Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

Disertație
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 37508
Mărime: 128.60KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Calin
U N I V E R S I T A T E A „D A N U B I U S” G A L A Ţ I F A C U L T A T E A D E D R E P T

Cuprins

INTRODUCERE 2

I. INSTITUŢIA REEDUCÃRII MINORULUI DELINCVENT 5

1.1. Concepte şi sensuri 5

1.2. Cronologia instituţiilor de reeducare de pe teritoriul ţării noastre 9

1.3. Repere psiho-sociale ale procesului de reeducare a minorului delincvent 13

II. LEGISLAŢIA INTERNAŢIONALÃ ÎN DOMENIUL JUSTIŢIEI

JUVENILE 17

2.1. Principalele instrumente ale justiţiei juvenile şi felul în care se susţin

reciproc 17

2.2. Reflectarea legislaţiei internaţionale în dreptul intern 22

III. REGIMUL DE EXECUTARE A PEDEPSEI ÎNCHISORII DE CÃTRE

DEŢINUŢII MINORI 30

3.1. Dispoziţii generale cu privire la regimul executării pedepselor privative de

libertate 30

3.2. Drepturile şi obligaţiile deţinuţilor minori 34

IV. RÃSPUNDEREA PENALÃ ŞI REGIMUL DE EXECUTARE A PEDEPSEI

DE CÃTRE DEŢINUŢII MINORI 39

4.1. Răspunderea penală a minorului infractor 39

4. 2. Liberarea deţinuţilor minori 44

5.3. Programe educative desfăşurate cu deţinuţii minori 54

5.4. Regimul sancţionator al minorilor în ţările europene 65

V. COPIII ÎN CONFLICT CU LEGEA 67

5.1. Copiii în conflict cu legea 67

5.2. Unele probleme ale copiilor la contactul cu sistemul de justiţie ca urmare a

comiterii unui delict 72

VI. CONCLUZII 86

LISTA DE ABREVIERI 88

BIBLIOGRAFIE 89

Extras din document

INTRODUCERE

Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul rural şi terminând cu cel care coboară din limuzină înconjurat de bodyguarzi.

Totuşi există o excepţie de la regulă: o mână de oameni pentru care penitenciarul a devenit un mod de viaţă, un al doilea cămin. Care este adevărata şansă a acestei categorii de infractori de a deveni utili societăţii? Poate instituţia liberării condiţionate să ajute într-un mod benefic această categorie de care fuge toată lumea? Toţi ceilalţi îi consideră pierduţi, fiindcă mulţi intră în penitenciar la vârsta adolescenţei şi ies cu părul alb, fără familie, casă, un loc de muncă şi fără nici un sprijin.

Ce poate face societatea românească pentru ca cei ajunşi aici să nu fie consideraţi pierduţi, pentru reinserţia lor socială? Pentru că venirea individului în penitenciar nu este urmarea unui act propriu de voinţă sau a unei obligaţii cetăţeneşti (cum este cazul internării într-un spital sau efectuării stagiului militar) ci reprezintă o formă de sancţionare aplicată de societate individului care s-a abătut de la normele ei morale şi juridice. Contribuabilul se simte în siguranţă ştiind că anume tâlhar sau violator a ajuns în spatele gratiilor, dar uită că respectivul va fi eliberat intr-o zi şi va fi liber să comită alte fapte de natură penală.

Societatea românească de tranziţie nu a găsit încă soluţia de reabilitare postexecuţională pentru ca foştii deţinuţi să nu fie tentaţi a se întoarce iar în mediul penitenciar. Există numeroase studii ale unor psihologi, sociologi, criminologi, dar punerea în practică a ideilor acestora lipseşte cu desăvârşire. Statul cheltuie anual miliarde de lei pentru a asigura toate condiţiile de şedere persoanelor private de libertate şi pentru a crea cadrul legal punerii în practică a politicii penale. Liberarea condiţionată este portiţa de care beneficiază deţinuţii din partea legiuitorului ca, după executarea unei fracţii obligatorii din pedeapsă şi în urma unei bune conduite, aceştia să păşească în libertate în ciuda faptului că nu au executat pedeapsa în întregime. Pentru ca liberarea condiţionată să aibă efectul scontat ar trebui să existe o serie de factori şi condiţii care să îl determine pe fostul condamnat să ducă o viaţă normală, iar riscul ca societatea civilă să mai fie păgubită de unele valori umane sau materiale să fie mult diminuat. Prima şansă a celui condamnat la pedeapsa cu închisoarea o constituie familia pentru că ea reprezintă celula de bază a societăţii. Familia vine în vizită la deţinut, poartă corespondenţă cu acesta, îi trimite pachete, dar are suportul uman şi financiar de a se putea implica activ în viaţa fostului deţinut? Mediul penitenciar deformează caracterul celui ce stă o perioadă de timp în spatele gratiilor, fiindcă sistemul valorilor aici se modifică total.

Mediul penitenciar nu permite întotdeauna o exteriorizare morală autentică din partea deţinuţilor. Raporturile interumane ce se stabilesc între ei sunt puternic marcate de privarea de libertate, de frustrarea afectivă şi informaţională. Aceasta face ca raporturile dintre indivizi să fie determinate de interese materiale imediate care alterează ambianţa morală în cadrul colectivului de deţinuţi. În aceste condiţii cu greu poate fi vorba de existenţa sau menţinerea unor deţinuţi cu atitudini exemplare pentru restul condamnaţilor.

Un vizitator străin care nu este familiarizat cu specificul vieţii penitenciarelor, poate aprecia la prima vedere că regimul de viaţă din închisoare are o logică simplă, în care personalul asigură o gamă de servicii pentru deţinuţi – hrănire, igienă, recreere, culturizare, securitate. Impresia va fi că totul tinde către durabilitatea mediului carceral, deţinuţii suportând mai greu sau mai uşor privarea de libertate.

După un contact mai îndelungat cu închisoarea încep să fie percepute dimensiunile sale umane, structurile relaţionale, normele şi valorile neoficiale, dinamica zvonurilor, sistemul de privilegii, raporturile de forţă, statutele actorilor care participă la viaţa de zi cu zi, etc.

Regimul de maximă siguranţă este poate cel mai dificil dintre toate datorită restricţiilor impuse de legislaţia în vigoare şi din modul de executare al pedepsei, mult mai dur decât celelalte regimuri, însă în condiţiile impuse de recomandările europene.

Sunt dese cazurile în care familia îl renegă pe deţinut din cauza comportamentului său infracţional şi după liberare îl va lăsa în grija lui Dumnezeu şi a anturajului. Să nu uităm şi cazurile care au ales drumul antisocial din cauza mediului familal dezorganizat sau inexistent care nu a putut să-i asigure drumul spre educaţie şi l-a împins spre prăpastia infracţională.

Cu toate acestea putem admite că o parte se va salva cu ajutorul familiei sau având motivaţia familială drept ţintă în viitor. Dar restul? A doua şansă ar fi reprezentată de existenţa la liberare a unui loc de muncă pentru ca fostul deţinut să se poată întreţine singur, să nu fie nevoit să comită alte infracţiuni. Şansele sunt mici având în vedere că sunt oameni cu studii superioare care aşteptă să-şi găsească o slujbă, iar numărul şomerilor şi disponibilizaţilor este destul de mare.

Există după 1989 o sumă de organizaţii guvernamentale si nonguvernamentale care se implică în viaţa societăţii, însă în domeniul reinserţiei postpenale numărul lor este ca şi inexistent. În aceste condiţii ar mai o singură şansă constând chiar în esenţa mediului penitenciar, dar este o sabie cu două tăişuri. Datorită privărilor pe care le impune îi poate determina pe unii să nu încerce comiterea altor infracţiuni, dar la fel de bine unii pot pleca de aici adevăraţi aşi ai vieţii criminale.

Preview document

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 1
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 2
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 3
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 4
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 5
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 6
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 7
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 8
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 9
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 10
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 11
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 12
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 13
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 14
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 15
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 16
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 17
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 18
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 19
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 20
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 21
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 22
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 23
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 24
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 25
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 26
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 27
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 28
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 29
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 30
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 31
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 32
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 33
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 34
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 35
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 36
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 37
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 38
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 39
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 40
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 41
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 42
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 43
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 44
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 45
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 46
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 47
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 48
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 49
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 50
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 51
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 52
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 53
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 54
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 55
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 56
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 57
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 58
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 59
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 60
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 61
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 62
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 63
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 64
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 65
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 66
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 67
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 68
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 69
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 70
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 71
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 72
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 73
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 74
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 75
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 76
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 77
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 78
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 79
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 80
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 81
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 82
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 83
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 84
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 85
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 86
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 87
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 88
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 89
Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea Criminalistica a Armelor de Foc

Armele de foc au aparut pentru prima data în Europa la începutul secolului al XIV- lea, odata cu utilizarea pulberii explozive, cunoscuta sub...

Procedura în Cauzele Privind Minorii

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 69 INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procedura în cauzele privind minorii în faza de urmărire penală are...

Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia Secţiunea I. Consideraţii introductive 1.Apariţia şi evoluţia...

Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

INTRODUCERE Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT 1.1 EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT PENAL Din...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Te-ar putea interesa și

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante

Apropierea maximă a sancţiunii faţă de momentul comiterii faptei social-periculoase, este unul din principalele avantaje ale acestei...

Infracțiunea - instituție fundamentală a dreptului penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru...

Inculpatul Parte în Procesul Penal

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Orice încălcare a legii apare ca un conflict între voința legiuitorului și cea a destinatarului care a avut o...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Regimul Penal al Minorului în Albania

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Consideraţii generale privind starea de minoritate. Persoana fizică pe parcursul existenţei sale,...

Reținerea și Arestarea Preventivă

INTRODUCERE Statului român, printre dimensiunile definitorii se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Procedura speciala în cauzele cu infractori minori

Fenomenul delicvenţei juvenile este larg dezbătut antrenând cercetători din diverse domenii: medical, sociologic, psihologic, pedagogic,...

Ai nevoie de altceva?