Politici Privind Protecția Solului în România

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 19667
Mărime: 1.88MB (arhivat)
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. 1. Introducere 3
 2. 2. Resursele de sol ale României 5
 3. 2.1. Starea solului 5
 4. 2.1.1. Diversitatea tipurilor de soluri 5
 5. 2.2. Fondul funciar 6
 6. 2.2.1. Repartiţia fondului funciar pe categorii de folosinţă 6
 7. 2.2.2. Calitatea solurilor 8
 8. 2.2.2.1. Repartiţia solurilor pe clase de calitate 8
 9. 2.2.2.2. Suprafaţa terenurilor agricole afectate de diverşi factori limitativi ai solului 9
 10. 2.3. Principalele procese de degradare a solului 12
 11. 2.3.1. Compactarea 12
 12. 2.3.2. Eroziunea 14
 13. 2.3.3. Salinizarea 17
 14. 2.3.4. Scăderea conţinutului de materie organică din sol 19
 15. 2.3.5. Contaminarea 22
 16. 3. Politici comunitare privind protecţia solului 26
 17. 3.1. Sinergia cu alte politici comunitare 28
 18. 3.1.1. Schimbările climatice 28
 19. 3.1.2. Agricultura 29
 20. 3.1.3. Biodiversitatea 30
 21. 3.1.4. Deşertificarea şi formarea stepelor 30
 22. 4. Instrumente de aplicare a politicii de mediu 32
 23. 4.1. Instrumentele legislative 32
 24. 4.1.1. Legislaţie comunitară specifică protecţiei solului 32
 25. 4.1.2. Propunere legislativă. Directiva cadru pentru sol 33
 26. 4.1.3. Regimul juridic al protecţiei solului şi subsolului în România 35
 27. 4.2. Instrumentele tehnice 43
 28. 4.2.1. Standarde şi limite de emisii 43
 29. 4.2.2. Cele mai bune tehnologii disponibile (BAT) 46
 30. 4.2.3. Reţelele de măsură şi control a poluării solului 48
 31. 4.3. Instrumente economice 51
 32. 4.3.1 Instrumente economice de aplicare a politicii pentru protecţia solului 53
 33. 4.3.2 Rolul si necesitatea instrumentelor economice 56
 34. 5. Strategia românească privind protecţia solului în contextul strategiei
 35. naţionale de protecţia mediului 57
 36. 5.1.1. Elaborarea strategiei naţionale pentru gestionarea siturilor contaminate 59
 37. 6. Instituţii cu atribuţii privind potecţia şi gestionarea solului şi subsolului 62
 38. 7. Concluzii. Propuneri 63
 39. 8. Bibliografie 67

Extras din disertație

POLITICI PRIVIND PROTECŢIA SOLULUI ÎN ROMÂNIA

1. INTRODUCERE

Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor.

Solul reprezintă unul dintre cele mai complexe sisteme naturale ale Terrei. Este un agregat structurat de substanţe în continuă schimbare, complex biologic în care pulsează continuu viaţa, datorită activităţii extraordinare a microorganismelor, este un sistem polifuncţional extrem de important, reprezentând pentru mediul înconjurător un adevărat filtru pentru protecţia apelor freatice.

Solul este în esenţă o resursă neregenerabilă în sensul că ritmul de degradare este rapid în timp ce procesele de formare şi regenerare sunt extrem de încete. Este un sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi care este vital pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor. Aceste funcţii sunt producţia de biomasă, depozitarea, filtrarea şi transformarea nutrienţilor şi apei, găzduirea bazinelor de biodiversitate, acţionând ca o platformă pentru cele mai multe dintre activităţile umane, furnizând materii prime, acţionând ca un bazin carbonifer şi ca patrimoniu geologic şi arheologic.

Ca interfaţa dintre pământ, aer si apa, solul este o resursa neregenerabilă care îndeplineşte mai multe funcţii vitale - economice, sociale, culturale şi de protecţie a mediului:

- producerea de hrană/biomasă;

- depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe;

- sursa de biodiversitate, habitate, specii şi gene;

- serveşte drept platformă/mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane;

- sursă de materii prime,

- bazin carbonifer;

- patrimoniu geologic si arheologic.

Principalele nouă procese de degradare a solului cu care se confruntă Uniunea Europeana sunt:

- eroziunea;

- degradarea materiei organice;

- contaminarea;

- salinizarea;

- compactizarea;

- pierderea biodiversităţii solului;

- scoaterea din circuitul agricol;

- alunecările de teren şi inundaţiile;

- aridizarea.

Solul nu a constituit, pâna acum, subiectul unei politici comunitare specifice de protecţie a solului. Câteva aspecte referitoare la protecţia solului se regăsesc în acquis, astfel încât diferite politici comunitare au contribuit în mod difuz la protecţia solului.

Solul este o resursă naturală de interes comun aflată sub presiunea crescândă a mediului şi trebuie protejată de drept de la degradare.

Degradarea solului şi îmbunătăţirile aduse lui au un impact major asupra celorlalte zone de interes ale Comunităţii, cum sunt protecţia apelor de suprafaţă şi a celor subterane, sănătatea populaţiei, schimbările climatice, protecţia naturii şi a biodiversităţii şi securitatea alimentară.

Spre deosebire de aer şi apă, solul este deţinut mai mult în proprietate privată în Comunitate. Nu încape îndoială faptul că este o resursă naturală de interes comun care trebuie protejată în interesul generaţiilor viitoare. Ca urmare, în interesul public, deţinătorii de teren ar trebui să ia măsuri de precauţie atunci când se presupune că modul de folosire a solului poate afecta negativ în mod semnificativ funcţiile solului.

Solul ar trebui folosit într-o manieră durabilă, care să asigure păstrarea capacităţii acestuia de a asigura serviciile ecologice, economice şi sociale, păstrând în acelaşi timp funcţiile sale active pentru nevoile generaţiilor următoare.

Alvin Toffler în „Şocul viitorului” spunea un lucru extraordinar şi anume: „Pământul nu l-am moştenit de la părinţii noştri, ci îl avem împrumutat de la copiii noştri”.

Cel mai mare agronom român al tuturor timpurilor, Gheorghe Ionescu-Şişeşti, spunea: „indiferent cui aparţine, pământul are o funcţie socială”.

Bibliografie

Commission of the European Cummunities, 2006, Proposal for a Directive for the Protection of Soil, Com(2006)232

C., Negrei, Instrumente şi metode în managementul mediului, Bucureşti, Editura Economică, 1997.

European Soil Bureau Research Report no. 9 - Soil Mapping, Monitoring and Databases in Romania (Munteanu, Dumitru, Florea, Canarache, Lacatusu, Vlad, Simota, Ciobanu and Rosu - Status of Soil Mapping, Monitoring,and Database Compilation in Romania at the beginning of the 21st century)

Gheorghe Zaman (Associated Member of the Romanian Academy President of GAER) - Strategic Milestones Of Romania’S Integration To The European Union Process Efficiency

Gheorghe Zaman, Marin Comşa, Economia României. Scenarii pe termen mediu şi lung ale dezvoltării durabile, în Anale, nr.1/2001, INCE, CIDE, Bucureşti, 2001

Camasoiu C., Jula D.,– Economia Dezvoltarii Durabile, Ed. Bren, Bucuresti, 2003;

Coord. Camelia, Cămăşoiu, Economia şi sfidarea naturii, Editura Economică, Bucureşti, 1994,

Mircea, Duţu, Principii şi instituţii fundamentale de drept comunitar al mediului, Editura Economică, Bucureşti,2005;

Vladimir Rojanschi, Florina Bran, Gheorghiţa Diaconu – Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 2002.

Preview document

Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 1
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 2
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 3
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 4
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 5
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 6
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 7
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 8
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 9
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 10
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 11
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 12
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 13
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 14
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 15
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 16
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 17
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 18
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 19
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 20
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 21
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 22
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 23
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 24
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 25
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 26
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 27
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 28
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 29
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 30
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 31
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 32
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 33
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 34
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 35
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 36
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 37
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 38
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 39
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 40
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 41
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 42
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 43
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 44
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 45
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 46
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 47
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 48
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 49
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 50
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 51
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 52
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 53
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 54
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 55
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 56
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 57
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 58
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 59
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 60
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 61
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 62
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 63
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 64
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 65
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 66
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 67
Politici Privind Protecția Solului în România - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Politici Privind Protectia Solului in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Cadrul Natural al Republicii Moldova

Preambul Republica Moldova este situata în partea de Sud – Est a Europei, vecina cu Ucraina la Est si cu România la Vest. Suprafata 33,8 mii km2,...

Gestiunea și impactul deșeurilor menajere asupra mediului înconjurător

1. Introducere Planeta noastra, Pamantul, s-a nascut in urma cu 4,6 miliarde de ani. Dar, pe vremea aceea, nu avea aspectul de azi: rocile, apa...

Buna Guvernare în Gestionarea Resurselor Neregenerabile

1. Introducere Industria extractivă non-energetică (IENE) din cadrul Uniunii Europene (UE) are o cifră de afaceri de aproximativ €316 miliarde şi...

Tehnologii Agroambientale și Calitatea Solurilor

INTRODUCERE Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează descrierea şi...

Impactul Poluării asupra Mediului Înconjurător Produs de Fabrica de Ciment Fieni

ANTECEDENTE ISTORICE La 10 martie 1914 se ia hotarârea de a se construi o fabrică de ciment la Fieni, ca principale argumente fiind sursele...

Factor de Mediu - Solul

ARGUMENT O dezvoltare economica avantajoasa se bazeaza pe principii durabile în ceea ce priveste toate componentele naturale: aerul, apa, solul,...

Managementul deșeurilor și strategia gestionării lor în cadrul societății SC Biosol Psi SRL

1. Introducere Motto: „Un nou mod de gândire e necesar daca oamenii vor să supraviețuiască”. Einstein Albert Mediul înconjurător, este...

Poluarea și poluanții mediului

I. FORMELE POLUARII Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau...

Te-ar putea interesa și

Studiu Asupra Lucrărilor de Reconstrucție Ecologică a Siturilor Industriale Neutilizate și Poluate

Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă...

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Județul Covasna

Agentia de Protectie a Mediului Sfantu Gheorghe este institutie publica descentralizata a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu sarcini...

Ecologia Sistemelor Antropice

Capitolul I Ecosistemele antropice in prezent si perspectiva Definire, componente si tipuri Sistemele antropizate sunt formate prin...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Clasificarea Infracțiunilor Ecologice

1. DATE GENERALE ÎN DOMENIUL DREPTULUI DE MEDIU Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 defineşte „mediul“ drept „ansamblul de condiţii şi elemente...

Politica de mediu în România

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Poziția județului Giurgiu în cadrul regiunii Sud Muntenia

Pozitia judetului Giurgiu in cadrul Regiunii Sud Muntenia Cap.1. Judetul Giurgiu – caracterizare generala 1.1. Asezarea geografica a judetului...

Ai nevoie de altceva?