Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 128 în total
Cuvinte : 53748
Mărime: 263.17KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Extras din disertație

ÎNTRODUCERE

Actualitatea temei cercetate. Într-o lume a interdependenţelor tot mai accentuate şi a globalizării, organizaţiile internationale s-au modificat multiplicat într-un timp relativ redus şi şi-au întărit tot mai mult vocea şi influenţa în contextul internaţional. În prezent, omenirea parcurge o perioadă extrem de dificilă de reaşezare politică, de reîmpărţire a sferelor de influenţă, accentuată de cea de-a doua criză economico-financiară mondială.

Transformările produse în mediul internaţional de securitate în ultimul deceniu, mai ales în ultima sa perioadă, au făcut ca toată atenţia comunităţii internaţionale să se focuseze către crearea unei viziuni care să contribuie la o consolidare a păcii şi securităţii mondiale, deci la reducerea stărilor conflictuale de orice natură, implicit, la reducerea, până la eliminare, acolo unde este posibil, a cauzelor ce le generează. Această viziune presupune, în esenţă, identificarea la scară globală a vulnerabilităţilor, a posibilelor riscuri şi ameninţări, ce ar putea conduce la apariţia unor surse de instabilitate sau agravarea unora deja existente. Ameninţarea războiului nuclear şi a conflictului

global între superputeri a fost înlocuită cu conflicte locale interstatale, conflicte între comunităţi aparţinând aceluiaşi stat, conflicte între comunităţi şi statele de care aparţin etc. Astfel de conflicte au rădăcini vechi, unele de sute de ani, când hărţile lumii şi ale regiunilor au fost trasate fără a ţine cont de aspiraţiile la autodeterminare ale unor comunităţi etnice şi religioase.Crizele şi conflictele nu reprezintă ceva nou pentru problematica contemporană. Pe de o parte, războiul tradiţional dintre state şi-a redus prezenţa pe scena internaţională, deşi el rămâne oricând posibil datorită dezvoltării permanente a mijloacelor de luptă şi formelor de organizare militară sub impactul revoluţiilor informatice şi tehnologice. Pe de altă parte, au luat amploare conflictele interne, cu obiective secesionist-teritoriale, politico-religioase şi economice. În acelaşi timp, au proliferat diferitele forme de acţiuni de pace şi s-a ajuns la „războaie teroriste” locale, regionale şi globale.

Viziunea dată presupune, în esenţă, identificarea la scară globală a vulnerabilităţilor, a posibilelor riscuri şi ameninţări ce ar putea conduce la apariţia unor surse de instabilitate sau agravarea unora deja existente. Un element important este identificarea acestora, şi ca rezultat, efectuarea unor cercetări care să permită depistarea unor instrumente necesare pentru realizarea practică a acestei viziuni, astfel încât să se obţină o stare de stabilitate solidă, la diferite niveluri (global, regional sau naţional) şi să stopeze sau să prevadă, totodată, apariţia unor surse noi.

Realităţile politicile şi economice de actualitate au adus în atenţia întregii lumi situaţii de criză profundă, cu implicaţii complexe. Avînd în vedere în primul rând criza economico-financiară care este prezentă începând cu anul 2007 şi al cărei sfârşit încă este obscur şi ambiguu, dar şi alte situaţii conflictuale precum Criza gazelor sau Războiul din Georgia. În astfel de situaţii, cel puţin din punct de vedere teoretic, pune problema identificării crizei, analizei acesteia în vederea înţelegerii ei, urmată de gestionarea crizei pentru soluţionarea ei în sensul revenirii la o stare non-conflictuală.

Evoluţia securităţii globale în ultimele decenii a confirmat faptul, că succesul acţiunilor şi stabilitatea pot fi atinse numai în rezultatul cooperării multidimensionale a comunităţii internaţionale - în primul rînd prin valorificarea dialogului într-un cadru instituţionalizat şi prin rolului decisiv pe care marile organizaţii internaţionale îl au în definirea stării de securitate mondială. Pe parcursul anilor au fost create mai multe structuri la nivel mondial şi regional, care au scopul de a proteja securitatea şi a asigura pacea în lume. Printre acestea menţionăm: Consiliul de Securitate al ONU, NATO, OSCE

Procesul dat avînd o amploare deosebită şi cu un grad de dificultate ridicat, în contextul mizelor de securitate internaţională sau regională constituie obiectul de studiu al prezentei lucrări, prin care vom încerca să delimităm câteva repere de ordin general în ceea ce priveşte conceptul de criză şi procesul eficient de gestionare a acesteia, urmând ca în partea a doua a lucrării să se efectuieze un studiu de caz asupra unei situaţii practice de criză actuală. Analizînd meritele şi limitele contribuţiei aduse în domeniu de către organizaţiile internaţionale de asigurare a păcii şi a securitaţii, care au ca scop de a preîntîmpina agresiunea şi de a înlătura pericolul de război printr-o colaborare strânsă şi permanentă cu toate statele lumii, lucrarea dată încearcă să completeze tabloul de ansamblu al literaturii de drept internaţional public şi de relaţii internaţionale din ţara noastră şi să constituie un sprijin pentru cei cu preocupări şi cu studii în acest domeniu ştiinţific.

Problematica abordată în teza de masterat constituie o actualitate atât pentru societatea internaţională, în ansamblul ei, cât şi pentru cea internă. Pe lângă aceasta, o astfel de cercetare este foarte importantă pentru îmbogăţirea, actualizarea şi modernizarea practicii internaţionale de reglare a conflictelor în alte regiuni ale globului, respectiv şi în Republica Moldova. În acest sens, o actualitate deosebită o capătă problema cercetării algoritmului politic al acţiunilor internaţionale în soluţionarea conflictelor, atât în plan teoretic, cât şi cercetarea complexă a procesului de implementare al strategiilor internaţionale de soluţionare a diferitor conflicte internaţionale, în comparaţie cu procesul de reglare a conflictului transnistrean. Pornind de la această realitate, lucrarea " Implicarea organizaţiilor internaţionale in managementul conflictelor şi crizelor regionale" are ca obiect de studiu problematica atât de vastă şi complexă a subiectului abordat şi a modului în care organizaţiile internaţionale acţionează în prevenirea şi aplanarea conflictelor.

Preview document

Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 1
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 2
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 3
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 4
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 5
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 6
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 7
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 8
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 9
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 10
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 11
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 12
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 13
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 14
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 15
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 16
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 17
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 18
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 19
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 20
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 21
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 22
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 23
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 24
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 25
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 26
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 27
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 28
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 29
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 30
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 31
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 32
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 33
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 34
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 35
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 36
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 37
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 38
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 39
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 40
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 41
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 42
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 43
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 44
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 45
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 46
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 47
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 48
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 49
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 50
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 51
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 52
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 53
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 54
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 55
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 56
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 57
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 58
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 59
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 60
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 61
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 62
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 63
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 64
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 65
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 66
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 67
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 68
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 69
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 70
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 71
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 72
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 73
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 74
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 75
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 76
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 77
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 78
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 79
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 80
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 81
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 82
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 83
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 84
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 85
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 86
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 87
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 88
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 89
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 90
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 91
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 92
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 93
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 94
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 95
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 96
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 97
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 98
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 99
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 100
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 101
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 102
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 103
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 104
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 105
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 106
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 107
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 108
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 109
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 110
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 111
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 112
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 113
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 114
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 115
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 116
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 117
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 118
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 119
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 120
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 121
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 122
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 123
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 124
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 125
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 126
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 127
Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor - Pagina 128

Conținut arhivă zip

  • Rolul Organizatiilor Internationale in Managementul Crizelor.doc

Alții au mai descărcat și

Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului

INTRODUCERE Terorismul este un fenomen complex şi contradictoriu, manifestându-se încă din timpurile cele mai străvechi, prin atentate la viaţa...

Terorismul

INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor...

Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism

Violența, teroarea și frica sunt tot mai des și mai profund desiminate în conștientul oamenilor. În prezent, societatea în care trăim deși se...

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Carta Internațională a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Alegerea unei teme cum este Carta Internaţională a Drepturilor Omului mi se pare a fi firească în contextul actual, aici referindu-mă...

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Securitatea Internațională și Folosirea Forței după Încetarea Războiului Rece

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Securitatea internaţională şi folosirea forţei după încetarea războiului rece” este structuraă în...

Formele statului

INTRODUCERE În literatura juridică noţiunea de “forma de stat” a fost elaborată de mai mulţi autori care au relevat această noţiune în mai multe...

Te-ar putea interesa și

Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public

INTRODUCERE Perfecţionarea sistemului de management la nivelul instituţiei publice din România în vederea alinierii la standardele europene...

Evoluția NATO după încheierea războiului rece

Introducere Ȋn lumea contemporanǎ existǎ numeroase conflicte şi probleme nerezolvate care pun ȋn pericol securitatea internaţionalǎ. Aceastǎ...

Securitatea Internațională

1.1. Conceptul de securitate internaţională Etapa actuală se caracterizează printr-o complexitate şi o diversitate fără precedent, generate de...

Sistemul bancar din Marea Britanie

Cap.I. Caracteristici ale sistemului bancar britanic I.1. Scurt istoric Istoricul sistemului bancar englez este de un real interes, deoarece...

Teoria păcii democratice și securitatea internaționala

INTRODUCERE Lucrarea de faţă tratează pacea democratică din diferite perspective, ca teorie, evoluţie -liberalismul, scop- securitatea şi mijloace...

OSCE - organizația pentru cooperare și securitate în Europa

Scurt istoric privind Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) este o...

Premisele Sistemului de Management Public Românesc

CAPITOLUL 1. PREMISELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT PUBLIC ROMÂNESC 1.1.Noul management public Conceptul de management are semnificaţii multiple şi...

Terorism Internațional

ÎNTRODUCERE Creşterea populaţiei, procesele şi evenimentele globale, realizarea cărora nu poate fi controlat de omenire şi ameninţă existenţa...

Ai nevoie de altceva?