Sistemul Decizional al Managementului Financiar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Sistemul Decizional al Managementului Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Micu Violeta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul 1.
CONŢINUTUL MENEGEMENTULUI FINANCIAR AL FIRMEI
Decizia financiară–actul fundamental al managementului financiar al întreprinderii
1.1.2. Categorii de participanţi (stakeholders) implicaţi in fundamentarea deciziilor financiare ale intreprinderii
1.2. Implicarea investitorilor instltutionali in controlul managementului financiar
Capitolul 2.
ROLUL GUVERNARII CORPORATIVE IN ARMONIZAREA
INTERESELOR DINTRE STAKEHOLDERS
2.1. Conceptul de guvernare corporativa şi utilitatea acestuia
2.2. Principiile de guvernare corporativa şi aplicabilitatea acestora in Romania
2.2.1. Drepturile şi tratamentul echitabil al actionarilor
2.2.2. Rolul grupurilor de interese (stakeholders)
2.2.3. Consiliul de Administrate si supravegherea conducerii
2.3. Modalitaţi de soluţionare a conflictelor dintre acţionari-manageri şi actionari-creditori
2.4. Modele de guvernare corporativă
Capitolul 3.
IMPLICAREA ANALIZEI FINANCIARE IN PROCESUL DE FUNDAMENTARE A DECIZIILOR LA NIVEL MICROECONOMIC
3.1. Rolul analizei financiare in procesul de conducere la nivel microeconomic
3.2. Analiza poziţiei financiare a intreprinderii şi impactul sau
3.2.1. Consideraţii privind necesitatea abordarii bilanţului din perspectiva financiara
3.2.2. Analiza bilanţului financiar (analiza lichiditate-exigibilitate)
SISTEMUL DECIZIONAL AL MANAGEMENTULUI FINANCIAR

Extras din document

REZUMAT

În condiţiile economiei de piaţă,eficienţa unei întreprinderi depinde într-o proporţie covărşitoare de capacitatea managerilor de a înţelege şi aplica principiile,metodele şi tehnicile moderne de management.Calitatea actului de management este o condiţie vitală pentru ca firmele să obţină avantaje competitive şi să reziste în mecanismele concurenţiale

Prin urmare,din multitudinea formelor de management,un rol fundamental a dobândit managementul financiar care,în contextul actual al Uniunii Europene,trebuie să contribuie la formarea unei noi mentalităţi despre afaceri şi la sporirea competitivităţii.

În cazul managementului financiar,obiectivul său general este de a asigura eficienţa constituirii şi utilizării capitalului, realizând pe această cale suportul financiar pentru maximizarea valorii de piaţă a firmei şi,implicit,creşterea averii acţionarilor. Decizia financiară devine actul fundamental al managementului financiar fiind rezultatul unui proces raţional de alegere conştientă, din mai multe variante posibile a unei soluţii considerate optime în planul activităţilor şi operaţiunilor financiare.Fundamentarea corectă a deciziilor financiare nu este posibilă fără o analiză financiară prealabilă,al cărei obiectiv constă în diagnosticarea stării de performanţă financiară a întreprinderii la încheierea exerciţiului.Ea îşi propune să stabilească punctele tari şi punctele slabe ale activităţii financiare,în vederea fundamentării unei noi strategii manageriale de menţinere şi expansiune într-un mediu concurenţial.De asemenea,analiza financiară face obiectul preocupărilor externe ale partenerilor economici şi financiari-bancari pentru fundamentarea unor posibile acţiuni de cooperare cu respectiva întreprindere.Bugetarea oricărei acţiuni a întreprinderii,atragerea de capitaluri externe,păstrarea şi extinderea segmentelor de piaţă găsesc în analiza financiară o bază de fundamentare ca premisă esenţială în efectuarea unei judecăţi profesionale şi adoptării de decizii financiare optime Gestiunea financiară pe termen scurt are ca obiectiv asigurarea echilibrului financiar între nevoile de capitaluri circulante şi de trezorerie,pe de o parte,şi sursele de capitaluri atrase temporar,pe de altă parte.Gestiunea financiară pe termen lung are ca obiectiv alegerea unei strategii financiare de creştere şi consolidare a valorii intreprinderii. Natura acţiunilor întreprinse de managementul financiar într-un context dat se subordonează în exclusivitate obiectivelor de bază ale organizaţiei.Pentru marile întreprinderi,acest obiectiv vizează maximizarea valorii întreprinderii iar pentru întreprinderile mici şi mijlocii obiectivul substanţial este asigurarea rentabilităţii şi autonomiei financiare.

Pornind de la aceste obiective,managementul financiar îndeplineşte succint următoerele atribuţii:

-evaluează eforturile financiare ale tuturor acţiunilor care urmează a fi întreprinse într-o perioadă de gestiune dată;

-asigură la momentul oportun,în structura şi condiţiile reclamate de necesităţi,capitalul,la un cost cât mai scăzut posibil;

-urmăreşte modul de utilizare al capitalului şi gradul de influenţă al factorilor de decizie din celelalte centre de responsabilitate,în direcţia asigurării unei utilizări eficiente a tuturor fondurilor atrase în circuitele financiare;

-asigură şi menţine echilibrul financiar pe termen scurt şi pe termen lung în concordanţă cu necesităţile întrprin

derii;

-urmăreţte obţinerea rezultatului financiar scontat şi îl repartizează pe destinaţii.

Managementul financiar,în calitate de componentă de bază,de sine stătătoare a managementului general al organizaţiei,îndeplineşte două funcţii esenşiale şi anume:

a)planificarea şi controlul activităţii organizaşiei prin prisma criteriilor şi mijloacelor specifice finanţelor;

b)fundamentarea şi adoptarea de decizii financiare,legate de îndeplinirea obiectivelor propuse prin programe,cu luarea în considerare a criteriilor de eficienţă financiară.

Rolul managementului financiar este de a crea un cadru de acţiune favorabil,în care urmează să se stabilească conexiunile fireşti dintre obiectivele financiare ale firmei,valoarea de piaţă a acesteia,mijloacele şi instrumentele folosite pentru măsurarea performanţelor sale financiare.

Tipologia deciziilor financiare la nivel microeconomic.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul Decizional al Managementului Financiar.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ A FIRMEI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE