Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 23913
Mărime: 20.46MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I - EXPLICAŢII PRELIMINARE CU PRIVIRE LA INFRACŢIUNEA DE FALS 3

Secţiunea I - GENERALITĂŢI 3

Secţiunea II – NOŢIUNILE DE FALS, FALSIFICARE ŞI DE ÎNCREDERE 4

Secţiunea III – INFRACŢIUNEA DE FALS ÎN ÎNSCRISURI OFICIALE 7

CAPITOLUL II - LOCUL ŞI ROLUL EXPERTIZEI ÎN PROCESUL PENAL 10

Secţiunea I – PROBAŢIUNEA 10

Secţiunea II – NATURA JURIDICĂ A EXPERTIZEI CRIMINALISTICE 12

Secţiunea III – DISPUNEREA EXPERTIZEI 14

Secţiunea IV – CONŢINUTUL RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ 16

Secţiunea V – SUPLIMENTUL DE EXPERTIZĂ 19

Secţiunea VI – NOUA EXPERTIZĂ 20

CAPITOLUL III - DOCUMENTELE DE IDENTITATE LA AUTOVEHICULE 22

Secţiunea I – CLASIFICARE 22

Secţiunea II – ELEMENTE DE SECURIZARE 25

CAPITOLUL IV - MODALITĂŢI DE REALIZARE A FALSULUI 33

Secţiunea I – FALSUL PARŢIAL 33

1. FALSUL PRIN ÎNLĂTURARE DE TEXT PE CALE MECANICĂ 34

2. FALSUL PRIN ÎNLĂTURARE DE TEXT PE CALE CHIMICĂ (CORODARE ŞI SPĂLARE) 35

3. FALSUL PRIN ACOPERIRE DE TEXT 37

4. FALSUL PRIN ADĂUGARE DE TEXT 37

Secţiunea II – FALSURI TOTALE – CONTRAFACERILE EXECUTATE CU AJUTORUL COPIATOARELOR ŞI TEHNICII DE CALCUL 38

1. FALS TOTAL REALIZAT CU AJUTORUL COPIATOARELOR 38

2. FALS TOTAL REALIZAT CU AJUTORUL TEHNICII DE CALCUL 40

CAPITOLUL V – TEHNICI ŞI METODE DE EXAMINARE A DOCUMENTELOR DE IDENTITATE LA AUTOVEHICULE 47

Secţiunea I – EXAMINAREA FALSULUI PRIN ÎNLĂTURARE DE TEXT PE CALE MECANICĂ 47

STABILIREA LOCULUI ÎN CARE A FOST ÎNLĂTURAT TEXTUL 47

REFACEREA TEXTULUI ÎNLĂTURAT 50

Secţiunea II – EXAMINAREA FALSULUI PRIN ÎNLĂTURARE DE TEXT PE CALE CHIMICĂ(CORODAREA ŞI SPĂLAREA ) 55

STABILIREA LOCULUI ÎN CARE S-A PRODUS CORODAREA ŞI SPĂLAREA 55

REFACEREA TEXTULUI ÎNLĂTURAT 57

Secţiunea III – EXAMINAREA FALSULUI PRIN ACOPERIRE DE TEXT 60

Secţiunea IV –EXAMINREA FALSULUI REALIZAT PRIN ADĂUGARE DE TEXT 62

Secţiunea V – MIJLOACE DE EXAMINARE A CONTRAFACERII 67

CAPITOLUL VI - ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ 71

Secţiunea I – EFECTUAREA EXPERTIZELOR JUDICIARE 71

Secţiunea II – FORMULAREA CONCLUZIILOR 76

CONCLUZIE 79

RAPORT DE EXPERTIZA 81

BIBLIOGRAFIE 88

Extras din document

CAPITOLUL I - EXPLICAŢII PRELIMINARE CU PRIVIRE LA INFRACŢIUNEA DE FALS

Secţiunea I

GENERALITĂŢI

Faptele incriminate sub denumirea de “infracţiuni de fals” constituie o categorie bine particularizată şi extreme de variată în sfera vastă a faptelor socotite ca periculoase social. Faptele de fals aduc o gravă atingere adevărului şi încrederii care trebuie să determine formarea şi desfăşurarea relaţiilor dintre oameni. Orice relaţie socială priveşte şi se grefează pe o anumită realitate pe care subiecţii relaţiei o au în vedere şi a cărei existenţă implică deci o reciprocă bună–redinţă şi încredere din partea acestor subiecţi; fără îndatorirea de respect faţă de adevăr şi fără sentimentul de încredere că adevărul este efectiv respectat, relaţiile sociale nu ar fi posibile decât cu anevoioase precauţii şi cu inevitabile riscuri. De aceea legea penală a socotit că este necesar ca pentru ocrotirea relaţiilor sociale, pentru asigurarea normalei formări şi desfăşurări a acestor relaţii să fie incriminate faptele prin săvârşirea cărora, alternâdu–se adevărul, se crează un grav pericol sau se aduce o gravă vătămare anumitor relaţii sociale. După cum s–a menţinut mai sus, sfera acestor fapte este deosebit de cuprinzătoare, conţinând variate categorii ce pot fi diferenţiate, fie datorită modului special în care adevărul este alterat, fie datorită specificului relaţiilor sociale atinse prin fapte de alterare a adevărului, fie, în fine, datorită naturii încrederii care e acordată adevărului, presupus ca fiind respectat.

Aceste diferenţieri apar evident în sfera infracţiunilor care implică o alterare de adevăr. Astfel, în cazul infracţiunilor de seducţie (art. 199), calomnie (art. 206), denunţare calomnioasă (art. 259), mărturie mincinoasă (art. 260) şi altele, alterarea adevărului se face prin cuvinte (oral sau scris), iar încrederea e acordată subiectiv(personal) celui care a alterat adevărul. În cazul infracţiunilor de înşelăciune (art. 215, 229), uzurparea caliţăţii oficiale (art. 240), represiunea nedreaptă (art. 268), exercitarea fără drept a unei profesii (art. 268), înşelăciunea la măsurătoare sau la calitatea mărfii (art. 296, 297) şi altele, alterarea adevărului se face prin diverse mijloace frauduloase (simple sau calificate), iar încrederea este acordată atât subiectiv faţă de cel care foloseşte acele mijloace, cât şi obiectiv faţă de mijloacele amăgitoare.

La grupul social al “infracţiunilor de fals” alterarea adevărului se face asupra unor entităţi (lucruri) căroara li se atribuie juridic însuşirea şi deci funcţia de a servi drept probă a adevărului pe care îl exprimă sau îl atestă cu prilejul diverselor relaţii sociale (monede, timbre, titluri de credit, instrumente de marcare, înscrisuri, documente etc.), iar încrederea este acordată obiectiv lucrului care constituie prin el însuşi proba adevărului.

Desigur, şi în cazul infracţiunilor de fals, alterarea adevărului se obţine prin activitatea infracţională a unei sau a unor persoane, în raport însă cu rezultatul acestei activităţi, adică cu înşelarea încrederii, acesta se realizează prin produsul activităţii infracţionale şi independent de persoane sau persoanele care au efectuat acea activitate.

Aceste particularităţi justifică crearea în sistemul părţii speciale a codului penal a unui grup aparte de infracţiuni din faptele incriminate sub denumirea de “infracţiuni de fals”.

Secţiunea II

NOŢIUNILE DE FALS, FALSIFICARE ŞI DE ÎNCREDERE

a) Fals în sensul larg al cuvântului este tot ceea ce nu corespunde adevărului. Noţiunea de fals este un concept antinomic, derivate din noţiunea de adevăr. Nu poate exista fals, adică o alterare de adevăr, decât acolo unde este de conceput existenţa sau posibilitatea existenţei adevărului.

Preview document

Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 1
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 2
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 3
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 4
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 5
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 6
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 7
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 8
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 9
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 10
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 11
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 12
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 13
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 14
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 15
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 16
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 17
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 18
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 19
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 20
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 21
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 22
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 23
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 24
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 25
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 26
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 27
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 28
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 29
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 30
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 31
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 32
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 33
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 34
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 35
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 36
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 37
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 38
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 39
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 40
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 41
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 42
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 43
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 44
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 45
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 46
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 47
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 48
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 49
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 50
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 51
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 52
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 53
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 54
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 55
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 56
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 57
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 58
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 59
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 60
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 61
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 62
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 63
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 64
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 65
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 66
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 67
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 68
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 69
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 70
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 71
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 72
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 73
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 74
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 75
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 76
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 77
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 78
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 79
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 80
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 81
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 82
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 83
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 84
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 85
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 86
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 87
Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Examinarea Tehnica a Documentelor de Identitate la Autovehicule.doc

Alții au mai descărcat și

Ascultarea învinuitului sau inculpatului

Introducere Potrivit art.17 alin.1 din Codul penal al Romaniei, infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si...

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE 1.1. Criminologia şi criminaliatea Ca şi în cazul multor altor stiinţe, originea, punctul exact al naşterii...

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 1.1.1. Ca fenomen juridic....

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Criminologie Generală

CAPITOLUL I EVOLUŢIA CRIMINOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Originile criminologiei Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Criminalistică

NOTIUNI GENERALE l.Notiunea de criminalistica poate fi cercetata sub trei aspecte: -o dimensiune artistica in care predomina misterul sau...

Te-ar putea interesa și

Identificarea persoanei după semnalmente

Cuvânt introductiv Trăsăturile exterioare ale persoanelor (semnalmente) permit identificarea acestora în vederea descoperirii infractorilor,...

Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri

INTRODUCERE Numai în primele săptămâni ale anului 2007, în rezultatul accidentelor de circulaţie rutieră au decedat mai mult de 30 de persoane. La...

Analiza cadrului legislativ al activității de transport

1. Operatorul de transport rutier împreună cu persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier răspund de...

Obiectivul și funcțiile unui Sistem de Management al Securității și Sănătății în Muncă(SMSSM)

Introducere Locurile de muncă sănătoase și sigure sporesc motivația și angajamentul personalului. O situație bună în materie de sănătate și...

Legea 49

LEGE Nr. 49 din8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice Text în...

Criminalistică

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALISTICA Cap. I Noţiunea, obiectul, metodele şi principiile criminalisticii Apărarea ordinii de...

Ai nevoie de altceva?