Contractul International de Vanzare de Marfuri

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 21456
Mărime: 76.94KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr.Ioan Schiau

Cuprins

Noţiunea şi importanţa comerţului internaţional 2

CAPITOLUL I 4

CONTRACTUL DE VÂNZARE INTERNAŢIONALĂ 4

DE MĂRFURI, CONFORM CONVENŢIEI NAŢIUNILOR 4

UNITE DE LA VIENA (1980) 4

CAPITOLUL II 11

FORMAREA CONTRACTULUI 11

Momentul încheierii contractului. 19

Modificarea contractului 19

Capitolul III 22

Efectele contractului 22

Obligaţiile vânzătorului şi răspunderea 23

contractuală a acestuia 23

Obligaţiile vânzătorului adiacente predării, în cazul în care vânzarea implică transportul mărfii 26

Obligaţia de remitere a documentelor referitoare la marfă 28

Obligaţia de conformitate a mărfurilor 29

Criteriile pentru îndeplinirea obligaţiei de conformitate 30

Cazurile în care vânzătorul nu se poate prevala de neîndeplinirea de către cumpărător a obligaţiilor sale legate de conformitatea mărfurilor 35

Obligaţia vânzătorului de a preda mărfurile libere de orice drept sau pretenţie a unui terţ(obligaţia de garanţie pentru evicţiune) 36

Obligaţia de garanţie în cazul evicţiunii bazate pe proprietatea intelectuală 37

Obligaţia cumpărătorului de a denunţa dreptul sau prestaţia terţului şi cazul în care vânzătorul 39

nu se poate prevala de încălcarea acestei obligaţii 39

Mijloacele de care dispune vânzătorul în caz de contravenţie la contract din partea cumpărătorului 46

– răspunderea contractuală a cumpărătorului – 46

Mijloacele speciale ale vânzătorului în cazul în care cumpărătorul nu îşi execută obligaţia de a specifica elementele caracteristice ale mărfurilor 48

CAPITOLUL IV 49

Dispoziţii comune privind obligaţiile vânzătorului şi ale cumpărătorului 49

Efectele specifice ale contractului de vânzare, ca un contract sinalagmatic 49

Riscul contractului 53

Momentul transferării riscurilor 53

Capitolul V 56

Reguli aplicabile în vânzarea internaţională (INCOTERMS 2010) 56

Extras din document

Noţiunea şi importanţa comerţului internaţional

Noţiunea de comerţ internaţional este susceptibilă de două accepţiuni, una care cuprinde sensul tradiţional al acestei naturi şi una largă care include şi formele moderne de desfăşurare a relaţiilor economice internaţionale.

Stricto sensu comerţul internaţional cuprinde totalitatea operaţiunilor de import-export de mărfuri, lucrări şi servicii pe care le desfăşoară persoanele fizice sau persoanele juridice având calitatea de subiecte ale dreptului comerţului internaţional cu parteneri de naţionalitate străină sau bunuri aflate în tranzit internaţional.

Privit în acest sens comerţul internaţional aparţine în esenţă distribuţiei mărfurilor, care constituie etapa intermediară a ciclului economic, plasată între producţie şi consumaţie, cu prezicerea că, în acest caz, distribuţia are loc prin ipoteză, peste frontierele unui stat.

Comerţul internaţional în accepţiunea sa restrânsă îmbracă pe planul dreptului forma actelor şi faptelor de comerţ internaţional (propriu-zis) . Dintre actele de comerţ internaţional, cele mai importante ca frecvenţă şi sferă de cuprindere sunt contractele comerciale internaţionale care constituie una dintre instituţiile centrale ale acestei materii. În cadrul contractelor locul central îl ocupă contractul de vânzare internaţionlă de mărfuri.

Această accepţiune a noţiunii pe care o definim este cea mai apropiată în sensul etimologic al cuvântului ,, comerţ” , provenit din expresia latină ,, commercium ” care la rândul său este o juxtapunere a cuvintelor „ cum merx ”, care exprimă noţiunea de operaţiuni efectuate cu marfă.

În epoca medernă comerţul internaţional a depăşit cadrul tradiţional al acestei noţiuni, el înglobând o multitudine şi o extremă varietate de operaţiuni care se referă numai indirect la marfă şi care sunt cuprinse de regulă, în noţiunea de cooperare economică internaţională .

Cooperarea economică internaţională este un ansamblu, relaţii de conlucrare între două sau mai multe persoane fizice / juridice aparţinând unor sate diferite care nu implică în mod necesar un transfer de marfă peste frontiere, ci au ca scop realizarea, prin efortutile conjugate ale partenerilor, a unor operaţiuni conexe de comerţ, eşalonate de regulă pe perioade de timp determinate, în producţie sau în sfera neproductivă , în scopul obţinerii unor avantaje reciproce.

Prin includerea alături de formele clasice, a operaţiunilor de cooperare internaţională, noţiunea de comerţ internaţional capăta un sens larg .

Operaţiunile la care ne referim se prezintă, pe plan juridic, sub forma actelor şi faptelor de cooperare economică internaţională. Aceasta se concretizează, de regulă, la nivelul relaţiilor dintre persoanele fizice sau juridice dintre diferite state, prin contractul de cooperare economică internaţională atunci cand îmbracă o forma exclusiv contractuală sau prin contractul de constituire de societate comercială atunci când forma juridică este contractuală şi instituţională .

Epoca modernă, dar mai ales cea internaţională au generat dezvoltarea, diversificarea şi specializarea fără precedent a producţiei de mărfuri şi seviciilor. În aceste condiţii, realizarea prin mijloace proprii a întregii game de produse şi servicii a devenit imposibilă sub aspect tehnic şi oricum ineficientă din punct de vedere economic. În acest mod s-a creat o interdependenţă între economiile naţionale ale diferitelor ţări, ceea ce a constituit fundamentul schimburilor economice internaţionale.

Preview document

Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 1
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 2
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 3
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 4
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 5
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 6
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 7
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 8
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 9
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 10
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 11
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 12
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 13
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 14
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 15
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 16
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 17
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 18
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 19
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 20
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 21
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 22
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 23
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 24
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 25
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 26
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 27
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 28
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 29
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 30
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 31
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 32
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 33
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 34
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 35
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 36
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 37
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 38
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 39
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 40
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 41
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 42
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 43
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 44
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 45
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 46
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 47
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 48
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 49
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 50
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 51
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 52
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 53
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 54
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 55
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 56
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 57
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 58
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 59
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 60
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 61
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 62
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 63
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 64
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 65
Contractul International de Vanzare de Marfuri - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Contractul International de Vanzare de Marfuri.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Uzantele Comerciale Uniforme Intenationale

CAPITOLUL I 1. Vânzarea comerciala internationala  generalitati. Contractele speciale, ca parte integranta a dreptului privat, a obligatiilor...

Contractul de vânzare cumpărare în comertul international

CAPITOLUL I CONTRACTELE COMERCIALE ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 1.1.CONTRACTE COMERCIALE INTERNAȚIONALE - DELIMITARI CONCEPTUALE Concepții...

Contractul de Comerț Internațional

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL –DEFINIŢIE, CONCEPT, CONŢINUT SECŢIUNEA I EXPLICAŢIE PRELIMINARĂ . DEFINIŢIE, CONCEPT...

Patru Principii ale Dreptului International Public - Cooperarea Internationala, Autodeterminarea, Egalitatea in Drepturi si Respectarea Obligatiilor Internationale

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE CUVINTE CHEIE Dezvoltare istorică,autodeterminare,egalitate,suveranitate REZUMAT Suveranitatea statelor reclamã ca...

Procedura Falimentului privind Preluarea Bunului Societatii Comerciale Falite in Contul Creantei, Suportarea Cheltuielilor de Procedura

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Acte si Fapte de Comert

Necesitatea si importanta distinctiei faptelor de comert Pentru determinarea raporturilor care formeaza obiectul dreptului comercial, Codul...

Obligațiunile și Remediile Juridice ale Vânzătorului în Contractul de Vânzare Internațională de Mărfuri

INTRODUCERE Nici un stat oricât de bogat şi de înzestrat din punct de vedere tehnic ar fi el, nu poate să producă tot ceea ce îi este necesar...

Ai nevoie de altceva?