Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 15225
Mărime: 61.09KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Introducere 4

Lista abrevierilor 5

CAPITOLUL I

RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI 6

1.1. Consideraţii generale 6

1.2. Formele de răspundere juridică a funcţionarilor publici 7

1.2.1. Răspunderea disciplinară 7

1.2.2. Răspunderea contravenţională 15

1.2.3. Răspunderea civilă 16

1.2.4. Răspunderea penală 18

1.3. Conceptul de funcţionar public în lumina noului

Cod penal 20

CAPITOLUL II

RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARULUI PUBLIC PARLAMENTAR 24

2.1. Consideraţii generale 24

2.2. Formele de răspundere a funcţionarilor parlamentari 27

2.2.1. Răspunderea disciplinară a funcţionarului

parlamentar 28

2.2.2. Răspunderea contravenţională a funcţionarului

parlamentar 37

2.2.3. Răspunderea civilă a funcţionarului parlamentar 39

2.2.4. Răspunderea penală a funcţionarului parlamentar 40

CAPITOLUL III

RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR EUROPENI 42

3.1. Generalităţi 42

3.2. Forme de răspundere aplicabile funcţionarilor europeni 43

3.3. Principiile care stau la baza răspunderii disciplinare a

funcţionarilor europeni 45

3.4. Sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor

europeni 50

CONCLUZII 54

BIBLIOGRAFIE 56

Extras din document

I N T R O D U C E R E

Răspunderea juridică a funcţionarilor publici reprezintă o parte, foarte importantă, a acestei instituţii. Însăşi legea – cadru care reglementează această instituţie conţine un capitol distinct, cu prevederi clare şi precise referitoare la încălcarea acestei legi.

S-a împărţit lucrarea pe trei părţi deoarece am considerat necesar că este foarte important să prezint formele de răspundere juridică a funcţionarilor publici, în general, indiferent de sectorul de administraţie publică în care se lucrează.

În fapt, funcţionarii publici activează în diferite domenii ale administraţiei publice centrale şi locale. Fără a minimaliza importanţa celorlalte domenii concrete în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici am considerat necesar şi important ca lucrarea să cuprindă funcţionarii publici din instituţia cea mai însemnată pe plan naţional şi european, respectiv parlament şi europarlament.

Pe tot parcursul lucrării s-au tratat aspectele, legal reglementate, referitoare la cele patru forme de răspundere: disciplinară, contravenţională, civilă şi penală, prevăzute de legea – cadru, coduri şi comentariile din literatura de specialitate.

LISTA ABREVIERILOR

alin. aliniat

art. articol

Dreptul Revista „Dreptul”

ed. ediţia

etc. şi altele

H.G. Hotărârea Guvernului

ibidem în acelaşi loc

idem acelaşi autor

lit. litera

M. Of. Monitorul Oficial

O.G. Ordonanţa Guvernului

op. cit. opera citată

p. pagina

pct. punctul

pp. de la pagina la pagina

ş.a. şi alţii

urm. următoarele

vol. volumul

CAPITOLUL I

RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

1.1. Consideraţii generale

Regimul juridic al funcţionarilor publici presupune şi răspunderea acestora, al cărei scop îl reprezintă reprimarea greşelilor comise de agenţii publici. Un asemenea scop reprezintă numai unul din scopurile răspunderii, cel represiv.

Din doctrina de drept public este exprimată concepţia potrivit căreia în orice ramură de drept ne-am plasa răspunderea are două finalităţi:

• să restabilească ordinea de drept care a fost încălcată şi pe cale de consecinţă să se revină la starea de legalitate care a fost perturbată prin săvârşirea faptei antisociale;

• să exprime o atitudine negativă faţă de autorul faptei ilicite cu scopul de a-l determina pe acesta să-şi conştientizeze semnificaţia faptei sale, caracterul ei negativ, să o regrete şi pe viitor să o elimine din comportamentul său.

În acest mod, prin intermediul răspunderii se realizează atât scopul represiv, sancţionator cât şi scopul preventiv, cărora trebuie să li se mai adauge şi scopul educativ, care deşi implică prevenţia – nu se reduce la aceasta.

În cazul funcţionarului public trebuie implicată răspunderea acestuia în relaţie cu responsabilitatea, noţiuni care nu se confundă şi a căror deosebire a fost fundamentată cu ani în urmă într-o lucrare de filozofie a dreptului.

Responsabilitatea prevede răspunderea şi o poate elimina dacă subiectul de drept este consecvent în atitudinea sa de a respecta valorile juridice, de a se supune lor şi de a le transforma în propriile valori.

Fiecare subiect de drept trebuie să manifeste responsabilitate, dar, la funcţionarul public, acest lucru presupune aspecte deosebite. Funcţionarul public trebuie să fie fundamental responsabil în îndeplinirea atribuţiilor sale. El trebuie să urmărească să primeze în comportamentul lui responsabilitatea Pentru el nu există o valoare mai importantă decât îndeplinirea, cu o convingere reieşită din înţelegerea raţională a fenomenelor, a sarcinilor sale profesionale

Funcţionarul public trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu nu doar pentru că acestea îi sunt impuse de lege sau de şeful ierarhic, ci pentru că ele reprezintă rostul său profesional, să urmărească în permanenţă să fie cât mai eficient şi competitiv în activitatea pe care o are de îndeplinit.

Preview document

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 1
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 2
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 3
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 4
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 5
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 6
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 7
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 8
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 9
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 10
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 11
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 12
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 13
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 14
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 15
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 16
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 17
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 18
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 19
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 20
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 21
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 22
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 23
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 24
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 25
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 26
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 27
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 28
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 29
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 30
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 31
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 32
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 33
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 34
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 35
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 36
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 37
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 38
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 39
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 40
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 41
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 42
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 43
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 44
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 45
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 46
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 47
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 48
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 49
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 50
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 51
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 52
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 53
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 54
Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Juridica a Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Răspunderea penală a participanților la infracțiune

Introducere Dacă în teoria dreptului, conceptul de răspundere juridică ar fi pe deplin cristalizat, calificarea diferitelor forme de răspundere ar...

Răspunderea Politică a Guvernului și Membrilor săi în Dreptul Românesc și Comparat

CAPITOLUL I. Consideratii introductive Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei A. Notiunea de raspundere...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Raspunderea Functionarilor Publici

INTRODUCERE. Art. 64. Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovatie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară,...

Statutul Juridic al Funcționarului Public

Capitolulul 1. NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI 1.1. Consideraţii generale Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Te-ar putea interesa și

Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Statutul Funcționarilor Publici

Statul , cea mai importanta institutie a societatii , este privit ca “suma “a trei elemente :teritoriul , populatia (natiunea) si suveranitatea...

Studiu Comparativ privind Statutele Functionarilor Publici din Ungaria si Romania

Ungaria, ca formă de guvernământ, este o republică independentă, un stat democratic care se organizează potrivit principiului separaţiei puterilor...

Statutul Moral - Juridic al Functionarului

ARGUMENT In urma consultarii temelor pentru lucrarile de diploma am optat pentru tema Statutul moral-juridic al functionarului public si aceasta...

Statutul Funcționarilor Publici

CAPITOLUL I ORIGINEA SI EVOLUTIA FUNCTIEI PUBLICE SECTIUNEA I Evolutia reglementarilor cu privire la functia publica pana in 1923 Secole de-a...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Răspunderea juridică într-o accepţiune „lato sensu”, poate fi definită ca ansamblul normelor care conturează un anumit comportament...

Drepturile si Indatoririle Functionarului Public si Raspunderea Functionarului Public

Functia publica si functionarul public In sens traditional , expresia “functie publica” este folosita pentru a numi atat functionarul public, cat...

Răspunderea Juridică a Functionarilor Publici

I. Răspunderea administrativă – Concept Problema de căpetenie a jurisprudentei etice priveste notiunea de responsabilitate. În ce împrejurări sunt...

Ai nevoie de altceva?