Disertațiile din domeniul Economie - pagina 6 din 10

Cercetarea Satisfactiei Clientilor pentru Produsele Doncafe

INTRODUCERE Organizaţiile de orice fel (industriale sau comerciale, private sau guvernamentale) furnizează produse sau servicii destinate să satisfacă necesităţile şi cerinţele clienţilor. Creşterea concurenţei în toate domeniile a condus, pe plan general, la aşteptări din partea clienţilor din ce în ce mai... citește mai departe

90 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Globalizare vs Diversitate Culturala. Impactul Asupra Afacerilor

INTRODUCERE Globalizarea este o temă care provoacă reacţii puternice şi mai puţin obişnuite. Şi asta, poate, din pricina că globalizarea, plasând sistemul economic dincolo de graniţele unui singur stat, ne forţează, de fapt, să ne dăm seama ce simţim cu adevărat în legatură cu mâna invizibilă. Dacă privim pieţele... citește mai departe

48 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Diagnostic a Activitatii Oltchim SA

INTRODUCERE În contextul relaţiilor economiei de piaţă, diagnosticul activităţii economice a întreprinderii este una din funcţiile de bază ale sistemului decizional. În baza acestui diagnostic, pot fi depistate rezervele interne de sporire a eficienţei funcţionării întreprinderii, care în procesul activităţilor... citește mai departe

48 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Utilizarea Sistemelor Informatice Colaborative în Domeniul Sănătății

INTRODUCERE În această lucrare mi-am propus să fac un studiu asupra unui subiect actual şi de o importanţă majoră pentru domeniul sănătăţii şi anume despre ,,utilizarea sistemelor informatice colaborative în domeniul sănătăţii” sau mai pe scurt despre ,, e-Sănătate”. Termenul de e-Sănătate cuprinde o gamă de... citește mai departe

43 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Bugetul

1. Bugetul - elemente introductive 1.1. Conceptul de buget Bugetul a apărut în perioada istorică contemporană din rațiuni ce țin de actul decizional al statului, în contextul dezvoltării și creșterii complexității structurii finanțelor publice. Din punct de vedere etimologic, ternenul de „buget” provine din... citește mai departe

57 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect de Monitorizare a Obiectivelor Calitatii in Cadrul SC Smart Logistics SRL

INTRODUCERE Pentru a avea succes o firmă trebuie să aducă pe piaţă produse sau servicii care au o necesitate, o utilitate sau un scop bine definit, satisfac aşteptările clientului, sunt produse în conformitate cu standardele şi specificaţiile aplicabile şi sunt furnizate la un cost ce îi va da posibilitatea să... citește mai departe

57 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Identificarea de Alternative de Dezvoltare a Economiei Locale

1.1 Date generale 1.1.1 Scurt istoric. Cercetările de pâna acum au scos la iveală cele mai vechi urme de viaţă omenească din zona Câmpulungului şi ele datează din epoca bronzului. Aşezările dacice aveau un nivel de trai ridicat şi legături comerciale intense cu alte popoare. Toate aşezările dacice de la Câmpulung... citește mai departe

64 pagini 6 puncte Extras Preview

Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii să se gândească la realizarea unităţii lor pe cale paşnică. Guvernele democratice din Occident hotărâte să nu repete greşelile din trecut, au căutat calea ieşirii din... citește mai departe

108 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Logistica in Distributie

Motivul pentru care am ales această temă este legat de activitatea complexa din domeniului distributiei, considerând că aceasta cunoaşte o dezvoltare din ce în ce mai puternică în România, cu un potenţial destul de ridicat ca urmare a dezvoltării economice. Producătorul asupra căruia ne vom centraliza atenţia este... citește mai departe

58 pagini 8 puncte Extras Preview

Reorganizarea Intreprinderilor Aflate in Dificultate - Plan de Reorganizare al Societatii SC Design Construct SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI PERSPECTIVELE DE REORGANIZARE ALE ÎNTREPRINDERII S.C. DESIGN CONSTRUCT S.R.L. 1.1. Planul de reorganizare: cadrul legal, autor şi scop Cadrul legal: Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006, modificată şi completată prin OUG... citește mai departe

44 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Abordare Comparativa privind Dimensiunea Resurselor Financiare in Tari Membre ale Uniunii Europene

Capitolul 1. Consideraţii generale privind resursele financiare în statele membre ale Uniunii Europene 1.1.Resurse financiare publice Pentru o desfăşurare normală a societăţii moderne este nevoie de resurse materiale, valutare, umane, informaţionale dar şi de resurse financiare, cărora le revine o importanţă... citește mai departe

55 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte Contabile privind Fuziunea

INTRODUCERE Odată cu trecerea la economia de piaţă, activitatea societăţilor comerciale s-a diversificat foarte mult. În consecinţă, pe lângă operaţiile generate de realizarea obiectului de activitate, în viaţa întreprinderii şi-a făcut apariţia şi o serie de activităţi complexe generate de fuziunea, divizarea,... citește mai departe

49 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu Comparativ Privind Cariera Funcționarilor Publici în State ale Uniunii Europene

Cap.I.Cariera profesională în funcţia publică I.1.Delimitări conceptuale privind funcția si funcționarul public I.1.1 Funcția public Administrația publică, privită dintr-un unghi ideal, ar trebui să conțină un sistem de norme, reguli, tehnici și proceduri de organizare și funcționare, o ierarhie a funcțiilor... citește mai departe

58 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Cum se Gestioneaza Conturile Bancare

Introducere Prezenta lucrare de licenţă se intitulează „Gestiunea conturilor bancare” şi este structurată pe un număr de trei capitole. Scopul lucrării este de a evidenţia care sunt modalităţile şi instrumentele utilizate în gestiunea conturilor bancare de către băncile comerciale în relaţiile cu clienţii.... citește mai departe

44 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi valorificate în demersul lor, pentru a caracteriza activitatea unei entităţi, poziţia financiară şi performanţele acesteia, atât pentru nevoile proprii, cât şi pentru terţi.... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview