Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 57983
Mărime: 146.70KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. Gabriela LUPŞAN
UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAŢI FACULTATEA DE DREPT MASTERAT: DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ

Cuprins

Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale

Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan internaţional şi naţional 2

Secţiunea a II-a : Copilul. 4

2.1 Starea de minoritate reflectată pe plan juridic 4

2.2 Capacitatea de exerciţiu 5

2.3 Limitele răspunderii penale a minorilor 7

2.4 Consecinţele şi formele răspunderii penale a minorilor 8

Capitolul II. Drepturile copilului 11

Secţiunea I: Reglementarea drepturilor copilului în conformitate cu dispoziţiile internaţionale 11

Secţiunea a II-a : Drepturile copilului potrivit legislaţiei române în vigoare 11

Secţiunea a III-a : Principii aplicabile în materia drepturilor copilului 13

Secţiunea a IV-a : Drepturi şi libertăţi civile 27

4.1. Dreptul copilului la păstrarea şi stabilirea identităţii sale 27

4.2. Dreptul copilului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament 28

4.3. Dreptul copilului la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale 29

4.4. Dreptul copilului la libertatea de exprimare 31

4.5. Dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie 35

4.6. Dreptul copilului la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică 35

4.7. Dreptul copilului la viaţa culturală proprie 36

4.8. Dreptul copilului la respectarea personalităţii şi individualităţii sale 36

4.9. Dreptul copilului de a depune singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale 37

Secţiunea a V-a Drepturi privind mediul familial şi îngrijirea alternativă 37

5.1. Dreptul copilului de a creşte alături de părinţii săi 37

5.2. Dreptul copilului de a fi crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa pe toate planurile 40

5.3. Dreptul copilului la protecţie alternativă 41

Secţiunea a VI-a Drepturile copilului referitoare la sănătatea şi la bunăstarea sa 45

Secţiunea a VII-a Dreptul la educaţie şi la participarea la activităţile recreative şi culturale 46

7.1. Dreptul copilului de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale

7.2. Dreptul copilului la odihnă şi la vacanţă

Capitolul III Ocrotirea minorului cu sprijinul părinţilor 48

Secţiunea 1 : Definiţie si reglementare 48

Secţiunea a II-a : Principiile ocrotirii părinteşti 48

Secţiunea a III-a : Drepturile si îndatoririle părinteşti 51

3.1 Drepturile si îndatoririle părinteşti referitoare la persoana copilului 51

3.2 Drepturile si îndatoririle părinteşti referitoare la bunurile copilului 54

Secţiunea a IV-a : Exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti 55

4.1 Exercitarea drepturilor si îndatoririlor părinteşti de către ambii părinţi 55

4.2 Exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti doar de un singur părinte 56

4.3 Situaţii speciale privind exercitarea ocrotirii părinteşti 58

4.4 Scindarea ocrotirii părinteşti 59

Secţiunea a V-a : Sancţiunea neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a îndatoririlor părinteşti 58

5.1 Faptele cu grad ridicat de periculozitate socială săvârşite în calitatea de părinte sunt pedepsite de legea penală 66

5.2 Răspunderea civilă pentru rea administraţie 68

5.3 Fapte săvârşite de către părinţi care atrag răspunderea contravenţională 69

Capitolul IV Protecţia alternativă a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 70

Secţiunea I : Ocrotirea minorului prin tutelă 70

Extras din document

Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale

Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan internaţional şi naţional

Din antichitate persistă ideea că fiinţelor umane li se cuvin anumite drepturi, anumite libertăţi

Studiile realizate cu privire la felul de organizare familială din cadrul triburilor arătau că, rolul pe care fiecare individ îl avea pe parcursul evoluţiei sale avea un caracter mai bine conturat decât în societatea noastră, oferind date exacte asupra conduitelor ce se necesită adoptate în diferite etape de vârstă

În unele comunităţi, până când nu ajung la pubertate, copiii nu sunt consideraţi membri cu drepturi totale, în altele, şi băieţii şi fetele au parte de tratament egal în raport cu cei mari, cu adulţii, iar în altele, copiii sunt consideraţi un “dar” , reîntruparea spiritului celor care au trecut într-o altă lume şi care prin copii au revenit, în acest fel în interiorul celor de lângă care au plecat.

Pe parcursul istoriei, multitudinea de modele culturale şi de particularităţi comunitare a subliniat necesitatea dezvoltării unor atitudini diferite, adeseori opuse între ele, faţă de copilărie. Dacă în societatea contemporană copilăria este idolatrizată şi protejată, în cele mai multe dintre societăţile arhaice se aprecia că aceasta este o stare de “ignoranţă”, de “pedeapsă”, deoarece copiii se supuneau necondiţionat autorităţii adultului.

În antichitate, în unele societăţi, copiilor li se dădea o atenţie deosebită, deoarece erau consideraţi un potenţial uman important. Aceştia participau activ la viaţa din familie şi erau văzuţi ca o parte integrantă a dezvoltării comunităţii.

În codul lui Hammurabi, se găseau reglementări referitoare la soarta copiilor după decesul susţinătorilor lor legali sau după divorţul părinţilor şi prin urmare, o doime din bunurile obţinute în timpul căsătoriei erau destinate creşterii copilului. În alte societăţi însă, tot în antichitate, din cauza pericolului suprapopulării, copiii erau o povară pentru familie şi erau omorâţi sau vânduţi ca sclavi.

În Evul Mediu, până aproape de 1600, termenul de copilărie era aproape necunoscut , copiii fiind priviţi doar ca „simpli adulţi”, idee ce reiese din diferite creaţii artistice ale EvuIui Mediu, creaţii care prezintă copiii ca fiind la fel ca adulţii, înveşmântaţi ca aceştia şi luând parte Ia aceleaşi activităţi, fără maşinuţe, păpuşi, cărticele şi de cele mai multe ori copiii erau trataţi în mod inuman, erau abandonaţi de părinţi în mănăstiri sau azile. “Istoria influenţei copilului în Europa medievală variază, în mod infinit, în concordanţă cu localizările geografice şi temporale, dar, totuşi, pot fi întreprinse câteva generalizări cu privire Ia evoluţiile istorice care ajută la stabilirea unui reper pentru filosofi Confruntată de secole, cu invazii continue, războaie interne şi foamete, perioada medievală avea ca unică măsură de succes supravieţuirea. În aceste condiţii, toţi membrii societăţii erau consideraţi egali”, “ indiferent dacă era adulţi sau copii

La fel cu adulţii au fost trataţi şi copiii din perioada primelor industrii manufacturiere, respectiv în epoca de început a industrialismului modern, aceştia fiind supuşi la muncă între 12-15 ore pe zi. Copiii şi bătrânii au fost scoşi de pe piaţa forţei de muncă doar atunci când au apărut primele sindicate şi nu atât din motive umanitare cât, în principal, pentru a reduce numărul şomerilor din rândul adulţilor. De-a lungul timpului, copilul a fost considerat ca o proprietate a părinţilor, respectiv a tutorilor, aceştia neputând fi traşi la răspundere, chiar dacă dispuneau de copii împotriva drepturilor acestora, drepturi care la vremea respectivă nici nu intrau în discuţie. Astăzi, societatea modernă subliniază ideea potrivit căreia copii nu aparţin nici familiei nici statului, ei aparţin lor înşişi, însă având nevoie de protecţia părinţilor lor

Cu timpul s-au ivit şi reglementări specifice referitoare la drepturile copilului în familie şi în societate şi totodată s-au implementat tot felul de programe ce urmăresc în primul rând dezvoltarea, protecţia şi educarea specifică a copiilor, copilul devenind o parte integrantă a societăţii care poate influenţa politicile sociale şi raporturile existente într-o familie , putând schimba relaţiile dintre părinţi şi bunici, schimbând rolurile şi structura familială şi contribuie astfel la crearea unei noi configuraţii a legăturilor de adeziune existente în societate

Astăzi, copiii , în cadrul procesului instructiv-educativ nu mai trebuie să memoreze mecanic indicaţiile date de învăţător, învăţarea nu mai trebuie să fie centrată pe conţinut , ci pe elev.

Preview document

Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 1
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 2
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 3
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 4
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 5
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 6
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 7
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 8
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 9
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 10
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 11
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 12
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 13
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 14
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 15
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 16
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 17
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 18
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 19
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 20
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 21
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 22
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 23
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 24
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 25
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 26
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 27
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 28
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 29
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 30
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 31
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 32
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 33
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 34
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 35
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 36
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 37
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 38
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 39
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 40
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 41
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 42
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 43
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 44
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 45
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 46
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 47
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 48
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 49
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 50
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 51
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 52
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 53
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 54
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 55
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 56
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 57
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 58
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 59
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 60
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 61
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 62
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 63
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 64
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 65
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 66
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 67
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 68
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 69
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 70
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 71
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 72
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 73
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 74
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 75
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 76
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 77
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 78
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 79
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 80
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 81
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 82
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 83
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 84
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 85
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 86
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 87
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 88
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 89
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 90
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 91
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 92
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 93
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 94
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 95
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 96
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 97
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 98
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 99
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 100
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 101
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 102
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 103
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 104
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 105
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 106
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 107
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 108
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 109
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 110
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 111
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 112
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 113
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 114
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 115
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 116
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 117
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 118
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 119
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 120
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 121
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 122
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 123
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 124
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 125
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 126
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 127
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 128
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 129
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 130
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 131
Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale - Pagina 132

Conținut arhivă zip

  • Aspecte ale Educarii Copilului in Vederea Cunoasterii Drepturilor Sale.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Studiu comparativ privind procedurile în materia adopției naționale

1. Sinteza pe tari 1.1. MAREA BRITANIE 1. Legislatie in vigoare: - Legea adoptiei si copilului 2002 2. Structuri responsabile - la nivel...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Ai nevoie de altceva?