Disertațiile din domeniul Economie - pagina 7 din 10

Impozitele pe Avere - Analiza pe Modele de Stat al Bunastarii

INTRODUCERE Cunoscând greşelile trecutului şi învăţând din ele, avem şansa de a lua deciziile corecte pentru prezent şi viitor Ţinând seama de provocările ridicate de actuala criză economic mondială, devine firească preocuparea în privinţa găsirii soluţiilor pentru depăşirea acesteia şi pentru asigurarea premiselor... citește mai departe

65 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul Extern al Creantelor si Platilor ln Avans la SC Trim-Line SRL

I. ABSTRACT External audit work program is a complex and difficult exercise, which depends on several factors, among which are considered essential: the experience and ability of both parties, both colleagues audited and the audit committee, institutional culture of the organization audited, the format and... citește mai departe

57 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Fundamentarea Politicii de Pret la SC Agricola International SA

Capitolul 1: CARACTERIZAREA SECTORULUI AGROALIMENTAR DIN ROMANIA IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN U.E. Economia agroalimentara se contureaza ca domeniu teoretic si ca o stiinta legata de producerea, distribuirea si utilizarea hranei, care cuprinde sectoare si subsectoare traditional tratate impreuna sau separat si... citește mai departe

40 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Solutii Open–Source de Informatizare a Activitatilor Compartimentelor de Resurse

CAPITOLUL I Managementul resurselor umane – prezent şi perspective 1.1 Istoricul şi evoluţia managementului resurselor umane Performanţele economiilor naţionale şi ale firmelor depind într-o măsură însemnată de calitatea gestionării resurselor, între care un loc însemnat revine resurselor umane. Resursele umane... citește mai departe

73 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Recrutarea și Selecția de Personal prin Intermediul Internetului

CAPITOLUL 1 RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE 1.1 ANALIZA ŞI DESCRIEREA POSTULUI 1.1.1 Definirea postului Postul reprezintă “componenta primară a structurii organizatorice şi funcţionale a organizaţiei. Gruparea posturilor conduce la realizarea structurilor numite, după caz: colective, ateliere, birouri,... citește mai departe

53 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu privind Urmărirea și Controlul Impozitelor și Taxelor la Nivelul Județului Mureș

MOTIVAŢIA ALEGERII LUCRĂRII Având în vedere rolul important al impozitelor în economia de piaţă, am considerat că îmi va fi folositor acest studiu având în vedere că îmi desfăşor activitatea profesională într-o instituţie publică. Pe de altă parte, consider că majoritatea cetăţenilor ar trebui să aibă cel puţin... citește mai departe

81 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de Fezabilitate al Societatii Agricole Unirea

Cuvânt înainte Planul de afaceri prezentat, sub forma unui studiu de caz, serveşte ca ghid studenţilor şi participanţilor la cursurile postuniversitare pentru elaborarea unor lucrări asemănătoare. În funcţie de profilul exploataţiei agricole, de obiectivul urmărit (investiţii, restructurare, constituirea unei... citește mai departe

107 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Riscului de Tara

Mulți investitori aleg să își plaseze o parte a portofoliilor deținute în străinătate. Această decizie implică o analiză detaliată asupra fondurilor mutuale, asupra ratelor de schimb sau a volumului stocurilor. Cu toate acestea, investitorii neglijeaza adeseori un prim pas important în procesul de investiții la... citește mai departe

51 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Determinarea Eficienței Investiției în Educație în Perioada Actuală

REZUMAT Cuvinte cheie: capital uman, investiţii, educaţie, şcolarizare, resurse Această lucrare are ca scop determinarea eficienţei investiţiilor în educaţie în prezent. Importanţa acestui aspect este cu atât mai mare cu cât tema este de mare actualitate şi în acelaşi timp constituie un domeniu abordat cu destulă... citește mai departe

70 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA

REZUMAT Cuvinte cheie: întreprindere, analiză economică, transport, salubrizare, insolvenţă Această lucrare are ca scop prezentarea analizei economice a societăţii S.C. PRESCOM S.A., până în momentul intrării în faliment a acesteia. Am utilizat date reale corespunzătoare perioadei până în 2010, evidenţiind în... citește mai departe

52 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Diagnostic la SC Technic Development SRL

REZUMAT Cuvinte cheie: analiză economică, diagnostic, bilanţ, întreprindere, potenţial Această lucrare are ca scop prezentarea analizei diagnostic la societatea S.C. Technic Development S.R.L. Datele utilizate în elaborarea studiului de caz au cuprins perioada 2007 – 2010, fiind corelate şi cu cele oferite de... citește mai departe

63 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea Sistemului de Management

EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT CAPITOLUL I Rolul și importanța managementului în societatea modernă Managementul, ca știință, s-a definit relativ recent (primele lucrări de specialitate au apărut la începutul secolului XX), ca răspuns la necesitățile practicii sociale. Managementul întreprinderii, datorită... citește mai departe

61 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Libertatea de Circulație a Persoanelor

SUMMARY FREE MOVEMENT RIGHTS FOR THE CITIZENS FROM THE EUROPEAN UNION The right to free movement is one of the most visible advantages of a united Europe for individual citizens even if it is, as we know, subject to the limitations and conditions laid down in the EC Treaty and by the measures adopted to give it... citește mai departe

48 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Derularea Planului de Achizitii la Primaria Sectorului 2

1. CAPITOLUL I : APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA 1.1. Definiţia auditului public intern ,tipuri de audit Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si... citește mai departe

50 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Instrumente de Rezolvare a Dilemelor Etice in Organizatie

Capitolul 1. Etica şi sfera ei de cuprindere 1.1. Ce este etica? “Etica se confruntă cu ce este bine şi ce este rău. Este un cod de reguli nescrise care ne guvernează în atitudinea faţă de ceilalţi ”. "Dicţionarul explicativ al limbii române", prin ediţia sa din 1975 defineşte etica ca fiind: "ştiinţa care se... citește mai departe

59 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview