Infracțiunea de Furt Calificat

Disertație
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 28929
Mărime: 195.77KB (arhivat)
Publicat de: Noris Costea
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I. Noţiuni generale
 3. 1.”Furtul simplu - art. 208 -„.1
 4. 1.1. Conţinutul juridic. -„.1
 5. 1.2.Condiţii preexistente. -„.1
 6. 1.2.1.Conţinutul constitutiv. -„.3
 7. 1.2.2.Latura subiectivă. -„.4
 8. 2.”Furtul calificat - art. 209 -„.6
 9. 3. Principalele probleme care trebuie clarificate prin investigarea furtului şi a tâlhăriei. .23
 10. 4.”Furtul urmărit la plângerea prealabila -art. 210-„.28
 11. 5. Principalele probleme care trebuie clarificate la cercetarea furturilor săvârşite prin pătrundere. .30
 12. CAPITOLUL II. Cercetarea făptuitorilor
 13. 2.1. Cauzele şi împrejurările care au favorizat săvârşirea furtului sau tâlhăriei.33
 14. 2.2. Unele particularităţi ale investigării furtului şi tâlhăriei.34
 15. 2.2.1. Cercetarea locului faptei.34
 16. 2.2.2. Alte forme de furt.36
 17. 2.3. Ascultarea martorilor.36
 18. 2.3.1. Ascultarea partii vătămate.37
 19. 2.3.2. Efectuarea de percheziţii.38
 20. 2.3.3. Ascultarea învinuitului sau inculpatului.38
 21. 2.3.4. Pe durata investigării furtului sau tâlhăriei.38
 22. CAPITOLUL III. Aportul mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice în cadrul efectuării unor acţiuni de cercetare a furturilor săvârşite prin pătrundere.
 23. 3.1. Folosirea mijloacelor tehnice în procesul cercetării la faţa locului a furturilor săvârşite prin pătrundere.39
 24. 3.2. Aplicarea a mijloacelor tehnice în cadrul efectuării unor activităţi de urmărire penală la cercetarea furturilor săvârşite prin pătrundere.62
 25. 3.3. Rolul mijloacelor tehnice în efectuarea expertizelor criminalistice dispuse în procesul cercetării furturilor săvârşite prin pătrundere.73
 26. 3.4. Contribuţia mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de prevenire a furturilor.79
 27. 3.5.Practică judiciară „speţe”.83
 28. CONCLUZII .84
 29. BIBLIOGRAFIE .85

Extras din disertație

INTRODUCERE

Relaţiile de proprietate sunt cunoscute pe bună dreptate, drept cele mai importante relaţii economice materiale. Constituţia României reglamentează dreptul la proprietate, ocroteşte relaţiile de proprietate, defineşte drepturile şi obligaţiile participanţilor la aceste raporturi.

Dreptul la proprietate poate să apară în urma unor activităţi fireşti, legale prin cumpărarea unor bunuri, moştenirea acestora, în urma respectării şi îndeplinirii condiţiilor unor contracte, dar pot apărea şi în urma unor acţiuni ilicite ca sustragerea anumitor bunuri, neexecutarea clauzelor unor contracte etc.

În perioada de tranziţie la economia de piaţa, transformările în toate sferele societăţii s-au manifestat prin înrăutăţirea nivelului de trai al oamenilor. Salariile şi pensiile mizere, şomajul, lipsa surselor de existenţă au sporit săvârşirea furturilor proprietăţii de orice formă. Analiza dinamicii săvârşirii infracţiunilor de furt ne arată, că furturile săvârşite prin pătrundere prevalează şi constituie aproximativ 75% din numărul total de infracţiuni.

Pericolul social sporit, al acestei categorii de infracţiuni, este determinat de faptul că, pentru a comite infracţiunea, făptuitorul depune anumite eforturi, pentru a depăşi obstacole, folosind cu ingeniozitate instrumente şi mecanizme sofisticate. Pentru descoperirea acestor infracţiuni organele de cercetare penală trebuie să recurgă la aplicarea diverselor mijloace tehnico-ştiinţifice criminalistice de către colaboratori cu o temeinică pregătire în scopul descoperirii şi atragerii la răspundere penală a infractorilor cu repararea prejudiciului material pricinuit părţilor vătămate.

Cunoscând starea deplorabilă în activitatea de descoperire a acestor infracţiuni am început să caut direcţiile de îmbunătăţire a situaţiei.

Una din căile corecte în activitatea organelor de cercetare penală este utilizarea profesionistă a mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice. Acest subiect a fost ales ca temă a tezei de licenţa. Fiind desfăşurat în două capitole am încercat să dau o caracteristică generală a mijloacelor tehnico-ştiinţifice. Am conturat principalele probleme care trebuie clarificate la cercetare furturilor săvârşite prin pătrundere.

În capitolul doi al tezei am descris rolul, metodele şi procedeele principale de folosire a mijloacelor tehnice, în cadrul efectuării principalelor acţiuni procesuale în cercetarea furturilor săvârşite prin pătrundere.

Studierea unor lucrări ştiinţifice al autorilor ruşi, români şi celor din ţările Europei Occidentale, analiza practicii judiciare actuale ne oferă exemple concrete că neglijarea sau folosirea incorectă a tehnicii criminalistice ne depărtează de momentele aflării adevărului, identificarea şi tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Colaborarea cu lucrătorii practici din M.I.R.A ne-au permis să facem o caracteristică a dinamicii acestor infracţiuni, am obţinut posibilitatea de ilustra teza cu imagini ale tehnicii de ultimă oră utilizată în activitatea de investigaţie a infracţiunilor.

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE

1. „ FURTUL SIMPLU - art. 208 -„

1.1. Conţinutul juridic

Potrivit aln. 1, infracţiunea constă în luarea unui bun mobil din pose¬sia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, iar potrivit alin. 4, constă în luarea, în condiţiile aln. 1 ai textului, a unui vehicul, în scopul de a-l folosi pe nedrept.

1.2.Condiţii preexistente

Obiectul juridic special constă în relaţiile sociale referitoare la posesia şi detenţia asupra bunurilor mobile. Ocrotirea posesiei şi a detenţiei bunu¬rilor mobile se realizează independent de ocrotirea dreptului de proprietate. Posesia legitimă este apărată împotriva oricui, chiar şi împotriva proprie¬tarului, dacă ia bunul, în condiţiile alin. 1 al art. 208 Cp, deoarece, potrivit alin. 3, fapta constituie furt chiar dacă bunul aparţine în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârşirii acel bun se găsea în posesia sau detenţia legitimă a altei persoane. Posesia nelegitimă este şi ea apă¬rată, un bun furat poate constitui, la rândul său, obiectul material al altui furt. Posesia nelegitimă nu este însă apărată faţă de proprietarul bunului.

Preview document

Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 1
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 2
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 3
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 4
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 5
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 6
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 7
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 8
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 9
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 10
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 11
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 12
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 13
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 14
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 15
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 16
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 17
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 18
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 19
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 20
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 21
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 22
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 23
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 24
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 25
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 26
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 27
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 28
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 29
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 30
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 31
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 32
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 33
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 34
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 35
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 36
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 37
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 38
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 39
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 40
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 41
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 42
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 43
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 44
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 45
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 46
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 47
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 48
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 49
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 50
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 51
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 52
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 53
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 54
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 55
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 56
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 57
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 58
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 59
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 60
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 61
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 62
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 63
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 64
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 65
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 66
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 67
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 68
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 69
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 70
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 71
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 72
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 73
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 74
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 75
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 76
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 77
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 78
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 79
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 80
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 81
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 82
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 83
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 84
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 85
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 86
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 87
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 88
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 89
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 90
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 91
Infracțiunea de Furt Calificat - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • bibliografie.doc.doc
 • concluzii.doc.doc
 • CUPRINS .DOC.doc
 • disertatie FURTUL . doc.DOC
 • introducere.doc.doc
 • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE SECȚIUNEA I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Infracțiunea Complexă

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE Sectiunea I: Aspecte introductive Analiza unei institutii atât de importante în dreptul...

Furtul Calificat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA PTRIMONIU ŞI LA OCROTIREA ACESTUIA SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA DE PATRIMONIU ŞI OCROTIREA ACESTUIA...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Furtul

INTRODUCERE Proprietatea constituie baza materială a societăţii şi serveşte ca mijloc de satisfacere a necesităţilor materiale şi intelectuale a...

Furtul simplu și furtul calificat - analiză comparativă

CAPITOLUL I-CONSIDERATII GENERALE PRIVIND INFRACTIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI 1. 1-Referinte istorice si element de drept comparat 1.Evolutia...

Examinarea actelor suspecte de fals prin inlăturare, adăugire sau refacere de text

CAPITOLUL I §1. Aspecte introductive Un înscris poate fi falsificat în întregime sau doar parțial. Înscrisul falsificat în întregime poate fi...

Te-ar putea interesa și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Introducere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afirma în 1948 că nimeni nu va fi obiectul imixtiunilor arbitrare în viaţa sa privată şi că...

Infracțiunea Complexă

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE Sectiunea I: Aspecte introductive Analiza unei institutii atât de importante în dreptul...

Furtul Calificat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA PTRIMONIU ŞI LA OCROTIREA ACESTUIA SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA DE PATRIMONIU ŞI OCROTIREA ACESTUIA...

Tâlhăria

Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au incriminat si sanctionat sever faptele sÎvârsite împotriva patrimoniului. In perioada sclavagista...

Furtul simplu și furtul calificat - analiză comparativă

CAPITOLUL I-CONSIDERATII GENERALE PRIVIND INFRACTIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI 1. 1-Referinte istorice si element de drept comparat 1.Evolutia...

Infracțiunea Complexă

Sectiunea I: Conceptul de infractiune complexa în doctrina Desi la prima vedere s-ar parea ca fata de reglementarea expresa înscrisa în art.41...

Infracțiuni contra Patrimoniului

Introducere - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra patrimoniului Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit...

Ai nevoie de altceva?