Problemele Realizarii Principiului Contradictorialitatii si Egalitatile Armelor in Procesul Penal

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Problemele Realizarii Principiului Contradictorialitatii si Egalitatile Armelor in Procesul Penal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 83 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL I Generalităţi privind contradictorialitatea procesual penală 3-46.
§1.1. Conceptul şi evoluţia contradictorialităţii 3-12.
§1.2. Felurile contradictorialităţii procesual-penale 13-34.
A. Formă procesuală 13-22.
B. Principiu fundamental 22-30.
C. Metodă de reglementare 30-34.
§1.3. Garanţiile contradictorialităţii urmăririi penale şi judecării cauzei 35-46.
CAPITOLUL II. Conţinutul principiului contradictorialităţii 47-65.
§2.1. Separarea funcţiilor procesuale şi rolul diriguitor al instanţei de judecată în procesul penal contradictorial 47-56.
§2.2. Conţinutul şi mecanismele realizării egalităţii armelor în procedura penală 57-65.
CAPITOLUL III. Realizarea principiului contradictorialităţii în cadrul fazelor procesului penal 66-83.
§3.1. Contradictorialitatea urmăririi penale 66-74.
§3.2. Asigurarea egalităţii armelor în cadrul judecării cauzelor penale 75-83.
Concluzie
Referinţe bibliografice

Extras din document

INTRODUCERE

Apărarea drepturilor şi libertăţilor omului este sarcina primordială a unui stat de drept şi misiunea unei guvernări bune. Astăzi, după ce Republica Moldova şi-a declarat devotamentul său faţă de cursul strategic spre integrarea europeană, valorile universale din care fac parte şi drepturile omului au dobîndit o semnificaţie aparte.

Aderînd la cele mai progresiste tradiţii internaţionale, legislaţia naţională consacră persoanei un şir de drepturi şi liberăţi, garantîndu-i, totodată, şi egalitatea acestor drepturi. Printre valorile supreme ale unui stat democratic sânt înserate de către legiuitor şi un şir de principii de drept, printre care şi principiul contradictorialităţii.

Principiul contradictorialităţii în procesul penal este un principiu al justiţiei, care are nemijlocit un caracter procesual şi se referă la ordinea procedurii pe cauze penale. Principiul contradictorialităţii reprezintă în sine, structura judecăţii în care partea acuzării este separată de instanţa de judecată, care soluţionează cauza penală, şi în care atât acuzarea, cât şi apărarea se efectuează de către părţi, care sunt înzestrate cu drepturi egale, pentru apărarea intereselor şi consolidărilor sale, precum şi contestarea confirmărilor părţii opuse; unde acuzatul, este partea care are dreptul la apărare, instanţei îi aparţine dirijarea procesului, cercetarea activă a împrejurărilor cauzei penale, precum şi soluţionarea acestei cauze penale.

Actualitatea temei: De vreme ce drepturile omului, inclusiv ale persoanei în privinţa căreia se exercită actul de justiţie penală, au fost recunoscute prioritare, contradictorialitatea este acea care contribuie în cel mai direct mod la protecţia juridică a drepturilor omului.

Actualitatea temei pe care ne-am propus spre investigaţie este mai pronunţată din momentul când Republica Moldova s-a declarat stat de drept şi tinde să se integreze în Comunitatea Europeană. La etapa actuală se acordă multă atenţie problemei respectării principiului contradictorialităţii în procedura penală, fapt care necesită o studiere mai amplă, fiindcă problemele drepturilor şi libertăţilor personalităţii devin cele mai importante în crearea unui stat de drept, iar Statul poate fi considerat de drept doar atunci când în toate domeniile lui acţionează principiul egalităţii părţilor, respectându-se drepturile, libertăţile şi demnitatea persoanelor.

Tema „Problemele realizării principiului contradictorialităţii şi egalităţile armelor în procesul penal” este foarte importantă, fiindcă principiul contradictorialităţii şi egalităţile armelor în procesul penal este un principiu al realizării justiţiei şi reprezintă o normă procesual-penală cu caracter atât general cât şi determinant în corelaţia sa cu alte norme procesual-penale.

Datorită faptului că valorile general-umane de-a lungul anilor sau schimbat tema tezei propuse rămâne a fi actuală şi inovativă chiar dacă a fost studiată de mai mulţi autori.

Noutatea prezentei lucrări constă în aceea că am efectuat o analiză profundă a legislaţiei recent intrate în vigoare, am efectuat un studiu comparativ între prevederile legii abrogate şi noile prescripţii legale, am analizat problema realizării principiului contradictorialităţii prin prisma prevederilor internaţionale. În urma studiului am elaborat unele propuneri capabile să fie aplicate în practică şi să modifice esenţial activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept în sensul îmbunătăţirii protecţiei drepturilor fundamentale ale omului.

Suportul metodologic şi ştiinţific al lucrării. La elucidarea subiectului propus a fost utilizat un complex areal de metode ştiinţifice:

- Metoda istorică, care are la bază identificarea sensului evenimentelor trecutului, în scopul relevării lor;

- Metoda logică, care reprezintă aplicarea procedeelor, studiului inerent şi sintezei, argumentarea pe cale strict deductivă;

- Metoda comparativă, care constă în evidenţierea trăsăturilor comune şi a particularităţilor contractelor consensuale în domeniul cercetat, extinderea orizontului istoric şi ştiinţific;

Fisiere in arhiva (1):

  • Problemele Realizarii Principiului Contradictorialitatii si Egalitatile Armelor in Procesul Penal.doc

Alte informatii

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DREPT CATEDRA DREPT PROCESUAL PENAL ŞI CRIMINALISTICĂ