Reglementări ale Concurenței în Spațiul European

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 28187
Mărime: 434.72KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionel Bostan
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ PROGRAMUL DE STUDII: MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAŢIE EUROPEANĂ

Cuprins

SUMMARY 2

CAPITOLUL I: CONCEPTE ECONOMICE PRIVIND CONCURENŢA 5

1.1 Concurenţa - trăsătură esenţială a economiei de piaţă 5

1.2 Istoria apariţiei în plan economic a concurenţei 6

1.3 Funcţiile concurenţei 7

1.4 Tipuri de concurenţă 8

1.5 Concurenţa şi preţurile 10

1.6 Structura pieţei şi tipurile de piaţă 10

1.7 Mecanismul concurenţei 12

CAPITOLUL II: CADRUL NORMATIV APLICABIL CONCURENŢEI ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 15

2.1 Reglementări privind concurenţa în economia naţională 15

2.1.1 Sediul reglementărilor naţionale privind concurenţa 15

2.1.2 Reglementări privind liberalizarea pieţelor 18

2.1.3 Reglementări privind practicile anticoncurenţiale 19

2.1.4 Reglementări privind abuzul de poziţie dominantă 20

2.1.5 Reglementări privind controlul fuziunilor 21

2.1.6 Reglementări privind ajutoarele de stat 22

2.1.7 Reglementări privind concurenţa neloială 23

2.1.8 Autorităţi naţionale abilitate în aplicarea legislaţiei în domeniul concurenţei 25

2.2 Reglementări ale concurenţei în spaţiul european 26

2.2.1 Sediul reglementărilor europene privind concurenţa 26

2.2.2 Reglementări privind liberalizarea pieţelor 27

2.2.3 Reglementări privind practicile anticoncurenţiale 28

2.2.4 Reglementări privind abuzul de poziţie dominantă 29

2.2.5 Reglementări privind controlul fuziunilor 31

2.2.6 Reglementări privind ajutoarele de stat 31

2.2.7 Reglementări privind concurenţa neloială 33

2.2.8 Autorităţi comunitare abilitate în aplicarea legislaţiei în domeniul concurenţei 34

CAPITOLUL III: STUDIU DE CAZ: SISTEME DE APLICARE A AMENZILOR ÎN MATERIE DE CONCURENŢĂ - CAUZA C-76/06 P, BRITANNIA ALLOYS & CHEMICALS LTD 38

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 46

BIBLIOGRAFIE 48

ANEXE 50

Extras din document

SUMMARY

A real competition is the heart of a functional market economy that has been created, thus, a suitable framework for the development of innovation and, by the way of consequence, the diversification of goods and services offered by operators and raising their quality.

The European community attaches great importance to competition policy at Community level; the legislation has been modernized, with effect from the 1st of May 2004, so as to respond to new approaches and challenges. Enforcing the laws is another priority, and the purpose of hardened policy sanctioning and legal instruments has been created to ensure the effective implementation of competition principles.

In Romanian law, prior to the adoption of the Law of competition, there was another legal instrument to transpose into a rigorous Community principles laid down in article 101 and article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, relating to anticompetitive practices. The Law of competition no. 21 of 1996, with subsequent amendments and additions, is the general act governing the field of competition, as a guarantee of knowledge and respect for the rules in the development and strengthening of a market economy.

Taking account of developments in national legislation in this area, as well as its adaptation to Community rules, this work aims to provide an overview of the rules of competition, in the light of the provisions of the Law of competition no. 21 of 1996, the Law on unfair competition no. 11 of 1999, the Emergency Ordinance no. 117 of 2006 on the national procedures in the field of State aid. Alike, were considered the primary and secondary Community law and the jurisprudence of the European Court of Justice.

The paper strives to put light on all these issues and rules of secondary legislation, prepared in accordance with the law of competition; the competition authority in Romania is fully harmonised with the community legislation. This is the reason why the work is named „The rules of competition in the european area.”

In view of the finality of the modern practice of legal provisions in the competition, in carrying out this work I brought in attention cases in which the competition authority has made its applicability, being revealed and solutions given by the competent court in proceedings for judicial review over administrative acts issued by the competition.

Without requiring that all issues of interest have been clarified, I consider that the work can be a useful tool for the practitioners of law, involved in cases of competition or interested in this field, as well as for any professional who wants to know better the mechanisms of a functional market economy and its benefits for the citizen, as a last resort, in his capacity as a consumer.

The competition is a determining phenomenon, essential in the success or failure of companies. It determines the opportunity of those activities of a firm which can contribute to its performance, such as innovation, a uniform culture or judicious implementation.

It is established that the man, when is born or dies, he will try to adapt to the natural environment and social lives, which means that he will need to know what does the competition. First, he will compete with himself, in order to overcome the limits and in order to be in a favourable position in society. Then, he will have to compete with other competitors, printing certain skills, which will allow him to be in a wining position. If we refer to the economic sphere, an economist will have to be reported regularly to the other competitors in the market. Of course, there will be no hazard that will cause this position occupied within a market, but all the resources and skills available to an economist will be useful in the fight to gain a dominant position on the market.

Approving and implementing regulations that maintain or develop barriers to free market competition or that favour the anticompetitive conduct of undertakings have a particularly detrimental effect on economic development and consumer welfare.

PARTEA I

STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII PE PLAN NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL

CAPITOLUL I: CONCEPTE ECONOMICE PRIVIND CONCURENŢA

1.1 Concurenţa - trăsătură esenţială a economiei de piaţă

În literatura economică , concurenţa este privită ca o „confruntare dintre agenţii economici cu activităţi similare sau asemănătoare, exercitate în domeniile pieţei, pentru câştigarea şi conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei întreprinderi” .

De asemenea, unii autori din literatura de specialitate, consideră concurenţa o luptă adesea acerbă între agenţii economici , care exercită aceeaşi activitate sau o activitate similară pentru dobândirea, menţinerea şi extinderea clientelei .

Lupta trebuie să se desfăşoare liber, într-un cadru legal adecvat, limitată numai de „înţelegerile ilicite” şi „practicile anticoncurenţiale care perturbă jocul ofertei şi cererii” şi care trebuie sancţionate prompt.

Concurenţa este privită şi ca „situaţie de referinţă în cadrul căreia are loc o confruntare liberă, completă şi veridică între toţi agenţii economici atât la nivelul ofertei, cât şi al cererii de bunuri şi servicii, de bunuri de producţie şi de capitaluri” .

Concurenţa desfăşurată în limitele legii nu poate avea decât un efect benefic pe piaţă pentru că scopul urmărit de întreprinderile concurente este obţinererea unui profit cât mai mare ce nu poate fi realizat decât prin conservarea propriei clientele şi câştigarea unui segment nou de clientelă. Acest lucru conduce la progres, dezvoltare tehnologică şi management eficient.

Manifestarea cererii şi ofertei se bazează pe libera iniţiativă, iar forma activă a liberei iniţiative este însăşi concurenţa. Privită din unghiul economic al societăţii actúale, concurenţa reprezintă confruntarea liberă, competiţia dintre agenţii pieţei având ca reper trei aspecte esenţiale: preţul, cantitatea şi calitatea bunurilor economice.

Această rivalitate din viaţa economică exprimă comportamentul interesat al tuturor subiecţilor în condiţiile economiei de piaţă: consumatorii care urmăresc maxima satisfacerea a nevoilor lor, în timp ce producătorii autonomi şi specializaţi vizează profitul, urmărind atragerea clienţilor.

În esenţă, concurenţa reprezintă atât o cooperare, cât şi o confruntare între agenţi economici în cadrul unei economii de piaţă, având ca ţel dobândirea unor condiţii mai bune de producţie şi vânzare, de achiziţie a bunurilor de consum şi de efectuare a operaţiunilor financiare, valutare şi băneşti. Astfel, ca exemplu, pot să afirm că un cumpărător este într-o continuă căutare pentru a găsi vânzătorii care deţin produse sau servicii la cel mai mic preţ, calitate superioară, condiţiile cele mai avantajoase de livrare a bunurilor de consum etc. La rândul lor, vânzătorii se întrec între ei pentru banii potenţialilor clienţi, pentru a atrage un număr cât mai mare de cumpărători, cu forţă economică ridicată, receptivi la preţ şi alte avantaje. Ca regulă demonstrată în practica economică este că din această competiţie ies învingători cei mai buni.

Conform dicţionarului explicativ al limbii române, concurenţa reprezintă: “o rivalitate comercială, lupta dusă cu mijloace economice între industriaşi, comercianţi, monopoluri, ţări pentru acapararea pieţei, desfacerea unor produse, clientelă şi pentru obţinerea unor câştiguri cât mai mari” . Concurenţa este competiţia dintre două sau mai multe întreprinderi care activează în cadrul unei pieţe pentru atragerea unui număr cât mai mare de clienţi în vederea atingerii unor ţintelor propuse.

Preview document

Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 1
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 2
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 3
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 4
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 5
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 6
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 7
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 8
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 9
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 10
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 11
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 12
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 13
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 14
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 15
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 16
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 17
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 18
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 19
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 20
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 21
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 22
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 23
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 24
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 25
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 26
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 27
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 28
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 29
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 30
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 31
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 32
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 33
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 34
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 35
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 36
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 37
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 38
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 39
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 40
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 41
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 42
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 43
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 44
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 45
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 46
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 47
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 48
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 49
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 50
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 51
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 52
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 53
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 54
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 55
Reglementări ale Concurenței în Spațiul European - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Reglementari ale Concurentei in Spatiul European.doc

Alții au mai descărcat și

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Abuzul de Poziție Dominantă

I. COORDONATELE JURIDICE ALE DOMINAŢIEI I.1. Prezentarea dispoziţiilor legale Normele de drept intern referitoare la abuzul de poziţie dominantă...

Practici Anticoncurentiale

Notiuni generale. Definitie. Clasificare Reprimarea practicilor anticoncurentiale este principala directie de actiune si principalul scop al...

Spațiul financiar european. sectorul bancar și sectorul asigurării

ASPECTE GENERALE Spaţiul european trebuie să permită intermediarilor profesionişti (stabilimentele de credit, societăţile de asigurări sau...

Politici de concurență

1. Notiuni introductive In sens general, prin concurenta se intelege o confruntare intre tendinte adverse, care converg spre acelasi scop. In...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Concurența și ajutorul de stat în dreptul european

Introducere Reflectarea asupra procesului integrarii europene presupune o clarificare în prealabil a conţinutului acestuia.Termenul de integrare...

Dreptul concurenței

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Sectiunea I: SCURT ISTORIC AL COMUNITATILOR EUROPENE Comunitatile europene , pentru a ajunge la forma actuala...

Te-ar putea interesa și

Integrarea României în Uniunea Europeană

Introducere La început de mileniu, procesele de globalizare şi de inovaţie tehnologică reprezintă cele două mari motoare ale evoluţiei economiei...

Dreptul Concurenței

ISTORIC AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE Comunităţile europene , pentru a ajunge la forma actuală de organizare, au parcurs mai multe etape, desfăsurate...

Politici Manageriale de Retehnologizare a Întreprinderii - Modalități de Creștere a Competitivității

INTRODUCERE În general, la început de mileniu, economia mondială se caracterizează prin confruntarea forţelor care converg, pe de o parte înspre...

Marketingul Serviciilor - SC Romtrans SA

PIAŢA SERVICIILOR – IMPORTANT CÂMP DE ACŢIUNE AL MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL. Marketingul în sectorul terţiar este un domeniu relativ nou dar în...

Dreptul Concurenței în Spațiul European

Dreptul concurenţei în spaţiul european Internationalizarea („mondializarea“) vieţii afacerilor este o puternică realitate care impun confruntarea...

Politică de protecție a consumatorului

Introducere Protectia consumatorilor se inscrie in cadrul politicilor sociale promovate de catre orice stat. Totodata, ea trebuie, datorita...

Politicile comunitare - priorități și obiective

Capitolul 1. Politicile comune ale Uniunii Europene Europa celor 15 a realizat performanţa consolidării instituţiilor sale şi, chiar, a...

Elemente de Teoria Cercetării Științifice

CAPITOLUL I. Elemente de teoria cercetării ştiinţifice I. 1. Managementul şi principiile cercetării ştiinţifice Managementul este o condiţie...

Ai nevoie de altceva?