Infractiunea de Furt Calificat

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Aceasta disertatie trateaza Infractiunea de Furt Calificat.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere doc de 92 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. Noţiuni generale
1.”Furtul simplu - art. 208 -„.1
1.1. Conţinutul juridic. -„.1
1.2.Condiţii preexistente. -„.1
1.2.1.Conţinutul constitutiv. -„.3
1.2.2.Latura subiectivă. -„.4
2.”Furtul calificat - art. 209 -„.6
3. Principalele probleme care trebuie clarificate prin investigarea furtului şi a tâlhăriei. .23
4.”Furtul urmărit la plângerea prealabila -art. 210-„.28
5. Principalele probleme care trebuie clarificate la cercetarea furturilor săvârşite prin pătrundere. .30
CAPITOLUL II. Cercetarea făptuitorilor
2.1. Cauzele şi împrejurările care au favorizat săvârşirea furtului sau tâlhăriei.33
2.2. Unele particularităţi ale investigării furtului şi tâlhăriei.34
2.2.1. Cercetarea locului faptei.34
2.2.2. Alte forme de furt.36
2.3. Ascultarea martorilor.36
2.3.1. Ascultarea partii vătămate.37
2.3.2. Efectuarea de percheziţii.38
2.3.3. Ascultarea învinuitului sau inculpatului.38
2.3.4. Pe durata investigării furtului sau tâlhăriei.38
CAPITOLUL III. Aportul mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice în cadrul efectuării unor acţiuni de cercetare a furturilor săvârşite prin pătrundere.
3.1. Folosirea mijloacelor tehnice în procesul cercetării la faţa locului a furturilor săvârşite prin pătrundere.39
3.2. Aplicarea a mijloacelor tehnice în cadrul efectuării unor activităţi de urmărire penală la cercetarea furturilor săvârşite prin pătrundere.62
3.3. Rolul mijloacelor tehnice în efectuarea expertizelor criminalistice dispuse în procesul cercetării furturilor săvârşite prin pătrundere.73
3.4. Contribuţia mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de prevenire a furturilor.79
3.5.Practică judiciară „speţe”.83
CONCLUZII .84
BIBLIOGRAFIE .85

Extras din document

INTRODUCERE

Relaţiile de proprietate sunt cunoscute pe bună dreptate, drept cele mai importante relaţii economice materiale. Constituţia României reglamentează dreptul la proprietate, ocroteşte relaţiile de proprietate, defineşte drepturile şi obligaţiile participanţilor la aceste raporturi.

Dreptul la proprietate poate să apară în urma unor activităţi fireşti, legale prin cumpărarea unor bunuri, moştenirea acestora, în urma respectării şi îndeplinirii condiţiilor unor contracte, dar pot apărea şi în urma unor acţiuni ilicite ca sustragerea anumitor bunuri, neexecutarea clauzelor unor contracte etc.

În perioada de tranziţie la economia de piaţa, transformările în toate sferele societăţii s-au manifestat prin înrăutăţirea nivelului de trai al oamenilor. Salariile şi pensiile mizere, şomajul, lipsa surselor de existenţă au sporit săvârşirea furturilor proprietăţii de orice formă. Analiza dinamicii săvârşirii infracţiunilor de furt ne arată, că furturile săvârşite prin pătrundere prevalează şi constituie aproximativ 75% din numărul total de infracţiuni.

Pericolul social sporit, al acestei categorii de infracţiuni, este determinat de faptul că, pentru a comite infracţiunea, făptuitorul depune anumite eforturi, pentru a depăşi obstacole, folosind cu ingeniozitate instrumente şi mecanizme sofisticate. Pentru descoperirea acestor infracţiuni organele de cercetare penală trebuie să recurgă la aplicarea diverselor mijloace tehnico-ştiinţifice criminalistice de către colaboratori cu o temeinică pregătire în scopul descoperirii şi atragerii la răspundere penală a infractorilor cu repararea prejudiciului material pricinuit părţilor vătămate.

Cunoscând starea deplorabilă în activitatea de descoperire a acestor infracţiuni am început să caut direcţiile de îmbunătăţire a situaţiei.

Una din căile corecte în activitatea organelor de cercetare penală este utilizarea profesionistă a mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice. Acest subiect a fost ales ca temă a tezei de licenţa. Fiind desfăşurat în două capitole am încercat să dau o caracteristică generală a mijloacelor tehnico-ştiinţifice. Am conturat principalele probleme care trebuie clarificate la cercetare furturilor săvârşite prin pătrundere.

În capitolul doi al tezei am descris rolul, metodele şi procedeele principale de folosire a mijloacelor tehnice, în cadrul efectuării principalelor acţiuni procesuale în cercetarea furturilor săvârşite prin pătrundere.

Studierea unor lucrări ştiinţifice al autorilor ruşi, români şi celor din ţările Europei Occidentale, analiza practicii judiciare actuale ne oferă exemple concrete că neglijarea sau folosirea incorectă a tehnicii criminalistice ne depărtează de momentele aflării adevărului, identificarea şi tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Colaborarea cu lucrătorii practici din M.I.R.A ne-au permis să facem o caracteristică a dinamicii acestor infracţiuni, am obţinut posibilitatea de ilustra teza cu imagini ale tehnicii de ultimă oră utilizată în activitatea de investigaţie a infracţiunilor.

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE

1. „ FURTUL SIMPLU - art. 208 -„

1.1. Conţinutul juridic

Potrivit aln. 1, infracţiunea constă în luarea unui bun mobil din pose¬sia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, iar potrivit alin. 4, constă în luarea, în condiţiile aln. 1 ai textului, a unui vehicul, în scopul de a-l folosi pe nedrept.

1.2.Condiţii preexistente

Obiectul juridic special constă în relaţiile sociale referitoare la posesia şi detenţia asupra bunurilor mobile. Ocrotirea posesiei şi a detenţiei bunu¬rilor mobile se realizează independent de ocrotirea dreptului de proprietate. Posesia legitimă este apărată împotriva oricui, chiar şi împotriva proprie¬tarului, dacă ia bunul, în condiţiile alin. 1 al art. 208 Cp, deoarece, potrivit alin. 3, fapta constituie furt chiar dacă bunul aparţine în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârşirii acel bun se găsea în posesia sau detenţia legitimă a altei persoane. Posesia nelegitimă este şi ea apă¬rată, un bun furat poate constitui, la rândul său, obiectul material al altui furt. Posesia nelegitimă nu este însă apărată faţă de proprietarul bunului.

Fisiere in arhiva (6):

  • bibliografie.doc.doc
  • concluzii.doc.doc
  • CUPRINS .DOC.doc
  • disertatie FURTUL . doc.DOC
  • introducere.doc.doc
  • prima pagina.doc