Toate disertatiile din domeniul Economie

 • Formarea ofertei de piata a SC Metro Cash and Carry Romania SRL

  INTRODUCERE Se spune că e inutil să oprești scurgerea timpului și că cel mai bine este să înveți să mergi în aceeași direcție cu el. Succesul deplin nu este asigurat atunci când privești dinspre tine spre ceea ce e în jurul tău, ci atunci când privești dinspre mediul în care exiști și acționezi către eul tău. Într-un mod asemănător funcționează și sistemul economic, cu toate componentele acestuia: pentru a-și asigura succesul firmele au nevoie de o viziune asupra activității lor orientată...

 • Chargee d'affaires RH a l'Agence-Emploi chez ERDF-Grdf - Un metier et un processus d'apprentissage continu et complet

  Dans le cadre de ma deuxième année de master en Ressources Humaines, j’ai eu l’opportunité et la chance de réaliser mon stage de fin d’étude dans une équipe professionnelle et bien formée au sein de l’Agence d’Emploi du group ERDF-GrDF. Les problématiques liées à l’emploi sont aujourd’hui au cœur des réflexions dans une société en perpétuelle changement et qui requiert de la part des entreprises et de la population active de plus en plus de flexibilité. L’apprentissage est une passion...

 • Pretul - element hotarator

  INTRODUCERE Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el rezultă din confruntarea cererii și ofertei pe piață în condițiile concurenței și se formează prin negociere și consens tinzând către un preț de echilibru al celor două mari complexe care se confruntă permanent pe piață cererea și oferta. Prin sistemul de preț putem înțelege categoriile și formele prețurilor ,strucura ,nivelul și relațiile dintre...

 • Analiza costurilor logistice - Studiu de caz Dacia Automobile S.A.

  Lucrarea de faţă are ca scop principal prezentarea celor mai importante aspecte teoretice şi practice cu privire la departamentul de logistică dintr-o companie, analizând cheltuielile şi implicit costurile de producţie. Un aspect important îl reprezintă identificarea unor direcţii strategice de desfășurare a activității , în vederea obţinerii unei performanţe ridicate și a maximizării profitului prin nivel de servire maximă dar cu costuri de distribuție minime. Conținutul studiului...

 • Management Bancar

  Bǎncile de emisiune, ca bǎnci centrale, sunt amplu implicate în emisiunea monetarǎ, în procesul de creditare şi de influenţare a economiei prin monedǎ şi credit, în operaţiunile bursiere şi în alte operaţiuni importante din punct de vedere monetar şi al creditului. Toate acestea ne aratǎ cǎ pentru a înţelege importanţa şi implicaţiile bǎncilor centrale, din punct de vedere al managementului bancar, se impune o bunǎ cunoaştere a funcţionalitǎţii lor, înţelegerea corelaţiilor şi a influenţelor...

 • Operatiuni de creditare derulate de bancile comerciale

  I.1. Principiile fundamentale ale creditării specifice economiei de piaţă Cum bine se ştie, creditul, la modul general vorbind, este noţiunea ce defineşte o relaţie cu caracter special, ce apare între un vânzător şi partenerul său cumpărător, în cazul în care transferul de valoare, respectiv de mijloace băneşti, are loc după ce s-a realizat transferul material de unităţi, aceste două tipuri de transferuri fiind, de fapt, decalate în timp. Din punctul de vedere al teoriei, dar şi cel al...

 • Management fiscal si deductibilitate fiscala

  Trecerea la economia de piaţă a adus importante reforme în viaţa economică dintre care o importanţă deosebită a avut-o privatizarea, proces în care încep să apară în mod curent în contabilitate operaţiuni economice legate de capitaluri proprii, permanente, capitaluri împrumutate, capital financiar, acţiuni, titluri de plasament, efecte comerciale, etc. Fără proprietatea privată ca element de bază, nu ar funcţiona dreptul de proprietate şi de utilizare a capitalului, fiind esenţială...

 • Analiza riscului de creditare la o persoana juridica pentru un credit de dezvoltare

  Riscul poate fi definit ca o combinaţie între probabilitatea producerii unui eveniment şi consecinţele sale. Termenul de "risk managment", este un termen relativ nou, domeniul de activitate fiind recunoscut abia prin anii 1929, 1930, când conceptul de risc management şi termenii de referinţă asociaţi au fost defniţi pentru prima dată. Nu credem ca necesitatea dezvoltǎrii acestei ramuri de management a afacerilor a fost direct influenţatǎ de crizele economice ale anilor 30. Însă abia...

 • Auditul intern al activitatii de creditare in contextul crizei economice

  În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o serie de alți factori care afectează această schimbare, cum ar fi: inerția şi obişnuința din cadrul organizației, echilibrul dificil între minimizarea riscului şi încetinirea procesului de schimbare, conflictele dintre departamente sau diferite persoane cu răspunderi în cadrul organizației, interesele personale, stresul cauzat de schimbare etc....

 • Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL

  INTRODUCERE Creşterea gradului de complexitate a activitãţii economice a întreprinderilor , în contextul mecanismelor pieţei,are implicaţii profunde în procesul de conducere, care nu se poate realiza pe bază de rutină,ci pe o studiere atentă a realităţii, pe o analiză ştiinţifică care să faciliteze adoptarea deciziilor corespunzătoare. Integrată în activitatea de conducere a firmei-indiferent de forma de proprietate-analiza economico-financiară constituie un instrument a cărui utilitate...

 • Sisteme de pensii private

  Sistemele de protecţie socială din toate statele dezvoltate ale lumii au identificat drept unul din obiectivele lor prioritare furnizarea unui venit care să ofere un trai decent persoanelor ajunse la vârsta de pensionare. S-a dovedit însă că acest obiectiv nu este întotdeauna uşor de atins, mai ales dacă nu sunt luate din timp măsurile necesare pentru a anticipa sau măcar a reduce efectele negative ale fenomenelor reale cu care se confruntă sistemele moderne de pensii. Una din componentele...

 • Evolutia spatiului rural Romanesc dupa integrarea in Uniunea Europeana

  Capitolul I SPAŢIUL RURAL – ABORDĂRI CONCEPTUALE Acest capitol este consacrat analizei conceptelor de rural şi ruralitate, locului ruralului în ansamblul economiei româneşti. Plecând de la interpretarea spaţiului rural sub aspect economic, sociologic şi geografic, analiza este orientată spre elucidarea aspectelor teoretice şi semnificaţiei practice a conceptului de rural,precum şi spre delimitarea fazelor abordării acestui concept în U.E. şi prezentarea principiilor şi obiectivelor...

 • Criza economica

  INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să trateze un subiect de interes național: efectele crizei economice mondiale asupra economiei românești. O criză financiară veritabilă are drept caracteristică faptul că un accident bine localizat în timp și spațiu are capacitatea de a se propaga la nivelul întregului sistem financiar și economic. De aceea, importanţa temei acestei lucrări implică analiza influenţelor crizei financiare internaţionale asupra economiei ţărilor emergente şi impactul...

 • Politica europeana in domeniul transportului - Studiu de caz Romania

  Introducere. Motivația alegerii temei și obiectivele urmărite. În cadrul dezvoltării relațiilor economice internaționale, a lărgirii și dezvoltării schimburilor comerciale din state, un rol de seamă revine transporturilor și expedițiilor internaționale de mărfuri. Dezvoltarea economică a unei țări, a economiei mondiale în general, sunt de neconceput fără transporturi. Ele asigură buna desfășurare a producției în agricultură și industrie, circulația bunurilor materiale, a oamenilor și a...

 • Evaziunea fiscala

  INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se confruntă şi ale cărei consecinţe nedorite caută să le limiteze cât mai mult, eradicarea fiind practic imposibilă. Această lucrare îţi propune, ca obiectiv prioritar, să abordeze aspectele teoretice şi practice ale evaziunii fiscale şi consecinţele pe care aceasta le generează în etapa de tranziţie la economia de piaţă, într-o viziune sistemică şi de largă...

Pagina 1 din 9