Toate disertatiile din domeniul Drept

 • Cadrul Normativ si Institutional Postbelic al Securitatii Internationale in Context Global

  REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Cadrul normativ şi instituţional postbelic al securităţii internaţionale în context global” este structurată în doua mari capitole care conţin la rândul lor mai multe subcapitole având la bază o bibliografie vastă. Prima parte a lucrării evaluează mediul de securitate actual. Strategia europeană de securitate pledează pentru multilateralism şi afirmă intenţia Europei de a se implica responsabil în asigurarea securităţii internaţionale, pornind...

 • Sistemul Electoral in Romania

  INTRODUCERE Din timpurile imemorabile ale istoriei şi până în zilele noastre omenirea a dovedit o preocupare constantă faţă de organizarea şi conducerea politică a structurilor ei comunitare. Chiar dacă această preocupare a fost, datorită caracteristicilor variabile ale raporturilor de putere, a factorilor de conjunctură şi a nivelului de maturitate pe care societatea l-a atins la un moment dat, mai intensă sau mai slabă, ea n-a înregistrat, practic, niciodată discontinuităţi, înscriindu-se,...

 • Aspecte ale Educarii Copilului in Vederea Cunoasterii Drepturilor Sale

  Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan internaţional şi naţional Din antichitate persistă ideea că fiinţelor umane li se cuvin anumite drepturi, anumite libertăţi Studiile realizate cu privire la felul de organizare familială din cadrul triburilor arătau că, rolul pe care fiecare individ îl avea pe parcursul evoluţiei sale avea un caracter mai bine conturat decât în societatea noastră, oferind...

 • Reglementarea Juridica a Transportului de Persoane

  INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: La momentul actual, atît pentru legislaţia Republicii Moldova, cît şi pentru legislaţia fostelor republici unionale, acest contract nu este relativ nou, dar care a apărut iiniţial în codul civil din 1964, păstrîndu-şi reglementarea şi în codul civil din 2002. Recunoaşterea şi reglementarea lui juridică a fost condiţionată de viaţa cotidiană. Teza de master cu tema reglementarea juridică a transportului de persoane, reprezintă o analiză...

 • Concurenta in Domeniul Asigurarilor

  Conceptul de concurenţă s-a format şi este folosit în orice tip de relaţii sociale. Reglementările juridice l-au preluat din vocabularul uzual, adăugându-i unele note disociative, spre a-l adapta particularitaţilor vieţii economice. În sens general, prin concurenţă se înţelege o confruntare între tendinţe adverse, care converg spre acelaşi scop. În contexul relaţiilor interumane, concurenţa implică multiple afinităţi cu emulaţia, fără ca intre cele două concepte să existe similitudine....

 • Dreptul la Libera Circulatie

  CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE. 1.1 Preliminarii. 1.1.1 Protecţia internaţională a drepturilor omului. Dreptul internaţional modern al drepturilor omului s-a născut la finele celui de al doilea război mondial când descoperirea şi dezvăluirea atrocităţilor comise în timpul Holocaustului, în care se estimează că au decedat peste 10 milioane de persoane, a relevat necesitatea codificării unor standarde internaţionale de protecţie a drepturilor omului, precum şi crearea unor sisteme...

 • Terorismul International

  INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză din 1789. În secolul XX terorismul internaţional săvârşit în timp de pace a luat o amploare deosebită. Principala caracteristică a terorismului este intimidarea prin violenţă, mijloacele folosite fiind extrem de variate, incluzând răpirea de persoane, luarea de ostatici, asasinatul, execuţiile sumare, producerea de explozii, distrugerea unor edificii...

 • Procedura Administrativa in Unele Tari ale Europei

  INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei. Sarcinile acesteia trebuie duse la bun sfârşit cu ajutorul regulilor şi a regulamentelor cu care este înzestrată. Transmiterea comenzilor şi strângerea informaţiilor se face pe cale ierarhică, intervenţia fiecărui participant efectuându-se în cadrul strict care îi este rezervat de aranjamentele formale care stau la baza funcţionării instituţiilor...

 • Notiuni Generale despre Organizarea si Exercitarea Profesiilor Liberale in Romania si UE

  INTRODUCERE Motto: “Ceea ce este-este, ceea ce nu este-nu este. Asta este.” - Una din Legile lui Murphy - Profesia de mediator este o alternative profesionala viabila pentru absolventii de studii superioare din Romania. După publicarea tabloului mediatorilor în monitorul oficial în data de 08.05.2008 aceasta alternativa profesionala a devenit de actualitate nemaifiind ca si pana acum o profesie care se va initia la o data ulterioara. Publicarea tabloului in monitorul oficial a constituit o...

 • Organizarea, Functionarea si Structura Ministerului Public

  INTRODUCERE Pe teritoriul actual al României, activitatea judecătorească a apărut şi a evoluat odată cu organizarea statală. La început, activitatea judiciară era realizată împreună cu celelalte activităţi ale statului, neavând un caracter independent şi nefiind exercitată de persoane specializate. Primele menţiuni privind instituţia datează din 1831, când Regulamentul Organic al Valahiei a prevăzut înfiinţarea Ministerului Public. În Moldova, Ministerul Public a fost instituit printr-o...

 • Domeniul Privat al Statului si al Unitatilor Administrativ-Teritoriale

  NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate unui interes general şi nici unui serviciu public şi de aceea ele rămân supuse normelor de drept privat. Regimul juridic al utilizărilor private stabileşte că, acestea nu pot exista decât în urma unei autorizări prealabile din partea celui ce administrează bunul şi întrucât ele reprezintă pentru beneficiarii lor o folosinţă specială, deosebită de...

 • Contraventii

  CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE 1.1 Noţiuni introductive Orice societate există şi evoluează pe baza unor legi, norme şi reguli care formează, în întregul lor, un sistem normativ ce reglementează raporturile sociale care iau naştere între indivizi, ca persoane fizice, sau între aceştia şi diverse organisme sociale sau persoane juridice. În cadrul acestui sistem normativ, ce guvernează societatea, un rol important îl au normele juridice care impun membrilor societăţii un anumit comportament...

 • Violenta pe Stadioane

  Capitolul I „Grup-Multime-Fenome de masa” Secţiunea 1 „Caracterizarea generală a mulţimilor. Clasificarea mulţimilor” Mulţimile constituie unele dintre cele mai complexe realităţi sociale. Mulţimile şi fenomenele de mulţime reprezintă una dintre dimensiunile esenţiale ale realităţii şi vieţii sociale, fără de care înţelegerea şi interpretarea unora dintre cele mai importante şi interesante aspecte ale acestora nu ar fi posibile. Mulţimile sociale se definesc ca ansambluri reale sau...

 • Romania si Statutul Juridic al Dunarii

  REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE CUVINTE CHEIE REGULAMENTE,STATUT,CONFLICTE,NAVIGAŢIE REZUMAT România a sustinut punctul de vedere exprimat de reprezentanţii Belgiei şi Greciei, în sensul admiterii acestor două state ca membre în Comisia intemaţională a Dunării. Dar reprezentanţii Marii Britanii, Iugoslaviei, Cehoslovaciei, Germaniei, Austriei, Ungariei şi Bulgariei s-au opus acestei propuneri. Dezbateri vii au intervenit cu ocazia discutării articolelor XI şi XII din proiectul francez, care...

 • Consideratii privind Implementarea Conventiei Natiunilor Unite privind Dreptul Marii

  INTRODUCERE INTRODUCTION Dreptul mării – parte integrantă a dreptului internaţional public Pământul este acoperit în cea mai mare parte de apă, utilizarea acesteia fiind la fel de veche ca şi existenţa omului pe Terra, dar numai în ultima jumătate de mileniu apa a început să fie folosită şi în alte scopuri de cât pentru navigaţie şi pescuit. Mările şi oceanele constituie mai mult de 70% din suprafaţa globului şi au avut dintotdeauna un rol important în progresul omenirii şi un impact...

Pagina 5 din 7