Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 10037
Mărime: 53.13KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul I. Importanţa recursului în anulare, conform jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie 4

1. Rolul Curţii în ansamblul instituţional comunitar european .4

2. Curtea Europeană de Justiţie - instanţă creatoare de drept .5

3. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie în legătură cu importanţa recursului în anulare .6

a. Rolul acestei căi de atac - protejarea drepturilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice 6

b. Motivul abuzului de putere 8

c. Încălcarea obligaţiei de motivare a unui act juridic comunitar 10

Capitolul II. Particularităţile recursului în anulare 12

1. Definiţie 12

2. Condiţii pentru admisibilitatea recursului 13

a. Consideraţii introductive 13

b. Afectarea nemijlocită a recurentului 14

c. Individualizarea persoanei destinatarului .16

3. Verificarea legitimării procesuale a părţilor, în funcţie de categoriile de recurenţi .18

a. Calitate procesuală activă .18

b. Legitimare procesuală activă specială 19

c. Calitate procesuală pasivă .20

4. Motivele pentru care poate fi solicitată anularea 20

a. Aspecte generale .20

b Necompetenţa 21

c. Încălcarea unei cerinţe procedurale esenţiale .22

d. Violarea tratatului sau a unei alte reguli de drept .24

e. Abuzul de putere .25

5. Efectele deciziei pronunţate în cadrul recursului în anulare .26

a. Efectul retroactiv .27

b. Imposibilitatea de modificare a actului anulat 27

c. Autoritatea de lucru judecat 28

Capitolul III. Actele care fac obiectul recursului în anulare 29

1. Criterii de definire .29

2. Actele atacabile .30

3. Actele care nu sunt supuse recursului în anulare 31

a. Exemple de acte comunitare inatacabile .31

b. Regimul juridic al deciziilor Comisiei Europene şi Consiliului European .33

c. Contestarea unui act juridic anterior 34

d. Atacarea unei decizii a Tribunalului de Primă Instanţă 35

Capitolul IV. Concluzii .37

Extras din document

1. Modificări aduse acestei căi de atac de Constituţia Europeană 37

2. Recursul în anulare, garant al protecţiei juridice individuale faţă de actele comunitare .38

Capitolul I. Importanţa recursului în anulare, conform jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie

1. Rolul Curţii în ansamblul instituţional comunitar european

Date fiind competenţa sa obligatorie, precum şi inatacabilitatea hotărârilor sale, Curtea Europeană de Justiţie acţionează ca o instanţă de recurs de ultim grad.

De asemenea, Curtea Europeană de Justiţie poate fi asimilată unei veritabile instanţe internaţionale, putând tranşa litigii între statele membre, dacă acestea sunt în legatură cu obiectul tratatelor şi dacă între statele litigante a intervenit un compromis .

De altfel, aşa cum s-a arătat (şi ne raliem opiniei exprimate în acest sens) eficienţa activităţii Curţii este amplificată de împrejurarea că, spre deosebire de ordinea juridică internă, instanţa comunitară nu are o contrapondere instituţionala sau funcţională.

Aşadar, având atât caractere de instanţă naţională, cât şi de instanţă internaţională, CJE poate fi considerată o instanţă sui – generis, fiind organul jurisdicţional al unei ordini juridice independente – sistemul comunitar, diferit atât de dreptul statal, cât şi de dreptul internaţional public .

2. Curtea Europeană de Justiţie - instanţă creatoare de drept

În unele opinii , s-a arătat că instanţa de la Luxembourg are trei funcţii importante, şi anume: consultativă, de rezolvare a contenciosului (privind mai mult cauze de natură economică) şi de interpretare unitară a dreptului comunitar (prin acoperirea lacunelor dreptului comunitar).

Dintre acestea, cea mai importantă este aceea prin care Curtea asigură respectarea şi interpretarea unitară a dreptului comunitar, fiind, astfel, o instituţie jurisdicţională comunitară.

În acest sens, Curtea controlează aplicarea normelor comunitare ce reglementează drepturile şi obligaţiile instituţiilor comunitare şi cele dintre statele-membre şi Uniune, rolul său apropiindu-se de acela al unei Curţi Constituţionale .

Tot în cadrul acestei competenţe, Curtea efectuează un control normativ, analizând compatibilitatea dreptului derivat, creat de Consiliu, Consiliu împreună cu Parlamentul European sau de Comisie, prin raportare la tratatele şi principiile generale de drept.

Interpretarea uniformă a dreptului comunitar european, respectiv conformitatea aplicării sale în sistemele juridice naţionale se completează cu necesitatea stabilirii validităţii actelor comunitare.

Preview document

Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 1
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 2
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 3
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 4
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 5
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 6
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 7
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 8
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 9
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 10
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 11
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 12
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 13
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 14
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 15
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 16
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 17
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 18
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 19
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 20
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 21
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 22
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 23
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 24
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 25
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 26
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 27
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 28
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 29
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 30
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 31
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 32
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 33
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 34
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 35
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 36
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 37
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 38
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 39
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 40
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 41
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 42
Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Recursul in Anulare in Fata Curtii Europene de Justitie.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

PREZENTARE Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în...

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Rolul si Locul Dreptului European in Sistemul de Drept al Statelor Membre. Cazul Romaniei

Capitolul I. Dreptul european în raport cu dreptul statelor membre Noţiunea dreptului european implică cunoaşterea determinărilor, evoluţiilor...

Dreptul de Azil

DREPTUL DE AZIL I.Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene I.i Scurt istoric Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)...

Cooperarea Polițienească pe Plan European în Domeniul Prevenirii și Combaterii Criminalității Transfrontaliere

1.Notiuni introductive Problema criminalităţii transfrontaliere, care s-a dezvoltat esenţial ca urmare a globalizării pieţelor, legale şi...

Regulile aplicabilității dreptului UE în raport cu dreptul intern al statelor membre

INTRODUCERE Comunitatea Europeană a instituit o ordine de drept autonomă, care este expresia unei conştiinţe deosebite a valorilor, impregnate de...

Curtea Europeana de Justitie si Actiuni Introduse in Fata Ei

INTRODUCERE Europa nu este decât o vointa comuna a celor care traiesc în ea, printr-o vocatie comuna&Unitatea europeana sta în spiritul...

Te-ar putea interesa și

Concurenta Neloiala - Exemple Celebre

1. Cazul: Volkswagen AG/Commission, soluţie dată de TPI, 3 decembrie 2003 Situaţia de fapt Firma producătoare de automobile Volkswagen a...

Curtea Europeană de Justiție

CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE 1.Sistemul institutional al Uniunii Europene 1.1. Prezentare generala Uniunea Europeana a fost si ramâne una dintre...

Drepturile Omului

I. Delimitari conceptuale privind drepturile omului si Dreptul international al drepturilor omului 1.Delimitari conceptuale privind drepturile...

Curtea Europeana de Justitie

Unicitatea construcţiei europene se reflectă în primul rând în arhitectura instituţională. Statele acceptă să delege o parte din puterile lor...

Acțiunile directe și recursurile în fata Curții Europene de Justiție

Într-un context general, evoluţiile din ultimii ani din cadrul Uniunii Europene au făcut ca statele membre să se confrunte cu dificultăţi în cadrul...

Curtea Europeana de Justitie si Actiuni Introduse in Fata Ei

INTRODUCERE Europa nu este decât o vointa comuna a celor care traiesc în ea, printr-o vocatie comuna&Unitatea europeana sta în spiritul...

Curtea Europeana de Justitie

Notiune Curtea de justitie a Comunitatilor Europene, numita pe scurt si Curtea Europeana de Justitie (CEJ) îsi are sediul la Luxemburg si este...

Sistemul Institutional Comunitar - Institutiile de Baza

1. PARLAMENTUL EUROPEAN este unica Adunare Europeana aleasa prin sufragiu universal . Prima comunitate CECO ( Comunitatea europeana a carbunelui...

Ai nevoie de altceva?