Analiza costurilor logistice - Studiu de caz Dacia Automobile S.A.

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Analiza costurilor logistice - Studiu de caz Dacia Automobile S.A..
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 40 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1 - Aspecte privind noțiunea de logistică 4
1.1 Conceptul de logistică. Dinamica definiției. Istoric 4
1.2 Evoluția logisticii 7
1.3 Domeniul și rolul funcției logistice în întreprindere 10
1.4 Funcțiile complementare ale logisticii: 12
1.5 Tipuri de logistică 14
2. COSTURILE LOGISTICE 15
2.1 Aspecte economice ale activității de logistică 17
2.2 Indicatori economici ai performanței logisticii 18
CAPITOLUL 2 : 19
1.Logistica în România 20
1.1 Despre companie 20
1.2 Capital și structură acționariat 21
2. Export 24
2.1 Realizarea transportului 27
2.2 Stocuri si depozitare 31
2.3 Furnizori 32
2.4 Susteinabilitate / reciclare 32
CONCLUZII 34

Extras din document

Lucrarea de faţă are ca scop principal prezentarea celor mai importante aspecte teoretice şi practice cu privire la departamentul de logistică dintr-o companie, analizând cheltuielile şi implicit costurile de producţie. Un aspect important îl reprezintă identificarea unor direcţii strategice de desfășurare a activității , în vederea obţinerii unei performanţe ridicate și a maximizării profitului prin nivel de servire maximă dar cu costuri de distribuție minime.

Conținutul studiului elaborează problematica costurilor, care are legătură cu mai multe ramuri de activitate, contabilitatea financiaro care ține evidența categoriilor de cheltuieli componente ale costurilor, analiza economico-financiară care are rolul de a prezenta concluzii importante în fundamentarea deciziilor cu privire la costuri.

În acest sens primul capitol abordează aspectele teoretice cu privire la conceptul de logistică, definind importanța acestuia, prin elementele care îl caracterizează, evoluția pe care o înregistrează de-a lungul timpului dar și impactul pe care îl are asupra companiei Aici sunt abordate problemele esențiale ale unei companii cu privire la costurile pe care le are și la modul în care gestionează și livrează produsele.

În capitolul al-II-lea este realizat un studiu de caz care tratează detaliat situația societăţii Automobile Dacia S.A, respectiv: domeniul de activitate, producție preconizată, modalitățile de transport și costurile aferente acestora, cât și stocarea, depozitarea și livrarea pieselor și a automobilelor.

Activitatea desfăşurată de către compania precizată anterior, presupune livrări considerabile de materiale și de automobile pe plan intern dar și pe plan international, stocarea acestora și trasnportul lor. Datorită impactului Renault asupra companiei Dacia, aceasta a înregistrat în ultimii ani creșteri substanțiale.

CAPITOLUL 1

ASPECTE PRIVIND NOȚIUNEA DE LOGISTICĂ

1.1 Conceptul de logistică. Dinamica definiției. Istoric

Logistica firmei cuprinde trei mari categorii: gestiunea materialelor, distribuția fizică a acestora și relația cu clienții. Logistica generală a firmei constă în planificarea, implementarea şi controlul fluxurilor fizice de materiale, produse finite şi mărfuri de la punctele de provenienţă ale acestora la punctele de utilizare finală, astfel încât să fie satisfăcute cerinţele utilizatorilor finali în condiţii de eficienţă a firmei. Misiunea logisticii generale constă în crearea unor lanţuri de furnizări (denumite şi lanţuri logistice), adică fluxuri de valoare adăugată dinspre furnizori spre consumatorii finali, organizate după următoarea schemă generală (Constantinescu, 2010).

Fig 1.1: Misiunea logisticii generale

Sursa: Prelucrare individuală pe baza informațiilor de pe site-ul www.smallbusiness.chron.com/definition-logistics-costs-35504.html

Figura 1.1. prezentată anterior, sintetizează misiunea logisticii generale, demonstrând importanță pe care fiecare membru o are în acest proces. Cei implicați în acest proces sunt atât furnizorii cât și clienții deoarece fiecare afectează într-o mare măsura întreaga activitate dar și participanții.

Gestiunea materialelor presupune aprovizionarea stocurilor de materiale, gestiunea acestora precum și programarea producției, iar distribuția fizică se referă la modul în care se coordonează produsele, depozitele, transporturile, livrările și punctele de vânzare. În plus, logistica este influențată și de mediul extern al societății: infrastructură, condiții socio-politice și economice, având influențe pozitive sau negative asupra liberei circulații a mărfurilor.

Logistica are un rol important în ceea ce privește satisfacerea nevoilor clienților prin maximizarea eficientizării noțiunilor de spațiu și timp în relația dintre furnizori, clienți și intermediari, precum și maximizarea profitului entității economice prin preț, distribuție, promovare și diminuare a costurilor totale.

Conceptul de logistică este utilizat încă din secolul al 17-lea, perioadă în care armata franceză descria prin ”loger” modul de transport, aprovizionare și asigurare a anumitor condiții în cadrul unei armate aflate in permanentă mișcare.

Concomitent cu trecerea timpului și cu industrializarea sistemelor, conceptul de logistică a evoluat, evidențiind misiunea logisticii de a găsi și de a pune la dispoziție bunurile și serviciile necesare în scopul realizării obiectivelor pe care o organizație și le propune, cu condiția ca acestea să fie adecvate din punct de vedere calitativ, cantitativ și în locul și momentul potrivit.

Termenul ”logistică” poate avea interpretări diversificate, pornind de la transport și ajungând la știință, o știință care combină ingineria cu economia. ”Logistica se referă la mișcarea, locul și modul cum se manipulează mărfurile de la punctul de producție la punctul de consum sau de utilizare”. Din definiția anterioară logistica reprezintă doar activitatea fizică din faza de distribuție. În 1962 logistica se definește ca fiind „tehnica de control şi de gestionare a fluxurilor de materiale şi produse de la sursa de aprovizionare până la punctul de consum”.

Conform ASLOG (Association Français pour la Logistique): „ Logistica este o funcţie care are ca obiect punerea la dispoziţie, la cel mai mic cost şi la o calitate cerută, a unui produs în locul şi la momentul în care cererea există. Ea priveşte toate operaţiile care determină mişcarea produselor, ca şi localizarea uzinelor, depozitelor, aprovizionarea, gestiunea stocurilor, manipularea şi pregătirea comenzilor, transportul şi rutele de livrare.

Din definițiile anterioare rezultă faptul că nu există încă o definiție general acceptată de către experți, fiind necesare câteva criterii valabile atât pentru evoluția de până acum a logisticii, cât și pentru evoluția viitoarelor definiții ale logisticii. Astfel, criteriile ar trebui să țină cont de următoarele aspecte:

- Ciclul de viață al produsului realizat;

- Activitățile care stau la baza realizării produsului;

- Activitățile suport ale funcționării organizației;

- Activitățile care au legătură cu integrarea organizației într-un lanț logistic;

- Management integrat;

Conceptul de logistică, numit și management logistic cuprinde următoarele activități: comanda și pregătirea produselor pentru livrare, relația cu cilenții, o bună distribuție a informațiilor, previziune a ofertei, inventarierea și controlul stocurilor, achiziția materiilor prime și a serviciilor, transport, depozitare, oferirea serviciilor postvânzare, restituirea produselor, ambalarea etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza costurilor logistice - Studiu de caz Dacia Automobile S.A..docx

Bibliografie

1.ABRUDAN I. (1993). Economia proiectării sistemelor flexibile de fabricaţie, Cluj- Napoca.
2.Association Français pour la Logistique
3.AVOINE B.E. (2002). Le Management de projet orienté client. Guide méthodologique. Paris: Editions d'Organisation.
4.BRUNET H. (1990). La démarche logistique, Paris: AFNOR
5.BURLOIU P. (1997). Managementul Resurselor Umane, București: Lumina Lex,
6.CIOCA L., CONSTANTINESCU N.D. (2009). Ingineria sistemelor de producţie. Aplicaţii, Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga”.
7.Comitetul de definiţii al „American Marketing Association
8.CONSTANTINESCU N.D. Cercetare privind integrarea logisticii în managementul fluxurilor de productie, A X-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională ”Tehnologie. Informaţie. Comunicare. Cercetare”, Sibiu
9.CONSTANTINESCU, N.D. (2010). Documentary Research on How to Forecast the Material-Information Duality within Logistic Flows, Iaşi: Polirom
10.DUȘE M. (1994). Optimizarea proceselor tehnologice. Sibiu: Universitatea Lucian Blaga
11.EBBEKEN, K., POSSLER, L., RISTEA, M. (2001). Calculaţia şi managementul costurilor, București: Teora
12.HORNGREN, C.T. (2002).Management and Cost Accounting, New York: Prentice Hall
13.LUCA, G.P. (2006). Sisteme flexibile şi logistică industrială, Iași: Gheorghe Asachi.
14.National Council of Physical Distribution Management” (NCPDCM)