Toate disertatiile din domeniul Drept

 • Infractiunile Comise prin Violenta

  Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care constituie infracţiuni (crime şi delicte), pedepsele ce se aplică şi dreptul statului de a trage la răspundere penală persoanele care săvârşesc infracţiuni, pentru apărarea ordinii de drept. În literatura de specialitate dreptul penal apare şi sub denumirea de drept criminal această denumire derivând de la cuvântul de origine latină crimen, cuvânt...

 • Organizarea Sistemului Judecatoresc in Republica Moldova

  INTRODUCERE Problema înfăptuiri justiţiei după declanşarea procesului penal a constituit pentru mine o preocupare mai veche, hotărîtoare în alegerea temei tezei mele de licenţă. Pe lîngă această preocupare au fost şi cunostinţele acumulate pe parcursul celor patru ani academici de studii M-am convins că o instituţie de drept nu poate fi înţeleasă fără un studiu intensiv ţi aprofundat a normelor ce o reglementează. Astfel, prin lucrarea de faţă îmi propun o analiză cît mai completă şi...

 • Ascultarea Martorului

  INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Tactica Ascultării Martorului, este structurată pe trei capitole, fiecare incluzând mai multe părţi, iar în încheiere prezintă concluzie şi bibliografia ştiinţifică utilizată. Obiectivul general al lucrării este reflectarea tacticilor de ascultare a martorului în cadrul proceselor penale având ca aplicaţie un caz petrecut în ţara noastră, elucidat şi în urma declaraţiilor martorilor. Metodologia cercetării ştiinţifice utilizată se bazează pe studiul...

 • Drepturile Persoanelor care Cer Azil

  Introducere Scurtă incursiune istorică a dreptului de azil Doar în calitate de membru al unei comunităţi omul îşi poate exercita drepturile universale izvorâte din principiile egalităţii, fraternităţii şi libertăţii Refugiaţii reprezintă o anomalie într-o lume în care populaţia umană este coordonată de principiul apartenenţei fiecărui individ la o naţiune, la un stat suveran. Statutul de refugiat este probabil dovada încălcării celei mai grave a contractului social încheiat între stat şi...

 • Reglementari ale Concurentei in Spatiul European

  SUMMARY A real competition is the heart of a functional market economy that has been created, thus, a suitable framework for the development of innovation and, by the way of consequence, the diversification of goods and services offered by operators and raising their quality. The European community attaches great importance to competition policy at Community level; the legislation has been modernized, with effect from the 1st of May 2004, so as to respond to new approaches and challenges....

 • Euro - Moneda Unica Europeana

  CAPITOLUL I – EURO, MONEDA EUROPEANĂ Secţiunea 1 - Naşterea Euro 1.1. Cum a apărut ideea unei monede europene unice? Cooperarea monetară în Europa a început imediat după cel de-al doilea război mondial şi s-a intensificat după aceea. Dezvoltând “Raportul Delors”, prezentat în 1989, Reuniunea de la Maastricht (decembrie 1991) a adoptat tratatul asupra Uniunii Europene, având drept obiectiv crearea unei zone fără frontiere interioare, prin care se urmărea libera circulaţie a mărfurilor,...

 • Organizarea Administrativ-Teritoriala

  INTRODUCERE Problema organizării administrative a teritoriului statului s-a pus din totdeauna de când există stat, dar ea s-a pus cu mai multă acuitate în perioada constituirii statelor mari, centralizate, determinată fiind de nevoia unităţii de scop şi acţiune pe întregul teritoriu aflat sub suveranitatea statului. La început, organizarea administrativă a teritoriului era mai mult o problemă de ordin practic, de bună conducere de către stat a supuşilor săi, şi mai puţin de ordin teoretic,...

 • Eradicarea Coruptiei in Sectorul Public Conditie a Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

  INTRODUCERE Fenomenul corupţiei a devenit de-a lungul anilor un subiect fierbinte, atrăgând atenţia guvernelor, agenţiilor internaţionale de ajutoare şi de credit, lumii afacerilor şi unui număr din ce în ce mai mare de oameni de ştiinţă din diverse domenii. Fenomenul corupţiei este unul structural şi global care implică toate sectoarele societăţii, afectând deopotrivă societăţile dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare iar comunitatea internaţională trebuie să recunoască faptul că...

 • Misiunea de Audit Intern

  INTRODUCERE Auditul intern - un element esential pentru succesul unei companii Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de reformă economică şi financiară, ale căror obiective le reprezintă promovarea şi implementarea unor metodologii armonizate cu bună practică pe plan european şi mondial Preocupările de perfecţionare ale auditul sunt astfel utile, mai ales în România, unde aceste activităţi s-au consolidat, abia o dată cu înaintarea procesului de reformă şi integrarea...

 • Rolul Familiei in Prevenirea Fenomenului de Delincventa Juvenila

  INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a respectivului comportament la normele şi valorile accceptate .dar şi recunoscute unanim. Având ca şi instrumente de „convingere” a comunitǎţii existente,controlul social şi adaptarea,societatea îşi permite sǎ transmitǎ membrilor sǎi , modelul normativ şi cultural pe care aceasta îl promoveazǎ .În urma acestei „lecţii”în care se învaţǎ rolurile sociale ce...

 • Reinserctia Sociala a Condamnatilor

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie deosebită a cercetătorilor şi practicienilor, este reintegrarea cetăţenilor, care au comis fapte infracţionale. Starea criminalităţii recidive în Republica Moldova, chiar şi în condiţiile diminuării unor indicatori statistici a ei, trezeşte o anumită îngrijorare. Cea mai sumară analiză a criminalităţii existente ne convinge de faptul că cauzele...

 • Azilul Politic si Diplomatic

  Unul dintre elementele de noutate ale prezentei lucrări îl constituie faptul că, tema abordată este de o stringentă actualitate, datorită numeroaselor crize ce au avut loc în ultimii ani pe aproape toate continentele lumii, situaţii ce au generat valuri mari de refugiaţi, care au creat probleme extrem de mari guvernanţilor şi tuturor celor puşi să gestioneze asemenea crize, demonstrând necesitatea abordării instituţiilor azilului politic şi a extrădării cu mai mult interes şi profunzime....

 • Contestatia la Executare

  CONTESTATIA LA EXECUTARE CAPITOLUL I. GENERALITATI 1. Sediul materiei Cartea a V –a a Codului de procedura civila este consacrata celei de-a doua faze a procesului civil, respectiv executarea silita, strucuturata in sase capitole si anume: dispozitii generale, urmarirea silita asupra bunurilor mobile, urmarirea silita a fructelor neculese si recoltelor prinse de radacini, urmarirea silita asupra bunurilor imobile, eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita, predarea...

 • Profilajul Criminal

  Rezumat Un obiectiv principal al poliţiei este de a asigura siguranţa publică şi, prin urmare, organele de aplicare a legii folosesc o serie de instrumente în eforturile lor de a prinde infractori. Profilajul criminal este un concept promovat în mare măsură de către mass-media, fiind una din tehnicile contemporane utilizate de poliţie atunci când au parte de un caz dificil şi de înaltă profil. De obicei aplicat la cazurile de omucidere, anchetatorii caută sprijinul unui profiler, care...

 • Terorismul

  INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor din zonele ocupate, supravieţuind acesteia – şi, de-a lungul timpurilor, s-a manifestat sub toate formele posibile, de la terorismul peşterii la ciberterorism, în funcţie de treapta de civilizaţie pe care a ajuns omenirea, deci de mijloacele la dispoziţie, şi aproape peste tot în lume. Mijloacele au fost mereu altele, esenţa a rămas însă aceeaşi:...

Pagina 3 din 7