Drept Administratie Publica Europeana

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Drept Administratie Publica Europeana.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 43 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I. Cadru general 5
Secţiunea 1. Introducere 5
Secţiunea a 2-a. Evoluţia legislaţiei în domeniu 9
CAPITOLUL II. Definirea protecţiei sociale şi a asistenţei sociale 13
Secţiunea 1. Definirea noţiunilor 13
Secţiunea a 2-a. Protecţia socială a vârstnicilor – Consideraţii generale 14
Secţiunea a 3-a. Protecţia socială a vârstnicilor 17
Secţiunea a 4-a. Politici sociale privind persoanele vârstnice 18
CAPITOLUL III. Recomandări 24
Secţiunea 1. Soluţiile pe care le oferă specialiştii în domeniu în ceea ce priveşte protecţia persoanelor vârstnice 24
Secţiunea a 2-a. Soluţii sugerate de beneficiari 29
CAPITOLUL IV. Protecţia socială în România 34
CAPITOLUL V. Veniturile şi consumul populaţiei 35
Secţiunea 1. Veniturile vârstnicilor europeni 35
Secţiunea a 2-a. Veniturile vârstnicilor în România 36
CONCLUZII 38
BIBLIOGRAFIE 40

Extras din document

CAPITOLUL I

CADRU GENERAL

Secţiunea 1. Introducere

Fiecare stat protejează drepturile şi libertăţile cetăţenilor săi vârstnici, în funcţie de realităţile şi particularităţile sale economice, sociale, culturale.

Într-o lume tot mai integrată însă, au apărut preocupări majore ale statelor şi organismelor internaţionale pentru protecţia juridică a populaţiei vârstnice, aflată în creştere, precum şi demersuri de aderare la un corp comun de norme.

Analiza problematicii protecţiei sociale a vârstnicilor se plasează în contextul opţiunii ţării noastre de integrare în Uniunea Europeană. Carta Socială Europeană, unul dintre marile tratate ale Consiliului Europei în domeniul drepturilor omului, constituie instrumentul european de referinţă în materie de coeziune socială.

Este primul tratat internaţional care consacră dreptul la protecţie împotriva sărăciei şi excluderii sociale – două atingeri majore aduse demnităţii umane care privesc, într-o măsură semnificativă, şi demnitatea persoanelor vârstnice.

Conform Cartei Sociale Europene, protecţia socială pentru ansamblul populaţiei, care priveşte, implicit, şi persoanele vârstnice, vizează dreptul la protecţia sănătăţii, la securitatea socială şi medicală, dreptul de a beneficia de servicii sociale.

Protecţia specială a unor categorii de persoane se referă, pe lângă copii, adolescenţi, mame, familii, persoane handicapate, imigranţi, şi la persoanele vârstnice.

Articolul 23 al Cartei, privitor la „Dreptul persoanelor vârstnice la protecţie socială” vizează măsuri care să permită persoanelor vârstnice să rămână membri deplini ai societăţii cât mai mult timp posibil, prin intermediul:

a) unor resurse financiare suficiente care să le permită să ducă o existenţă decentă şi să participe activ la viaţa publică, socială şi culturală.

b) difuzării informaţiilor privind serviciile şi facilităţile disponibile pentru persoanele vârstnice şi posibilităţilor de a recurge la acestea.

Declaraţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei evidenţiază că îmbătrânirea demografică, modernizarea şi alte schimbări sociale aflate în curs sunt însoţite de o serie de ameninţări la adresa persoanelor vârstnice şi a coeziunii sociale. Se subliniază că protecţia nu constituie decât un capitol al reflecţiei asupra viitorului persoanelor vârstnice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Administratie Publica Europeana.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVIŞTE MASTER SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ