Asistenta sociala in cadrul serviciului de probatiune din Romania

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Asistenta sociala in cadrul serviciului de probatiune din Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 72 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere 2
Capitolul I.Aspecte generale ale probațiunii în România 4
1.1 Scurt istoric al probațiunii 4
1.2 Principii, valorii și competențe profesionale în probațiune 8
1.3 Pedeapsă și control social. Pluralismul socio - juridic și justiția alternativă 12
1.4 Principalele teorii etiologice ale devianței și crimei 14
Capitolul II. 19
Asistența și consilierea socială în serviciile de probațiune 19
2.1 Noțiuni introductive 19
2.2 Reglementări privind asistența și consilierea persoanelor condamnate 20
2.3 Asistența și consilierea în serviciile de probațiune din România 21
Capitolul III. 24
Principalele activități ale asistentului social în cadrul serviciului de probațiune 24
3.1 Întocmirea referatului de evaluare 24
3.2 Supravegherea în comunitate 29
3.3 Asistarea persoanelor condamante 30
3.4 Lucrul cu persoanele dependente de alcool și droguri 44
3.5 Lucrul cu persoane care prezintă tulburări mintale 49
3.6 Lucrul cu victimele infracțiunilor produse cu violență 52
Capitolul IV. Studiu de caz 57
Concluzii 62
Bibliografie 68

Extras din document

Introducere

Probațiunea reprezintă un rezultat al evoluției societății omenești în domeniul sancționării celor care, sub diferite forme, încalcă regulile de comportament unanim acceptate.

Practic, probațiunea a reprezentat punctul de trecere la un stadiu superior în domeniul sancționării, nu prin înlăturarea vechiului sistem bazat exclusiv pe principiul izolării infractorului față de comunitate, ci prin constituirea unui sistem alternativ, bazat pe principiul menținerii și sancționării infractorului în comunitate, consilierea acestuia în vederea adaptării și bunei integrări în societate.

Probațiunea reprezintă o alternativă la pedeapsa cu închisoarea pentru persoanele care au săvârșit infracțiuni cu pericol social redus și are ca obiectiv reintegrarea socială a persoanelor care au comis infracțiuni pentru ca acestea să nu reprezinte o povară pentru comunitate, ci, dimpotrivă, să contribuie la dezvoltarea ei.

Dintr-o altă perspectivă, probațiunea a reprezentat elementul de legătură dintre pedepsele neprivative de libertate și cele privative. Probațiunea s-a remarcat atât prin contribuții practice la resocializarea infractorilor, cât și prin creșterea calității generale a civismului la nivelul comunităților de tip occidental unde deviza “în democrație legea este rege” a generat o diminuare a ratei infracționalității și un mai mare respect față de autoritate, în sensul generic al acestui termen.

Astfel, dacă o societate, într-o anumită perioadă de dezvoltare, cu un grad de apreciere a condițiilor fundamentale ale vieții sociale și cu o ierarhie a valorilor sociale, a stability modul de sancționare a faptelor care aduc atingere ordinii sociale, nu de puține ori, realitatea a demonstrat că este foarte greu să ajungi la perfecțiune în stabilirea unei corelații între atingerea adusă valorilor sociale și sancțiunea ce trebuie aplicată.

Relația de asistare a unei persoane aflate în dificultate nu poate fi înțeleasă doar ca un act administrativ momentan, situațional. Munca prin care un asistent social oferă asistență indivizilor cu probleme este un proces complex în care construirea unei relații de durată între asistentul social și asistat este bazată pe încredere și pe speranța de depășire a dificultăților.

Prezenta lucrare prezintă modalitățile de lucru și gradul de implicare în procesul de asistență, consiliere socială, supraveghere și reintegrare socială ale asistenților sociali din cadrul serviciului de probațiune.

Capitolul I.Aspecte generale ale probațiunii în România

1.1 Scurt istoric al probațiunii

Secolul XX a fost, fără îndoială, o perioadă importantă în ceea ce semnifică tratamentul aplicat infractorilor și comprehensiunea acestuia. Secolul XX reprezintă perioada în care ia naștere criminologia pozitivistă ce aruncă asupra criminalului și crimei o lumină nouă care permite o înlocuire a paradigmei centrate pe voință divină și păcat cu un nou cadru teoretic bazat pe liberul arbitru, personalitate și determinism. Tot în această perioadă se naște o știință nouă - psihiatria - care introduce conceptul de sănătate mentală în comprehensiunea și explicarea anumitor acte infracționale.

Nașterea închisorilor a constituit un alt factor fundamental în apariția și dezvoltarea probațiunii,și asta pentru că ,, fără închisoare ar fi fost pentru probațiune foarte dificil să își asume o identitate ca prevedere legală, deoarece închisoarea constituie forma principală de pedeapsă, iar probațiunea era în loc de pedeapsă,, . Drept urmare, probațiunea s-a definit pe sine și încă se mai definește în anumite jurisdicții ca fiind o alternativă la închisoare.

Dacă vom considera probațiunea într-o accepțiune largă, și anume aceea de menținere a infractorilor în libertate, cu obligarea acestora de a respecta anumite măsuri sau/și îndatoriri, atunci putem să afirmăm că prima instituție de drept penal material care anticipează apariția probațiunii în Țările Române este ceea de liberare condiționată, consacrată pentru prima oară în Legea asupra regimului închisorilor din 1874 . Fiind elaborată sub îndrumarea unui expert francez - F.Dodun de Perrieres - Legea din 1874 mai cuprindea și o altă prevedere existentă în Europa, și anume înființarea ,,comisiilor de priveghere,, sau a ,,societăților de patronare liberă,, . Scopul acestor organizații avea în vedere ,, reforma morală a condamnaților,, prin asistența deținuților îninate și după liberare pentru a se îndrepta . În România, aceste organizații au primit un statut clar în anul 1908, când s-a adoptat Legea societăților de patronaj.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asistenta sociala in cadrul serviciului de probatiune din Romania.doc

Bibliografie

I. Literatură de specialitate
1. A.T.HARLAND, Choosing correctional options that work: Definind the demand and evaluating the supply, Sage Publications, Thousand Oaks, 1996
2. ABRAHAM, P., NICOLĂESCU, V., IAȘNIC, Ș., Introducere în probațiune. Supraveghere, asistență și consiliere a infractorilor condamnați la sancțiuni neprivative de libertate, Ed. National,București,2001
3. AL. K. COHEN, Delinquent boys, New York, The Free Press, 1955
4. BĂDESCU, ILIE; MIHĂILESCU, IOAN; COLECTIV,Geopolitica integrării europene, Ed. Universității din București 2012
5. BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, Droit: une carte de la lecture deformee. Pour une conception postmoderne du droit. Droit et societe, no. 10, 1988
6. BRUCE, A., Drugs task force project activity for FÁS Community Employment and Job Initiative participants. Dublin: FÁS, 2004
7. CAMIL TANASESCU, Psihologie judiciară, Editura Didactică și Pedagogică, București,2010
8. CHELCEA S., Metodologia cercetării sociologice.Metode cantitative și calitative, Ed. Economică, București, 2007
9. CICU, G. , Factori de risc și de protecție în consumul și abuzul de droguri - www.ana.gov.ro.
10. CONSTANTIN MITRACHE, Drept penal român. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2010
11. CONSTANTIN SIMA, Drept execuțional penal, Ed. Hamangiu, București, 2010
12. D. BALAHUR, Fundamente socio-juridice ale probațiunii,Ed.Universității "Al.I.Cuza" Iasi, 2006
13. DUMITRAȘCU H., Consilierea în asistența socială, Ed. Polirom, Iași, 2012, pp.
14. DURNESCU I., Asistența socială în penitenciar, Ed. Polirom, Iași, 2009
15. FLORICA MĂNOIU, VIORICA EPUREANU, Asistența socială în România, Ed. ALL, București,1996
16. G. EGAN, The skilled helper. A systhematic approach to effectiverooks, Cole publishing company Pacific Grove, California, 1990
17. G. OANCEA, Probațiunea în România. Evaluări normative și sociologice. Cu referiri la Noul Cod penal, Ed. C.H.Beck, București, 2012
18. GEORGE IONESCU, Psihiatrie clinică standardizată și codificată, Ed Univers Enciclopedic, București, 2000
19. GEORGE NEAMȚU, coordonator, Tratat de asistență socială, Ed. Polirom, Iași, 2003
20. I.DURNESCU, Probațiunea.teorii, legislație și practică, Ed. Polirom, Iași, 2011
...