Contravenții

Disertație
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 28815
Mărime: 88.47KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I 4

ASPECTE GENERALE 4

1.1 Noţiuni introductive 4

1.2 Contravenţia – abatere administrativă 5

1.3 Autorităţi ale statului care emit acte normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţiile 9

CAPITOLUL II 13

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE CONTRAVENŢIEI 13

2.1 Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale contravenţiei 13

2.2 Elementele constitutive ale contravenţiei 16

CAPITOLUL III 20

SANCŢIUNILE CONTRAVENŢIONALE 20

3.1 Sancţiunile contravenţionale principale 20

3.2 Sancţiunile contravenţionale complementare 27

CAPITOLUL IV 30

CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL CONTRAVENŢIONAL AL FAPTEI ŞI RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ 30

4.1 Cauze care înlătură caracterul contravenţional al faptei 30

4.2 Cauze care înlătură răspunderea juridică a făptuitorului 39

CAPITOLUL V 42

CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR 42

5.1 Sesizarea organelor de poliţie despre comiterea faptelor contravenţionale 42

5.2 Aspecte teoretice şi practice privind competenţa de constatare a contravenţiilor 45

5.3 Constatarea contravenţiei 48

5.3.1 Modalitatea de constatare a contravenţiei 48

5.3.2 Activităţi preliminare ce trebuie întreprinse de agentul constatator până la încheierea procesului-verbal 50

5.3.3 Conţinutul procesului verbal de constatare a contravenţiei 51

5.3.4 Cazurile de nulitate şi de anulare a procesului verbal de constatare a contravenţiei 57

CAPITOLUL VI 60

EXECUTAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE 60

6.1 Criterii orientative de care trebuie să se ţină seama la aplicarea sancţiunii contravenţionale 60

6.2 Formele procedurale de aplicare a sancţiunilor contravenţionale 63

CAPITOLUL VII 78

CĂILE DE ATAC 78

7.1 Plângerea îndreptată împotriva procesului verbal de constatare 78

7.2 Recursul 81

7.3 Reexaminarea 82

CAPITOLUL VIII 84

EXECUTAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE 84

8.1 Executarea sancţiunilor contravenţionale principale 84

8.2 Executarea sancţiunilor complementare 86

BIBLIOGRAFIE: 88

Extras din document

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE

1.1 Noţiuni introductive

Orice societate există şi evoluează pe baza unor legi, norme şi reguli care formează, în întregul lor, un sistem normativ ce reglementează raporturile sociale care iau naştere între indivizi, ca persoane fizice, sau între aceştia şi diverse organisme sociale sau persoane juridice.

În cadrul acestui sistem normativ, ce guvernează societatea, un rol important îl au normele juridice care impun membrilor societăţii un anumit comportament în raporturile ce le stabilesc cu alţi semeni sau cu organisme sociale, şi a căror încălcare, în raport cu caracterul şi natura acesteia, atrage după sine răspunderi şi sancţiuni disciplinare, contravenţionale, materiale, civile, administrative sau penale. Acest lucru se întâmplă deoarece fiecare faptă care încalcă regulile de conduită statornicite în societate, apărate prin norme de drept, prezintă un anumit grad de pericol social pentru buna funcţionare a raporturilor sociale.

În consecinţă societatea este în drept să se apere şi să ia măsuri, prin organele de stat specializate, faţă de orice persoană care încalcă legea şi normele de convieţuire socială.

Rezultă că orice încălcare a normelor juridice atrage răspunderea juridică a persoanei care a săvârşit-o, iar această răspundere diferă în funcţie de natura normei încălcate şi a pericolului social al faptei.

Această răspundere juridică decurge în mod obiectiv, din săvârşirea unei fapte ilicite care naşte dreptul statului de a aplica sancţiunea prevăzută de actul normativ încălcat şi obligaţia făptuitorului de a suporta consecinţele juridice ale faptei comise.

Aşa de exemplu, încălcarea unei norme de drept penal va atrage răspunderea penală şi aplicarea unei pedepse prevăzută de legea penală, pe când încălcarea unei norme juridice de drept administrativ va determina răspunderea administrativă a făptuitorului şi aplicarea unei sancţiuni administrative.

În literatura juridică, uneori se pune semnul egalităţii între răspunderea administrativă şi cea contravenţională, alte ori răspunderea contravenţională este considerată în prezent o formă a răspunderii administrative, contravenţia fiind o formă de manifestare a ilicitului administrativ, forma cea mai gravă, iar regimul său juridic este în mod preponderent un regim al dreptului administrativ, dar ea nu reprezintă forma tipică a răspunderii administrative, ci forma atipică, imperfectă.

Deşi sunt controverse referitor la termenii de “răspundere administrativă” şi “răspundere contravenţională” există unanimitate de opinie în sensul că temeiul tragerii la răspundere contravenţională îl constituie fapta ilicită.

1.2 Contravenţia – abatere administrativă

Orice încălcare a normelor juridice pune în pericol sau lezează o anumită valoare socială, aduce atingere unor relaţii sociale sau interese ocrotite de ele. În raport de pericolul social al acestor încălcări şi de natura relaţiilor şi intereselor lezate, faptele ilicite se clasifică în: infracţiuni, contravenţii şi abateri disciplinare.

În legislaţia noastră aceste categorii de fapte ilicite sunt stabilite şi sancţionate prin acte normative emise de organele abilitate ale statului, iar problema diferenţierii gradului de pericol social, de regulă, se stabileşte cu ocazia elaborării acestora.

Faptele contravenţionale pot fi săvârşite printr-o acţiune sau inacţiune, ele reprezentând abateri administrative pe care legea şi alte acte normative adoptate de organele puterii executive le denumesc contravenţii.

Fapta contravenţională, fiind cuprinsă în noţiunea generică de faptă antisocială, reprezintă o atingere adusă unor relaţii sociale, care se stabilesc în sfera activităţii executive a statului, având un grad de pericol mediu, fiind prevăzută şi sancţionată prin norme de drept administrativ şi contravenţional.

Contravenţiile sunt deci fapte ilicite ce aduc atingere relaţiilor sociale de natură administrativă, civilă ori relaţiilor privind bunurile, persoanele sau interesele legitime ale acestora.

Totodată le pot constitui încălcări ale modului în care trebuie îndeplinite îndatoririle de serviciu de către personalul angajat într-o instituţie publică.

a.- Caracterizarea contravenţiei în raport cu infracţiunea

Spre deosebire de infracţiune, care are un grad de pericol social mai ridicat, cu consecinţe mai grave, lezând valori sociale importante (ex. siguranţa statului, viaţa şi celelalte atribute ale persoanei, proprietatea etc.) la contravenţie acest pericol social este mai redus, iar urmările sale sunt mai restrânse, neafectând valori importante.

Contravenţiile se deosebesc de infracţiuni şi prin modul lor de reglementare juridică. Infracţiunile sunt prevăzute şi pedepsite doar de Codul penal şi legi speciale, pe când faptele contravenţionale sunt prevăzute şi sancţionate prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului, precum şi prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene.

De asemenea contravenţia se deosebeşte de infracţiune şi prin modul de sancţionare diferit. Astfel, infracţiunile sunt pedepsite cu închisoare penală sau amendă penală pe când contravenţiile sunt sancţionate cu avertisment, amendă contravenţională, obligarea contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, cu închisoare contravenţională, precum şi cu o serie de sancţiuni complementare.

Preview document

Contravenții - Pagina 1
Contravenții - Pagina 2
Contravenții - Pagina 3
Contravenții - Pagina 4
Contravenții - Pagina 5
Contravenții - Pagina 6
Contravenții - Pagina 7
Contravenții - Pagina 8
Contravenții - Pagina 9
Contravenții - Pagina 10
Contravenții - Pagina 11
Contravenții - Pagina 12
Contravenții - Pagina 13
Contravenții - Pagina 14
Contravenții - Pagina 15
Contravenții - Pagina 16
Contravenții - Pagina 17
Contravenții - Pagina 18
Contravenții - Pagina 19
Contravenții - Pagina 20
Contravenții - Pagina 21
Contravenții - Pagina 22
Contravenții - Pagina 23
Contravenții - Pagina 24
Contravenții - Pagina 25
Contravenții - Pagina 26
Contravenții - Pagina 27
Contravenții - Pagina 28
Contravenții - Pagina 29
Contravenții - Pagina 30
Contravenții - Pagina 31
Contravenții - Pagina 32
Contravenții - Pagina 33
Contravenții - Pagina 34
Contravenții - Pagina 35
Contravenții - Pagina 36
Contravenții - Pagina 37
Contravenții - Pagina 38
Contravenții - Pagina 39
Contravenții - Pagina 40
Contravenții - Pagina 41
Contravenții - Pagina 42
Contravenții - Pagina 43
Contravenții - Pagina 44
Contravenții - Pagina 45
Contravenții - Pagina 46
Contravenții - Pagina 47
Contravenții - Pagina 48
Contravenții - Pagina 49
Contravenții - Pagina 50
Contravenții - Pagina 51
Contravenții - Pagina 52
Contravenții - Pagina 53
Contravenții - Pagina 54
Contravenții - Pagina 55
Contravenții - Pagina 56
Contravenții - Pagina 57
Contravenții - Pagina 58
Contravenții - Pagina 59
Contravenții - Pagina 60
Contravenții - Pagina 61
Contravenții - Pagina 62
Contravenții - Pagina 63
Contravenții - Pagina 64
Contravenții - Pagina 65
Contravenții - Pagina 66
Contravenții - Pagina 67
Contravenții - Pagina 68
Contravenții - Pagina 69
Contravenții - Pagina 70
Contravenții - Pagina 71
Contravenții - Pagina 72
Contravenții - Pagina 73
Contravenții - Pagina 74
Contravenții - Pagina 75
Contravenții - Pagina 76
Contravenții - Pagina 77
Contravenții - Pagina 78
Contravenții - Pagina 79
Contravenții - Pagina 80
Contravenții - Pagina 81
Contravenții - Pagina 82
Contravenții - Pagina 83
Contravenții - Pagina 84
Contravenții - Pagina 85
Contravenții - Pagina 86
Contravenții - Pagina 87
Contravenții - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Contraventii.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor

CAPITOLUL I CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI 1.1. Definirea şi importanţa controlului Controlul poate fi definit ca procesul de...

Regimul Juridic al Contraventiilor

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Raspunderea Administrativa

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Cauzele care Inlatura Raspunderea Contraventionala

1. Contraventia – Definitie si trasaturi Contraventia este considerata de multi specialisti ca fiind o institutie a dreptului administrativ cu...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Proces-verbal de Constatare a Contravenției

1.Introducere Domeniul contravenţiilor constituie fără îndoială un domeniu cu implicaţii din cele mai profunde şi mai complexe în viaţa de zi cu...

Comentarii la Decizia 228-2007 a Curtii Constitutionale Referitoare la Art 12 din OG 2-2001 privind Regimul Juridic al Contraventiilor

1. Rolul, importanţa şi principalele atribuţii ale Curţii Constituţionale ale României A. Rolul şi importanţa Curţii Constituţionale Adunarea...

Raspunderea Contraventionala

Capitolul I Notiunea de raspundere contraventionala.Aspecte generale 1. Notiunea de raspundere contraventionala Raspunderea contraventionala este...

Ai nevoie de altceva?