Dreptul la Liberă Circulație

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 18707
Mărime: 74.71KB (arhivat)
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. ABREVIERI 1
 2. CAPITOLUL I. 4
 3. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE. 4
 4. 1.1Preliminarii. 4
 5. 1.1.1Protecţia internaţională a drepturilor omului. 4
 6. 1.1.2Istoricul şi evoluţia Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 6
 7. 1.3 Reglementarea dreptului la liberă circulaţie în documentele internaţionale. Regimul circulaţiei cetăţenilor străini pe teritoriul ţării noastre. 7
 8. CAPITOLUL II. 12
 9. STABILIREA CONŢINUTULUI DREPTULUI LA LIBERĂ CIRCULAŢIE CONFORM DOCUMENTELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE. 12
 10. 2.1 Regimul juridic al persoanelor care au dreptul la liberă circulaţie. 12
 11. 2.1.1 Dreptul la liberă circulaţie a persoanelor 12
 12. 2.1.2 Persoane cu drept la liberă circulaţie 13
 13. 2.1.3 Intrarea şi şederea neautorizată a persoanelor cu drept la liberă circulaţie 14
 14. 2.1.4 Condiţii pentru refuzul acordării dreptului de intrare în cazul persoanelor cu drept la liberă circulaţie. 16
 15. 2.2 Teoria şi practica spaţiului Schengen. 18
 16. 2.2.1 Spaţiul Schengen şi integrarea europeană. 18
 17. 2.2.2 Bazele normative ale abordării conceptului de spaţiu Schengen. 23
 18. 2.3 Înlăturarea ultimelor obstacole in calea liberei circulaţii a persoanelor in spaţiul comunitar prin demersurile teoretice înregistrate în Pilonul 3 –Justiţie şi Afaceri interne. 26
 19. CAPITOLUL III. 30
 20. LIMITĂRI ALE LIBERTĂŢII DE CIRCULAŢIE. 30
 21. 3.1.Consideraţii generale. 30
 22. 3.2 Restrângeri ale libertăţii de circulaţie în jurisprudenţa Curţii Europene. 31
 23. 3.3. Restrângeri ale libertăţii de circulaţie în dreptul român. 35
 24. 3.2.1 Obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara. 35
 25. 3.2.2 Restrângeri ale libertăţii de circulaţie ca urmare a dispunerii măsurii liberării provizorii sub control judiciar sau pe cauţiune. 37
 26. 3.2.3 Restrângeri ale libertăţii de circulaţie ca urmare a dispunerii amânării sau întreruperii executării pedepsei. 38
 27. 3.2.4 Restrângerea libertăţii de circulaţie a persoanei condamnate definitiv la pedeapsa închisorii sau detenţiunii pe viaţă. 38
 28. 3.2.5 Restrângerea dreptului la circulaţie în temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România. 39
 29. 3.3 Jurisprudenţa C.E.D.O privind dreptul la liberă circulaţie. 41
 30. 1.Hotararea CEDO in cauza Sissanis impotriva Romaniei 2 Decembrie 2008 41
 31. 2. Masura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie al persoanei pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene. Aplicarea normelor conventionale. 45
 32. CONCLUZII 47
 33. BIBLIOGRAFIE 50

Extras din disertație

CAPITOLUL I.

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE.

1.1 Preliminarii.

1.1.1 Protecţia internaţională a drepturilor omului.

Dreptul internaţional modern al drepturilor omului s-a născut la finele celui de al doilea război mondial când descoperirea şi dezvăluirea atrocităţilor comise în timpul Holocaustului, în care se estimează că au decedat peste 10 milioane de persoane, a relevat necesitatea codificării unor standarde internaţionale de protecţie a drepturilor omului, precum şi crearea unor sisteme de garantare a respectării acestora.

Faţă de poziţia anterioară războiului mondial, conform căreia protecţia drepturilor omului era o problemă strict de drept intern, a apărut un puternic curent de opinie potrivit căruia protecţia drepturilor şi libertăţilor omului este un mijloc puternic de a asigura continuitatea valorilor democratice şi de a garanta pacea şi securitatea internaţională. Astfel, statele învingătoare, dar şi noile guverne ale statelor învinse, au răspuns acestei idei şi au creat Organizaţia Naţiunilor Unite, au înfiinţat tribunalele pentru crime de război de la Nuremberg şi Tokyo şi au încheiat cele patru convenţii de la Geneva din 1949. La scurt timp, organizaţiile regionale interstatale din Europa şi America au creat structuri proprii pentru protejarea drepturilor omului.

Disensiunile politice dintre state, accentuate până la extrem în perioada războiului rece, sistemul eminamente politic de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru drepturile omului, reticenţa statelor faţă de instituţiile supranaţionale, precum şi minoritatea statelor democratice în cadrul Adunării Generale au condus la lipsa mecanismului prin care respectarea drepturile enunţate cu atâta forţă în Declaraţia Universală şi pactele ce au completat-o să devină o practică curentă a statelor.

Este suficient menţionarea faptului că în 1989 România lui Ceauşescu deţinea preşedinţia Comisiei pentru drepturile omului sau că există mai multe rezoluţii ale Adunării generale de condamnare a Statelor Unite decât a Chinei în problema respectării drepturilor fundamentale

Pentru a proba ineficienta organizaţiei universale în atingerea obiectivelor sale şi valoarea pur declarativă a multora dintre actele emise de aceasta.

De aceea, statele vest-europene, la care s-au adăugat după 1990 şi cele est-europene, singurele care au regăsit interese politice comune, au transpus la nivel regional principiul respectării drepturilor şi libertăţilor omului, căutând şi găsind modalitatea adecvată de garantare a acestora.

Chiar preambulul Convenţiei europene a drepturilor omului prezintă acest instrument ca traducând dorinţa statelor europene de a lua primele măsuri strict necesare asigurării garantării colective a anumitor drepturi enunţate în Declaraţia universală, dar subliniază în acelaşi timp existenţa unui patrimoniu comun ideal şi a unor tradiţii politice privind respectul libertăţilor fundamentale şi preeminenţa dreptului.

1.1.2 Istoricul şi evoluţia Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

După mai multe serii de lucrări pregătitoare şi discuţii la nivel politic, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost adoptată la 4 noiembrie 1950 şi a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. Convenţia a fost ulterior amendată prin 11 protocoale adiţionale, prin care s-au recunoscut drepturi şi libertăţi care nu existau în varianta iniţială şi s-au făcut anumite modificări procedurale.

Crearea unei instanţe independente de voinţa politică a statele care să verifice respectarea Convenţiei şi posibilitatea deschisă oricărei persoane fizice ori juridice de a sesiza Curtea europeană a drepturilor omului au reprezentat cheia succesului de care s-a bucurat modelul european. Privită iniţial cu reticenţă şi tratată cu neîncredere de către juriştii europeni, dovadă fiind numărul extrem de mic al cauzelor în perioada iniţială, sistemul jurisprudenţial a căpătat în timp consistenţă şi coerenţă, ajungând ca de la 2-3 cauze judecate pe an în anii 1960, să fie nevoită să se pronunţa asupra a sute de plângeri anual începând cu anii 1980.

Este vorba de un sistem jurisprudenţial unic, care reprezintă un drept cutumiar internaţional şi regim autoreferenţial. Vorbim de un sistem cutumiar pentru că esenţa sa este chiar jurisprudenţa Curţii şi a fostei Comisii europene a drepturilor omului, care se consideră legate prin precedente - principiul anglo-saxon stare decisis.

Este în acelaşi timp un sistem autoreferenţial în măsura în care organele de la Strasbourg operează complet independent faţă de orice altă instituţie juridică ori politică, fiind complet independent atât faţă de sistemele judiciare ale statelor membre, cât şi faţă de organele Consiliului Europei. Prin aceste caracteristici, Convenţia instituie o ordine juridică sui generis departe de slăbiciunile dreptului internaţional clasic, oferind un nivel al protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale pe care nici un alt sistem, universal ori regional, nu poate să pretindă că 1-a atins.

Pe de altă parte, acest sistem este singurul care a permis în mod real oricărei persoane să se adreseze Curţii şi să obţină repararea prejudiciului, introducând astfel persoana fizică între subiectele de drept internaţional. Astfel individul este protejat făcând abstracţie de orice condiţie de naţionalitate ori reciprocitate ce caracterizează dreptul internaţional.

Preview document

Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 1
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 2
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 3
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 4
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 5
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 6
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 7
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 8
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 9
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 10
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 11
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 12
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 13
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 14
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 15
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 16
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 17
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 18
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 19
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 20
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 21
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 22
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 23
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 24
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 25
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 26
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 27
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 28
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 29
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 30
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 31
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 32
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 33
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 34
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 35
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 36
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 37
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 38
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 39
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 40
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 41
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 42
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 43
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 44
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 45
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 46
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 47
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 48
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 49
Dreptul la Liberă Circulație - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Dreptul la Libera Circulatie.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei

INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei....

Statutul Refugiaților în Europa

INTRODUCERE ”Un loc pe care să-l numim acasă” Fiecare din noi are nevoie de un loc pe care să-l numească acasă – un loc unde “aparţinem”. Dar...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeana

CAPITOLUL 1. Reglementări comunitare privind libera circulaţie a persoanelor în UE 1.1. Reglementări primare privind libera circulaţie a...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Cetățenia Europeana

INTRODUCERE Esenţa libertaţii de circulaţie a persoanelor constă în eliminarea discriminărilor între cetăţenii statului membru pe teritoriul...

Libera circulație a persoanelor

Termenii de Referinta pentru Studiul 1 (al caror text integral este inclus în Anexa 10) necesita o prezentare generala a principiilor liberei...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Particularități ale Dreptului Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE. SECTIUNEA I: SCURTA INTRIDUCERE. Intreaga istorie a constructiei europene poate fi sintetizata pornind de la...

Libera circulație a persoanelor

Libera circulatie a persoanelor: incidente economice si juridice Astfel, cum este bine cunoscut, Uniunea Europeana are rolul de a contribui , in...

Libera circulație a forței de muncă în UE

I. Notiunea de libera circulatie a fortei de munca Libera circulație a persoanelor este una din cele patru libertăți fundamentale ale spațiului...

Libertatea de Stabilire a Persoanelor Fizice pe Teritoriul Uniunii

CAP. I. Dreptul de stabilire între anumite limite temporale Dreptul comunitar face distinctie , daca durata sederii depaseste sau nu 3 luni ....

Ai nevoie de altceva?