Disertațiile din domeniul Economie - pagina 3 din 10

Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare

Riscul poate fi definit ca o combinaţie între probabilitatea producerii unui eveniment şi consecinţele sale. Termenul de "risk managment", este un termen relativ nou, domeniul de activitate fiind recunoscut abia prin anii 1929, 1930, când conceptul de risc management şi termenii de referinţă asociaţi au fost defniţi... citește mai departe

60 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o serie de alți factori care afectează această schimbare, cum ar fi: inerția şi obişnuința din cadrul organizației, echilibrul dificil între minimizarea riscului şi... citește mai departe

83 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL

INTRODUCERE Creşterea gradului de complexitate a activitãţii economice a întreprinderilor , în contextul mecanismelor pieţei,are implicaţii profunde în procesul de conducere, care nu se poate realiza pe bază de rutină,ci pe o studiere atentă a realităţii, pe o analiză ştiinţifică care să faciliteze adoptarea... citește mai departe

47 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sisteme de pensii private

Sistemele de protecţie socială din toate statele dezvoltate ale lumii au identificat drept unul din obiectivele lor prioritare furnizarea unui venit care să ofere un trai decent persoanelor ajunse la vârsta de pensionare. S-a dovedit însă că acest obiectiv nu este întotdeauna uşor de atins, mai ales dacă nu sunt... citește mai departe

66 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană

Capitolul I SPAŢIUL RURAL – ABORDĂRI CONCEPTUALE Acest capitol este consacrat analizei conceptelor de rural şi ruralitate, locului ruralului în ansamblul economiei româneşti. Plecând de la interpretarea spaţiului rural sub aspect economic, sociologic şi geografic, analiza este orientată spre elucidarea aspectelor... citește mai departe

42 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Criză economică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să trateze un subiect de interes național: efectele crizei economice mondiale asupra economiei românești. O criză financiară veritabilă are drept caracteristică faptul că un accident bine localizat în timp și spațiu are capacitatea de a se propaga la nivelul întregului... citește mai departe

50 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Politica europeana in domeniul transportului - Studiu de caz Romania

Introducere. Motivația alegerii temei și obiectivele urmărite. În cadrul dezvoltării relațiilor economice internaționale, a lărgirii și dezvoltării schimburilor comerciale din state, un rol de seamă revine transporturilor și expedițiilor internaționale de mărfuri. Dezvoltarea economică a unei țări, a economiei... citește mai departe

75 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaziunea fiscală

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se confruntă şi ale cărei consecinţe nedorite caută să le limiteze cât mai mult, eradicarea fiind practic imposibilă. Această lucrare îţi propune, ca obiectiv prioritar, să abordeze... citește mai departe

41 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Managementul riscurilor în societățile de asigurare

INTRODUCERE Asigurarile, oricare ar fi acestea, reprezinta, în sensul cel mai general, o clasa aparte de operatiuni financiare, atât prin scopul lor, cât şi prin comportamentul celor doi parteneri generici, asiguratul şi asiguratorul. Analiza comportamentului partenerilor de afaceri, în general, şi al celor din... citește mai departe

58 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul se manifestă atât în viaţa de zi cu zi a oamenilor cât şi la nivelul organizaţiilor sociale.... citește mai departe

72 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci

Capitolul 1. Importanţa planului de afaceri pentru materializarea proiectelor în comerţ 1.1. Definirea, rolul şi funcţiile planului de afaceri Planul de afaceri este un document care se elaborează cu un anumit scop bine determinat. El vizează o situaţie viitoare, pe care urmăreşte să o prezinte într-o manieră cât... citește mai departe

63 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Consideratii asupra optimizarii profitabilitatii bancare

INTRODUCERE Ştiinţa managementului se bazează pe acumularea unei experienţe trecute şi pe necesitatea stringentă a găsirii unor soluţii pentru o mai bună organizare şi conducere a proceselor din ce în ce mai complexe care decurg din dezvoltarea impetuoasă a societăţii umane în ansamblul său. Americanii Reece şi... citește mai departe

59 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Perfecționarea sistemelor promoționale la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Condiţiile economice contemporane în care asistăm la intensificarea luptei concurenţiale pe piaţa internaţională, la creşterea exigenţelor clienţilor, la diversificarea nevoilor, la accelerarea ritmului schimbărilor şi creşterea climatului de incertitudine, la adâncirea schimburilor comerciale, la... citește mai departe

57 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea avutei naţiunilor, pe o dezvoltare masiva a tehnologiilor informaţionale, a sistemelor de comunicare, al inovaţiilor. Dată fiind această situaţie, în ultimele decenii,... citește mai departe

57 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Alegerea mixului de marketing pentru dezvoltarea unui nou produs bancar

Introducere Pe piaţa bancară concurenţa se intensifică tot mai tare şi tot mai multe bănci străine pătrund cu un portofoliu de produse noi şi cu o atitudine diferită faţă de client. Scăderea dobânzilor şi nivelarea acestora pe piaţă nu va mai permite câştiguri spectaculoase şi facile pentru bănci, aşa cum s-a... citește mai departe

56 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview