Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 15006
Mărime: 303.91KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Angheluta Vadineanu
teza de dizertatie 2006 Universitatea Bucuresti - Facultatea de Biologie

Extras din document

Introducere

Dezechilibrul ecologic existent la scară globală generalizează îngrijorarea omenirii şi motivează creşterea cererii de educaţie ecologică. Sănătatea planetei depinde de atitudinea fiecărui cetăţean faţă de ecosistemul cu care interacţionează. De aceea, educaţia ecologică trebuie să devină o preocupare coerentă şi permanentă a tuturor cadrelor didactice.

Un obiectiv extrem de important pentru viitorul omenirii este acela de a asigura îmbunătăţirea constantă a calităţii vieţii pentru această generaţie şi pentru cele viitoare, în aşa fel încât să fie respectată moştenirea noastră comună – planeta pe care trăim. Pentru a îndeplini acest obiectiv trebuie să învăţăm constant – despre noi, despre potenţialul nostru, despre limitele noastre, despre relaţionarea cu ceilalţi şi cu mediul în care trăim. Educaţia ecologică pentru o dezvoltare durabilă reprezintă o îndatorire pe viaţă care se constituie într-o provocare pentru indivizi, instituţii şi societate să vadă ziua de mâine ca pe o zi ce aparţine tuturor sau nu va aparţine nimănui.

Realităţile demostrează că „analfabetismul ecologic” conduce la ignorarea problemelor deosebit de complexe ale protecţiei mediului sau chiar la manifestarea unui comportament ostil, iresponsabil faţă de mediu, cu efecte din ce în ce mai grave asupra stării acestuia (Arhip A., 1996). Mai mult, se admite că marile probleme cu care se confruntă naţiunile în materie de mediu sunt provocate nu numai de proasta gestiune a ecosistemelor şi resurselor naturale, ci şi de acţiunea desfăşurată pe baza unor decizii eronate adoptate la nivel local, regional sau internaţional, de aplicare necorespunzătoare a regulamentelor şi instrucţiunilor existente, care la rândul lor se datorează ignoranţei sau lipsei de informaţii exacte, lipsei unei educaţii solide şi a formării adecvate.

Atitudinea elevului faţă de natură se formează şi se afirmă în strânsă legătură cu cunoştinţele ecologice teoretice pe care acesta le posedă, cu convingerile, semnificaţia morală şi estetică, dar şi cu activitatea practică în raport cu mediul.

Astfel, apare necesitatea constituirii şi dezvoltării unei culturi ecologice a omului contemporan, înţeleasă ca un ansamblu coerent de informaţii adecvate, capabile să determine convingeri şi atitudini constructive, responsabile, faţă de protecţia, conservarea şi ameliorarea mediului ambiant (Arhip A., 1996).

Educaţia ecologică este un proces ce necesită timp pentru dezvoltarea atitudinilor, priceperilor şi deprinderilor care să creeze un comportament ecologic al cetăţenilor, deoarece populaţia nu poate să-şi dezvolte un comportament adecvat atâta vreme cât nu înţelege problemele de mediu prin prisma conştientizării efectelor ulterioare ale acţiunilor lor.

Educaţia ecologică presupune o formare pertinentă, dar şi o conştientizare a indivizilor de toate vârstele, la toate nivelurile, în cadrul şcolar şi extraşcolar, faţă de starea mediului şi problemele sale, astfel încât să creeze convingeri şi atitudini comportamentale favorabile soluţionării sau diminuării acestor probleme şi evitării apariţiei altora noi.

Normele de etică ecologică implementate prin modalităţile de educaţie formală, informală şi nonformală, prin care populaţia devine conştientă de acţiunile ei şi participă activ la actul decizional, pot fi considerate în contextul unei educaţii ecologice pentru o dezvoltare durabilă.

Educaţia ecologică constituie o componentă esenţială a efortului întreprins de diferite ţări pentru a da educaţiei o mai mare eficienţă. Acest scop va fi atins pe deplin numai în măsura în care mijloacele necesare implicării educaţiei ecologice vor fi clar incluse în politicile şi în planificarea generală a educaţiei. Adoptând o formulare holistă, fondată pe o înţelegere larg interdisciplinară, educaţia ecologică creează o viziune de ansamblu conformă realităţii raportului dintre capitalul natural şi sistemul socio-economic.

O educaţie ecologică va ajuta la înţelegerea şi conştientizarea faptului că în natură există legi inexorabile, că omul poate gospodări planeta numai cunoscând-o în intregime şi folosindu-i legile, pe cele imuabile şi pe cele trecătoare (Săhleanu V.,1989).

Capitolul I

Educaţia ecologică formală şi importanţa ei pentru dezvotarea durabilă

1. Definiţia, formele şi obiectivele educaţiei ecologice

Educaţia ecologică este procesul prin care sunt recunoscute valori şi clarificate concepte pentru a se putea dezvolta abilităţi şi atitudini necesare înţelegerii şi aprecierii relaţiilor dintre om, cultura din care face parte şi mediul biofizic. Educaţia ecologică include şi exersarea luării de decizii şi formularea unui cod propriu de conduită privind calitatea mediului. În declaraţia adoptată în cadrul Conferinţei de la Tbilisi (1977) se afirma că educaţia ecologică ar trebui să „încurajeze iniţiativa, spiritul de responsabilitate şi dedicaţie pentru edificarea unui viitor mai bun”.

Obiectivele educaţiei ecologice pot fi astfel descrise în termenii extinderii şi conştientizării, formării unei baze de cunoştinţe, de atitudini, dezvoltării de abilităţi şi participării active în procesele de indentificare şi rezolvare a problemelor. Totodată educaţia ecologică necesită un proces permanent de pregătire şi transfer de cunoştinţe ce implică observarea relaţiilor economice, sociale şi culturale dintre comunităţile umane şi mediu. Problema fundamentală pe care o abordează această formă de educaţie este legată de faptul că oamenii trebuie să înţeleagă că sunt responsabili pentru calitatea propriilor vieţi. Aşadar, educaţia ecologică constituie un proces educaţional esenţial, contând foarte mult cine o realizează şi unde se realizează.

Preview document

Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 1
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 2
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 3
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 4
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 5
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 6
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 7
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 8
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 9
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 10
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 11
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 12
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 13
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 14
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 15
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 16
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 17
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 18
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 19
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 20
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 21
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 22
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 23
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 24
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 25
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 26
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 27
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 28
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 29
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 30
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 31
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 32
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 33
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 34
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 35
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 36
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 37
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 38
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 39
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 40
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 41
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 42
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 43
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 44
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 45
Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de Optimizare a Educatiei Ecologice Formale in Invatamantul Preuniversitar.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Durabila - Strategii - Politici de Mediu

Introducere Economia mediului constituie, in principal, o parte centrala a teoriei economice, iar dilema umanitatii, in prezent, este cum sa se...

Actiuni Intreprinse pe Plan Mondial pentru Realizarea Echilibrului Ecologic si al Unei Dezvoltari Durabile

CAPITOLUL I: Ce este stiinta mediului - Probleme - solutii. PRINCIPII ECOLOGICE 1. STRUCTURA ECOSISTEMELOR. Ecologia ca ramura sinbiologica de...

Proiecte de Educatie Ecologica in Judetul Bistrita Nasaud

INTRODUCERE De ce se pune accent pe educaţie de mediu? Pentru că, în prezent, mai mult de 5.3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu...

Echilibrul Ecologic si Efectele Majore ale Poluarii Mediului

ARGUMENT Mediul înconjurător este constituit din totalitatea factorilor naturali şi a celor creaţi prijn activitatea umană, care în strânsă...

Poluarea Mediului si Sanatatea Umana

POLUAREA MEDIULUI SI SANATATEA UMANA In cadrul interrelatiilor intre om si mediul sau ambiant, acesta din urma exercita asupra omului influente...

Degradarea Mediului

A.Degradarea mediului  proces real. B.Aplicatii prin care elevii sunt familiarizati cu problematica protectiei naturii A.Degradarea mediului ...

Problematica Poluarii

Prioritatile de mediu cu care se confrunta indistria anorganica o reprezinta emisiile de dioxid de azot care rezulta in timpul procesului de...

Deteriorarea și Protecția Mediului

Protecţia mediului trebuie abordată în strânsă legătură cu ecologia, care are ca obiect de studiu relaţiile de interacţiune dintre materia vie şi...

Ai nevoie de altceva?