Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 22610
Mărime: 180.67KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Siminica Marian

Extras din document

CAPITOLUL I: ROLUL CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ŞI A CASH-FLOW-LUI ÎN CARACTERIZAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE FIRMEI

1.1. CONCEPTUL DE PERFORMANŢE ECONOMICO FINANCIARE

Termenul de performanţă este folosit într-o varietate de accepţiuni şi domenii, considerându-se că are capacitatea de a desemna excelenţa atinsă în urma desfăşurării unei activităţi. El sintetizează recunoaşterea din partea terţilor a rezultatelor obţinute care depăşesc nivelul comun şi uşor de atins de către ceilalţi parteneri.

Activitatea umană, indiferent de domeniul în care se desfăşoară, poate fi caracterizată în funcţie de realizări, de efectele ei, de modul de îndeplinire a obiectivelor prestabilite. În domeniul economic, activitatea poate fi cuantificată prin diverşi indicatori şi apreciată prin compararea valorilor atinse de aceşti indicatori sau prin raportarea lor la o bază stabilită anterior.

Într-un asemenea context, se impune necesitatea de a cunoaşte care din rezultatele înregistrate constituie performanţă în condiţiile asigurării viabilităţii firmei în cadrul competiţiei interne şi internaţionale, cu respectarea restricţiilor impuse de dezvoltarea durabilă.

Cum performanţa reprezintă rezultatul deosebit obţinut, reliefarea acesteia se obţine numai prin comparaţie cu alte rezultate înregistrate într-un anumit domeniu de activitate. Raportarea la un referenţial constituie una din cerinţele conceptului de performanţă, iar identificarea unui optim reprezintă o problemă deschisă în teorie şi practică.

Determinarea performanţei se face în raport de un grup de indicatori cu semnificaţii apropiate sau complementare la acelaşi moment. Însă, referenţialul folosit ca bază de comparaţie are caracter dinamic şi, ca atare, performanţa poate fi apreciată în mai multe momente şi analizată în evoluţie.

Referenţialul ales poate fi nu numai obiectivul de atins, ci şi rezultatele agenţilor economici ce activează în acelaşi sector. Aprecierea nivelului indicatorilor realizaţi de un agent economic în raport de cel al partenerilor ce activează în acelaşi sector de activitate are caracter relativ, deoarece este posibil ca nici unul dintre actorii pieţei să nu fie capabil de performanţă în anumite condiţii.

În literatura de specialitate, nu există o viziune unitară asupra conceptului de performanţă, întâlnindu-se fie definiţii particularizate ale acestuia, ce surprind anumite laturi ale sale, fie definiţii generale şi care sunt greu cuantificabile:

- nivelul de îndeplinire a obiectivelor (Alain Burland - Controle de gestion);

- rezultatele obţinute de întreprindere în raport cu resursele utilizate (Elie Cohen - Analyse financiere);

- tot ce contribuie la îmbunătăţirea cuplului valoare - cost (Philippe Lorino -Methodes et practiques de la performance).

În prezent, profesorii Niculescu şi Lavalette definesc performanţa economică a unei firme ca reprezentând echilibrul instabil rezultat din evoluţia conceptelor de eficienţă şi eficacitate.

Termenul de eficienţă cunoaşte mai multe accepţiuni în literatura de specialitate. Astfel, unii autori consideră că o activitate este eficientă atunci când se atinge scopul dorit cu efort minim. Principala problemă pusă în acest caz este delimitarea gradului de concordanţă dintre rezultatele obţinute şi scopul propus de la care începe eficienţa.

În accepţiunea cea mai generală, eficienţa este definită ca raportul direct sau

indirect dintre efectele utile obţinute şi efortul depus:

Alţi cercetători au asociat şi un caracter temporal acestui raport, definind eficienţa ca efectul maxim obţinut la un anumit nivel al cheltuielilor şi în timpul cel mai scurt.

Din punct de vedere managerial, prin eficienţă se are în vedere măsura în care au fost realizate obiectivele sau scopurile propuse. Performanţa managerială apare, în această situaţie, în punctul de intersecţie dintre calitatea rezultatelor deciziilor şi acţiunilor manageriale şi calitatea scopurilor sistemului managerial.

Eficienţa cunoaşte forme diverse, în funcţie de domeniul sau activitatea care se urmăreşte şi de natura efectelor care se obţin, delimitându-se următoarele forme principale:

• productivitatea - când se evaluează eficienţa muncii cheltuite în procesul de producţie;

• rentabilitatea - când se evaluează capacitatea unei firme de a obţine profit;

• randamentul - în privinţa eficienţei utilizării mijloacelor fixe.

Eficacitatea poate fi definită ca nivelul de satisfacere a exigenţelor externe, respectiv ale clienţilor, statului, furnizorilor, salariaţilor, acţionarilor. O întreprindere devine eficace atunci când reuşeşte să identifice şi să controleze interactivitatea dintre sursele externe şi interne de dezvoltare, răspunzând cât mai bine aşteptărilor partenerilor externi.

În mod tradiţional, eficienţa şi eficacitatea au fost evaluate pe baza unor indicatori financiari, dată fiind înclinaţia economiştilor de a converti efectele, chiar şi cele indirecte (tehnice, ecologice, sociale, informaţionale) în economii de bani. În ultima vreme, analiza eficienţei s-a extins la aspectele calitative ale activităţii unei firme, o importanţă deosebită căpătând-o, astfel, indicatorii non-financiari, precum gradul de satisfacţie a clienţilor, calitatea produselor, gradul de pregătire şi specializare a personalului, flexibilitatea structurii organizatorice, imaginea de piaţă a firmei şi a produselor sale, calitatea sistemului managerial etc.

Preview document

Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 1
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 2
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 3
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 4
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 5
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 6
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 7
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 8
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 9
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 10
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 11
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 12
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 13
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 14
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 15
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 16
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 17
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 18
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 19
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 20
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 21
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 22
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 23
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 24
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 25
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 26
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 27
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 28
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 29
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 30
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 31
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 32
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 33
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 34
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 35
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 36
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 37
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 38
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 39
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 40
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 41
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 42
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 43
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 44
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 45
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 46
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 47
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 48
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 49
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 50
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 51
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 52
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 53
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 54
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 55
Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Rolul Capacitatii de Autofinantare si a Cash-Flow-lui in Caracterizarea Performantelor Economico-Financiare ale Firmei.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L. POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU 1.1...

Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora

Annotation. Dans l'économie de marché, la comptabilité est nécessaire pour s'assurer que l'information objective et véridique contenues dans les...

Ai nevoie de altceva?