Concurența în domeniul asigurărilor

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 38643
Mărime: 237.95KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: toma ples

Extras din document

Conceptul de concurenţă s-a format şi este folosit în orice tip de relaţii sociale. Reglementările juridice l-au preluat din vocabularul uzual, adăugându-i unele note disociative, spre a-l adapta particularitaţilor vieţii economice.

În sens general, prin concurenţă se înţelege o confruntare între tendinţe adverse, care converg spre acelaşi scop.

În contexul relaţiilor interumane, concurenţa implică multiple afinităţi cu emulaţia, fără ca intre cele două concepte să existe similitudine. Emulaţia, ca dispoziţie morală, este dorinţa de a te întrece pe tine întrecând pe altul. Dezvoltând această idee, rezulta că emulaţia constituie un fel de prefigurare a luptei vieţii, cu deosebirea esenţială că succesul propriu nu înseamnă nici înfrangerea, anularea, eliminarea aceluia cu care m-am găsit în raport de emulaţie.

Concurenţa este definită ca o confruntare între agentii economici pentru câştigarea şi conservarea clientelei,în scopul rentabilizării proprei activităţi, însă potrivit unei caracterizări cuprinzătoare, prin concurenţă se înţelege lupta dusă, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, între firme capitaliste de producţie, comerciale, bancare etc., în scopul realizării unor profituri cât mai mari, ca urmare a acaparării unor segmente tot mai largi de piaţă şi, în consecinţă, a sporirii volmului de afaceri.

Concurenţa este factorul determinant, esenţial în succesul sau eşecul firmelor. Concurenţa determină oportunitatea acelor activităţi ale unei firme care pot contribui la performanţa acesteia, cum ar fi inovaţiile, o cultură unitară sau implementare judicioasă.

Concurenţa reprezintă un fenomen deosebit de important pentru viaţa economică, dar şi pentru viaţa socială, deoarece ea reprezintă factorul motor care motivează, atât afacerile, cât si existenţa oamenilor. Este cert că omul, de când se naşte şi până moare, va încerca să se adapteze mediului normal, social şi economic în care trăieşte, ceea ce presupune că va trebui să cunoască ce înseamnă competiţia. În primul rând, va concura cu sine însuşi, pentru a-şi depăşi limitele şi pentru a se situa într-o poziţie favorabilă în societate.

Apoi, va trebui să concureze cu alţi competitori, evidenţiindu-şi anumite abilităţi, care îi vor permite situarea pe o poziţie avantajoasă.

Dacă ne referim la sfera economică, un agent economic va trebui să se raporteze permanent la ceilalţi competitori de pe piaţă, jocul competiţiei fiind cel care va determina locul competitorilor în cadrul pieţei. Desigur, că nu hazardul va fi cel care va determina această poziţie ocupată în cadrul unei pieţe, ci toate resursele şi competenţele de care dispune un agent economic şi pe care le utilizează în lupta pentru câştigarea unei poziţii dominante pe piaţă.

Dacă concurenţa este sau nu benefică pentru societate se poate afla numai în măsura în care, pe ansamblul economiei, deci la nivel macroeconomic, se înregistrează o creştere semnificativă de la o perioadă la alta, iar la nivelul unei unităţi economice, deci la nivel microeconomic, se observă câştigarea unei poziţii mai bune faţă de perioada anterioară. Se ştie că datorită concurenţei existente într-o economie de piaţă vor exista întotdeauna şi învingători dar şi învinşi. Astfel, învingătorul, întreprinderea sau organizaţia în cauză, va considera benefică concurenţa, deoarece i-a permis să-şi mobilizeze toate eforturile, resursele şi abilităţile de care dispune pentru a atinge o poziţie competitivă superioară prin obţinerea unui avantaj competitiv cert faţă de ceilalţi competitori. Odată cu atingerea unei poziţii de lider pe o anumită piaţă de referinţă, agentul economic trebuie să fie conştient că lupta concurenţială nu s-a terminat. El va trebui să continue să se adapteze la mediu concurenţial, să fie flexibil la noile modificări din mediul la care se raportează, să caute noi strategii competitive, cu alte cuvinte să fie permanent “în alertă”, să caute noi soluţii, să inoveze chiar, astfel încât să-şi poată păstra poziţia câştigată.Este evident că pentru un agent economic situat în poziţia de “învins”, concurenţa va fi mai puţin benefică, deoarece aceasta l-a eliminat, el nereuşind să câştige un loc în cadrul pieţei de referinţă. Dar, poate paradoxal, ea poate deveni benefică, dacă acest agent economic va conştientiza că a piedut datorită propriilor greşeli, din care va trebui să înveţe pe viitor. Şi poate că aici intervine cel mai clar conceptul de strategie, dacă ne referim la felul în care sunt utilizate resursele existente, deoarece demersul strategic este singurul care determină rezultatele activităţii agentului economic. Piaţa va fi dominată de cel care va şti să-şi folosească cel mai eficient resursele de care dispune, de cel care va şti să adopte o strategie competitivă avantajoasă. Un “învins” are poate şansa de a imita strategiile învingătorilor, în felul acesta putând reuşi să-şi recâştige o poziţie în cadrul pieţei respective.

Preview document

Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 1
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 2
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 3
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 4
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 5
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 6
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 7
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 8
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 9
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 10
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 11
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 12
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 13
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 14
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 15
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 16
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 17
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 18
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 19
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 20
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 21
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 22
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 23
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 24
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 25
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 26
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 27
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 28
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 29
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 30
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 31
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 32
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 33
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 34
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 35
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 36
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 37
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 38
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 39
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 40
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 41
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 42
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 43
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 44
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 45
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 46
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 47
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 48
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 49
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 50
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 51
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 52
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 53
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 54
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 55
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 56
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 57
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 58
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 59
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 60
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 61
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 62
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 63
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 64
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 65
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 66
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 67
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 68
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 69
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 70
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 71
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 72
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 73
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 74
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 75
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 76
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 77
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 78
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 79
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 80
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 81
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 82
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 83
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 84
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 85
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 86
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 87
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 88
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 89
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 90
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 91
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 92
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 93
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 94
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 95
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 96
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 97
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 98
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 99
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 100
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 101
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 102
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 103
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 104
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 105
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 106
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 107
Concurența în domeniul asigurărilor - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Concurenta in Domeniul Asigurarilor
    • BIBLIOGRAFIE.doc
    • introducere academie.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale reasigurării maritime

INTRODUCERE Piata de asigurare reprezinta un cadru in care se desfasoara operatiuni de asigurare numai pe baze contractuale. Aici se intalnesc...

Asigurări de viață

Introducere In toate tarile puternic dezvoltate, asigurarile, in general, si cele de viata, in special, reprezinta sectoare de activitate cu ample...

Plan Marketing - Astra Asigurari

1.Scurta descriere a firmei care va face obiectul acestui plan de marketing. Istoria Astra Asigurari ASTRA Asigurari s-a desprins in anul 1991...

Profitul in Asigurari

CAPITOLUL I CICLUL PROFITULUI-CONCEPT SI MANIFESTARE Profitul se formeaza si se calculeaza ca atare numai la nivelul societatii de asigurari,...

Analiza concurenței

Introducere Lucrarea este structurată pe două capitole, ce cuprind abordări teoretice referitoare la studiul pieței prezentate în cadrul primului...

Allianz Tiriac Asigurari

Cap. I Denumirea si obiectul de activitate al firmei Allianz Tiriac Bazele fundatiei actualei afaceri Allianz-Tiriac Asigurari au fost puse in...

Piața Asigurărilor Auto

1. Conceptul de asigurare; tipuri de asigurări Asigurările au aparut ca urmare a satisfacerii necesităţii oamenilor de a se proteja în faţa...

Proiect de practică SC Violeta Import-Export SRL

Introducere Prezentarea generala a agentului economic S.C. Violeta Import Export S.R.L. este o societate binecunoscuta pe plan local in domeniul...

Ai nevoie de altceva?