Toate disertatiile din domeniul Drept

 • Sistemul Juridic in Tarile Uniunii Europene

  Capitolul I Consideraţii generale privind sistemul judiciar European Statele Unite ale Europei pe care le anticipa Winston Churcil în discursul ţinut în septembrie 1944 nu mai sunt doar un concept demagogic care să stârnească atenţia studenţilor sau curiozitatea unor politicieni. De la cele trei comunităţi europene (a cărbunelui, oţelului şi energiei atomice) şi până la Europa unită de astăzi, statele bătrânului continent au parcurs un drum lung şi, uneori, anevoios. Este, aşadar, cu atât...

 • Etica Datoriei in Conceptia lui Immanuel Kant

  ETICA DATORIEI ÎN CONCEPŢIA LUI IMMANUEL KANT 1. FILOSOFIA KANTIANĂ Născută ca cel mai frumos dar pe care zeii l-au făcut oamenilor, filosofia a apărut ca răspuns la întrebări: « ce este existenţa ? »; « care este raportul dintre existenţa subiectivă şi cea obiectivă ? »; « cum se constituie valoarea de adevăr şi bine, frumos şi dreptate ? »; « care sunt cauzele nefericirii omului pe pământ ? »; « ce este fericirea ? ». În jurul acestor probleme s-a constituit filosofia încercând să dea...

 • Tratatul de Aderare a Romaniei la UE

  Titlul lucrării:¬ „Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană-negocieri prevederi şi impact” INTRODUCERE MOTIVAREA TEMEI DE DISERTAŢIE Subiectul ales al disertaţiei este un subiect generos, iar pentru noi românii unul actual, dar, istoriceşte şi de perspectivă, implicând – prin amploarea sa – viitorul naţiunii române, al şirului de generaţii ce vor trăi în cea mai mare comunitate de pe continentul european. Menirea istorică a acestei comunităţi va fi formarea, manifestarea şi...

 • Functia Publica in Actualul Context European

  CONSIDERAŢII GENERALE Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin activitatea desfăşurată de către persoane fizice specializate care ocupă funcţii create în instituţiile organelor administraţiei publice care săvârşesc în baza legii activităţi specifice în numele şi cu voinţa organelor statului, în cadrul unui serviciu public. Aceste persoane fizice reprezintă elementul uman, care întregeşte organizarea abstractă a...

 • Functionarul Public in Actualul Context Actual

  Capitolul I Consideraţii privind funcţionarul public Pentru definirea noţiunii de funcţionar public vom porni de la art.33 al Constituţiei din 1923 care prevede că: „puterile statului se exercită prin delegaţiune”. „Atât în interesul statului, ca patron, cât şi în interesul membrilor statului este necesar, ca să fie bine determinate puterile ce poate exercita fiecare funcţionar. Puterile ce se exercită şi actele ce se fac de anume funcţionari în numele statului ca persoană juridică, îl...

 • Infractiunea de Furt Calificat

  INTRODUCERE Relaţiile de proprietate sunt cunoscute pe bună dreptate, drept cele mai importante relaţii economice materiale. Constituţia României reglamentează dreptul la proprietate, ocroteşte relaţiile de proprietate, defineşte drepturile şi obligaţiile participanţilor la aceste raporturi. Dreptul la proprietate poate să apară în urma unor activităţi fireşti, legale prin cumpărarea unor bunuri, moştenirea acestora, în urma respectării şi îndeplinirii condiţiilor unor contracte, dar pot...

 • Dreptul si Legislatia in Asistenta Sociala

  INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului Cunoaşterea legii reprezintă o problemă vitala a oricărei societăţi democratice, fără de care stalul de drept, ca mediu de manifestare a fiecărei persoane, devine potrivnic, chiar ostil; pornind de la instituţia prezidenţială, cea parlamentară sau guvernamentală şi mergând până la serviciile publice, la nivel municipal sau...

 • Curtea Penala Internationala

  Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul secol în domeniul incriminării celor mai grave fapte penale cu caracter internațional nu au fost însoțite și de realizări corespunzătoare pe planul creării unor instituții judiciare internaționale, care să pună în aplicare normele de drept material consacrate. În lipsa unei asemenea jurisdicții penale, sancționarea infracțiunilor internaționale...

 • Statutul Refugiatilor in Europa

  INTRODUCERE ”Un loc pe care să-l numim acasă” Fiecare din noi are nevoie de un loc pe care să-l numească acasă – un loc unde “aparţinem”. Dar pentru milioane de refugiaţi şi persoane strămutate în toată lumea astăzi, casa e ceva mai mult decât un vis îndepărtat. Fugind de persecuţie şi de conflict, deseori cu nimic mai mult decât cu hainele în spate, refugiaţii sunt separaţi de tot ce le este aproape – familiie, prieteni, serviciu, comunitate şi cultură. Confruntându-se cu un viitor...

 • Proceduri Administrativ-Jurisdictionale si Recursurile Administrativ-Jurisdictionale

  1.Natura juridică a procedurilor administrativ-jurisdicţionale Problematica procedurii administrativ-jurisdicţionale şi a modului de contestare a actului administrativ-jurisdicţional în justiţie. Aceasta este strâns legată şi complementară art. 2 alin. (1) lit. d) din lege , iar pentru a asigura înţelegerea unitară a problematicii actelor administrativ-jurisdicţionale, trebuie să facem trimitere de la început la acest text legal, care lămureşte noţiunea actului administrativ-jurisdicţional....

 • Sinteza a Jurisprudentei CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

  1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între constantele drepturilor si libertatilor fundamentale în sistemele juridice contemporane. Evolutia pe care au cunoscut-o garantiile procedurale a fost mai întâi opera instantelor britanice si americane pentru ca, mai apoi, Curtea si Comisia europeana a drepturilor omului sa adauge aspecte noi la cele cunoscute anterior . În mod evident însa, ideea de...

 • Identificarea Criminalistica a Armelor de Foc

  Armele de foc au aparut pentru prima data în Europa la începutul secolului al XIV- lea, odata cu utilizarea pulberii explozive, cunoscuta sub numele de praf de pusca. Elementul esential în evolutia armelor de foc a fost perfectionarea sistemului de aprindere si declansare. De-a lungul secolelor sunt cunoscute urmatoarele etape în evolutia armelor portative: armele cu fitil, cu cremene si rotita, cu capsa si cu percutie. Acest ultim sistem este folosit si în prezent. Primele arme de foc...

Pagina 7 din 7