Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 28421
Mărime: 128.29KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pușcaș Victor
ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ DE PE LÎNGĂ PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA DIRECŢIA ADMINISTRARE PUBLICĂ Catedra Ştiinţe Juridice Specialitatea Drept Constituţional şi Administrativ

Cuprins

Introducere.3

Capitolul I. Serviciului Public  Concept, Noţiune şi Reglementare.8

1.1.Caracteristica generală a Serviciului Public, scurt istoric.8

1.1.1. Definirea şi necesitatea serviciului public.12

1.1.2. Obiectul serviciului public.15

1.1.3. Definirea funcţiei publice şi a funcţionarului public.17

1.2. Principiile şi izvoarele juridice ale serviciului public.22

Capitolul II. Funcţia publică şi Funcţionarul public.29

2.1. Instituirea şi clasificarea funcţiei publice.29

2.1.1.Temeiurile juridice de apariţie şi încetare a raporturilor de serviciu.35

2.1.2.Modalităţi de ocupare a funcţiilor publice.38

2.1.3.Retribuirea muncii şi garanţiile sociale ale funcţionarilor publici.41

2.2. Restricţii şi Exigenţe faţă de funcţionarii publici.46

2.2.1. Perioada de probă. Jurămîntul.50

2.2.2. Măsuri de stimulare.51

2.3. Resursele umane în serviciul public.53

2.3.1. Politica de personal.54

2.3.2. Direcţiile politicii resurselor umane.56

Capitolul III. Statutul juridic al funcţionarului public.60

3.1. Drepturile şi obligaţiile funcţionarului public.61

3.1.1. Perfecţionarea şi evaluarea; avansarea funcţionarului public.66

3.1.2. Deontologia funcţionarului public.72

3.2. Răspunderea juridică a funcţionarului public.74

3.2.1. Răspunderea disciplinară.75

3.2.2 Răspunderea patrimonială.78

3.2.3. Răspunderea contravenţională.80

3.2.4. Răspunderea penală.82

Concluzii şi propuneri.84

Bibliografie.87

Extras din document

Introducere

Despre state moderne şi drept modern se vorbeşte odată cu procesul politic de constituire şi consolidare a statelor naţionale europene, încheiat în linii mari în secolul al XIX-lea, proces însoţit de marile codificări efectuate în diferite domenii.

Sfîrşitul secolului al XX-lea a fost extrem de dinamic şi furtunos pentru ţările Europei Centrale şi de Est. La finele anilor ’80 – începutul anilor ’90, o dată cu destrămarea URSS şi a sistemului mondial de state socialiste, a fost puternic marcat şi destinul Republicii Moldova. Destrămarea sistemului administrativ de comandă, criza generală a puterii, manifestarea unor noi forme de proprietate au pus pe ordinea de zi problema creării unui nou stat, modern. Chiar de la declaraţia de independenţă a Republicii Moldova (august 1991) şi pînă în prezent sînt depuse eforturi pentru reformarea serviciului public, însă aceste încercări au fost diminuate de lipsa unei viziuni complexe asupra obiectivelor pe termen lung, de instabilitatea politică şi administrativă a puterii centrale. Deşi au avut loc mai multe încercări de reformare a serviciului public, metodele centraliste au prevalat în furnizarea de servicii publice, iar schimbările au fost mult mai lente şi episodice.

O semnificaţie deosebită în această ordine de idei o are Legea nr. 443-XIII din 4 mai 1995 cu privire la serviciul public. Ea stabileşte bazele legale ce ţin de organizarea serviciului public în Republica Moldova şi bazele statutului juridic al funcţionarilor publici. Astfel, în ţara noastră a fost creat serviciul public.

În prezent comunitatea internaţională şi majoritatea statelor care o compun trăiesc într-un sistem de condiţii şi factori, surse şi resurse de dezvoltare complet noi. În aceste circumstanţe, creşte considerabil rolul funcţionării serviciului public şi al funcţionarilor publici, impunîndu-se cu insistenţă adaptarea sistemului la standardele europene.

Actualitatea temei cercetate este determinată de necesitatea perfecţionării legislaţiei şi a instrumentelor juridice în general, în contextul preluării celor mai eficiente direcţii de reglementare a acesteea din specificul aplicării ei în ţările dezvoltate. Se impune necesitatea şi inevitabilitatea luării unor măsuri privind modificarea esenţei serviciului public(care cred că vor fi luate prin proiectul de lege ce urmează a fi adoptat), a misiunii sale în societate şi supunerii acestuia nevoilor cetăţenilor. Metodele actuale ale administrării de stat, nivelul pregătirii funcţionarilor publici s-au dovedit a fi în discordanţă apreciabilă cu caracterul şi dinamica elaborării şi realizării unor decizii adecvate nevoilor actuale ale ţării. De asemenea, este insuficient definit locul şi rolul serviciului public în societate; Cetăţenii văd în aparatul administrării de stat un ”lanţ” al birocraţilor şi persoanelor mituite. Corupţia a devenit o sursă a multora dintre nenorocirile noastre, manifestările acesteia au subminat serios autoritatea ţării în ochii comunităţii internaţionale;

Cele spuse ne oferă temeiul să concluzionăm că fundamentul şi principalele direcţii a serviciului public din Republica Moldova trebuie să se materializeze într-o concepţie modernă a evoluţiei serviciului în discuţie. Anume în aceasta şi rezidă esenţa şi actualitatea temei pentru care am optat.

Scopul şi sarcina lucrării rezidă în analiza complexă a serviciului public din perspectiva studierii unitare a aspectelor juridice, teoretice şi practice ale naturii şi esenţei serviciului public din Republica Moldova, a concepţiei actuale sub aspectul evolutiv; analiza comparativă a legislaţiei Republicii Moldova cu alte ţări europene, precum şi a practicii judiciare naţionale şi internaţionale de reglementare a raporturilor de serviciu şi înaintarea propunerilor pentru perfecţionarea serviciului public. Acest scop impune un şir de sarcini:

- Cercetarea abordării teoretice cu privire la evoluţia serviciului public şi faza de implementare în practică;

- Studierea experienţei internaţionale în domeniul utilizării;

- Studierea legislaţiei şi a necesităţilor de modificare;

- Cercetarea şi analiza practicii judiciare în Republica Moldova şi impactul ei asupra cetăţenilor;

- Sintetizarea particularităţilor politicii de stat a cadrelor şi a organizării serviciului public;

- punerea în evidenţă şi explicarea stării actuale a lucrurilor din serviciul public al Republicii Moldova;

- definirea corelaţiei între noţiunile de „serviciu public” şi „administrare publică”,

- revelarea bazelor juridice şi organizaţionale ale administrării serviciului public din Republica Moldova, a problemelor statutului juridic al funcţionarului public, a noţiunii de „funcţie publică”, a conţinutului şi statutului ei juridic, şi nu în ultimul rind formele de răspundere a funcţionarului public;

- examinarea strategiei de formare a politicii de cadre în sistemul administraţiei de stat şi definirea direcţiei principale a politicii de cadre şi a muncii cu personalul în acest domeniu;

- elaborarea concluziilor şi recomandărilor privind eficientizarea concepţiei

dezvoltării serviciului public în Republica Moldova.

Preview document

Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 1
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 2
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 3
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 4
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 5
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 6
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 7
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 8
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 9
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 10
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 11
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 12
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 13
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 14
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 15
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 16
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 17
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 18
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 19
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 20
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 21
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 22
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 23
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 24
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 25
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 26
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 27
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 28
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 29
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 30
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 31
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 32
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 33
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 34
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 35
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 36
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 37
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 38
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 39
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 40
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 41
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 42
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 43
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 44
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 45
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 46
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 47
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 48
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 49
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 50
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 51
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 52
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 53
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 54
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 55
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 56
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 57
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 58
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 59
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 60
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 61
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 62
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 63
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 64
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 65
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 66
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 67
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 68
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 69
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 70
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 71
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 72
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 73
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 74
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 75
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 76
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 77
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 78
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 79
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 80
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 81
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 82
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 83
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 84
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 85
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 86
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 87
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 88
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 89
Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Reglementarea administrativ-juridica a serviciului public in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN 1.1 Fundamentarea noţiunilor În cadrul...

Statutul funcționarului public în Republica Moldova

Introducere Prin Constituţia din 1994, Republica Moldova a fost definită ca stat de drept. Una din sarcinile primordiale ale noului stat a fost...

Statutul funcționarului public - accesul la funcția publică - numirea și promovarea funcționarilor publici

NOȚIUNI INTRODUCTIVE – FUNCȚIA PUBLICĂ ȘI FUNCȚIONARUL PUBLIC Noțiunea de ”funcție publică”, tradițional, s-a impus ca o noțiune fundamentală a...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Servicii Publice Locale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Sectorul serviciilor publice locale din Republica Moldova a suferit în ultimii 18 ani transformări importante,...

Actul Administrativ in Republica Moldova

INTRODUCERE Activitatea organelor administraţiei publice este realizată prin acte administrative, a căror calitate determină eficienţa întregului...

Coruptia si Formele Ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Competenta Administratiei Publice

INTRODUCERE Actualitatea temei. Eficienţa oricărei administraţii publice aflate în slujba cetăţenilor, este determinată de calitatea profesională...

Primarul

INTRODUCERE Administraţia publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, jucînd un rol – cheie în dezvoltarea...

Descentralizarea Administrativă

Capitolul I. Concepte teoretice privind descentralizarea administrativa §1 Centralizarea si descentralizarea în administratia publica  notiuni...

Parteneriat Social in Sfera Relatiilor de Munca

INTRODUCERE Într-un sens foarte larg, parteneriatul social poate fi înţeles şi definit ca o colaborare între patronat şi sindicate, în scopul...

Ai nevoie de altceva?