Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 28104
Mărime: 211.10KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 6

PARTEA I – FUNDAMENTE TEORETICE 8

CAPITOLUL I. EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE ,,DREPTURI ALE OMULUI” 8

I.1.DEFINIREA CONCEPTULUI DE ,,DREPTURI ALE OMULUI” 8

I.2. CLASIFICĂRI ALE ,,DREPTURILOR OMULUI” ŞI A ,,MECANISMELOR DE GARANTARE A DREPTURILOR OMULUI” 13

I.3.DREPTURILE OMULUI ÎN SISTEMUL NAŢIUNILOR UNITE 17

I.4.DREPTURILE OMULUI ÎN SISTEMUL EUROPEAN 20

CAPITOLUL II.PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI ÎN EUROPA 23

II.1.CONSILIUL EUROPEI – GARANT AL DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR OMULUI 23

II.1A.COMISARUL DREPTURILOR OMULUI 27

II.1.B.CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI 29

II.2.SISTEMUL INSTITUŢIONAL DE CONSACRARE ŞI PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI ÎN CADRUL UNIUII EUROPENE 32

II.2.A.CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE ŞI TRATATUL PRIVIND CONSTITUŢIA EUROPEANĂ 38

II.2.B.UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI STATELE TERŢE ÎN MATERIA PROTECŢIEI DREPTURILOR OMULUI 41

CAPITOLUL III. IMPLICAREA ALTOR ORGANISM ŞI INSTITUŢII EUROPENE ÎN PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI 43

III.1.ROLUL COMISIEI EUROPENE ÎN PROTECŢIA DREPTURILOR

OMULUI 44

III.2.ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ÎN PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI 47

III.3.INSTITUŢIA OMBUDSMANULUI EUROPEAN ŞI ROLUL SĂU ÎN PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI 51

III.4.ROLUL CURŢII DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE ÎN PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI 57

III.5.ROLUL CONSILIULUI DE MINIŞTRI ÎN PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI 61

PARTEA A II-A –INFLUENŢA STANDARDELOR EUROPENE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII UNOR ORGANIZAŢII INTERNE DIN ROMÂNIA ÎN ACEST DOMENIU 63

I CAMPANIA V-DAYS – ZIDUL INDIFERENŢEI , 63

I.1.CAUZA SOCIALĂ 63

I.2.DESFĂŞURAREA PROIECTULUI 63

I.3.REZULTATELE PROIECTULUI 65

I.4.INSTITUŢII IMPLICATE.PARTENERI ÎN PROIECT 66

II.CAMPANIA CASA BLU 66

II.1.CAUZA SOCIALĂ 66

II.2.DESFĂŞURAREA PROIECTULUI 67

II.3.REZULTATELE PROIECTULUI 68

II.4.INSTITUŢII IMPLICATE.PARTENERI ÎN PROIECT 68

III. CAMPANIA V-DAYS – ACASĂ NU EŞTI LA ÎNCHISOARE 68

III.1.CAUZA SOCIALĂ 68

III.2.DESFĂŞURAREA PROIECTULUI 69

III.3.REZULTATELE PROIECTULUI 71

III.4.INSTITUŢII IMPLICATE.PARTENERI ÎN PROIECT 72

IV.CAMPANIA V-DAYS – VIOLENŢA ÎN FAMILIE DEFORMEAZĂ REALITATEA 72

IV.1.CAUZA SOCIALĂ 72

IV.2.DESFĂŞURAREA PROIECTULUI 72

IV.3.REZULTATELE PROIECTULUI 75

IV.4.INSTITUŢII IMPLICATE.PARTENERI ÎN PROIECT 76

CONCLUZII 77

BIBLIOGRAFIE 80

Extras din document

INTRODUCERE

Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai frecvent tirului încrucişat al dezbaterilor publice.

Impusă relativ recent în dreptul internaţional, tema drepturilor omului a reprezentat câmpul de exprimare a unui număr mare de teze şi orientări, de concepţii filosofice diferite despre om şi societate. Este unanim recunoscut faptul că, deşi toţi oamenii se nasc egali, nu toţi au aceleaşi posibilităţi de a-şi realiza drepturile.

Adoptarea în ultimele decenii a unui numar relativ mare de documente internaţionale şi crearea în paralel a unui mecanism internaţional de promovare a drepturilor omului a dus la o cunoaştere tot mai aprofundata a acestora de către categorii largi ale populaţiei. Totodată, documentele şi mecanismele privind realizarea drepturilor omului au fost acceptate la nivelul comunităţii internaţionale, determinând crearea unui standard minim în domeniul drepturilor omului.

În realizarea acestei lucrări mi-am propus cercetare rolului instituţiilor şi organismelor europene în protecţia drepturilor omului din mai multe considerente. Mai întâi,datorită curiozităţii de a afla maniera în care sunt organizate instituţiile şi organismele europene cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor omului precum şi a modului de funcţionare a acestora. Dorinţa de informare în ceea ce priveşte modalităţilepropriu-zise de intervenţie a acestor instituţii în scopul protecţiei drepturilor omului, a programelor desfăşurate de acestea în acest sens, atât la nivel mondial şi european cât şi la nivel naţional, precum şi rezultate acestora a reprezentat un alt considereant în alegerea acestei teme. Nu în ultimă instanţă, la baza acestei lucrări a stat dorinţa de informare cât mai profundă asupra acestui subiect, de o importanţă considerabilă pentru bunul mers al lumii moderne. În sfârşit, numeroasele cauze în care este implicată România, în faţa instanţei de la Strasbourg, relevă actualitatea problematicii drepturilor omului pentru societatea românească recent democratizată.

Lucrarea este structurată în două mari părţi – prima parte luând în consideraţie fundamentele teoretice ale temei studiate,în timp ce a doua este dedicată studierii influenţei standardelor europene în domeniul drepturilor omului asupra activităţii unor organizaţii interne din România în acest domeniu.

În primul capitol intitulat generic, Evoluţia conceptului de drepturi ale omului , va fi prezentată istoria conceptului ,,drepturile omului”, o serie de clasificări ale ,,drepturilor omului”, precum şi o prezentare succintă a acestora în cadrul sistemului Naţiunilor Unite, respectiv în cadrul sistemului European. Cel de al doilea capitol va fi dedicat Protecţiei Drepturilor Omului în Europa, fiind ilustrat modul în care Consiliul Europei reprezintă un garant al respectării drepturilor şi libertăţilor omului, fiind prezentat de asemenea sistemul instituţional de consacrare şi protecţie a Drepturilor Omului în cadrul Uniunii Europene. În cadrul ultimului capitol vor fi prezentate alte organisme şi instituţii Europene cu rol în protecţia Drepturilor Omului – Comisia Europeană, Parlamentul European, Curtea de Justiţie, Consiliul de Miniştri şi Ombudsmanului European.

Cea de a doua parte a lucrării constă în reliefarea influenţei standardelor europene în domeniul drepturilor omului asupra activităţii unor organizaţii interne din România în acest domeniu, fiind prezentate în acest sens o serie de studii de caz relevante pentru tema aleasă. Prin intermediul studiilor de caz/campaniilor prezentate vom încerca să ilustrăm modul în care instituţiile guvernamentale şi non-guvernamentale se implică în protecţia drepturilor omului la nivel naţional.

La final vom încerca să prezentăm unele concluzii generale ale acestei cercetări.

Preview document

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 1
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 2
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 3
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 4
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 5
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 6
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 7
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 8
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 9
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 10
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 11
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 12
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 13
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 14
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 15
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 16
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 17
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 18
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 19
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 20
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 21
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 22
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 23
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 24
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 25
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 26
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 27
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 28
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 29
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 30
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 31
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 32
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 33
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 34
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 35
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 36
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 37
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 38
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 39
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 40
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 41
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 42
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 43
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 44
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 45
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 46
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 47
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 48
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 49
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 50
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 51
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 52
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 53
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 54
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 55
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 56
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 57
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 58
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 59
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 60
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 61
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 62
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 63
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 64
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 65
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 66
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 67
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 68
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 69
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 70
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 71
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 72
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 73
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 74
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 75
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 76
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 77
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 78
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 79
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 80
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 81
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Rolul Institutiilor si Organismelor Europene in Protectia Drepturilor Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Violența pe Stadioane

Capitolul I „Grup-Multime-Fenome de masa” Secţiunea 1 „Caracterizarea generală a mulţimilor. Clasificarea mulţimilor” Mulţimile constituie unele...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei

INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei....

Mecanisme Internaționale Regionale de Protecție și Promovare a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Curtea Europeană a Drepturilor Omului, organ jurisdicţional care, după stabilirea competenţei în cauza respectivă, decide în legătură...

Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene

Tratatul de la Maastricht din 1992, care introduce notiunea de “cetatenie europeana” formuleaza principiile libertatii, democratiei, respectarii...

Statutul Refugiaților în Europa

INTRODUCERE ”Un loc pe care să-l numim acasă” Fiecare din noi are nevoie de un loc pe care să-l numească acasă – un loc unde “aparţinem”. Dar...

Dreptul Internațional al Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Te-ar putea interesa și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional

Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai...

Terorismul în Europa

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1. SCURT ISTORIC Prima utilizare a cuvântului “terorism” datează din timpul Revoluţiei Franceze, pe atunci...

România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000

Introducere Problemele de securitate au fost o preocupare permanentă a liderilor politici și militari datorită transformărior și schimbărilor din...

Tratatul de la Lisabona

INTRODUCERE Inevitabil, tratatul de la Lisabona este un document foarte lung – peste 300 de pagini în forma sa consolidată, incluzând anexele şi...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI “Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”...

Protecția Drepturilor Omului

Omul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Repere în Construcția Europeană

1.1. Premisele apariţiei Uniunii Europene Din cele mai vechi timpuri societăţile din spaţiul geografic european au evoluat nu doar în sensul...

Ai nevoie de altceva?