Măsuri Educative

Disertație
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 31263
Mărime: 133.41KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Godea Mircea
UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE FINANŢARE ȘI MANAGEMENT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICÃ

Cuprins

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ

1. Noţiunea răspunderii penale; pag. 1

2. Principiile răspunderii penale; pag. 3

3. Durata şi etapele răspunderii penale. pag. 7

CAPITOLUL II : FORMELE RĂSPUNDERII PENALE

1. Consideraţii generale privind formele de realizare a răspunderii penale; pag. 10

A. Sancţiuni penale – forma de realizare a răspunderii penale; pag. 10

B. Sistemul sancţiunilor de drept penal – principii. pag. 11

2. Categorii de sancţiuni de drept penal; pag. 12

A. Pedepsele; pag. 13

B. Măsurile educative; pag. 13

C. Măsurile de siguranţă. pag.14

3. Necesitatea sancţiunilor de drept penal pentru combaterea infracţiunii. pag. 15

CAPITOLUL III : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EVOLUŢIA SISTEMULUI SANCŢIONATOR AL MINORILOR ÎN ŢARA NOASTRĂ

1. Particularităţi ale sistemului sancţionator al minorilor; pag.17

2. Evoluţia sistemului sancţionator al minorilor în ţara noastră; pag.17

a) Scurt istoric; pag. 17

b) Regimul sancţionator al minorului în Codul penal de la 1968 şi caracteristicile acestuia; pag. 25

c) Evoluţia sistemului sancţionator pentru minori înainte de 1989; pag. 25

d) Evoluţia sistemului sancţionator pentru minori după 1989; pag. 26

3. Regimul sancţionator al minorilor în Codul penal în vigoare: pag. 27

A. Generalităţi; pag. 27

B. Cadrul sancţionator; pag. 27

C. Alegerea categoriei şi felul sancţiunilor aplicabile pag. 28

infractorului minor.

CAPITOLUL IV : MINORITATEA ŞI DELINCVENŢA JUVENILĂ

1. Minoritatea – caracterizare psihologică şi psihocomportamentală; pag. 29

2. Starea de minoritate reflectată pe plan juridic; pag. 31

3. Conduita delincventă a minorului – aspecte generale; pag. 34

4. Cauze şi condiţii ale delincvenţei juvenile; pag. 36

5. Minorul delincvent în legislaţia penală comparată. pag. 40

CAPITOLUL V : MĂSURILE EDUCATIVE

1. Noţiunea de măsuri educative; pag. 49

2. Reglementarea măsurilor educative în Codul penal; pag. 49

3. Minoritatea – etape ale minorităţii: pag. 50

a) condiţii pentru ca acesta să răspundă penal; pag. 50

b) limitele răspunderii penale; pag. 51

4. Criterii de alegere a măsurilor educative sau a pedepselor; pag. 53

5. Tipuri de măsuri educative: pag. 54

A. Mustrarea; pag. 55

B. Libertatea supravegheată; pag. 57

C. Internarea într-un centru de reeducare; pag. 60

D. Internarea într-un institut medical-educativ. pag. 65

6. Durata măsurilor; pag. 69

7. Liberarea minorului înainte de a deveni major; pag. 70

8. Revocarea liberării sau a internării minorului. pag. 72

CAPITOLUL VI : CONCLUZII pag. 74

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ

1. Noţiunea răpunderii penale

Viaţa oamenilor şi a colectivităţilor umane nu poate fi concepută în afara unor reguli de conduită necesar a fi respectate de către cei cărora acestea li se adresează.1

În mod normal, răspunsul, atitudinea oamenilor faţă de imperativele normelor juridice este pozitiv, în sensul că ei se conformează conduitei prescrise care se prezumă a servi atât binele individual, cât şi binele public.

Există însă şi situaţii când conduita umană intră în contradicţii cu exigenţele formulate de regulile dreptului, caz în care este necesară intervenţia colectivităţii prin mijloace ce se înscriu în sfera dreptului pentru a pune capăt conduitei ilicite. Observăm că şi în acest caz putem vorbi de răspunderea celor care au încălcat normele juridice, expresie care dobândeşte în aceasta situaţie o altă accepţiune.

Răspunderea vizează în acest caz nu numai încetarea conduitei ce contravine dreptului dar îşi propune şi să sancţioneze pe cei care au urmat o asemenea conduită, pentru a preveni pe viitor repetarea ei.

Privind puţin în trecut vom observa că de-a lungul timpului au existat, diferite forme de sancţionare a faptelor ilicite potrivit mentalităţii, dezvoltării sociale şi a obiceiurilor vremurilor respective.

Astfel, la începutul societăţii umane a fost răzbunarea nelimitată, apoi talionul (limitat la răul făcut, ,,dinte pentru dinte"), abandonul moral care consta în faptul că vinovatul era predat familiei victimei pentru a scăpa în acest fel familia celui vinovat de răzbunarea colectivă compo-

ziţia care consta într-o indemnizaţie compensatoare care excludea dreptul de răzbunare, toate aceste forme fiind cunoscute la romani în epoca celor 12 table.

Răzbunarea privată a coexistat mult timp alături de represiunea publică. Apoi dreptul grec si Legea celor 12 table au considerat că numai statul are dreptul de a sancţiona unele delicte publice - de pildă omorul, iar statul, la Roma şi apoi în dreptul franc şi feudal lua o parte din ,,compoziţie", devenită în acest fel legală, care purta numele de ,,fredum", cu titlul de amendă, iar cealaltă parte era vărsată victimei sau celor care aveau dreptul.

Biserica a avut şi ea un rol important prin acordarea dreptului de azil în biserici. De asemenea, la anumite date religioase era declarat ,,armistiţiul lui Dumnezeu".

Realizarea prin constrângere a ordinii de drept penal, ca, de altfel, a ordinii de drept în general, are loc într-un cadru juridic determinat şi anume în cadrul unor raporturi juridice de constrângere. În ceea ce priveşte ordinea de drept penal, realizarea acesteia prin constrângere are loc în cadrul raportului juridic penal de conflict, născut ca urmare a săvârşirii infracţiunii, prin transformarea raportului juridic de conformare care îl preceda. În cadrul acestui raport juridic are loc tragerea la răspundere penală a făptuitorului, judecata şi, în cazul în care este dovedit vinovat de săvărşirea infracţiunii, sancţionarea lui, potrivit legii, precum şi executarea sancţiunii aplicate. De aceea raportul juridic penal de conflict poate fi numit şi raport juridic de răspundere penală, ca mijloc de realizare a ordinii de drept penal.

Aşadar, constrângerea juridică penală, adică aplicarea sancţiunilor de drept penal, ca una din căile de realizare a ordinii de drept penal, are loc ca şi constrângerea juridică în general, nu în mod direct, nemijlocit, ci, indirect, mijlocit, şi anume prin intermediul răspunderii juridice, în speţă al răspunderii penale.

Astfel, în opinia d-lui profesor Ioan Molnar, ca o concluzie a celor descrise până acum, răspunderea penală este definită ca un ansamblu de drepturi şi obligaţii corelative ale subiectelor raportului juridic penal, care se realizează în principal prin constrângerea exercitată de stat faţă de infractor, în condiţiile şi formele prevăzute de lege, în scopul restabilirii ordinei de drept şi a resocializării infractorului.1

Răspunderea penală reflectă, aşadar, reacţia imediată a societăţii faţă de infractor. Ca fenomen juridic, ea exprimă legătura dintre fenomenul infracţional şi persoana căreia i se atribuie realizarea fenomenului, dând conţinut specific raportului dintre stat şi această persoană şi determinând incidenţa pedepsei sau a măsurii educative respective. Răspunderea penală este consecinţa infracţiunii care constituie premisa şi temeiul aplicării sancţiunilor penale. De aceea, răspunderea penală constituie, alături de infracţiune şi pedeapsă, una din instituţiile fundamentale ale dreptului penal.

Preview document

Măsuri Educative - Pagina 1
Măsuri Educative - Pagina 2
Măsuri Educative - Pagina 3
Măsuri Educative - Pagina 4
Măsuri Educative - Pagina 5
Măsuri Educative - Pagina 6
Măsuri Educative - Pagina 7
Măsuri Educative - Pagina 8
Măsuri Educative - Pagina 9
Măsuri Educative - Pagina 10
Măsuri Educative - Pagina 11
Măsuri Educative - Pagina 12
Măsuri Educative - Pagina 13
Măsuri Educative - Pagina 14
Măsuri Educative - Pagina 15
Măsuri Educative - Pagina 16
Măsuri Educative - Pagina 17
Măsuri Educative - Pagina 18
Măsuri Educative - Pagina 19
Măsuri Educative - Pagina 20
Măsuri Educative - Pagina 21
Măsuri Educative - Pagina 22
Măsuri Educative - Pagina 23
Măsuri Educative - Pagina 24
Măsuri Educative - Pagina 25
Măsuri Educative - Pagina 26
Măsuri Educative - Pagina 27
Măsuri Educative - Pagina 28
Măsuri Educative - Pagina 29
Măsuri Educative - Pagina 30
Măsuri Educative - Pagina 31
Măsuri Educative - Pagina 32
Măsuri Educative - Pagina 33
Măsuri Educative - Pagina 34
Măsuri Educative - Pagina 35
Măsuri Educative - Pagina 36
Măsuri Educative - Pagina 37
Măsuri Educative - Pagina 38
Măsuri Educative - Pagina 39
Măsuri Educative - Pagina 40
Măsuri Educative - Pagina 41
Măsuri Educative - Pagina 42
Măsuri Educative - Pagina 43
Măsuri Educative - Pagina 44
Măsuri Educative - Pagina 45
Măsuri Educative - Pagina 46
Măsuri Educative - Pagina 47
Măsuri Educative - Pagina 48
Măsuri Educative - Pagina 49
Măsuri Educative - Pagina 50
Măsuri Educative - Pagina 51
Măsuri Educative - Pagina 52
Măsuri Educative - Pagina 53
Măsuri Educative - Pagina 54
Măsuri Educative - Pagina 55
Măsuri Educative - Pagina 56
Măsuri Educative - Pagina 57
Măsuri Educative - Pagina 58
Măsuri Educative - Pagina 59
Măsuri Educative - Pagina 60
Măsuri Educative - Pagina 61
Măsuri Educative - Pagina 62
Măsuri Educative - Pagina 63
Măsuri Educative - Pagina 64
Măsuri Educative - Pagina 65
Măsuri Educative - Pagina 66
Măsuri Educative - Pagina 67
Măsuri Educative - Pagina 68
Măsuri Educative - Pagina 69
Măsuri Educative - Pagina 70
Măsuri Educative - Pagina 71
Măsuri Educative - Pagina 72
Măsuri Educative - Pagina 73
Măsuri Educative - Pagina 74
Măsuri Educative - Pagina 75
Măsuri Educative - Pagina 76
Măsuri Educative - Pagina 77
Măsuri Educative - Pagina 78
Măsuri Educative - Pagina 79
Măsuri Educative - Pagina 80
Măsuri Educative - Pagina 81
Măsuri Educative - Pagina 82
Măsuri Educative - Pagina 83
Măsuri Educative - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Cuprins.doc
  • Masuri Educative.doc
  • prima pag. disertatie.doc

Alții au mai descărcat și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Protecția Penală a Minorului

PRELIMINARII Minoritatea, perioadă ce cuprinde atât copilăria cât și adolescența, este, în primul rând o perioadă în care ființa umană, încă în...

Sistemul Răspunderii Penale a Minorilor

Secţiunea I 1.Conceptul de delincvenţă juvenilă, minoritate penală, constituirea unei tratări penale distincte 1.1. Conceptul de delincvenţă...

Măsurile educative din cod penal și din noul cod penal

1. Introducere Combaterea criminalitatii în rândul minorilor a ridicat, în cadrul legislatiei penale, unele probleme speciale, cu totul deosebite...

Te-ar putea interesa și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți

INTRODUCERE Dificultatea abordării noțiunii de delincvență este amplificată de diversitatea cuvintelor/ expresiilor folosite pentru a desemna...

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a...

Protecția Penală a Minorului

PRELIMINARII Minoritatea, perioadă ce cuprinde atât copilăria cât și adolescența, este, în primul rând o perioadă în care ființa umană, încă în...

Măsurile Educative și Pedepsele Aplicabile Minorilor

I. Aspecte generale Problema răspunderii penale a minorilor şi în general problema prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile a constituit şi...

Sancțiunile în dreptul penal

Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește sancțiunea ca fiind o „măsură de constrângere cu rol educativ, aplicată ca o consecință a...

Măsurile educative din cod penal și din noul cod penal

1. Introducere Combaterea criminalitatii în rândul minorilor a ridicat, în cadrul legislatiei penale, unele probleme speciale, cu totul deosebite...

Punerea în executare a măsurilor educative

1. Notiune Organizarea și dezvoltarea socială se infăptuiesc prin mijloace și reglementări juridice. Desfășurarea diferitelor activități sociale,...

Ai nevoie de altceva?