Toate disertatiile din domeniul Ecologie

 • Schimbarile climatice, factor de risc pentru ecosistemele raurilor montane din Judetul Arges

  Introducere Schimbările rapide din mediul înconjurător sunt cauzate de creșterea populației globului, de creșterea ratei de consum a resurselor de către societatea umană și de schimbări ale tehnologiilor și ale organizării politico-sociale. Fenomenul de încălzire globală a condus la creșterea frecvenței evenimentelor extreme, alternanța rapidă între caniculă severă/secetă accentuată și precipitații abundente/inundații fiind din ce în ce mai evidentă. Variabilitatea climatică va avea...

 • Energia eoliana - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfantul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Judetul Arges

  Introducere Schimbările climatice afectează întreaga planetă, având repercusiuni asupra întregii populații, sub aspect economic, social și ecologic. Acestea generează una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea în momentul de față, datorită efectelor dezastruoase induse de către acestea: creșterea temperaturii aerului și apei oceanelor, riscul crescut de inundații, secetă, diminuarea rezervelor de apă potabilă, riscul crescut de incendii și reducerea resurselor naturale...

 • Schimbarile climatice globale - gestionarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Arges - Vedea

  INTRODUCERE Schimbările climatice reprezintă o provocare uriașă pentru noi toți. Temperaturile cresc, regimul precipitațiilor se schimbă, ghețarii se topesc, nivelul mărilor este din ce în ce mai ridicat și fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi inundațiile și seceta, sunt tot mai frecvente. Mai mult, se așteaptă o intensificare a efectelor dramatice ale schimbărilor climatice în deceniile următoare. Oamenii exercită o influență tot mai mare asupra climei și asupra temperaturii...

 • Cercetari privind epurarea apelor uzate urbane si evaluarea riscului de mediu

  Introducere Apa este prezentă ca element determinant şi esenţial pentru existenţa umană. Nu se poate concepe o activitate umană, existenţa unei forme de viaţă sau actualul echilibru al planetei pe care trăim, fără apă. Apa este în acelaşi timp vectorul privilegiat al deşeurilor provenite din activităţile umane. După statistici recente în ţările sărace 3 din 5 persoane au acces la apa potabila, 75% dintre locuitori nu dispun de instalaţii sanitare. Astfel s-a constatat ca datorită...

 • Schimbari climatice - Studiu de caz Campia Olteniei

  1. Introducere – “Schimbări Climatice, Încălzire Globală” sau Variabilitate Naturală În realitatea secolului XXI, în goana după senzaţional şi de a fi primul care îşi dă cu părerea despre o idee, însuşindu-şi-o mai apoi, mass-media şi multiple personalităţi, din toate domeniile, inclusiv politic, mai mult sau mai puţin specializate, au fabricat sintagmele "Schimbări climatice” sau “Încălzire Globală” şi le-au însuşit mai multor perimetre locale, regionale şi la nivel global, fără a ţine...

 • Implementarea unui Sistem de Management al Mediului intr-o Unitate din Domeniul Monitorizarii Calitatii Aerului si Gradul de Poluare in Zona Turnu Magurele

  Introducere Regiunea a cărei stare de mediu este prezentată iîn cele ce urmeaza se află în sudul ţării, pe Valea Dunării între paralelele de 43°47' lat N 43°39' lat N şi merdianele de 24°29'->25022' long E în zona climei temperat continentale. Lucrări bibliografice cu referire strictă la sectorul Corabia-Zimnicea al Văii Dunării nu există, sunt în general lucrări cu caracter general şi complex care fac unele referi la zona analizată. Un rol insemnat în elucidarea problemelor de...

 • Impactul Asupra Mediului al Statiilor de Epurare a Apei - Studiu de Caz pentru Comuna Vinga

  INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către poluare. Nivelul de calitate foarte bună a apelor ridică standarde de calitate şi de viaţă al unei naţiuni, pentru o apă de foarte bună calitate dovedeşte modul în care această naţiune s-a comportat faţă de apă de-a lungul istoriei sale şi în acelaşi timp, o responsabilizează în prezent şi în viitor să conserve şi să protejeze calitatea apelor, prin...

 • Buna Guvernare in Gestionarea Resurselor Neregenerabile

  1. Introducere Industria extractivă non-energetică (IENE) din cadrul Uniunii Europene (UE) are o cifră de afaceri de aproximativ €316 miliarde şi a asigurat aproximativ 1,1 miloane de locuri de muncă directe. Sectorul IENE, ce cuprinde peste 16.500 companii, este dominat de întreprinderi mici şi mijlocii. În afara de contribuţia directă pe piaţa cererii de forţă de muncă şi producţie, aceste firme joaca un rol esenţial ca furnizori pentru sectoarele industriale majore din amonte, cum sunt...

 • Politici Privind Protectia Solului in Romania

  POLITICI PRIVIND PROTECŢIA SOLULUI ÎN ROMÂNIA 1. INTRODUCERE Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor. Solul reprezintă unul dintre cele mai complexe sisteme naturale ale Terrei. Este un agregat structurat de substanţe în continuă schimbare,...

 • Investigarea Masurilor de Protectie a Mediului in Carierele de Piatra din Rezervatia Naturala Muntii Macinului

  „După cum se cunoaşte, perioada contemporanã se caracterizează, printre altele, printr-o rapidă dezvoltare economică – respectiv a industriei, agriculturii, transporturilor, turismului, relaţiilor economice internaţionale etc. ceea ce a impus o folosire tot mai intensă a resurselor naturale, limitate, desigur, în timp în privinţa rezervelor exploatabile. Tocmai de aceea, cunoaşterea actualei game de resurse naturale, ca şi distribuţia acestora pe cuprinsul planetei şi, totodată, interpretarea...

 • Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajari Hidrotehnice

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria omenirii. Chiar Biblia face referire de mai multe ori la acest circuit, în special în legătură cu potopul. Următorul citat este tradus din textul sanscrit al cărţii indiene Manusmrti, carte cu o origine de cel puţin 2500-3000 de ani: “Apa se ridică la cer sub formă de vapori; din cer coboară sub formă de ploaie, din ploaie se nasc plantele, şi din...

 • Auditul Contului de Executie Bugetara la Primaria Bucerdea Granoasa

  Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat legislaţia specifică auditului institu’iilor publice, am studiat actele normative, am consultat documentele emanate de la diferite instituţii ale căror preocupări vizează în sfera auditului bancar : CAFR, Institutul auditorilor interni( IIA). Am avut ocazia de a-mi realiza lucrearea de didertaţie într-o instituţie publică, mai exact la Primăria...

 • Aspecte Metodologice si Practice ale Evaluarii Impactului Antropic a SC Antibiotice SA – Iasi asupra Mediului

  INTRODUCERE Această lucrare se doreşte a fi o afirmare a motivaţiilor ce au stat la baza alegerii acestei teme, cât şi o transpunere a activităţilor desfăşurate în cadrul societăţii SC. ANTIBIOTICE SA. Temeiul de bază al opţiunii de abordare a acestei problematici rezidă în intenţia realizării unui studiu aprofundat asupra evaluării impactului produs de SC. ANTIBIOTICE SA. asupra calităţii mediului şi asupra biodiversităţii. Evaluarea impactului asupra mediului este un proces conform cu...

 • Eticheta Ecologica Europeana

  CAPITOLUL I ETICHETA ECOLOGICǍ EUROPEANǍ Eticheta ecologică este un simbol grafic, şi /sau un text descriptiv aplicat pe produs sau ambalaj, într-o broşură sau alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă informaţiile necesare cu privire la criteriile ecologice ale produselor oferite pe piata. Eticheta ecologica europeana (Floarea Europeana), creata de Comisia Europeanǎ in 1992, este o schema unicǎ de certificare pentru a ajuta consumatorii sǎ distinga produsele/serviciile...

 • Modalitati de Optimizare a Educatiei Ecologice Formale in Invatamantul Preuniversitar

  Introducere Dezechilibrul ecologic existent la scară globală generalizează îngrijorarea omenirii şi motivează creşterea cererii de educaţie ecologică. Sănătatea planetei depinde de atitudinea fiecărui cetăţean faţă de ecosistemul cu care interacţionează. De aceea, educaţia ecologică trebuie să devină o preocupare coerentă şi permanentă a tuturor cadrelor didactice. Un obiectiv extrem de important pentru viitorul omenirii este acela de a asigura îmbunătăţirea constantă a calităţii vieţii...