Toate disertatiile din domeniul Economie

 • Rata somajului

  INTRODUCERE Există mulți factori care pot cauza șomajul, dar unul dintre cei mai mari factori este lipsă de investiții private. Acest lucru este cauzat de companiile private care nu extind activitățile în timp util. Un alt factor principal al șomajului este creșterea costurilor forței de muncă. Costurile forței de muncă sunt salariile și remunerațiile pe care întreprinderile trebuie să le plătească angajaților. Acesta este un lucru rău pentru că dacă există salarii care cresc în mod rapid,...

 • Probele in auditul financiar

  Introducere Orice profesie, necesită atât un complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva, cât și atestatele necesare prin care se recunoaște această pregătire. Prin urmare, încă de la alegerea profesiei contabile am fost conștientă de faptul că pentru a obține cunoștințele teoretice, aptitudinile practice și abilitările necesare desfășurării acestei profesii va trebui să urmez una dintre specializările propuse de studiile economice superioare....

 • Investitii straine directe in Republica Moldova - Studiu de caz

  INTRODUCERE Lucrarea „Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz” are rolul de a identifica evoluția și sursele investițiilor străine directe în Republica Moldova, factorii care au determinat atragerea lor, cât impactul creării zonei economice libere Bălți asupra atragerii investițiilor străine directe. Scopul lucrării este de a demonstra importanța atragerii investițiilor străine directe în economia Republicii Moldova, fiind o țară în tranziție cu un potențial foarte...

 • Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor

  CAPITOLUL 1. EVIDENTA PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA 1.1.ISTORICUL EVIDENȚEI PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA In România,evidenta persoanelor a luat ființă in anul 1949,prin înscrierea în evidență a tuturor românilor care au împlinit vârsta de 15 ani. Inscrierea in evidența persoanelor s-a realizat prin întocmirea unor fișe personale, care au constituit evidenta locală și centrală. Astfel pentru fiecare cetațean român au fost întocmite doua fișe,una pentru evidența locală și alta pentru cea centrala,aceste...

 • Cercetare de marketing privind atitudinea consumatorului fata de raportul calitate-pret la produsele lactate

  Capitolul 1 Abordări teoretice despre comportamentul consumatorului Conceptul actual de marketing începe de la ideea că orice activitate economică trebuie dirijată în direcția satisfacerii dorințelor potențiale și efective ale consumatorilor, cu un maxim de eficiență. Orientarea către nevoile de consum ori către cerințele pieței obligă în primul rând la cunoașterea cerințelor consumatorilor, la urmărirea sistematică și chiar la anticiparea pe cât posibilă a acestora, pe baze științifice,...

 • Investitii

  INTRODUCERE INTRODUCERE INTRODUCEREINTRODUCERE Prezenta lucrare este alcătuită din 4 capitole care cuprind aspecte legate de activitatea de investiții la modul general, prezentând apoi în detaliu metoda drumului critic, o metodă extrem de importantă pentru desfășurarea în bune condiții a activității de investiții și particularizând această metodă prin rezolvarea unei aplicații ce pune în evidență utilitatea acestei metode. Investițiile pot fi tratate în sens larg și în sens restrâns....

 • Integrarea monetara in Europa - Analiza studiului si perspective

  Introducere ”Europa nu este decât o voință comună a celor care trăiesc în ea, printr-o vocație comună... Unitatea europeană stă în spiritul european.”1 Lucrarea de față pleacă de la ideea de a analiza integrarea monetar europeană, care în prezent este o temă de interes mondial, datorită importanței Uniunii Monetar Europene în cadrul economiei mondială dar și din cauza numeroaselor crize prin care economia europeană a trecut. Precum spunea și Bernard Voyenne ,,Europa nu este decât o voință...

 • Rolul bancilor in economia de piata

  Abstract The role of the bank is at the forefront of the economy, in society, favoring commercial transactions inside and outside a country, ensuring payments and foreign exchange. It also allows the bank to make investments either by participating directly in their financing or by placing and managing money savings; is the main actor on the capital market. In a market economy, banking institutions practice the most complex and varied operations. Currently, in Romania, the field of activity...

 • Strategii de prevenire a riscurilor in cadrul intreprinderilor mici si mijlocii

  CAP. I - STRATEGIILE DE PREVENIRE A RISCULUI 1.1. Strategia în activitatea întreprinderii - concept, caracteristici Termenul de strategie are o vechime relativ mică în România începând cu sec. XIX comparativ cu țările Europei de Vest și chiar cele asiatice. Acest termen își poartă proveniența până în antichitate. Originea lui se află în Grecia Antică, de unde prin filiera franceză a ajuns să fie folosit și în România. Perceput inițial ca desemnând „arta războiului” a fost diversificat...

 • Politica concurentiala din Romania si Uniunea Europeana

  INTRODUCERE În viziunea lui Porter , “concurența este factorul determinant esențial în succesul sau eșecul firmelor. Ea determină oportunitatea acelor activități ale unei firme care pot contribui la performanța acesteia, cum ar fi inovațiile, o cultură unitară sau o implementare judicioasă”. Acesta a fost de altfel și punctul de plecare al lucrării de față. Convingerea că fără concurență nu poate exista un climat propice pentru ca mediul de afaceri să se dezvolte și să contribuie la deplina...

 • Marketingul produselor agroalimentare - Piata cerealelor in Romania

  CAP. I - Piața - abordare teoretică și metodologică 1.1 . Conceptul de piață Mecanismul de piață sau, mai exact, interacțiunea între forțele generate de cerere și ofertă, constituie esența conceptului de piață. În această secțiune este prezentată logica care stă la baza utilizării mecanismului de piață în stabilirea prețurilor și a ofertei (cantităților de produse), logică aplicată tuturor mecanismelor de piață, indiferent de profil și incluzând piața cerealelor și, implicit, piața...

 • Studiu de marketing in domeniul serviciilor bancare

  CAP. I - Serviciile bancare și comportamentul bancar Un rol determinant în cadrul economiei îl are sistemul bancar, prin instituțiile sale, prin oferta de produse și servicii puse la dispoziția clienților săi. Pentru client este important să cunoască oferta bancară pentru a putea beneficia de aceasta în funcție de nevoile sale reale. 1.1. Evoluția sistemului bancar și rolul serviciilor bancare Sistemul bancar îndeplinește funcția de atragere și concentrare de resurse bănești a persoanelor...

 • Mediul de afaceri romanesc si piata serviciilor din Romania

  Capitolul 1. Abordarea teoretică a mediului de afaceri Analiza mediului de afaceri este o preocupare reală a oamenilor de știință, fapt ce se reflectă prin diferitele abordări ce există în literatura de specialitate. Acest aspect trebuie să preocupe nu numai teoreticienii, dar și cadrele din cadrul firmelor, care au în vedere păstrarea poziției pe piață, precum și extinderea firmei și mărirea cotei de piață. Cunoașterea factorilor de mediu este necesară oricărei firme, instituții sau...

 • Prioritati actuale ale managementului sistemului bancar

  CAPITOLUL I. - Crearea cadrului necesar dezvoltării pieței unor produse și servicii bancare Privind în perspectivă și având în minte situația actuală a sistemului bancar și gradul de liberalizare a piețelor financiare în România, voi încerca să evidențiez câteva provocări importante a căror rezolvare va poziționa favorabil sistemul bancar românesc la întâlnirea cu viitorul: crearea cadrului necesar dezvoltării pieței unor produse și servicii bancare; consolidarea sistemului bancar;...

 • Conceptul de promovare a exportului si marketingul acestuia la nivel national

  CONCEPTUL DE PROMOVARE A EXPORTULUI ȘI MARKETINGUL ACESTUIA LA NIVEL NAȚIONAL Astăzi, este din ce în ce mai greu ca o organizație economică să se sustragă influențelor pe care liberalizarea și globalizarea piețelor le exercită atât la nivelul economiei mondiale cât și la nivelul economiilor naționale. Deoarece competitivitatea internațională este o funcție de numeroși factori interdependenți o abordare holistică este esențială. Abordările strategice macro, mezzo și micro economice nu pot fi...

Pagina 1 din 10