Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 20411
Mărime: 15.56MB (arhivat)
Publicat de: Octav Dima
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: S.L.Dr.Ing. Emilian Moşneguţu, S.L. Dr. Ing. Mirela Panainte
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” din BACĂU FACULTATEA de INGINERIE Am atasat si prezentarea powerpoint!

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 7
 2. 1.1 Circuitul apei în natură 7
 3. 1.2 Sistemul hidrologic 8
 4. 1.3 Reţeaua hidografică 8
 5. 1.5 Bazinul hidrografic 10
 6. CAPITOLUL 2 ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE 12
 7. CAPITOLUL 3 IMPACTUL CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 13
 8. 3.1. Generalităţi privind amenajările hidrotehnice 13
 9. 3.2. Impactul asupra mediului înconjurător al construcţiilor hidrotehnice 13
 10. 3.3.Bazinele hidrografice ale României 15
 11. 3.3.1. Bazinul hidrografic al râului Prut 15
 12. 3.3.2. Bazinul hidrografic al râului Siret 17
 13. 3.3.3. Bazinul hidrografic al râului Ialomiţa 18
 14. 3.3.4. Bazinul hidrografic al râului Argeş 18
 15. 3.3.5.Bazinul hidrografic al râului Vedea 19
 16. 3.3.6. Bazinul hidrografic al râului Olt 19
 17. 3.3.7. Bazinul hidrografic al râului Jiu 20
 18. 3.3.8. Bazinul hidrografic al râului Cerna 20
 19. 3.3.9. Bazinul hidrografic al râului Timiş 21
 20. 3.3.10. Bazinul hidrografic al râului Bega 21
 21. 3.3.11. Bazinul hidrografic al râului Mureş 22
 22. 3.3.12. Bazinul hidrografic al râului Crişul Alb 22
 23. 3.3.13. Bazinul hidrografic al râului Crişul Negru 23
 24. 3.3.14. Bazinul hidrografic al râului Crişul Repede 23
 25. 3.3.15. Bazinul hidrografic al râului Barcău 24
 26. 3.3.16. Bazinul hidrografic al râului Someş 24
 27. 3.3.17. Bazinul hidrografic al râului Tisa 24
 28. 3.4.Influenţa amenajărilor asupra reliefului şi climei 25
 29. 3.5. Influenţa amenajărilor hidrotehnice asupra calităţii apelor 25
 30. CAPITOLUL 4 OPORTUNITATEA DEZVOLTĂRII UNEI CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE 27
 31. CAPITOLUL 5 STUDIU DE CAZ – AMENJAREA HIDROENERGETICĂ COSMEŞTI 32
 32. 5.1 Descrierea proiectului 32
 33. 5.2. Lucrările prevăzute în proiect pentru realizarea amenajării hidroenergetică Cosmeşti 34
 34. 5.2.1 Lac de acumulare 34
 35. 5.2.2 Baraj deversor 34
 36. 5.2.3 Centrala 37
 37. 5.2.4 Regularzizare aval 37
 38. 5.2.5 Diguri şi contracanale 38
 39. 5.2.6 Aparatură de măsură şi control 39
 40. 5.3. Instalaţii interioare de iluminat şi forţă 39
 41. 5.4. Instalaţii exteriore de iluminat 40
 42. 5.5.Instalaţii de încălzire şi ventilaţie 40
 43. 5.6. Extragerea agregatelor minerale 40
 44. 5.7.Drumuri tehnologice 40
 45. 5.8. Organizare de şantier 42
 46. 5.8.1 Organizarea de şantier centralizată 42
 47. 5.8.2 Organizarea lotului pentru dig mal drept 43
 48. 5.8.3 Organizarea lotului pentru regularizare aval 43
 49. 5.8.4 Organizarea lotului pentru baraj şi centrală 43
 50. 5.8.5 Organizarea lotului pentru dig mal stâng 43
 51. 5.8.6 Colonia Cosmeşti 44
 52. 5.9. Reamplasarea (ridicarea) staţiei de pompare Ionăşeşti 44
 53. 5.10. Defrişare 44
 54. 5.11. Alimentarea cu apă 44
 55. 5.11.1. Perioada de construcţie 44
 56. 5.11.2. Perioada de funcţionare 45
 57. 5.12. Evacuarea apelor uzate 45
 58. 5.12.1 Perioada de construcţie 45
 59. 5.13.2. Perioada de funcţionare 46
 60. 5.13 Alimentarea cu energie electrică 47
 61. 5.13.1.Perioada de construcţie 47
 62. 5.13.2. Perioada de funcţionare 48
 63. 5.14. Instalaţii de încălzire şi ventilaţie 48
 64. 5.14.1. Alimentarea cu combustibil 49
 65. CAPITOLUL 6 IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 50
 66. 6.1. Factorul de mediu apă 50
 67. 6.1.1. Impactul potenţial asupra factorului de mediu apă în perioada de construcţie 50
 68. Alimentarea cu apă tehnologiă este asigurată de 4 puţuri şi anume: 50
 69. 6.1.2. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă 51
 70. 6.2 Factorul de mediu aer 52
 71. 6.2.1 Calitatea factorului de mediu aer 52
 72. 6.2.4 Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer 55
 73. 6.3 Factorul de mediu sol 55
 74. 6.3.1 Calitatea factorului de mediu sol 55
 75. 6.3.2 Potenţiale surse de poluare a solului în perioada de construcţie 55
 76. 6.3.3 Potenţiale surse de poluare a solului în perioada de funcţionare 56
 77. 6.3.4 Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol 56
 78. 6.4 Geomorfologia 56
 79. 6.5 Geologia 56
 80. 6.6 Vegetaţia 57
 81. 6.7 Biodiversitatea 61
 82. 6.7.2 Specii de păsări identificate la deplasările în teren 61
 83. 6.7.3 Consideraţii generale asupra diversităţii 62
 84. 6.7.4 Evaluarea impactului asupra biodiversităţii 64
 85. CAPITOLUL 7 MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII DE REALIZARE A AMENAJĂRII HIDROTEHNICE COSMEŞTI 65
 86. 7.1 Descrierea metodei de monitoring 65
 87. În cadrul „obiectivului analizat” s-a decis ca toate aspectele de mediu care, în urma evaluării impactului asupra mediului, au peste 60 puncte sunt considerate aspecte semnificative de mediu. 67
 88. 7.3 Indicatori monitorizaţi 71
 89. CAPITOLUL 8 ALTERNATIVE LA PROIECTUL STUDIAT 72
 90. BIBLIOGRAFIE 74

Extras din disertație

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE

1.1 Circuitul apei în natură

Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria omenirii. Chiar Biblia face referire de mai multe ori la acest circuit, în special în legătură cu potopul. Următorul citat este tradus din textul sanscrit al cărţii indiene Manusmrti, carte cu o origine de cel puţin 2500-3000 de ani: “Apa se ridică la cer sub formă de vapori; din cer coboară sub formă de ploaie, din ploaie se nasc plantele, şi din plante, animalele” (Manusmriti - Cartea III, sloka 76).

Circuitul apei în natură (denumit uneori şi ciclul hidrologic sau ciclul apei) este procesul de circulaţie continuă a apei în cadrul hidrosferei Pământului. Acest proces este pus în mişcare de radiaţia solară şi de gravitaţie. În cursul parcurgerii acestui circuit, apa îşi schimbă starea de agregare fiind succesiv în stare solidă, lichidă sau gazoasă. Apa se mişcă dintr-un element component al circuitului în altul, de exemplu dintr-un râu într-un ocean, prin diferite procese fizice, dintre care cele mai însemnate sunt evaporaţia, transpiraţia, infiltraţia şi scurgerea, după cum putem observa în figura 1.1.. Ştiinţele care se ocupă cu studiul mişcării apei în cadrul acestui circuit sunt hidrologia şi meteorologia.

Fig. 1.1. Circuitul apei în natură.

Apa de pe Pǎmânt este stocatǎ in diferite tipuri de rezervoare: atmosferǎ, oceane, lacuri, râuri, sol, ghetari, apǎ supteranǎ şi suprafete acoperite cu zǎpadǎ.Circulatia apei prin aceste rezervoare are loc prin procese de evaporare, condensare, precipitare, sublimare, topire, infiltratie,transpiratie,scurgere de suprafatǎ şi scurgere subteranǎ.

1.2 Sistemul hidrologic

Sistemul hidrologic (SHL) reprezintǎ faza terestrǎ a ciclului hidrologic; este considerat un sistem închis, în care diferenta dintre volumele de apǎ intrate şi ieşite dintr-un spatiu hidrografic reprezintǎ volumul de apǎ acumulat în acesta.

Intrarile in sistemul hidrologic, reprezentate fizic prin precipitatia totala Pt, sunt date de suma precipitatiilor sub forrna de ploaie (Pp), de zapada (Pz), apa rezultata din condensarea vaporilor la suprafata solului (Pc) si precipitatia sub forrna de grindina (Pg).

1.3 Reţeaua hidografică

Reţeaua hidrograficǎ (RH) este reprezentatǎ de totalitatea cǎilor de concentrare a curenţilor de apǎ de suprafatǎ într- un bazin dat. Este una dintre caracteristicile cele mai importante ale bazinului. Se defineşte ca fiind ansamblul cursurilor de apǎ naturale sau artificiale, permanente sau temporare, care participǎ la curgere.

Reţeaua temporarǎ (periodicǎ) este alcǎtuitǎ din totalitatea vǎilor, vâlcelelor, torentilor, râpelor, şanturilor prin care se scurg apele dupǎ ploi sau topirea zǎpezilor. Forma unei reţele hidrografice este în funcţie de factorii geologici, climatici, antropici şi panta terenului.

Există doisprezece tipuri de reţele hidrografice, însă foarte cunoscute sunt doar trei şi anume: radiare, în gratii şi dentritice.

Cel mai simplu tip de reţea hidrografică se aseamănă cu coroană unui copac şi a fost numit dentritic, pornind de la cuvântul grec pentru copac. Reţelele hidrografice de tip dentritic se formează atunci când râurile tranversează o regiune în care rocile, de obicei argile, sunt de acelaşi tip, iar mişcările terestre nu au adus reliefului modificări( cum ar fi fisuri ale rocilor) care să influenţeze semnificativ direcţia de curgere a râurilor.

Cel de-al doilea tip de reţea, numit reţea în gratii, ia naştere în zonele cu pante abrupte. Acestea sunt caracteristice în special regiunilor cu şiruri de dealuri formate din roci tari şi separate de văi largi în care straturile de roci moi ajung la suprafaţă. Aici cursurile de apă mai mici ce curg de-a lungul văii, tind să se alăture râurilor mai mari, ce curg prin spaţiile dintre dealuri, în unghi drept. Acest tip de peisaj duce la formarea unei reţele hidrografice în gratii.

Cel de-a treilea tip de reţea hidrografică seamănă cu spiţele unei roţi, deoarece râurile curg dintr-o zonă centrală spre exterior. Datorită formei sale, această reţea e denumită reţea radiară sau concentrică.Aceste reţele iau naştere în munţii cu formă conică sau cu formă de cupolă.

Reţeaua hidrografică, pe teritoriul ţării noastre, este dispusă radial faţă de coroana muntoasă. Lungimea totală a râurilor (exceptând cursurile cu scurgere temporară) este de circa 66.000 km, densitatea medie a reţelei hidrografice fiind de 0,5 km/km2. Densitatea reţelei hidrografice prezintă zonalitate verticală, variind de la 0 km/km2 în zona de şes, până la 1,4km/km2 în zona de munte.

În limitele de 237.500 km ale teritoriului României se individualizează mai mult de 4000 de râuri care au suprafaţa bazinului de recepţie mai mare de 10 km2. Lungimea totală a acestor cursuri de apă este de peste 60.000 km. În totalitatea sa, reţeaua hidrografică a României este tributară Mării Negre prin intermediul Dunării pentru cea mai mare parte a teritoriului ţării şi direct pentru zona estică a Dobrogei. Dispoziţia concentrică a principalelor forme de relief faţă de Munţii Carpaţi face din aceştia cumpăna principală a apelor, compartimentată, datorită tectonicii, prin trei culoare importante : Someş, Mureş şi Olt, care drenează cuveta internă a bazinului Transilvaniei spre zonele exterioare ale munţilor.

Preview document

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 1
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 2
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 3
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 4
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 5
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 6
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 7
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 8
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 9
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 10
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 11
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 12
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 13
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 14
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 15
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 16
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 17
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 18
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 19
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 20
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 21
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 22
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 23
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 24
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 25
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 26
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 27
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 28
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 29
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 30
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 31
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 32
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 33
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 34
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 35
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 36
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 37
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 38
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 39
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 40
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 41
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 42
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 43
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 44
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 45
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 46
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 47
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 48
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 49
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 50
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 51
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 52
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 53
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 54
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 55
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 56
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 57
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 58
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 59
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 60
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 61
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 62
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 63
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 64
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 65
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 66
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 67
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 68
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 69
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 70
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 71
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 72
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 73
Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajari Hidrotehnice.doc
 • Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajari Hidrotehnice.ppt

Alții au mai descărcat și

Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă

MEMORIU JUSTIFICATIV Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană...

Impactul antropic asupra pădurilor din România - studiu de caz defrișările din Județul Neamț

Pădurea - aurul verde al planetei, o resursă deosebit de importantă pentru societatea umană si un ecosistem vital pentru numeroase specii vegetale...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Studiul privind folosirea apelor uzate după epurare

Introducere Prin poluare apelor inţelegem modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente stăine, numite poluanţi, ca urmare a...

Aplicația Convenției Ramsar în România

INTRODUCERE În contextul actual al prioritizarii acțiunilor de conservare a mediului înconjurător în detrimentul celor de reducere a suprafeței...

Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea

INTRODUCERE Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit...

Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică

Introducere În ţara noastră se desfăşoară în prezent acţiunea de protecţie a calităţii surselor de apă, organizată în baza legilor în vigoare....

Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad

Etapa I I.Date generale 1.1 Denumirea societăţii : S.C HIDROELECTRICA SA - SUCURSALA HIDROCENTRALE ORADEA 1.2 Amplasarea Punctul de lucru se...

Te-ar putea interesa și

Impactul amenajărilor hidrotehnice asupra mediului

Impactul produs de amenajările hidrotehnice asupra mediului reprezintă o temă complexă dezbătută atăt pe plan intern căt si internaţional. Primele...

Ai nevoie de altceva?