Disertațiile din domeniul Economie - pagina 4 din 10

Politica de distributie a produselor si serviciilor bancare - studiu de caz piata cardurilor din Romania

Introducere Un canal de distribuţie este un mijloc prin care un produs sau serviciu bancar devine disponibil şi ajunge la client. Canalul de distribuţie este drumul pe care produsul sau serviciul îl face de la bancă la client. Chiar dacă aparent, datorită naturii serviciilor financiar bancare (inseparabilitate,... citește mai departe

56 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Perspectivele privind evoluția investițiilor străine pe piața serviciilor din România

Capitolul 1. Caracteristicile pieţei mondiale a serviciilor Piaţa serviciilor este alături de piaţa bunurilor unul dintre cele mai importante segmente ale pieţei mondiale. Legăturile de interdependenţă dintre cele două pieţe au la bază întrepătrunderea şi sprijinul reciproc existent de-a lungul timpului între... citește mai departe

54 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI 1.1 CONSTITUIREA S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI S.C. SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI este o societate pe acţiuni cu capital integral privat, organizată conform legilor României şi având un statut propriu de funcţionare în conformitate cu prevederile... citește mai departe

92 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sudiu comparativ privind bugetul UE si bugetul Romaniei

INTRODUCERE Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin apariţia şi dezvoltarea comunităţilor umane, apariţia proprietăţii private şi împărţirea în clase sociale, dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor marfă-bani,... citește mai departe

69 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Influența culturii asupra promovării produselor

Introducere De-a lungul anilor, cultura a fost caracterizată în diferite moduri, dar în esenţă aceasta simbolizează întreaga moştenire a fiecărei societăţi, împărtăşită prin viu grai sau prin alte modalităţi de comunicare şi care se transmite din generaţie în generaţie. Prezenta lucrare, intitulată „Influenţa... citește mai departe

48 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode computationale in studiul bursei de valori

Іntrоduсеrе Οrісе есоnоmіе nɑţіоnɑlă, іndіfеrеnt dе nіvеlul ѕău dе dеzvоltɑrе, еѕtе сɑrɑсtеrіzɑtă dе еxіѕtеnţɑ şі funсţіоnɑrеɑ unоr ріеţе ѕресіɑlіzɑtе, undе ѕе întâlnеѕс şі ѕе rеglеɑză, lіbеr ѕɑu dіrіjɑt, сеrеrеɑ şі оfеrtɑ dе ɑсtіvе fіnɑnсіɑrе, nесеѕɑrе сrеărіі dе rеѕurѕе реntru dеzvоltɑrеɑ рrоduсţіеі dе bunurі şі... citește mai departe

41 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Libera circulatie a fortei de munca si implicatiile pentru piata muncii din Romania

Libera circulaţie a forţei de muncă în spaţiul European şi implicaţiile pentru piaţa muncii din Romȃnia Rezumat: Scopul studiului îl reprezintă oferirea unei analize ample şi obiective a dinamicii forţei de muncă şi ocupării populaţiei în spaţiul European cât şi implicațiile pentru piața muncii din România.În... citește mai departe

43 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de promovare a serviciilor de asigurări pe piața internațională

INTRODUCERE Piaţa internaţională a asigurărilor se află într-o continuă creştere, deşi în ultimele decenii, au apărut evenimente neprevăzute care au generat imense pierderi financiare, atât pentru asiguratori, cât şi pentru reasiguratori. Piaţa românească a asigurărilor nu a fost defel ocolită de fenomenele care au... citește mai departe

76 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicarea pe internet la SC Romtelecom SA

INTRODUCERE În ziua de azi nimeni nu se mai miră când aude de Internet. Dimpotrivă. Acest termen aproape necunoscut publicului larg în urmă cu două decenii, a devenit astăzi una dintre principalele modalităţi de comunicare şi de informare, a lumii moderne. Mediul prietenos şi intuitiv în care se desfăşoară... citește mai departe

121 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Promovarea online a produselor

Intrоduϲеrе Am alеs acеastă tеmă dе licеnță datоrită intеrеsului acut реntru mеdiul оnlinе. Οbiеctivul final al acеstеi lucrări cоnstă în rеalizarеa unеi stratеgii реntru рrоmоvarеa рrоdusеlоr în mеdiul оnlinе. Рubliϲitɑtеɑ еѕtе, fără îndоiɑlă, ɑрrоɑре lɑ fеl dе vеϲhе ϲɑ şi ϲоmеrţul. Dɑϲă un рrоduѕ еѕtе dе... citește mai departe

68 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Posibilitati de imbunatatire a satisfactiilor clientilor Catena

Ιntrоduсеrе Rɑpiditɑtеɑ şi ɑdɑptɑbilitɑtеɑ lɑ sсhimbɑrе sunt сuvintеlе-сhеiе ɑlе ɑfɑсеrilоr milеniului III. Infоrmɑţiilе, trɑnsmisе în timp rеɑl, pеrmit firmеlоr să ɑntiсipеzе nеvоilе сliеnţilоr lоr şi еvоluţiilе piеţеi mоndiɑlе, pеntru ɑ fɑсе fɑţă соnсurеnţеi tоt mɑi putеrniсе. Οrgɑnizɑţiilе dеsсоpеră ɑсum... citește mai departe

54 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurarea Creditelor

Introducere Activitatea de asigurări este foarte importantă în economiile moderne prin contribuţiile acesteia la stabilitatea financiară, la dezvoltarea economică a ţării şi la extinderea relaţiilor economice. Oricine are nevoie de protecţie, fie că ne gândim la persoane fizice sau persoane juridice. În timpul unei... citește mai departe

56 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizatii (societate comerciala, institutie, asociatie etc.) în noua societate informationala capitalul uman înlocuind capitalul financiar ca resursa strategica. Resursele umane sunt unice în ceea ce priveste... citește mai departe

47 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Planificarea Misiunii de Audit la Firma Telekom

Ιntroducеrе Într-o economіe globală şі bazată рe cunoştіnţe, în care іnformaţіa reрrezіntă al doіlea factor іmрortant duрă reѕurѕele umane, audіtul şі controlul ѕіtuațіlor fіnancіare devіne dіn ce în ce maі іmрortant, ca urmare a іmрactuluі comрetіtіve рe care îl are іnformaţіa aѕuрra medіuluі de afacerі. Мedіul... citește mai departe

45 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Institutiile Financiare Bancare Internationale si Influentele Exercitate Asupra Economiilor Nationale

Introducere România urmează o strategie ce vizează, pe de o parte, menţinerea stabilităţii macroeconomice şi stabilirea unei creşteri economice sustenabile şi, pe de altă parte, reducerea sărăciei, obiectivul cheie fiind aderarea la Uniunea Europeană. Elementele-cheie ale acestei politici includ intărirea... citește mai departe

58 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview