimente care au loc până la data raportului

5.1.2. Fapte descoperite după data raportului auditorului,

dar înainte de emiterea situaţiilor financiare

5.1.3. Fapte descoperite după emiterea situaţiilor financiare

5.2. Redactarea raportului de audit financiar

5.2.1. Caracteristici le raportului de audit financiar

5.2.3. Conţinutul raportului de audit

5.2.4. Opinia de audit

CAPITOLUL VI CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Extras din document

Introducere

Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi principalele complementarităţi care există între acestea.

Sintetizând cele relatate se relevă faptul că auditul financiar a apărut din nevoi obiective, la fel ca şi contabilitatea şi controlul financiar.

Dacă scopul iniţial al auditului financiar a fost cel de detectare a fraudelor, el a evoluat în timp, astfel încât, în prezent el are rolul de a atesta corectitudinea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare şi conformitatea lor cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.

În opinia noastră, practicile de audit financiar au fost introduse la noi în ţară, în perioada de tranziţie spre o economie de piaţă, din dorinţa specialiştilor români de a corela şi adapta reglementările româneşti cu standardele contabile prevăzute pe plan internaţional.

Auditul financiar se consolidează o dată cu evoluţia procesului de reformă şi realizarea efectivă a unei economii similare cu a ţărilor din Uniunea Europeană.

Auditul financiar poate fi definit ca o activitate competentă de evaluare a situaţiilor financiare ale unei entităţi, de către un specialist în domeniu, numit auditor financiar, care, în funcţie de aria de aplicabilitate a auditului financiar obţine probele de audit necesare pentru a da în cadrul raportului de audit financiar, o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare sunt întocmite sub toate aspectele semnificative şi în conformitate cu un cadru general identificat de raportare financiară.

In ceea ce priveste audit intern putem mentiona ca rolul auditorului intern este acela de a-l consilia pe manager pentru abordarile practice succesive deja elaborate prin analize şi evaluări, de a da asigurari privind functionalitatea sistemului de control intern.

In consecinta se accepta unanim ca auditorul intern consiliaza, asistă, recomandă, dar nu decide, obligaţia lui fiind de a reprezenta un mijloc care sa contribuie la imbunatatirea controlului pe care fiecare manager il are asupra activitatilor sale si asupra celor in coordonare, in vederea atingerii obiectivelor controlului intern.

Auditul extern este acea activitate de auditare care se organizează şi se exercită din afara entităţilor, agenti economici indiferent de forma de proprietate asupra capitalului şi instituţii publice indiferent de modul de subordonare.

Auditorul extern trebuie să ia în considerare activităţile specifice auditului intern şi efectele acestora, dacă există, asupra procedurilor de audit extern.

Auditul intern s-a născut prin desprinderea unor activităţi încorporate iniţial în activităţile

realizate de auditul extern şi de aici aparentele suprapuneri şi confuzii care se manifestă în practica acestor profesii. În realitate cele două activităţi sunt total diferite, însă graniţa de separare dintre ele este una sensibilă şi mai puţin sesizabilă, chiar şi pentru profesioniştii în domeniu. În plus, exercitarea acestor profesii conduce la identificarea şi stabilirea unor relaţii de complementaritate între cele două activităţi.

Auditul extern, utilizat pentru a certifica plauzibilitatea documentelor financiar-contabile, presupune existenţa controlului profesionist independent calificat (expert contabil), care să examinaze documentele respective. Expertul contabil extern nu este angajat al firmei pe care o auditează, iar actele sale nu sunt supuse controlului conducerii acestei firme.

Preview document

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 1
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 2
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 3
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 4
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 5
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 6
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 7
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 8
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 9
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 10
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 11
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 12
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 13
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 14
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 15
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 16
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 17
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 18
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 19
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 20
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 21
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 22
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 23
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 24
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 25
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 26
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 27
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 28
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 29
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 30
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 31
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 32
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 33
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 34
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 35
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 36
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 37
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 38
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 39
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 40
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 41
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 42
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 43
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 44
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 45
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 46
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 47
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 48
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 49
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 50
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 51
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 52
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 53
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 54
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 55
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 56
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 57
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 58
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 59
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 60
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 61
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 62
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 63
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 64
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 65
Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Relatia dintre Auditul Intern si Auditul Extern in Viziunea Standardelor Internationale de Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Implementarea standardelor de control intern la nivelul entităților publice

Motivația și metodologia cercetării Dinamica economică actuală și acerba concurență existentă pe toate piețele, indiferent de profil, impun...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Auditul Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE Dezvoltarea tehnologiilor informaționale specifice activităților financiar-contabile din cadrul organizațiilor a avut un impact...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Metode și Tehnici Utilizate în Auditul financiar-contabil

INTRODUCERE Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de reformă economică şi financiară, ale căror obiective le reprezintă...

Te-ar putea interesa și

Managementul Proiectelor

Managementul proiectelor a apărut ca un instrument de planificare, coordonare, realizare şi control al activităţilor complexe din proiectele...

Ai nevoie de altceva?