Toate disertatiile din domeniul Drept

 • Asistenta sociala in cadrul serviciului de probatiune din Romania

  Introducere Probațiunea reprezintă un rezultat al evoluției societății omenești în domeniul sancționării celor care, sub diferite forme, încalcă regulile de comportament unanim acceptate. Practic, probațiunea a reprezentat punctul de trecere la un stadiu superior în domeniul sancționării, nu prin înlăturarea vechiului sistem bazat exclusiv pe principiul izolării infractorului față de comunitate, ci prin constituirea unui sistem alternativ, bazat pe principiul menținerii și sancționării...

 • Studiul privind politica penala a legiuitorului roman in materia infractiunilor contra vietii

  Necesitatea de a pune la dispoziția acestui concept o definiție care ar fi aptă să răspundă obiectivelor și scopurilor, rezidă în depășirea dificultăților teoretice care presupune “nu atât crearea unei definiții noi care ar părea mai fundamentată sau mai «adevarată» decât cele care au precedat-o, ci mai degrabă o reflecție critică asupra tipului metodologic ce tinde să elucideze însăși natura demersului în cauza și limitele care îi sunt inerente” Astfel, în perspectiva metodologică sunt...

 • Protectia copilului in legislatia romana si internationala

  Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte referitoare la dezvoltarea copilului, care pleda pentru protecția copilului împotriva neglijării, exploatării și a violenței. În Europa, această perioadă s-a caracterizat prin deschiderea unui număr considerabil de instituții publice de ocrotire, școli și instituții separate pentru copii delincvenți, precum și de tribunale pentru minori. Spre...

 • Reglementarea administrativ-juridica a serviciului public in Republica Moldova

  Introducere Despre state moderne şi drept modern se vorbeşte odată cu procesul politic de constituire şi consolidare a statelor naţionale europene, încheiat în linii mari în secolul al XIX-lea, proces însoţit de marile codificări efectuate în diferite domenii. Sfîrşitul secolului al XX-lea a fost extrem de dinamic şi furtunos pentru ţările Europei Centrale şi de Est. La finele anilor ’80 – începutul anilor ’90, o dată cu destrămarea URSS şi a sistemului mondial de state socialiste, a fost...

 • Reglementari europene si nationale in domeniul mediului

  CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor juridice privind mediul În acest prim capitol, voi avea în vedere reglementările ce au ca obiect protecția, conservarea și dezvoltarea factorilor naturali sau artificiali ai mediului. Pentru a pătrunde în tema acestui capitol, consider că este necesar de a exemplifica conceptul de mediu. Pentru Uniunea Europeană, noțiunea de mediu înconjurător,...

 • Spatiul administrativ al Uniunii Europene

  INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei furnizarea unui nou punct de echilibru relativ stabil. Din contră, trebuie interpretată ca un proces în continuă evoluţie şi care, după cum se pare, nu a relevat încă în totalitate efectele. Acest proces este de natură să repună în discuţie modelul tradiţional pe care este construită administraţia şi să modifice profund poziţia sa în societate....

 • Bugetul local si procesul bugetar la nivelul comunitatii locale

  INTRODUCERE Unul dintre principiile care stau la baza administraţiei publice locale este principiul autonomiei locale. Autonomia locală fiind definită de art.3, alin. (1) din Cartea Europeană a Autonomiei Locale ca fiind “dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”. Administraţia se regăseşte pretutindeni în toată...

 • Aspecte practice privind infractiunile vamale

  Ιntrοduϲеrе Rοmânіɑ sе рrеzіntă în ɑϲеɑstă реrіοɑdă ϲɑ ο ţɑră еurοреɑnă în ɑdеvărɑtul sеns ɑl ϲuvântuluі dеvеnіnd dе lɑ 1.01.2007 mеmbră ɑ Unіunіі Εurοреnе. Dіn ɑϲеst рunϲt dе vеdеrе Rοmânіɑ sе ϲοnfruntă ϲu ο nοuă sіutuɑţіе οреrɑtіvă în ϲееɑ ϲе рrіvеştе іnfrɑϲţіοnɑlіtɑtеɑ, dеϲhіdеrеɑ grɑnіţеlοr рrеzеntând un реrіϲοl mɑϳοr ɑtât реntru sοϲіеtɑtеɑ rοɑmânеɑsϲă ϲât şі реntru într ...

 • Spalarea banilor prin sisteme informatice

  INTRODUCERE Una din problemele majore care preocupă comunitatea internaţională - în general şi statele - în special, vizează noţiunile de „tranzacţii comerciale legale – buna credinţă - resurse financiare licite versus spălare de bani - resurse financiare ilicite”, toate privite din perspectiva prestabilirii şi determinării condiţiilor care impun adoptarea unor strategii şi a unor reguli general – aplicabile, pentru ca principiile valorilor democratice, ale drepturilor omului şi a...

 • Acreditivul Documentar

  INTRODUCERE În ansamblul relațiilor financiar-valutare, plățile și decontările internaționale joacă un rol important, fiind rezultatul derulării operațiunilor comerciale internaționale de import-export, majoritatea dintre acestea derulându-se prin intermediul băncilor comerciale. Modalitățile de plată internaționale reprezintă un ansamblu de mecanisme, de tehnici, prin care se pot plăti/încasa contravaloarea mărfurilor livrate, serviciilor prestate, lucrărilor executate de la...

 • Drepturile Omului si Mecanismele Europene de Protectie a Drepturilor Omului

  CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora Drepturile omului, in acceptiunea comunitatii internationale contemporane sunt: • Inalienabile, in sensul ca nimeni nu le poate pierde; • Indivizibile si interdependente, in sensul ca nu pot fi abordate separat unele de altele; • Universale, in sensul ca se aplica in mod egal pentru toate persoanele, fara nicio discriminare de rasa, culoare,...

 • Regimul Deseurilor

  INTRODUCERE Prima lege a protecției mediului din România consacra caracterul de interes național al protecției mediului, iar Legea 137/1995 , care i-a urmat, a introdus principiul conform căruia protecția mediului constituie unul dintre obiectivele de interes public major, principiu care se regăsește și în actuala reglementare – cadru privind protecția mediului, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare . Acest...

 • Dreptul Diplomatic si Consular

  Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar acesta conține în conținutul normelor sale – dreptul diplomatic și dreptul consular. În prezenta lucrare, dreptul diplomatic și dreptul consular sunt privite ca ,, beneficiare,, ale surselor, doctrinei și principiilor de drept internațional, acesta din urmă fiind considerat subramură a dreptului public, mai exact a ramurii sale externe, adică a...

 • Rolul Dreptului Penal in Functionarea Sistemului Penitenciar

  Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din sistemul normelor de drept penal. În orice societate, abaterea comportamentelor de la normele şi valorile sociale de bază constituie un fenomen obişnuit. Orice societate judecă comportamentul membrilor săi, nu atât din punct de vedere intrinsec, cât mai ales din punct de vedere al conformării acestui comportament la normele şi valorile recunoscute....

 • Cetatenia Europeana

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice transformări, iar construcţia europeană reprezintă o mărturie de netăgăduit a semnificaţiei şi dinamismului fenomenelor cunoscute în ultimii ani. Aşadar, instituţia cetăţeniei europene este un fenomen relativ nou pentru Uniunea Europeană comparativ cu cetăţenia naţională. Astfel, acest fenomen necesită un studiu profund întru elucidarea tuturor...

Pagina 1 din 7