Garanțiile Personale în Dreptul Civil

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 21977
Mărime: 316.04KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector.dr. Dan Tudurache

Cuprins

Capitolul 1. Dispoziţii generale cu privire la garanţiile personale.

1.1. Comparaţie între garanţiile personale şi garanţiile reale.

1.2. Funcţiile garanţiilor.

Capitolul 2. Fidejusiunea.

2.1. Noţiunea şi felurile fidejusiunii.

2.2. Noţiunea de garanţie personală în vechiul drept comparat.

2.3. Garanţiile personale privite din punct de vedere diacronic.

2.4. Caracterele juridice ale fidejusiunii.

2.5. Condiţiile de valabilitate ale contractului de fidejusiune.

2.5.1 Obiectul contractului de fidejusiune.

2.5.2 Condiţia solvabilităţii.

2.5.3. Condiţia domiciliului.

2.6. Efectele fidejusiunii.

2.6.1. Raporturile dintre creditor şi fidejusor.

2.6.2 Raporturile dintre fidejusor şi debitorul principal.

2.6.3. Raporturile dintre fidejusori.

2.7. Stingerea fidejusiunii.

2.7.1 Stingerea fidejusiunii pe cale principală.

2.7.2 Stingerea fidejusiunii pe cale indirectă.

2.8. Reguli specifice fiecărui tip de fidejusiune.

Capitolul 3. Garanţiile autonome.

3.1. Scrisoarea de garanţie.

3.2 Scrisoarea de confort.

Capitolul 4. Concluzii.

Extras din document

Capitolul 1

Dispoziţii generale cu privire la garanţiile personale

Raţiunea finală a existenţei oricărei obligaţii este executarea ei. Garantarea obligaţiei

constituie o măsură de asigurare a acestei executări.

La momentul naşterii raportului juridic obligaţional certitudinea creditorului cu

privire la realizarea dreptului său de creanţă este relativă, în sensul că această realizare nu

depinde în mod exclusiv şi absolut de voinţa sa, ci este un drept de a ajunge la lucru prin

intermediul voinţei unei alte persoane, anume debitorul. Este posibil însă ca acesta

(debitorul) să nu-şi îndeplinească îndatorirea ce-i incumbă. De aceea creditorul ştie, sau ar

trebui să ştie încă de la începutul raportului obligaţional că, dacă debitorul nu-şi execută de

bunăvoie obligaţia, va putea să-l constrângă fie la o executare în natură, fie la o executare

prin echivalent.

Totodată, creditorul mai ştie că, deşi legea îi dă dreptul la urmărirea întregului

patrimoniu al debitorului, precum şi dreptul de a lua anumite măsuri destinate să asigure

conservarea patrimoniului debitorului (obţinerea unui sechestru asigurător, intervenţia în

procesele de împărţeală ale debitorului, acţiunea în declararea simulaţiei, întreruperea unei

prescripţii ce curge împotriva debitorului), sau să acţioneze pentru a înlătura neglijenţa sau

actele frauduloase ale debitorului, ori dreptul de a cere executarea silită asupra bunurilor

aflate în patrimoniul debitorului la data urmăririi, toate aceste măsuri nu vor putea determina

întotdeauna transformarea probabilităţii realizării creanţei în certitudine. Toate aceste

mijloace juridice prezentate mai sus pot avea efecte pozitive pentru creditor în anumite

situaţii, dar pot exista cazuri în care creditorul găseşte un patrimoniu golit sau sărăcit de

elemente active.

Garanţiile au fost definite1 ca fiind ansamblul mijloacelor juridice care, dincolo de

limitele dreptului de gaj general şi în plus faţă de acest drept conferă creditorului garantat

anumite prerogative suplimentare care constau fie într-o prioritate faţă de ceilalţi creditori, fie

în posibilitatea ca, în caz de neexecutare din partea debitorului, să urmărească pe o altă

persoană care s-a angajat să execute ea obligaţia ce revenea debitorului.

În unele lucrări de specialitate2 noţiunea de garanţie este luată într-un sens mai larg,

cuprinzându-se în ea nu numai garanţiile propriu-zise. Astfel, prin garanţii ale creditorului ar

trebui să înţelegem „toate acele mijloace tehnice, extrinseci raportului de obligaţie, dar care

vin să se alăture acestuia, pentru a contribui la conservarea anumitor bunuri în vederea

executării silite, la asigurarea executării reale a obligaţiei sau la despăgubirea creditorului, în

cazul în care executarea reală nu mai are loc”. Din această definiţie se deduce următoarea

clasificare a garanţiilor:

a. Garanţii preventive (dreptul de retenţie, indisponibilizarea unor bunuri).

b. Garanţii ale executării reale (clauza penală şi arvuna).

c. Garanţii propriu-zise sau reparatorii (fidejusiune, garanţii reale, privilegii).

Această definiţie are un caracter general şi este de natură să extindă sfera noţiunii de

garanţie, fără limite bine precizate.

Nici clauza penală şi nici arvuna nu sunt cuprinse în noţiunea de garanţie, deşi,

ambele contribuie la executarea obligaţiei3.

În cazul clauzei penale, cel care nu-şi execută obligaţia va trebui să plătească suma

prestabilită, care reprezintă evaluarea globală a prejudiciului, fără ca cealaltă parte,

creditorul, să fie dator să facă dovada directă a prejudiciului suferit. Ameninţarea plăţii

acestei sume ar constitui elementul de garanţie a executării, caracteristic clauzei penale.

În cazul arvunei, dacă executarea obligaţiei nu a avut loc din cauza celui care a plătit

arvuna , acesta nu mai poate cere restituirea ei, iar dacă executarea este imputabilă celui care

a primit arvuna, trebuie să o restituie îndoit.

În funcţie de obiectul lor sistemele de drept cunosc două mari categorii de garanţii:

personale şi reale. Garanţiile personale sunt fidejusiunea, garanţiile autonome (scrisoarea de

confort, scrisoarea de garanţie bancară), precum şi alte garanţii anume prevăzute de lege.

Garanţiile reale sunt gajul, ipoteca şi dreptul de retenţie.

Preview document

Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 1
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 2
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 3
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 4
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 5
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 6
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 7
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 8
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 9
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 10
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 11
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 12
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 13
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 14
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 15
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 16
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 17
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 18
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 19
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 20
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 21
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 22
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 23
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 24
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 25
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 26
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 27
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 28
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 29
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 30
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 31
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 32
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 33
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 34
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 35
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 36
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 37
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 38
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 39
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 40
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 41
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 42
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 43
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 44
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 45
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 46
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 47
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 48
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 49
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 50
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 51
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 52
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 53
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 54
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 55
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 56
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 57
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 58
Garanțiile Personale în Dreptul Civil - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Garantiile Personale in Dreptul Civil.pdf

Alții au mai descărcat și

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Garanțiile de Executare ale Contractului de Credit Bancar

TITLUL I - REPERE ISTORICE PRIVIND ACTIVITATEA BANCARA Capitolul 1- Activitatea bancara. Primele milenii Sectiunea 1- Perioada antica Comertul...

Gajul

1. NOTIUNE, FELURI SI REGLEMENTARE Potrivit art. 1685 Cod civil , “amanetul”(gajul) este un contract prin care datornicul(debitorul) remite...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Caracterele juridice ale fideiusiunii

1. Garanții civile 1.1. Noțiuni introductive În orice raport juridic obligațional creditorul urmărește să fie asigurat împotriva riscului...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul de retenție

Spre deosebire de celelalte garantii reale care au o reglementare distincta in Codul Civil sau in alte legi speciale,dreptul de retentie nu este...

Te-ar putea interesa și

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Reglementarea și Clasificarea Garanțiilor în Drept Civil

Introducere Actualitatea temei. Garanţiile obligaţiilor civile au o importanţă enormă în dezvoltarea şi asigurarea raporturilor juridice...

Grile Rezolvate la Drept Civil

1. Subiectele raportului juridic obligaţional sunt: [X] a. persoana fizică [X] b. persoana juridică [X] c. statul 2. Răspunderea pentru fapta...

Noțiunea și Obiectul Dreptului Afacerilor

Dreptul are două accepţiuni tradiţionale: 1. Reprezintă ansamblul regulilor asigurate şi garantate de către stat, al căror scop este organizarea...

Fundamentele Civile ale Titlurilor Comerciale de Valoare

CAPITOLUL I 1. Consideraţii generale. De-a lungul timpului au existat mijloace de plată şi de credit proprii vieţii afacerilor, care au avut rolul...

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Contracte Comerciale Speciale

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1.Relatia general-special Adesea teoreticienii si practicienii dreptului...

Ai nevoie de altceva?