Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei

Disertație
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 30686
Mărime: 122.82KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasilica Negrut

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1 6
 3. PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ ÎN UNELE ŢĂRI ALE EUROPEI 6
 4. 1.1.CONCEPT, SFERĂ DE APLICARE 6
 5. 1.2.NATURA FORMELOR PROCEDURALE 9
 6. 1.3. PRINCIPIILE PROCEDURII ADMINISTRATIVE 13
 7. 1.4.CONŢINUTUL ŞI ETAPELE PROCEDURII ADMINISTRATIVE 16
 8. 1.5.CODIFICAREA PROCEDURII ADMINISTRATIVE 18
 9. 1.6. PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ ÎN GERMANIA,GRECIA,MAREA BRITANIE,
 10. IRLANDA,DANEMARCA,FRANŢA ŞI ITALIA 21
 11. CAPITOLUL 2 24
 12. REGULI PROCEDURALE GENERALE 24
 13. 2.1. COMPETENŢA EXERCITĂRII PROCEDURII ADMINISTRATIVE 24
 14. 2.2. ROLUL ACTIV AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 27
 15. 2.3. LIMBA OFICIALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 28
 16. 2.4. FORMA SCRISĂ 30
 17. 2.5. ALTE REGULI PROCEDURALE GENERALE 32
 18. 2.6. PROCEDURA, CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 33
 19. 2.6.1. Părţile în litigiu de contencios administrativ 33
 20. 2.6. 2. Obiectul acţiunii în contencios administrativ 35
 21. CAPITOLUL 3 38
 22. REGULI PROCEDURALE SPECIALE 38
 23. 3.1. REGULI PROCEDURALE PRIVIND PERSONALUL DIN ADMINISTRAŢIA
 24. PUBLICĂ 38
 25. 3.2. MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA RELAŢIILOR CU PUBLICUL 41
 26. 3.3.REGULI DE PROCEDURĂ PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE 42
 27. 3.3.1. Declanşarea procedurii de emitere/adoptare a actelor administrative 42
 28. 3.3.2. Emiterea/adoptarea actelor administrative 44
 29. 3.3.2.1. Procedura, la nivelul Guvernului României, pentru elaborarea, avizarea,
 30. prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare 45
 31. 3.3.2.2. Emiterea adoptarea actelor administrative -urmare a exercitării dreptului de
 32. petiţionare 58
 33. 3.3.2.3. Forme procedurale anterioare, concomitente şi ulterioare emiterii/adoptării actului
 34. administrativ 62
 35. 3.3.2.6. Finalizarea procedurii de emitere/adoptare a actelor administrative 71
 36. 3.4. INTRAREA ÎN VIGOARE ŞI EXECUTAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE 72
 37. 3.5. ÎNCETAREA EFECTELOR ACTELOR ADMINISTRATIVE, MODIFICAREA ŞI
 38. COMPLETAREA LOR 73
 39. 3.6. REGULI GENERALE DE PROCEDURĂ PRIVIND OPERAŢIUNILE 76
 40. ADMINISTRATIVE ŞI TEHNICO-MATERIALE 76
 41. 3.7. REGULI GENERALE DE PROCEDURĂ PRIVIND CONTRACTELE
 42. ADMINISTRATIVE 79
 43. 3.8. PROCEDURA CONTROLULUI ADMINISTRATIV 80
 44. 3.9. REGULI PROCEDURALE PRIVIND CĂILE ADMINISTRATIVE DE ATAC 82
 45. 3.9.1. Recursul administrativ 82
 46. 3.9.2. Jurisdicţia administrativă şi recursul administrativ-jurisdicţional 86
 47. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 90
 48. BIBLIOGRAFIE 94

Extras din disertație

INTRODUCERE

În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei. Sarcinile acesteia trebuie duse la bun sfârşit cu ajutorul regulilor şi a regulamentelor cu care este înzestrată. Transmiterea comenzilor şi strângerea informaţiilor se face pe cale ierarhică, intervenţia fiecărui participant efectuându-se în cadrul strict care îi este rezervat de aranjamentele formale care stau la baza funcţionării instituţiilor birocratice, în acest fel se obţine un grad ridicat de eficienţă, precizie, precum şi o mare predictibilitate a rezultatelor.

De asemenea, în aducerea la îndeplinire a sarcinilor sale, administraţia publică trebuie să dea dovadă de neutralitate politică şi de corectitudine şi imparţialitate faţă de cetăţeni.

Trăsăturile administrţiei au darul de a transforma activitatea administraţiei publice într-una bazată pe o serie de automatisme. De altfel, sociologul german Maw Weber a comparat efectele apariţiei birocraţiei asupra societăţilor moderne cu cele produse de apariţia maşinilor asupra vieţii economice. Administraţia publică este, în opinia lui Weber, o maşină, o unealtă eficientă, lipsită de personalitate, la dispoziţia societăţii şi a conducătorilor politici .

Care sunt efectele pe care existenţa acestor automatisme le au asupra modului în care birocraţia îşi îndeplineşte sarcinile?

De la început trebuie să menţionăm că statul îşi poate duce la bun sfârşit sarcinile pe care le are doar în măsura în care există instituţiile dedicate acestora şi procedurile (rutinele) aferente.

Putem uşor înţelege că fără existenţa armatei statul nu ar fi capabil să ne protejeze în faţa unor agresiuni străine, aşa cum nu ar putea asigura ordinea în absenţa justiţiei şi a poliţiei.

Multitudinea de alte servicii pe care statul şi celelalte auto¬rităţi publice le asigură populaţiei se bazează tot pe existenţa instituţiilor specializate.

Dar simpla existenţă a instituţiilor nu este suficientă. Mai este nevoie de precizarea formelor concrete prin care sarcinile acestora se duc la îndeplinire.

În primul rând este vorba de eficacitatea demersului admi¬nistrativ. Situaţiile cu care un funcţionar public sau o instituţie publică se confruntă în munca sa de zi cu zi sunt numeroase şi existenţa unor proceduri standard este de natură să îi spo¬rească randamentul, mai ales că de cele mai multe ori, cazurile sunt asemănătoare. Mai mult, uneori inexistenţa unei meto¬dologii poate duce la imposibilitatea îndeplinirii unor sarcini administrative. Tot astfel, absenţa unor proceduri prestabilite de către autoritatea fondatoare sau de către cea ierarhic supe¬rioară ar putea duce la apariţia unora ad-hoc, fapt de natură să lase loc arbitrariului în funcţionarea administraţiei publice.

În al doilea rând, aşa cum s-a menţionat anterior, unul din principiile fundamentale ale unei administraţii publice moderne este neutralitatea şi imparţialitatea faţă de clienţi (cetăţeni). Acest principiu este cu atât mai important cu cât finanţarea activităţii administraţiei se face din bani publici. Rezultă deci că procedurile sunt necesare pentru a asigura tratarea beneficiarilor administraţiei în mod egal, imparţial.

Nu în ultimul rând, atât politicienii, cât şi societatea civilă trebuie să exercite un control asupra administraţiei publice. Acest lucru ar fi foarte dificil în situaţia în care fiecare instituţie publică sau fiecare funcţionar ar lucra după propriile reguli şi metode.

De asemenea, ca fiecare domeniu al vieţii sociale şi administraţia publică trebuie să-şi îmbunătăţească modul în care funcţionează, trebuie să progreseze, să ţină pasul cu evoluţia societăţii, cu evoluţia tehnologiilor fizice sau sociale, într-un cuvânt a noilor nevoi ale comunităţilor pe care le deserveşte.

Este evident că pentru a optimiza funcţionarea unei instituţii trebuie mai întâi să identifice ceea ce nu merge corespunzător, în absenţa procedurilor unitare, acest demers ar fi echivalent cu căutarea acului în carul cu fân. Mai mult, odată descoperite, noile soluţii administrative pot să fie mai uşor implementate în cazul unei instituţii care funcţionează unitar.

Anumite evenimente sau evoluţii istorice au favorizat, la rândul lor, punerea unui accent sporit pe precizarea strictă a modului în care sarcinile instituţiilor publice sau a celor care muncesc în cadrul lor trebuie duse la îndeplinire.

Spre sfârşitul secolului XIX în două dintre cele mai importante state europene, respectiv Franţa şi Germania, din motive diferite, s-a pus problema excluderii rolului regulilor şi procedurilor din activitatea administraţiei, în Franţa, acest lucru era legat de instaurarea statului de drept după abdicarea împăratului Napoleon al III-lea. Mulţi au considerat atunci birocraţia responsabilă de derapajele repetate ale Franţei spre regimuri autoritare şi au susţinut că o legislaţie mai riguroasă poate elimina bunul plac şi arbitrariul din funcţionarea admi¬nistraţiei franceze, statul de drept fiind în acest fel mai protejat , în Germania, motivul principal a fost mobilizarea energiilor naţionale pentru îndeplinirea marilor obiective care stăteau în faţa poporului german „unificarea ţării şi includerea ei în rândul marilor puteri".

Viaţa cotidiană ilustrează curentul răspândit în opinia publică de utilizare a termenului de „birocraţie" preponderent cu conotaţii negative.

Iar procedurile administrative sunt primele acuzate pentru toate relele care sunt atribuite funcţionărimii. Intr-adevăr, încetineala cu care sunt duse la bun sfârşit anumite sarcini, obtuzitatea, rezistenţa la schimbare şi nu în ultimul rând risipa de resurse pot fi toate legate, într-un fel sau altul, de existenţa acestor rutine.

Construirea unei administraţii publice moderne şi eficace, stabilă şi responsabilă, reprezintă un obiectiv esenţial pentru orice stat democratic.

Într-o societate, un astfel de scop poate fi atins doar cu ajutorul unor instituţii administrative adecvate şi prin alocarea unor importante resurse acestui obiectiv.

CAPITOLUL 1

PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ ÎN UNELE ŢĂRI ALE EUROPEI

1.1.CONCEPT, SFERĂ DE APLICARE

Administrarea treburilor publice implică activităţi, acţiuni desfăşurate, în principal, din oficiu, dar, uneori şi la solicitarea celor administraţi, de către persoane administrative - autorităţi, instituţii publice, organe etc. - în vederea executării legii, a prestării de servicii publice în regim de putere publică.

Preview document

Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 1
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 2
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 3
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 4
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 5
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 6
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 7
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 8
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 9
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 10
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 11
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 12
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 13
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 14
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 15
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 16
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 17
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 18
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 19
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 20
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 21
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 22
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 23
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 24
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 25
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 26
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 27
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 28
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 29
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 30
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 31
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 32
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 33
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 34
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 35
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 36
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 37
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 38
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 39
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 40
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 41
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 42
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 43
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 44
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 45
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 46
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 47
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 48
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 49
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 50
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 51
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 52
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 53
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 54
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 55
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 56
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 57
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 58
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 59
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 60
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 61
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 62
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 63
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 64
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 65
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 66
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 67
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 68
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 69
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 70
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 71
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 72
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 73
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 74
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 75
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 76
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 77
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 78
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 79
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 80
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 81
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 82
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 83
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 84
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 85
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 86
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 87
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 88
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 89
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 90
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 91
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 92
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 93
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 94
Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Procedura Administrativa in Unele Tari ale Europei.doc

Alții au mai descărcat și

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

Statutul Refugiaților în Europa

INTRODUCERE ”Un loc pe care să-l numim acasă” Fiecare din noi are nevoie de un loc pe care să-l numească acasă – un loc unde “aparţinem”. Dar...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Dreptul la Liberă Circulație

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE. 1.1 Preliminarii. 1.1.1 Protecţia internaţională a drepturilor omului. Dreptul internaţional modern al...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Caiet practică - cabinet de avocatură

I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI Numele studentului : Prenumele studentului : Prenumele tatălui : Instituţia de învăţământ superior :...

Controlul Activității Administrației Publice

A. Sisteme de control ale activitatii administratiei publice Caracterele actului administrativ ca act de putere imprima anumite particularitati...

Te-ar putea interesa și

Probleme și Costuri ale Extinderii UE Dincolo de Europa celor 27

CAPITOLUL I Uniunea Europeana: Istorie si Prezent Introducere Uniunea Europeana are misiunea de a organiza relatiile între statele membre si...

Procesul de Extindere al Uniunii Europene

Introducere În 1951 la Paris, Belgia, Republica Federală Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda au creat Comunitatea Europeană a oţelului...

Procesul de Extindere al Uniunii Europene Motivații și Limite

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii integrării economice şi întărirea cooperării între state....

Funcția publică în țările UE

Cap.I. Contextul istorci al formării Uniunii Europene Începând cu anul 1950, ţările europene decid să se unească, din punct de vedere economic şi...

Bugetul Comunitar

Câteva cuvinte despre bugetul Uniunii Europene Pentru a-si îndeplini sarcinile, Uniunea Europeana dispune de un buget de 99,7 miliarde euro,...

Principiile transparenței și confidențialității în Primăria Sectorului 1, București

INTRODUCERE Adminstraţia publică locală reprezintă o „mare afacere publică”, în care suntem cu toţii implicaţi în calitatea noastră de cetăţenii,...

Comunicare în Administrația Publică

1. PREZENTARE INSTITUŢIE Primăria Sector 1, Bucureşti este organizată şi funcţionează conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001....

Ai nevoie de altceva?