Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie

Disertație
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 17966
Mărime: 193.34KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

Introducere

Spre deosebire de multe alte profesii moderne, contabilitatea are o istorie care este, de obicei, discutată în termenii unui eveniment decisiv și anume invenția sistemului dublei înregistrări. O privire înapoi în trecut, ajută la iluminarea acestuia în general. Însă, probabil cel mai convingător argument este acela că ajută la explicarea dezvoltării fenomenale a profesiei contabile pe parcursul a mii de ani. Această dezvoltare se datorează în primul rând apariției și dezvoltării continue, a scrisului, a invenției numerelor şi a comerţului.

Contabilitatea a apărut pur și simplu de la sine ca urmare a nevoilor civilizației de a ține o evidență cât mai corectă și cât mai simplă a avuției sale. Arheologii au descoperit prin cerectările lor, că, contabilii au contribuit la dezvoltarea termenilor de comerț, oraș, bani și operațiuni bancare, avuție și numere, invenția scrisului și dubla înregistrare care este asociată cu Renașterea italiană. Trăsături comune se regăsesc în contabilitatea din fiecare țară, însă, datorită diferențelor de cultură, politice și economice există și multe trăsături specifice. În general, putem diferenția două tipuri de sisteme mari de contabilitate, cel anglo-saxon dezvoltat de Anglia și SUA și cel continental dezvoltat de Franța și Germania.

Un studiu comparativ între două țări și anume Marea Britanie și România care fac parte din aceste sisteme de contabilitate, am considerat că este important, în primul rând datorită faptului că Marea Britanie face parte din sistemul anglo-saxon, și a contribuit semnificativ asupra dezvoltării contabilității de azi și a profesii contabile, iar România, însă, din cel continental, primul fiind caracerizat prin simplitate și libera judecată a profesiei contabile, iar cel continental fiind caracterizat prin rolul statului în normalizare, iar originalitatea sistemului o consituie Planul contabil general.

Într-o economie de piață, furnizorii, angajații, managerii, investitorii, creditorii și statul au nevoie de un flux constant de informații pentru a-i ajuta la îndeplinirea rolului fiecăruia dintre cei menționați.

Entitățile de orice natură ar fi acestea , trebuie să se încadreze în anumite reguli generale, iar una dintre aceste reguli este transparența. Situațiile financiare întocmite de companii trebuie să ofere o imagine.

Situațiile financiare au apărut prin secolul al XIX lea, când societățile pe acțiuni se multiplică, iar managerii aflați la distanță, aveau nevoie de a fi informați în permanență de rezultatele companiilor ce le dețineau .

Furnizarea informaţiilor de natură economico-financiară privind activitatea entităţilor este rezultatul existenţei şi funcţionării unui sistem informaţional economic. Cea mai mare parte a informațiilor de natură economică se găsește în sfera de preocupări a contabilității. Aceasta le furnizează utilizatorilor prin intermediul situaţiilor financiare anuale(bilanţ, cont de profit şi pierdere, tabloul fluxurilor de trezorerie, situaţia modificării capitalurilor proprii şi notele explicative la situaţiile financiare). În situaţiile financiare anuale informaţiile trebuie să aibă anumite caracteristici cum ar fi inteligibilitatea, relevanţa,fiabilitatea şi comparabilitatea.

Unul din punctele comune, și unul semnificativ, ale celor două sisteme de contabilitate este raportarea financiară, întocmirea, obligatorie, de situații financiare anuale. Prin realizarea acestei lucrări, îmi propun să efectuez un studiu comparativ privind situațiile financiare din Marea Britanie și România, delimitânt principalele deosebiri și asemănări dintre cele două sisteme.

Motivația mea în realizarea acestei lucrări, este dorința de a cunoaște în detaliu contabilitatea din Marea Britanie. Această dorință a apărut în urma unei vizite la Londra, ce m-a determinat sa mă întorc, pe un termen mai lung, pentru a aprofunda contabilitatea nu numai teoretic, ci și practic, într-o țară, unde profesia contabilă cunoaște o libertate ce oferă posibilitatea de a-ți pune creativitatea în aplicare.

Lucrarea este structurată pe trei capitole, în care am urmărit, să fie cuprinse cele mai importante aspecte din raportarea financiară din Marea Britanie şi România.

Primul capitol are drept obiectiv prezentarea principalelor repere istorice din contabilitatea britanică şi cea românească, prezentarea organismelor normalizatoare, a profesiei contabile şi a surselor de drept din cele două ţări.

Cel de-al doilea capitol dezvoltă cadrul general de întocmire a situaţiilor financiare din ţările alese pentru cercetare.

Capitolul al treilea tratează, prin exemple reale şi comparative, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare de către două companii, una din Marea Britanie şi cealaltă din România

Capitolul I

Contabilitatea în Marea Britanie și România

Sistemele contabile ale lumii sunt determinate de mediul cultural, financiar, politic, economic. Pentru a defini căile de armonizare a contabilității internaționale, este important să se constate și să se realizeze o analiză a asemănărilor și deosebirilor a diferitor sisteme contabile.

Între culturile contabile mai sunt și numeroase relații, așadar, înafară de deosebiri mai pot fi remarcate și asemănări. O analiză istorică permite scoaterea în evidență a mai multor sisteme care dețin sau au deținut caracteristici economice, politice, sociale la fel, la un moment dat al istoriei lor.

1.1. Scurt istoric al contabilităţii britanice

Pentru a înțelege contabilitatea unei țări sau contabilitatea în general, din punctul meu de vedere, trebuie să studiem evoluția ei de la origini. Este important să aflăm și să răspundem la întrebările când a apărut contabilitatea? Cum? Și de ce? Aflând răspunsurile la aceste întrebări, ne este mai ușor să înțelegem contabilitatea de astăzi.

Crestăturile pe oasele diferitor animale, au reprezentat o formă veche a contabilității. Două cercuri aveau semnificația de două perechi de vite și douăsprezece semne ovale

Când vine vorba de Marea Britanie, vorbim de o țară care a contribuit enorm la dezvoltarea contabilității și a profesiei contabile. Marea Britanie a reușit să ia de la italieni sistemul dublei înregistrări și să dea celorlalte țări metode și concepte contabile concepute și gândite de contabili britanici de referinţă: Samuel Price, Edwin Waterhouse, William Welch Deloitte și George A. Touche .

Preview document

Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 1
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 2
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 3
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 4
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 5
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 6
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 7
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 8
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 9
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 10
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 11
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 12
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 13
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 14
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 15
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 16
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 17
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 18
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 19
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 20
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 21
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 22
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 23
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 24
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 25
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 26
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 27
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 28
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 29
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 30
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 31
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 32
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 33
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 34
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 35
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 36
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 37
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 38
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 39
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 40
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 41
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 42
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 43
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 44
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 45
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 46
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 47
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 48
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 49
Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Studiu Comparativ Contabilitate. Romania - Marea Britanie.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie

Cap I Conturile consolidate 1.1.Aspecte privind grupurile de societăţi Grupurile de societăţi reprezintă un ansamblu constituit din mai multe...

Sistemul fiscal - impozitul pe profit în România și țările UE

Capitolul I Sistemul fiscal intre istorie, arta si constrangere I.1 FISCALITATEA IN EUROPA SI REFORMA FISCALA. EVOLUTIE, TRADITIE SI ARTA...

Comparația dintre IAS 37 și OMFP 3055

INTRODUCERE În relaţiile de piaţă apar un şir de riscuri şi incertitudini. Acestea la rândul lor, provoacă unele cheltuieli, pierderi unice, iar...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Contabilitate

INTRODUCERE Tranzitia Romaniei la economia de piata, profundele reforme economice cu care aceasta perioada se confrunta, solicitau implicit o...

Te-ar putea interesa și

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum...

Contabilitatea decontărilor fără numerar

Argument Lucrarea cu titlul "Contabilitatea decontarilor fara numerar" a fost sugerata de problemele complexe teoretice si practice din cadrul...

Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI 1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare,...

Sisteme contabile - România - SUA - Marea Britanie

Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria...

Studiu Comparativ Privind Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare în România și în Marea Britanie

Putem să presupunem că, odată ce omul a devenit o fiinţă economică (homo oeconomicus), a apărut şi nevoia de măsurare şi înregistrare a activităţii...

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale

CAPITOLUL I PROBLEME DE BAZA ALE ORGANIZARII SISTEMULUI CONTABIL IN ROMANIA În ţara noastră, accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?