Protectia copilului in legislatia romana si internationala

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 16796
Mărime: 299.45KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. PROTECŢIA COPILULUI – CONCEPT ŞI EVOLUŢIE 4

1.1.Scurt istoric privind evoluţia drepturilor fundamentale 4

1.2.Evoluţia sistemului de protecţie a copilului în România 7

1.3.Consideraţi generale ale protecţiei drepturilor copilului 14

1.4.Principalele drepturi ale copilului 19

CAPITOLUL II. ASPECTE LEGISLATIVE ALE PROTECŢIEI COPILULUI 23

2.1 Drepturile copilului în legislaţie internaţională 23

2.2 Exercitarea drepturilor copilului în legislaţia românească 27

2.3.Cadrul instituţional al desfăşurării protecţiei copilului 32

CAPITOLUL III. PROTECŢIA COPILULUI ÎN ROMÂNIA 41

3.1 Protecția copilului în perioada de tranziție 41

3.2 Evoluții statistice în domeniul protecției copilului 43

3.3 Strategia Naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 49

CONCLUZII 56

BIBLIOGRAFIE 58

ANEXĂ 60

Extras din document

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte referitoare la dezvoltarea copilului, care pleda pentru protecția copilului împotriva neglijării, exploatării și a violenței. În Europa, această perioadă s-a caracterizat prin deschiderea unui număr considerabil de instituții publice de ocrotire, școli și instituții separate pentru copii delincvenți, precum și de tribunale pentru minori.

Spre sfârșitul anilor ‘60, s-a pus accentul pe ideea drepturilor de participare ale copilului. Mai mulți lideri de opinie au susținut că și copiii au competențele necesare pentru a lua decizii în privința problemelor importante din viața lor și că ar trebui lăsați să participe la luarea acestor decizii.

Pe 20 noiembrie 1989, s-a adoptat Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. Aceasta a intrat în vigoare în septembrie 1991 și a fost ratificată de majoritatea țărilor din lume, cu excepția Statelor Unite ale Americii și a Somaliei.

România a ratificat Convenția pe 28 septembrie 1990 prin Legea nr.18/1990 și s-a inspirat din aceasta atunci când a elaborat Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

În prezent societatea noastră poate fi caracterizată prin lipsa de încredere și necredință. Nu credem în politicieni, în instituțiile financiare, în vecini, în educatori.

Situația economică a țării, a lumii, sărăcia, scăderea nivelului de trai și creșterea șomajului a schimbat și viața familiei, implicit și viaţa copilului. Goana nesfârșită după bani, după binele material distrage atenția de la educația, creșterea corectă a copiilor. Ei pot deveni în foarte multe cazuri victime ale mediului în care trăiesc și nu de rareori devin victime în propriile familii. Părinții nu cunosc și nu respectă drepturile copiilor, iar în familii domină „legea” intimității.

În aceste situații instituțiile sociale trebuie să intervină și să ia parte în sprijinirea familiei la creșterea și educarea copiilor, numai că acest sprijin nu poate fi realizat decât cu o colaborare eficientă cu instituțiile școlare.

În prezenta lucrare voi încerca să subliniez rolul drepturilor copilului și implicarea statului în dezvoltarea și aplicarea acestora asupra societății.

CAPITOLUL I. PROTECŢIA COPILULUI - CONCEPT ŞI EVOLUŢIE

1.1.Scurt istoric privind evoluţia drepturilor fundamentale

Primele documente constituţionale au apărut în Anglia, Magna Charta Libertatum - dată de regele Ioan fără de Ţară, în 1215, în urma răscoalei baronilor - având întâietate în raport cu alte acte elaborate în acest domeniu. Alt document important apărut în Anglia a fost Petiţia drepturilor din 1628. Cele mai importante prevederi ale acestui act aveau ca obiect stabilirea de garanţii împotriva perceperii impozitelor fără aprobarea Parlamentului, a confiscării de bunuri şi a arestărilor fără respectarea procedurii de judecată normală.

Bibliografie

1.Balahur Doina - Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.

2.Duculescu Victor, Călinoiu Constanţa, Duculescu Georgeta - Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.

3.Filipescu Ion. P. - Adopţia şi protecţia copilului aflat în dificultate, Editura All, Bucureşti, 1997,

4.Grădinaru Nicolae - Dreptul familiei, Editura Independenţa Economică, Piteşti 2010,

5.Grădinaru Nicolae, Cebuc Iuliana, Olaru Silvia - Dreptul familiei, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2006

6.Ionescu Cristian - Instituţii politice şi drept constituţional, Editura Universitară, Bucureşti 2007

7.Marcian I. Niciu, ş.a.- Culegere de documente de drept internaţional public, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997,

8.Maziliu D. - Drepturile omului - concept, exigenţe şi realităţi contemporane, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000,

9.Moroianu Zlătescu Irina, Marinache Emil, Şerbănescu Rodica (coordonatori) - Drepturile Copilului şi tânărului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti,1998

10.Otovescu - Frăsie Cristina , Drepturile omului în societatea contemporană Editura Scrisul Românesc Craiova 2009

11.Popa, Vasile Val - Drepturile Omului Editura All Beck Bucureşti 2005

12.Roth Maria (2000)- Protecţia copiilor împotriva abuzurilor- între traditie şi inovaţie- UNICEF, Bcureşti,

13.Scăunaş Stelian - Dreptul international al drepturilor omului Editura All Beck,Bucuresti 2003

14.Vida Ioan - Drepturile omului în reglementări internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999,

15.***http://www.copii.ro/

16.***http://www.drepturilecopiilor.ro/

17.***http://www.mmuncii.ro/

18.***http://www.salvaticopiii.ro/

Preview document

Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 1
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 2
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 3
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 4
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 5
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 6
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 7
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 8
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 9
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 10
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 11
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 12
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 13
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 14
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 15
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 16
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 17
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 18
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 19
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 20
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 21
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 22
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 23
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 24
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 25
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 26
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 27
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 28
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 29
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 30
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 31
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 32
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 33
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 34
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 35
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 36
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 37
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 38
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 39
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 40
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 41
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 42
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 43
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 44
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 45
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 46
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 47
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 48
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 49
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 50
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 51
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 52
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 53
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 54
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 55
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 56
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 57
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 58
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 59
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 60
Protectia copilului in legislatia romana si internationala - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Protectia copilului in legislatia romana si internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul și Maltratarea Copilului

INTRODUCERE Lucrarea prezintă fără pretenţia de exhaustivitate, tabloul complex al fenomenului, etiologia şi tipurile, formele maltratării,...

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Am optat pentru tema „Protecția și promovarea drepturilor copilului”, pentru a o dezbate în cadrul acestei lucrări de licență, deoarece, consider...

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Cunoașterea Convenției cu Privire la Drepturile Copilului ca Document Juridic

Introducere Perioada cuprinsa între 1997 şi 2004 a reprezentat timpul reformei radicale în domeniul protecţiei drepturilor copilului în România....

Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica

Introducere Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla,...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Ai nevoie de altceva?